ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ НАКАЗ - PDF

Description
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради НАКАЗ

Please download to get full document.

View again

of 7
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Medicine, Science & Technology

Publish on:

Views: 15 | Pages: 7

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ Комунальний заклад «Кочетоцька загальноосвітня санаторна школа-інтернат І-ІІІ ступенів» Харківської обласної ради НАКАЗ Про переведення учнів 1-8,10 класів Відповідно до Інструкції про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів і форм власності, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від , на підставі річного оцінювання, рішення педагогічної ради від , протокол 4 НАКАЗУЮ: 1.Перевести до наступних класів: З 1 до 2 класу: 1. Валкову Юлію Юріївну 2. Гоменюка Михайла Андрійовича 3. Горбачова Дмитра Вікторовича 4. Грошеву Анастасію Миколаївну 5. Дульцеву Софію Євгеніївну 6. Єлізєву Ірину Вячеславівну 7. Карнаух Арину Вадимівну 8. Корнейко Анастасію Максимівну 2 9. Кофанова Олександра Андрійовича 10. Кутепова Кирила Олександровича 11. Лісака Івана Борисовича 12. Леоненка Іллю Олександровича 13. Левченка Богдана Костянтиновича 14. Москаленка Максима Вікторовича 15. Оринка Дениса Романовича 16. Панєжду Івана Дмитровича 17. Садихова Маіса Орхан огли 18. Салтикова Олександра Валерійовича 19. Солодухіна Віталія Сергійовича 20. Тонкошкур Юрія Андрійовича 21. Фініку Антона Сергійовича 22. Фініку Віктора Андрійовича з 2 до 3 класу: 1. Адамяна Артема Сергійовича 2. Бардакову Олександру Олександрівну 3. Бойко Георгій Дмитрович 4. Василенко Дарину Миколаївну 5. Гашинова Владислава Олексійовича 6. Єршову Анастасію Станіславівну 7. Ковалик Анну Сергіївну 8. Кожушкова Іллю Геннадійовича 9. Корнієнка Івана Сергійовича 10. Кулинич Руслану Олександрівну 11. Мілька Дмитра Васильовича 12. Мосенцева Миколу Івановича 13. Олещенко Анастасію Олександрівну 14. Олещенка Владислава Олександровича 3 15. Тітаренко Анастасія Олександрівна 16. Ткаченка Максима Андрійовича 17. Чепенко Діану Романівну з 3 до 4 класу: 1. Волкова Владислава Віталійовича 2. Зозулю Анну Сергіївну 3. Макєєву Єлизавету Дмитрівну 4. Мешкову Єлизавету Вікторівну 5. Пугачева Михайла Павловича 6. Скрипнік Діану Юріївну 7. Рибалку Володимира Володимировича 8. Чирву Ангеліну Олександрівну 9. Чудика Олександра Олександровича 10.Явтушенка Якова Юрійовича з 4 до 5 класу: 1. Божка Дениса Ігоровича 2. Гриценко Валерію Андріївну 3. Карпова Даниїла Юрійовича 4. Коноваленко Діану Юріївну 5. Розумну Анастасію Леонідівну 6. Світайло Юлію Олександрівну 7. Сіроштан Софію Олександрівну 8. Солодухіну Анну Леонідівну 9. Федотова Сергія Володимировича 10.Цивуніна Богдана Івановича 11.Чубукіна Сергія Федоровича 12.Чернишову Дар ю Вячеславівну з 5 до 6 класу: 4 1. Ананьєва Кирила Олексійовича 2. Бєлова Олександра Олексійовича 3. Великородного Ростислава Андрійовича 4. Вітковського Дениса Андрійовича 5. Грабця Олега Богдановича 6. Дупліната Дениса Івановича 7. Єрецьку Карину Сергіївну 8. Карнауха Дениса Вадимовича 9. Колесніченко Тетяну Сергіївну 10. Красножона Данила Максимовича 11. Кучіна Яна Петровича 12. Майстренка Михайла Михайловича 13. Мукомелу Єву Романівну 14. Надьожину Олену Олексіївну 15. Сиромятникову Анастасію Сергіївну 16. Стебловську Ксенію Романівну 17. Склярову Ельвіру Олександрівну з 6 до 7 класу: 1. Болотного Данилу Руслановича 2. Бондаренка Владислава Володимировича 3. Вінника Юрія Олександровича 4. Галіч Вікторію Ігорівну 5. Гомон Євгенію Романівну 6. Жолтікова Дениса Андрійовича 7. Іваненка Романа Романовича 8. Леонідову Кристину Сергіївну 9. Маркелова Єгора Дмитровича 10.Міщенко Анастасію Володимирівну 11.Мовчана Антона Денисовича 5 12.Пірятіну Альону Олександрівну 13.Редьку Дарію Сергіївну 14.Розумного Олексія Леонідовича 15.Серезентінову Ірину Сергіївну 16.Фініку Євгенія Андрійовича 17.Яковлєва Якова Сергійовича з 7 до 8 класу: 1. Байбаченка Івана Юрійовича 2. Ковтун Анну Анатоліївну 3. Кремльову Анастасію Дмитрівну 4. Карпенко Яніну Олександрівну 5. Новічкова Володимира Володимировича 6. Одода Максима Станіславовича 7. Сидорова Ігоря Миколайовича 8. Татарова Дениса Олеговича 9. Толстого Романа Андрійовича 10. Ушакова Антона Романовича 11. Хроль Анжеліку Ігорівну з 8 до 9 класу: 1. Бойко Єлизавету Дмитрівну 2. Гіглавого Богдана Петровича 3. Гриценко Катерину Євгеніївну 4. Коваленка Олексія Володимировича 5. Куприяненко Яну Олександрівну 6. Лисенка Романа Віталійовича 7. Литвинова Дениса Олеговича 8. Лук янцеву Тетяну Олександрівну 9. Налинського Богдана Володимировича 6 10. Скачка Павла Андрійовича 11. Чаплю Антона Володимировича 12. Шевченко Карину Андріївну з 10 до 11 класу: 1. Григор єву Валерію Олександрівну 2. Єршову Катерину Станіславівну 3. Зюбан Євгенію Сергіївну 4. Маслянчука Олексія Юрійовича 5. Мельник Вікторію Віталіївну 6. Носка Олександра Олександровича 7. Савченка Владислава Руслановича 8. Сідорову Ольгу Миколаївну 9. Трутнєву Ірину Миколаївну 2.Класним керівникам: 2.1. На сторінці зведеного обліку навчальних досягнень учнів класного журналу зробити записи про переведення учнів до наступних класів з зазначенням рішення педагогічної ради (дата і номер). До Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора по навчальній роботі Чоломбитько О.В. Директор школи Н.І. Пенкіна 7 З наказом від ознайомлені: Чоломбитько О.В. Заступник директора по НР Бабута Т.І. Класний керівник 4 кл. Рой Н.В. Класний керівник 1 кл. Соколова Н.І. Класний керівник 2 кл. Друзенко О.В. Класний керівник 3 кл. Мелет Т.С. Класний керівник 5 кл. Василевська І.О Класний керівник 6 кл. Усевич Т.В. Класний керівник 7 кл. Недавня В.В. Класний керівник 8 кл. Коломієць І.В. Класний керівник 10 кл. Чоломбитько.,
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks