GRASS GIS. Mapové projekce - PDF

Description
GRASS GIS Mapové projekce Založení Location v souřadném systému S-JTSK Jáchym Čepický 6. června 2007 Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Založení Location,,ručně

Please download to get full document.

View again

of 169
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Arts & Architecture

Publish on:

Views: 50 | Pages: 169

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
GRASS GIS Mapové projekce Založení Location v souřadném systému S-JTSK Jáchym Čepický 6. června 2007 Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Založení Location,,ručně Založení Location pomocí kódu EPSG Import dat Georeferencing Georeferencing Co dělat, když GRASS Georeferencer selže Transformace Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Georeferencing Transformace PROJ4 Knihovna proj se stará ve většině Open Source GIS projektů o práci se souřadnými systémy. Součástí její distribuce jsou i konzolové programy sloužící k převodu souřadnic či rastrových nebo vektorových dat z jednoho systému na druhý PROJ4 Knihovna proj se stará ve většině Open Source GIS projektů o práci se souřadnými systémy. Součástí její distribuce jsou i konzolové programy sloužící k převodu souřadnic či rastrových nebo vektorových dat z jednoho systému na druhý PROJ4 Knihovna proj se stará ve většině Open Source GIS projektů o práci se souřadnými systémy. Součástí její distribuce jsou i konzolové programy sloužící k převodu souřadnic či rastrových nebo vektorových dat z jednoho systému na druhý PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 informace Podporované projekce GRASS cs2cs -lp Podporované parametry konkrétní projekce GRASS cs2cs -l=utm GRASS cs2cs -l=krovak Podporované elipsoidy GRASS cs2cs -le Podporované datumy GRASS cs2cs -ld PROJ4 převod souřadnic S-JTSK WGS84 PROJ4 převod souřadnic S-JTSK WGS84 GRASS echo cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 PROJ4 převod souřadnic S-JTSK WGS84 GRASS echo cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: d E 50d N PROJ4 převod souřadnic S-JTSK WGS84 GRASS echo cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: d E 50d N GRASS echo cs2cs +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 PROJ4 převod souřadnic GRASS echo cs2cs +proj=krovak +ellps=bessel +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: d E 50d N GRASS echo cs2cs +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: d E 50d N PROJ4 převod souřadnic 14d E 50d N GRASS echo cs2cs +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: d E 50d N GRASS echo cs2cs -f %f +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 PROJ4 převod souřadnic GRASS echo cs2cs +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: d E 50d N GRASS echo cs2cs -f %f +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: PROJ4 převod souřadnic GRASS echo cs2cs +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg:4326 GRASS echo cs2cs -f %f +init=epsg:2065 +towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56 +to +init=epsg: GRASS cat soubor.txt cs2cs... EPSG Soubor s definicemi souřadných systémů: /usr/share/proj/epsg nebo /usr/local/share/proj: # Unknown datum based upon the Airy 1830 ellipsoid 4001 +proj=longlat +ellps=airy +no defs # Unknown datum based upon the Airy Modified 1849 ellipsoid 4002 +proj=longlat +a= b= no defs # Unknown datum based upon the Australian National Spheroid 4003 +proj=longlat +ellps=aust SA +no defs ... # WGS 84 4326 +proj=longlat +ellps=wgs84 +datum=wgs84 +no defs EPSG Soubor s definicemi souřadných systémů: /usr/share/proj/epsg nebo /usr/local/share/proj: # Unknown datum based upon the Airy 1830 ellipsoid 4001 +proj=longlat +ellps=airy +no defs # Unknown datum based upon the Airy Modified 1849 ellipsoid 4002 +proj=longlat +a= b= no defs # Unknown datum based upon the Australian National Spheroid 4003 +proj=longlat +ellps=aust SA +no defs ... # WGS 84 4326 +proj=longlat +ellps=wgs84 +datum=wgs84 +no defs EPSG Soubor s definicemi souřadných systémů: /usr/share/proj/epsg nebo /usr/local/share/proj: # Unknown datum based upon the Airy 1830 ellipsoid 4001 +proj=longlat +ellps=airy +no defs # Unknown datum based upon the Airy Modified 1849 ellipsoid 4002 +proj=longlat +a= b= no defs # Unknown datum based upon the Australian National Spheroid 4003 +proj=longlat +ellps=aust SA +no defs ... # WGS 84 4326 +proj=longlat +ellps=wgs84 +datum=wgs84 +no defs Založení location v S-JTSK (EPSG) S-JTSK mají v názvu tři definice (2007): # S-JTSK 4156 +proj=longlat +ellps=bessel +no defs # S-JTSK (Ferro) 4818 +proj=longlat +ellps=bessel +pm=ferro +no defs # S-JTSK (Ferro) / Krovak 2065 +proj=krovak +lat 0=49.5 +lon 0=42.5 +alpha= k= x 0=0 +y 0=0 +ellps=bessel +pm=ferro +units=m +no defs EPSG kód neobsahuje transformační parametry. Evropské datumy lze nalézt na nebo v souboru $GISBASE/etc/datumtransform.table Založení location v S-JTSK (EPSG) S-JTSK mají v názvu tři definice (2007): # S-JTSK 4156 +proj=longlat +ellps=bessel +no defs # S-JTSK (Ferro) 4818 +proj=longlat +ellps=bessel +pm=ferro +no defs # S-JTSK (Ferro) / Krovak 2065 +proj=krovak +lat 0=49.5 +lon 0=42.5 +alpha= k= x 0=0 +y 0=0 +ellps=bessel +pm=ferro +units=m +no defs EPSG kód neobsahuje transformační parametry. Evropské datumy lze nalézt na nebo v souboru $GISBASE/etc/datumtransform.table Založení location v S-JTSK (EPSG) S-JTSK mají v názvu tři definice (2007): # S-JTSK 4156 +proj=longlat +ellps=bessel +no defs # S-JTSK (Ferro) 4818 +proj=longlat +ellps=bessel +pm=ferro +no defs # S-JTSK (Ferro) / Krovak 2065 +proj=krovak +lat 0=49.5 +lon 0=42.5 +alpha= k= x 0=0 +y 0=0 +ellps=bessel +pm=ferro +units=m +no defs EPSG kód neobsahuje transformační parametry. Evropské datumy lze nalézt na nebo v souboru $GISBASE/etc/datumtransform.table Založení location v S-JTSK (EPSG) S-JTSK mají v názvu tři definice (2007): # S-JTSK 4156 +proj=longlat +ellps=bessel +no defs # S-JTSK (Ferro) 4818 +proj=longlat +ellps=bessel +pm=ferro +no defs # S-JTSK (Ferro) / Krovak 2065 +proj=krovak +lat 0=49.5 +lon 0=42.5 +alpha= k= x 0=0 +y 0=0 +ellps=bessel +pm=ferro +units=m +no defs EPSG kód neobsahuje transformační parametry. Evropské datumy lze nalézt na nebo v souboru $GISBASE/etc/datumtransform.table Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Georeferencing Transformace Souřadný systém S-JTSK Používá tzv. Křovákovo zobrazení Nejpoužívanější souřadný systém v ČR V GISech se běžně používá upravený systém se zápornými hodnotami souřadnic. Křovákovo zobrazení používá jako svůj referenční elipsoid Besselův elipsoid. Pro převod na jiných systémů je potřeba definovat co nejpřesnější převodní parametry. (+towgs84=... ) V knihovně PROJ korektně (se zápornými souřadnicemi) implementován od verze 4.5. Souřadný systém S-JTSK Používá tzv. Křovákovo zobrazení Nejpoužívanější souřadný systém v ČR V GISech se běžně používá upravený systém se zápornými hodnotami souřadnic. Křovákovo zobrazení používá jako svůj referenční elipsoid Besselův elipsoid. Pro převod na jiných systémů je potřeba definovat co nejpřesnější převodní parametry. (+towgs84=... ) V knihovně PROJ korektně (se zápornými souřadnicemi) implementován od verze 4.5. Souřadný systém S-JTSK Používá tzv. Křovákovo zobrazení Nejpoužívanější souřadný systém v ČR V GISech se běžně používá upravený systém se zápornými hodnotami souřadnic. Křovákovo zobrazení používá jako svůj referenční elipsoid Besselův elipsoid. Pro převod na jiných systémů je potřeba definovat co nejpřesnější převodní parametry. (+towgs84=... ) V knihovně PROJ korektně (se zápornými souřadnicemi) implementován od verze 4.5. Souřadný systém S-JTSK Používá tzv. Křovákovo zobrazení Nejpoužívanější souřadný systém v ČR V GISech se běžně používá upravený systém se zápornými hodnotami souřadnic. Křovákovo zobrazení používá jako svůj referenční elipsoid Besselův elipsoid. Pro převod na jiných systémů je potřeba definovat co nejpřesnější převodní parametry. (+towgs84=... ) V knihovně PROJ korektně (se zápornými souřadnicemi) implementován od verze 4.5. Souřadný systém S-JTSK Používá tzv. Křovákovo zobrazení Nejpoužívanější souřadný systém v ČR V GISech se běžně používá upravený systém se zápornými hodnotami souřadnic. Křovákovo zobrazení používá jako svůj referenční elipsoid Besselův elipsoid. Pro převod na jiných systémů je potřeba definovat co nejpřesnější převodní parametry. (+towgs84=... ) V knihovně PROJ korektně (se zápornými souřadnicemi) implementován od verze 4.5. Souřadný systém S-JTSK Zdroj: Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Založení Location,,ručně Založení Location pomocí kódu EPSG Import dat Georeferencing Transformace Obsah Knihovna PROJ.4 Souřadný systém S-JTSK Založení nové Location Založení Location,,ručně Založení Location pomocí kódu EPSG Import dat Georeferencing Transformace Založení location v S-JTSK GRASS grass63 -text -gui \ Nová location Založení location v S-JTSK GRASS grass63 -text -gui \ Nová location Založení location v S-JTSK GRASS 6.3.cvs DATABASE: A directory (folder) on disk to contain all GRASS maps and data. LOCATION: This is the name of a geographic location. It is defined by a co-ordinate system and a rectangular boundary. MAPSET: Each GRASS session runs under a particular MAPSET. This consists of a rectangular REGION and a set of maps. Every LOCATION contains at least a MAPSET called PERMANENT, which is readable by all sessions. The REGION defaults to the entire area of the chosen LOCATION. You may change it later with the command: g.region LOCATION: cr (enter list for a list of locations) MAPSET: jachym (or mapsets within a location) DATABASE: /home/jachym/grassdata AFTER COMPLETING ALL ANSWERS, HIT ESC ENTER TO CONTINUE (OR Ctrl-C TO CANCEL) Založení location v S-JTSK LOCATION cr - doesn t exist Available locations: LausanneDemoData LausanneDemoData.tar.bz2 cr-grass-jtsk tar.gz cr-jtsk cr-wgs84 firedata hazemburk imagery60 krkonose krtiny latlong nc spm 02 ncspm tar.gz slovakia3d spearfish60 xy Would you like to create location cr ? (y/n) [y] Založení location v S-JTSK To create a new LOCATION, you will need the following information: 1. The coordinate system for the database x,y (for imagery and other unreferenced data) Zeměpisná šířka a délka UTM Ostatní mapové projekce 2. The zone for the UTM database and all the necessary parameters for projections other than Zeměpisná šířka a délka, x,y, and UTM 3. The coordinates of the area to become the default region and the grid resolution of this region 4. A short, one-line description or title for the location Do you have all this information? (y/n) [y] Založení location v S-JTSK Please specify the coordinate system for location cr A x,y B Zeměpisná šířka a délka C UTM D Ostatní mapové projekce RETURN to cancel D Založení location v S-JTSK Please specify the coordinate system for location cr A x,y B Zeměpisná šířka a délka C UTM D Ostatní mapové projekce RETURN to cancel D Ostatní mapové projekce coordinate system? (y/n) [y] Založení location v S-JTSK Please enter a one line description for location cr Location pro celou ceskou republiku Založení location v S-JTSK Please enter a one line description for location cr Location pro celou ceskou republiku ===================================================== Location pro celou ceskou republiku ===================================================== ok? (y/n) [y] Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím mapovou projekci Zadejte list pro výpis dostupných mapových projekcí Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím mapovou projekci Zadejte list pro výpis dostupných mapových projekcí Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN list Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím mapovou projekci Zadejte list pro výpis dostupných mapových projekcí Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN list ll -- Lat/Lon utm -- Universe Transverse Mercator stp -- State Plane aea -- Albers Equal Area lcc -- Lambert Conformal Conic merc -- Mercator tmerc -- Transverse Mercator leac -- Lambert Equal Area Conic laea -- Lambert Azimuthal Equal Area aeqd -- Azimuthal Equidistant airy -- Airy... Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím mapovou projekci Zadejte list pro výpis dostupných mapových projekcí Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN krovak Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím mapovou projekci Zadejte list pro výpis dostupných mapových projekcí Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN krovak Do you wish to specify a geodetic datum for this location?(y/n)[y] y Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN list hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request list 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request list Used in Czech Republic (PROJ.4 Params towgs84=570.8,85.7,462.8,4.998,1.587,5.261,3.56) Used in Slovakia (PROJ.4 Params towgs84= , , , , , ,0) Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK Specifikujte prosím výškový systém (datum) Zadejte list pro výpis dostupných výškových systémů (datumů) or custom if you wish to enter custom parameters Pro ukončení požadavku stiskněte RETURN hermannskogel Now select Datum Transformation Parameters Please think carefully about the area covered by your data and the accuracy you require before making your selection. Enter list to see the list of available Parameter sets Enter the corresponding number, or RETURN to cancel request 3 Enter plural form of units [meters]: Založení location v S-JTSK DEFINE THE DEFAULT REGION ====== DEFAULT REGION ======= NORTH EDGE: WEST EDGE EAST EDGE SOUTH EDGE: ============================= PROJECTION: 99 (Ostatní mapové projekce) ZONE: 0 GRID RESOLUTION East-West: 30 North-S
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks