Geneza 3.1-6 - Poruncile Omenesti Sunt Folosite de Ispititor Impotriva Noastra

Description
Predică

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Extreme Atunci când oamenii lumești ne întreabă despre ceea ce noi credem, adesea consideră ceea ce noi le spunem ca fiind o nebunie, o extremă, fanatism religios. Din punctul lor de vedere ei sunt foarte echilibrați: nu sunt nici criminali, nici  prea „sviatosha” sau fanatici. Sunt exact așa cum trebuie să fie un om. Dacă însă privim din perspectiva lui Dumnezeu, se schimbă situația. „Fanaticii religioși” devin norma, iar oamenii lumești devin extremiști.   Există multe extreme în care creștinii pot să cadă. Noi însă suntem chemați să urmăm calea cea dreaptă, calea cea îngustă, fără să ne abatem.    Numai Cuvântul lui Dumnezeu este acea bază pe care putem sta în echilibru, fără să cădem în nici o extremă. Orice extremă este în esență o abatere de la Cuvântul lui Dumnezeu. Deuteronom 5:32 : „Luaţi seama dar să faceţi aşa cum v -a poruncit Domnul,  Dumnezeul vostru; să nu vă abateţi de la cele ce a poruncit El nici la dreapta, nici la stânga”.   Astăzi vom examina câteva din abateri în extreme drepte și stângi din viețile  personajelor din Biblie. 1.   Legalismul Geneza 3.1-6. Ce extreme observați în acest text?   „Oare a zis Dumnezeu cu adevărat: ‘Să nu mâncaţi din toţi pomii  din grădină’?”   ‘putem sa mancam din rodul tuturor pomilor din gradina, dar despre rodul  pomului din mijlocul gradinii Dumnezeu a zis: sa nu mancati din el si nici sa nu va atingeti de el , ca sa nu muriti.’  Oare chiar asa a spus Dumnezeu? Nici sa nu va atingeti de el? nu. Acest element l-a adaugat Eva la porunca lui Dumnezeu, pentru orice eventualitate, ca să se simtă mai sigură . 1.1 Porunca inițială era așa (Gen. 2: 16 -17): „Poţi să mănânci după plăcere  din orice pom din grădină, dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit. ”  Dumnezeu lasă loc chiar și pentru plăcere în cadrul ascultării de Cuvântul Său. Legaliștii adesea se sperie de orice sclipire de plăcere din viață. Cum dau de ceva plăcut, imedia t simt nevoia să mai născocească vre - o regulă, ca nu cumva să se bucure  2 de ceva din această lume. Isus descrie jugul pe care ucenicii trebuie să -l poarte ( Matei 11:30 ):  Jugul meu este bun, iar povoara mea este ușoară ”; pe când despre Farisei Isus spune ( Matei 23:4 ): „  Ei leagă sarcini grele şi anevoie de  purtat şi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le mişte ”. Există extrema Hedonismului, când plăcerea devine scopul ultim în viață. Trăim  pentru ca să experimentăm cât mai multe lucruri plăcute. De asemenea, există extrema legalismului care s- a pornit la vânătoare de plăceri: cum numai găsește una, o împușcă cu o regulă.   1.2 Satana a propus o variantă de legalism (toți pomii din grădină), iar Eva a răspuns cu o altă variantă de legalism (nici să nu vă atingeți de el). Scopul lui Satana era să o dezechilibreze pe Eva de pe poziția ei statornică cu privire la  porunca lui Dumnezeu. Atunci cand adaugi la Cuvantul lui Dumnezeu inchipuiri de-ale tale, nu mai ai siguranta ca ai dreptate. Atunci Satana se foloseste de aceasta nesiguranta ca sa te dezechilibreze, dintr-o extrema in alta. De unde ai vrut sa eviti orice tangenta cu pacatul, iata ca pacatul vine in fata ta si tu nu ai o temelie tare pe care sa-ti tii  pozitia. Asa cum ai pendulat in extrema legalismului, tot asa pendulezi in extrema caderii in pacat. Eclesiastul 7:16 :  Nu fi prea neprihănit şi nu te arăta prea înţelept. Pentru ce să te pierzi singur  ? Ce înseamnă să nu fim  prea   neprihăniți? Cu siguranță nu se  poate referi la neprihănirea autentică, pentru că peste tot în Biblie suntem îndemnați să păzim poruncile lui Dumnezeu întocmai, să fim sfinți așa cum Tatăl este sfânt, etc. O neprihănire prea mare înseamnă a adăuga un set de reguli de la noi la poruncile lui Dumnezeu. Înseamnă să ne punem în față o neprihănire a noastră. Romani 10:3 : „ n- au cunoscut neprihănirea, pe care o dă  Dumnezeu, au căutat să -  şi pună înainte o neprihănire a lor înşişi şi nu s -au  supus astfel neprihănirii pe care o dă Dumnezeu” . 1 Timotei 4.7 :  fereste-te de basmele babesti si lumesti. Cauta sa fii evlavios . Ținem minte că evlavia nu este altceva decât felul credinciosului de a trăi în ascultare de voia lui Dumnezeu. Atunci cand pazesti poruncile lui Dumnezeu întocmai, fără să adaugi basme la el, esti statorni c pe pozitia ta și nu cazi așa ușor în ispită, pentru că ai la bază Cuvantul lui Dumnezeu. Totuși, ce să facem când cineva vine de exemplu dintr  - o biserică dintr  - un sat și vine cu un bagaj îndesat de tradiții din alea de care putem întâlni în așa biserici?   Sărim toți în capul lui și încercăm să - l „eliberăm” de toate basmele și basmalele  pe care le are?  3 Romani 14:1-6 . Trebuie să lăsăm loc pentru imaturitate spirituală. Să - L lăsăm  pe Dumnezeu să - l lumineze pe acel om atunci când va socoti El că este timpul.  D acă forțezi pe gât unui om tânăr în credință libertatea în Cristos, omul acela nu va rămâne cu altceva decât cu  liberalism și cu o conștiință pătată . 2.   Imaginea de sine Exodul 3:11-4:17. 3:11, 4:1, 10, 13. Care era extrema lui Moise? O imagine de sine prea  joasă care îl împiedica să accepte chemarea lui Dumnezeu în slujire.  Moise era un fugar din Egipt, ascuns într-un pustiu, departe de ochii autorităților. Și acum Dumnezeu îl cheamă să meargă la Faraon și să ceară eliberarea robilor evrei?! Moise, despre care acum aflăm că era și bâlbâit?   Dumnezeu îl încurajează, îi spune că va fi cu el, îi dă niște semne miraculoase  pe care să le facă în fața poporului și în fața lui Faraon, îl dă pe Aaron ca însoțitor. La urmă Moise nu mai are ce spune și zice ( 4:13 ): „  Ah, Doamne, trimite pe cine vrei să trimiți! ” (cu alte cuvinte, numai nu pe mine). Atunci Domnul s-a mâniat pe Moise. Aici nu mai era vorba de smerenie. Era vorba de lipsă de încredere în Domnul.   2 Cronici 35:20-24 . Iosia ucis de Neco. Iosia a fost ultimul împărat bun din Ierusalim înainte de exil. El a făcut niște reforme religioase extraordinare. A reparat Templul, a distrus toți idolii pe care i - a văzut în țară, a sărbătorit Paștele așa cum nu mai fusese prăznuit din zilele lui Samuel.  Iosia a ajuns atât de încrezut în sine încât a crezut că e timpul să se implice în  politica vecinilor. Faraonul Neco trecea pe lângă Iuda și se ducea să atace Asiria. Nu s- a rugat, nu a căutat cuvânt de la Domnul prin proroci așa cum făcea David, ci s-a avântat într- un războ i în care n- avea treabă și a murit. Iată ce face o părere prea umflată despre sine.   Romani 12.3    –     Prin harul care mi- a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine  , ci să aibă simţiri cumpătate  despre si ne, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit  -o  Dumnezeu fiecăruia . Suntem niște păcătoși iertați. Tot ce avem bun în viață ne -a fost dat de sus. Nu avem nimic bun care să nu ne fi fost dat. Aceste gânduri trebuie să ne păzească de mândrie. Însă când Dumnezeu ne cheamă în lucrare, trebuie să acceptăm cu smerenie și încredere, știind că Cel ce ne cheamă are și puterea să ne ajute să ducem până la capăt slujirea la care ne cheamă.    4 Concluzie Azi am discutat doar despre 2 feluri de extreme: legalismu l și imaginea de sine dezechilibrată. Există multe alte extreme în care noi tindem să cădem. De exemplu, în multe discuții, dacă cineva zice despre o haină de culoare turcoaz că e albastră, noi numaidecât vom spune că e verde. Dacă Martorii lui Iehova dau așa mare importanță numelui Iehova, atunci noi mai că nici nu îl folosim, pentru ca nu cumva să creadă cineva că suntem Martori. Dacă Ortodocșii ridică Sfânta Tradiție la un nivel cu Scriptura, atunci noi aruncăm tradiția la gunoi, că doară eu și Duhul Sfânt suntem majoritatea și știm cum să interpretăm Sola Scriptura cel mai bine. V reau să vă deprindeți în toate lucrurile să căutați mijlocul. Însă nu mijlocul care vă vine vouă în minte, ci mijlocul care este Cuvântul lui Dumnezeu. Doamne , ajută - ne să desc operim statornicia Cuvântului Tău. Ajută - ne să ne implantăm cu amândouă picioarele în Cuvântul Tău și să nu cădem în extreme ș i în ispite. Ajută - ne să ne păzim de orice învățături și porunci omenești străine de Cuvântul Tău. În același timp, ajută - ne să nu - i judecăm pe cei ce cred diferit în ce ține de părerile îndoielnice, ci să - i acceptăm cu dragoste. Te rugăm să ne ajuți să avem o imagine de sine cumpătată, ca să nu ne mândrim, dar în același timp să avem încredere în Tine atunci când ne chemi în lucrare . Doamne, vreau să te cunoaștem pe Tine și Cuvântul Tău. Amin.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks