«ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» - PDF

Description
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів

Please download to get full document.

View again

of 39
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Healthcare

Publish on:

Views: 57 | Pages: 39

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни «ГРОМАДСЬКЕ БУДІВНИЦТВО» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, ФПО за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Готельне господарство», «Готельна і ресторанна справа») ХАРКІВ ХНАМГ Методичні вказівки до виконання практичних занять, розрахунково-графічного завдання та самостійної роботи студентів з дисципліни «Громадське будівництво» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, ФПО за напрямом підготовки «Готельно-ресторанна справа», спеціальності «Готельне господарство», «Готельна і ресторанна справа») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: М. І. Мізяк, Б. Ю. Пагі. - Х.: ХНАМГ, с. Укладачі: М. І. Мізяк, Б. Ю. Пагі Рецензент: З. І. Котеньова Рекомендовано кафедрою містобудування протокол 8 от ЗМІСТ Стор. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЛІ Функціональне зонування житлового будинку Вимоги до окремих груп приміщень Орієнтація житлових приміщень квартир МОДУЛЬ 2. ЦИВІЛЬНІ БУДІВЛІ, ЇХНІ АРХІТЕКТУРНІ КОНСТРУКЦІЇ Правила прив язки конструкцій цивільних будівель до координаційних осей. Креслення плану житлової будівлі 2.2. Розробка плану фундаментів житлової будівлі Розробка плану перекриття будівлі Розробка креслення поперечного розрізу будівлі Розробка креслення фасаду житлової будівлі СКЛАД РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОГО ЗАВДАННЯ ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК ОГОРОДЖЕННЯ ДЛЯ ЗИМОВИХ УМОВ СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ.. 32 ДОДАТКИ.. 33 Додаток Додаток ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Мета практичних занять засвоєння теоретичних знань та придбання певних розрахунково-графічних навичок й вмінь з архітектурно-будівельного проектування на прикладі житлової будівлі середньої поверховості (3-5 поверхів) необхідних для професійного спілкування з фахівцями суміжних спеціальностей. Практичні заняття проводяться за індивідуальними вихідними даними (додатки 1.1, 1.2), характерними для типових проектів житлових будівель масового будівництва стінової індустріалізованої будівельної системи. Застосовувані в роботі архітектурні конструкції вироблені з традиційних будівельних матеріалів (цегли, бетону, деревини), а також зі збірних (великопанельних) чи монолітних елементів (бетонних і залізобетонних, з ефективним утеплювачем). При виконанні розрахунково-графічних робіт студент застосовує знання теоретичного матеріалу (з лекцій, підручників) курсу «Громадське будівництво» та керується даним навчально-методичним виданням. Необхідну нормативно-довідкову (ДСТУ, ДБН, СНиП, ГОСТ) та проектну документацію (каталоги типових збірних будівельних виробів і ін.) викладач надає додатково на відповідних практичних заняттях. Індивідуальні завдання містять (додатки 1.1, 1.2): - схему плану типової секції житлової будівлі (із заданим складом приміщень і плануванням квартир та передбачуваним санітарно-технічним і інженерним обладнанням); - будівельно-кліматичний район будівництва; - тип та матеріал основних конструктивних елементів будівель. При вивченні індивідуального завдання слід звернути увагу на об ємно-планувальне рішення секції житлової будівлі, її тип, кількість квартир у 4 ній (згідно з кількістю вхідних дверей на сходовій площадці), їх взаємне розташування щодо сходової клітки, склад житлових і допоміжних приміщень у кожній квартирі, взаємозв язок між приміщеннями (окремо кухні і санузла),їх розміри у плані, а також на наявність та розміри вікон у зовнішніх стінах, балконів чи лоджій. Окремо відзначити величини кроків між поперечними і прольотів між поздовжніми несучими стінами, загальні розміри секції та будівлі в цілому в модульних координатних осях. МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО БУДІВЛІ 1.1. ФУНКЦІОНАЛЬНЕ ЗОНУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДИНКУ Під квартирою розуміється комплекс планувальних елементів, що служать для задоволення індивідуальних і колективних потреб родини. Функціональна схема є основою проектного вирішення житлової квартири. Вона складається на базі вивчення побутових процесів, що проходять у тих чи інших приміщеннях. Ці процеси (сон, особиста гігієна, готування і прийом їжі, відпочинок, прання, збирання) визначають характер вирішення внутрішнього простору, режим експлуатації приміщень і їхній взаємозв'язок. Приміщення, в яких відбуваються подібні процеси, поєднуються у функціональні зони. Функціональне зонування житлового будинку не є новим прийомом. Воно властиве кращим зразкам народного житла. Принципи, за якими проводиться зонування, можуть змінюватися. На даний час найбільш поширене зонування на денну (суспільно-господарську) і нічну (спальну) зони, якими скористаємося і ми. Денна зона включає приміщення, що не потребують ізоляції і використовуються всіма членами родини, часто колективно. Це вхідна частина (тамбур, передпокій, веранда), загальна кімната, кухня, господарські приміщення (холодна комора, підвал, санвузол, пральня), комунікаційні простори, відкриті літні приміщення. 5 Нічна зона складається з приміщень, використовуваних в основному індивідуально і потребуючих ізоляції. Це спальні кімнати, санітарний вузол з ванною, шафи для збереження білизни, одягу, взуття. Приміщення денної зони розташовуються на першому, частково на цокольному поверхах. У відмінності від міської квартири індивідуальний житловий будинок має два входи: головний, орієнтований на вулицю, і господарський, зв'язаний з госпдвором. Комунікаційним центром будинку є передпокій, у який попадають через тамбур чи засклену веранду. З передпокою повинен бути організований рух у трьох напрямках: в загальну кімнату (основний), у спальню й господарські приміщення. Зв'язок із загальною кімнатою - безпосереднє, домінуюче значення її повинно бути підкреслене планувальними засобами (величиною прорізу, його формою і фактурою, застосуванням елементів, що трансформуються,), зв'язок зі спальними кімнатами і кухнею - через коридори, в які виходять допоміжні приміщення цих зон. Центром господарського життя є кухня. Вона повинна мати безпосередній зв'язок із загальною кімнатою (через проріз чи сервірувальне вікно) і знаходитися з нею на одному рівні. На стику кухні і загальної кімнати може виділятися спеціальне приміщення їдальні. Кухня повинна бути зручно зв'язана з пральнею, майстернею і господарським входом. Холодна комора і спуск у підвал також повинні розташовуватися поблизу кухні, але поза теплим об'ємом будинку. Господарський вхід у літню пору може стати основним, тому що частина господарсько-побутових процесів переноситься влітку на ділянку. При господарському вході варто запроектувати сушильну шафу з вентиляцією для робочого одягу і взуття. Спальна зона (нічна зона) повинна зв'язуватися з передпокоєм комунікаційним коридором і розташовуватися в ізольованій частині будинку, орієнтуючись у бік саду. Усі спальні кімнати повинні бути непрохідними. У 4-5-кімнатних квартирах допускається влаштовувати додатковий вихід зі спальні в загальну кімнату. Місткості для збереження білизни і сезонних речей можуть 6 розташовуватися в кожній кімнаті у вигляді вбудованих шаф чи виноситись в гардеробну. При спальнях повинен знаходитися санітарний вузол з ванною. Приміщення спальної зони можуть розташовуватися на першому і другому поверхах. Дослідження показали, що розміщення спальних кімнат на другому поверсі некомфортне для таких груп населення, як діти, старі люди. Тому у великій квартирі хоча б одна спальня мусить бути на рівні першого поверху. При розміщенні спалень на 2-му поверсі сходи бажано розташовувати в передпокої, тому що за нормами усі кімнати в квартирі повинні бути непрохідними. Однак у навчальному проекті допускається розміщення в загальній кімнаті відкритих сходів на другий чи антресольний поверх. Це пов'язано з тим, що суспільні приміщення - найбільш «відкрита частина» будинку, в якій доцільно максимальне об'єднання просторів, використання різних способів трансформації і візуального збільшення внутрішнього простору. Ці сходи повинні розташовуватися поблизу входу в загальну кімнату, щоб не заважати розміщенню меблів і руху мешканців. Просторовий поділ функціональних зон може здійснюватися за горизонталлю і вертикаллю ВИМОГИ ДО ОКРЕМИХ ГРУП ПРИМІЩЕНЬ Вхідна частина. Вхід у будинок влаштовується через тамбур чи засклену веранду. Розмір тамбура см. Двері тамбура відкриваються назовні, за винятком будинків для Крайньої Півночі. У них потрібний подвійний тамбур. Перед входом у будинок повинен бути майданчик нижче підлоги першого поверху. Передпокій повинен мати периметр стін, достатній для розміщення дзеркала, місця для верхнього одягу, взуття (оптимально вбудована шафа). Ширина його не менше 1,4 м, найбільш зручні близькі до квадрату пропорції. Бажано природне висвітлення передпокою, можливе освітлення другим світлом. 7 При розміщенні в ньому сходів останні краще проектувати відкритими, без стін, що обгороджують. Житлові кімнати повинні бути непрохідними і мати природне освітлення. Відношення сумарної площі світлових прорізів до площі підлоги кімнат повинне бути не менше 1/8 і не більше 1/5. Загальна кімната має параметри, обумовлені загальним об'ємно-планувальним вирішенням будинку. У зв'язку з цим висота її може бути збільшеною і навіть перемінною. У загальній кімнаті варто розміщувати обіднє місце, шафи для книг і посуду, місце для телевізора, крісла і диван для відпочинку. При розміщенні обладнання варто домагатися неперетинання основних напрямків руху. Спальні кімнати можуть бути на одного чи двох чоловік. Мінімальна площа спальні на одну людину - 10 м 2, максимальна (спальня батьків) - 14 м 2. Висота спалень - 2,7-2,8 м. При розміщенні спалень у мансардному поверсі висота стіни до скосу стелі повинна бути не менше 1,6 м. У кожній спальні крім спальних і робочих місць повинні бути передбачені вбудовані шафи глибиною 0,6 м. Кухня. Основною і найбільш розповсюдженою є кухня-їдальня. Площа її 8-14 м 2. Обладнання кухні включає кухонну плиту, мийку, холодильник, кухонний стіл (загальна довжина фронту не менше 2,7 м), шафа й обіднє місце. При розміщенні обладнання уздовж однієї стіни ширина її має бути не менше 1,9 м, при розміщенні обладнання на двох протилежних сторонах - не менше 2,4 м. Якщо в будинку є спеціальне приміщення їдальні, то в кухні обіднє місце не влаштовується. Площа такої «робочої кухні» може бути змінена до 6-8 м 2. Санітарні вузли (рис.1). У проектах житлових будинків передбачені три типи санвузлів: сполучений (ванна, унітаз і умивальник в одному приміщенні), роздільний (ванна кімната з умивальником і окремо унітаз з умивальником), «гостьовий» (унітаз з умивальником). В одно-, двокімнатних квартирах може бути один роздільний чи сполучений санвузол, у 3-, 4- кімнатних - один сполучений санвузол у спальній зоні і «гостьовий» -при кухні. В 5-, 6- кімнатних 8 квартирах у спальній зоні санвузол проектується роздільним, незважаючи на наявність «го
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks