ГРОМАДСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ - PDF

Description
ГРОМАДСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ, 2015 підготовлено в рамках проекту «Коаліція регіональних громадських організацій щодо забезпечення контролю за використанням державних

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Marketing

Publish on:

Views: 43 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ГРОМАДСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Київ, 2015 підготовлено в рамках проекту «Коаліція регіональних громадських організацій щодо забезпечення контролю за використанням державних фінансів», який реалізується у рамках британської програми «UK-UA: Підтримка реформ в Україні» (Department for International Development, the United Kingdom). Думки та погляди, висловлені у матеріалах видання, можуть не відповідати позиції грантодавця. Автор: Ярослав Ковальчук, директор департаменту внутрішньої політики МЦПД 2015 Міжнародний центр перспективних досліджень (МЦПД) У разі цитування обов язкове посилання на МЦПД. ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ В умовах, коли нові антикорупційні органи тільки формуються, а боротьба з корупцією в Україні є пріоритетом 1 як для громадянського суспільства, так і для іноземних партнерів, саме громадські активісти можуть сприяти підвищенню прозорості при використанні державних фінансів на місцевому рівні. Одним з ефективних інструментів у руках представників неурядових організацій, які прагнуть внести свій вклад у боротьбу з корупцією, є використання інформації з відкритих джерел для моніторингу державних закупівель. Хоча законодавство гарантує відкритий доступ до подібної інформації, до певної міри це детективна робота. Потрібно уважно відстежувати сотні тендерів, намагаючись знайти найбільш підозрілі (очевидно завищена ціна; компанії, які беруть участь у тендері, пов язані між собою; закупівля проводилася в одного учасника тощо). Чому цим мають займатися саме представники громадських організацій? Місцеві активісти краще розуміють зв язки між місцевими компаніями, а також між учасниками тендерів та місцевими чиновниками, а також можуть поділитися цією важливою інформацією з представниками ЗМІ або і самі підготувати відповідні матеріали для публікації. Попередження фінансових зловживань при використанні місцевих бюджетів дозволить зекономити кошти для громади, таким чином цілком конкретно та практично вплинувши на життя людей, які живуть в тому чи іншому населеному пункті. Усвідомлення того, що є незалежні спостерігачі, які відслідковують процес закупівель, стане додатковим стримуючим фактором для осіб, які можуть бути задіяні у корупційних схемах. 3 ЧИМ ВІДРІЗНЯЄТЬСЯ ГРОМАДСЬКЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ВІД ЖУРНАЛІСТСЬКОГО? У навчальному посібнику «Журналістське розслідування», виданому Інститутом розвитку регіональної преси у 2008 році, надаються чіткі критерії подібних розслідувань. Відповідно до цього, журналістське розслідування має відповідати трьом параметрам: ґрунтуватися на власній оригінальній роботі журналіста, а не інших людей; оприлюднювати факти, які намагаються приховати від громадськості і які свідчать про порушення її прав; вказувати на проблеми, які є суттєвими для суспільства, узагальнюючи при цьому отриману інформацію, а не обмежуючись висвітленням окремого інциденту. Громадські антикорупційні розслідування, які ми популяризуємо у нашому проекті, від журналістських відрізняються тим, що вони базуються на інформації з відкритих джерел і можуть висвітлювати окремі випадки, а не лише системні явища. Таким чином, громадське антикорупційне розслідування це матеріал, підготований громадськими активістами щодо зловживань при використанні державних коштів (обмеження конкуренції при проведенні державних закупівель, нераціональне використання державних коштів тощо). Антикорупційні розслідування не обмежуються державними закупівлями, але саме у цій сфері їх проводити найлегше, оскільки багато інформації знаходиться у відкритому доступі. В українських медіа також поширені журналістські матеріали, які базуються на доведенні махінацій з землею (приватизація земельних ділянок за хабарі у 4 місцевих радах), а також доведення невідповідності способу життя чиновників їхнім деклараціям. Подібні матеріали теж можна надсилати у рамках нашого проекту, хоча ми й усвідомлюємо, що їх може бути набагато менше. ЕТАПИ ПІДГОТОВКИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ ВИБІР ТЕМИ. ФОРМУЛЮВАННЯ ПРИПУЩЕННЯ (наприклад: міська рада закупила продукти для дитячих садків за завищеними цінами). ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ (потрібно дати відповіді на запитання, хто проводив державні закупівлі, чи перевищує заявлена вартість ринкові ціни на аналогічні продукти, скільки учасників взяли участь у тендері, чи пов язані учасники із організатором тендеру чи один з одним, як пояснюють завищені ціни організатори закупівлі тощо). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ (збереження офіційних відповідей органів влади, фото із офіційного вісника закупівель чи відкритих реєстрів на випадок спроб змінити оригінальні дані). НАПИСАННЯ ТЕКСТУ ТА НАДСИЛАННЯ У ЗМІ ЧИ/ТА В МЦПД. Перед надсиланням статті у ЗМІ рекомендується надати текст на допублікаційну юридичну експертизу, щоб убезпечити себе від можливих судових позовів. МЦПД може допомогти у проведенні подібної експертизи. 5 ОБОВ ЯЗКОВІ ЕЛЕМЕНТИ АНТИКОРУПЦІЙНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Орган державної влади чи посадова особа, які можуть бути причетні до зловживань при державних закупівлях. Сума коштів, витрачених з місцевого чи державного бюджетів. Вартість аналогічного товару на ринку (для порівняння навести 2-3 пропозиції на ринку). Розмір втрат місцевої громади від даної закупівлі (витрачені з бюджету кошти мінус вартість аналогічного товару на ринку). Кількість учасників тендера та коротка інформація про них. Запит про проведення даної закупівлі до організатора тендера та реакція місцевої влади на цей запит. ПРИНЦИПИ ЗБОРУ ІНФОРМАЦІЇ Потрібно зібрати якомога більше фактів: накази, документи, запити. Розмови зі свідками необхідно фіксувати на диктофон. Інформація з документів завжди більш надійна, ніж свідки. Потрібно говорити з кількома сторонами конфлікту. 6 Інформаційний запит найкращий спосіб «легалізувати» здобуту інформацію. Формулювання інформаційного запиту вільне, не потребує підписів і печаток, може бути надіслано у будь-якій формі (факсом, поштою чи навіть усно, з обов язковою фіксацією вхідних даних такого запиту). Зразки оформлених інформаційних запитів можна знайти на сайті www. dostup. pravda. com. ua, а також на сайтах відповідних державних установ. Якщо установа, куди направили запит, не є розпорядником даної інформації, вона зобов язана самостійно переслати цей запит за призначенням. Інформація має бути максимально конкретною, бажано із зазначенням номера документу, який запитується. В інформаційному запиті не слід повідомляти мету отримання інформації. При можливості потрібно сегментувати інформацію та надсилати інформаційні запити у різні установи, щоб таким чином перехресно перевірити отримані дані, а також скласти з невеликих сегментів єдиний «пазл». При цьому автор не привертає до себе надмірну увагу, повідомляючи всю наявну інформацію одному органові. Вичерпності запиту сприяє підсилення суб єкта запиту (можна надіслати запит через народного чи місцевого депутата, журналіста тощо). Розпорядники інформації можуть надавати тільки існуючі документи, а не оброблену інформацію. Обмеженню доступу підлягає інформація, а не сам документ. Наприклад, єдиними даними, які можуть бути конфіденційними в декларації про доходи, є місцезнаходження майна, ідентифікаційний номер та паспортні дані особи, яка подавала цю декларацію. 7 СТРУКТУРА СТАТТІ Заголовок (бажано, щоб заголовок привертав увагу, але водночас і відповідав змісту публікації). Вступ або вріз (одне-два речення про формулювання гіпотези розслідування і до чого воно призвело). Основна частина (пояснення етапів розслідування і презентація інформації, отриманої на кожному з них). Підсумок (пояснення, яких збитків зазнала місцева громада чи державний бюджет і яка реакція державних органів на зацікавленість громадськості у конкретному епізоді). ВИМОГИ ДО ПУБЛІКАЦІЇ 8 Публікація надсилається у форматі Word на окрему електронну скриньку МЦПД Розмір публікації не повинен перевищувати 1200 слів. Таблиці та зображення надсилаються окремими файлами у форматі jpeg. У тексті статті має бути вказано місце, де потрібно вставити те чи інше зображення при верстці. Бажано уникати надто довгих речень, формулювання мають бути чіткими та стислими, щоб полегшити сприйняття тексту читачами. У публікації має бути мінімум моралізаторства та «філософських роздумів» на тему боротьби з корупцією. Головний акцент робиться на фактах, які вдалося назбирати під час розслідування. При цьому факти мають подаватися таким чином, щоб вони були цікаві читачеві. Автор має право на власну оцінку того чи іншого явища, але кожна оцінка повинна мати фактичне підґрунтя. СПИСОК КОРИСНИХ САЙТІВ Пошук та відстеження державних закупівель https://ips.vdz.ua та https://tender.me.gov.ua/edzfrontoffice/menu/loginrequired Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch та Система електронних торгів арештованим майном Публічна кадастрова карта Система реалізації конфіскованого та арештованого майна https://trade.informjust.ua. Єдиний державний реєстр судових рішень Реєстр договорів Фонду державного майна. Реєстр організаторів аукціонів по відчуженню майна. Потенційні об єкти оренди Фонду державного майна. Продаж на аукціоні Фонду державного майна. Переліки суб єктів господарювання Фонду державного майна Дізнайся більше про свого бізнес-партнера Прозорі закупівлі 9 Відкрита база даних державних закупівель «Закупівлі» Відкрита база декларацій чиновників «Декларації» Власники елітної нерухомості «Гарна хата» Investigative Dashboard допомагає викривати незаконні зв язки за кордоном https://investigative-dashboard-prod.appspot.com. База даних офшорних компаній і трастів Найбільша світова відкрита база даних компаній https://opencorporates.com. Довідник реєстрів міжнародних компаній Офіційні реєстри компаній світу та Платний ресурс, у якому об єднано 10 державних реєстрів https://youcontrol.com.ua/. 10 ЗРАЗОК АНТИКОРУПЦІЙНОГО РОЗСЛІДУВАННЯ Анна Бабінець. Державно-горілчана таємниця. 11 квітня 2012 року. Економічна правда. Якщо Віктору Януковичу раптом заманеться випити горілочки або пригостити поважного гостя українською оковитою, найімовірніше це буде пляшка «Президентського стандарту». Саме цією горілкою чи не найбільше пишається Житомирський лікеро-горілчаний завод, який має повне право використовувати у своїй назві слово «президент», бо підпорядкований Державному управлінню справами. Віктору Януковичу, який любить все дороге, також, мабуть, буде приємно дізнатися, що на його заводі горілку розливають у чи не найдорожчі пляшки у світі. А також, як на справжньому режимному об єкті, з усіх сил приховують реальний стан справ на виробництві. Житомирському лікеро-горілчаному заводу понад сто років. Коли 2000-го року Україну відвідав тодішній президент США Білл Клінтон, американське посольство замовило спеціальну горілку «Президентська» саме на житомирському заводі. В чому секрет успіху? У «поєднанні високої якості з агресивною рекламною політикою»,відверто відповів у інтерв ю «Урядовому кур єру» гендиректор заводу Олександр Спірідонов. Та найагресивнішу рекламну політику ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» веде у Віснику держав
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks