Gayrimenkul Pazarlamasi ve Yetki Sözlesmesi

Description
Gayrimenkul Satışı yaparken, profesyonel gayrimenkul danışmanlarına yetki vermenin avantajları ve faydalı yönlerini, bununla birlikte dezavantajlı yönlerini açıkladım.

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Screenplays & Play

Publish on:

Views: 3 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Diyelim ki; • Avukatınız var. • Mali Müşaviriniz var. • Sekreteriniz var. • Makam Şoförünüz var. • Apartman Görevliniz var. • Ama Gayrimenkul Danışmanınız yok. • Sizce, bu bir eksiklik değil mi?
 • 2. • Size özel ve sizin için çalışacak gayrimenkul uzmanınızı işe almış olursunuz. • Danışman için maaş veya SGK Primi ödemezsiniz, Yetki Belgesi süresinde satış işlemi gerçekleşirse, %3 komisyon ödersiniz. • Sizin ve Danışmanın imzalayacağı yetki belgesi ile işleminizi hukuksal olarak güvence altına alırsınız.
 • 3. • Kendinizi, ailenizi, özel hayatınızı, yaşamınızı gerçekten alıcı olmayan şahıslara deşifre etmemiş olursunuz. • Birçok gereksiz telefon görüşmeleri yapmadığınız için çok kıymetli olan zamanınızı ve enerjinizi kaybetmezsiniz. • Zamanı kendiniz ve sevdikleriniz için kullanırsınız.
 • 4. • Gayrimenkulünüz ile ilgili birçok ilan yerine (dile düşmüş bir emlak), birçok mecrada tek ilan ile pazarlama daha etkili olacaktır. • Gayrimenkul sektörünün ve çalışanlarının gelişimine ve kalitesinin artmasını katkıda bulunmuş olursunuz.
 • 5. • Mülk sahipleri genellikle, birden fazla emlakçı ile çalışarak, sonuca daha hızlı varacaklarını düşünerek bu yöntemi tercih ederler. • Ancak bu yöntem, çok iyi bir satış ve pazarlama yöntemi gibi görülse bile aslında öyle değildir.
 • 6. • Gayrimenkul Uzmanları, tam ve tek yetkili olmadıkları bir emlak veya gayrimenkulün pazarlanması için para ve emek harcamak istemezler. • Çünkü başka bir emlakçı tarafından kiralanması veya satılması durumunda, söz konusu gayrimenkul için harcadıkları emek ve paralar boşa gidecektir.
 • 7. • Birden çok emlakçı yerine, • Profesyonel, • Bölgenin uzmanı, • Kurumsal bir gayrimenkul uzmanı veya şirketi ile sözleşmeli olarak • Yetki vermek suretiyle çalışmak en iyi yöntemdir.
 • 8. • Yetki Belgesi, Mülk Sahibi ile Gayrimenkul Uzmanı ve Şirketi arasında, satış koşullarının ve hizmet bedelini hukuki olarak kayıt altına alınmasını sağlayan, her iki tarafın rızası ile yapılan bir sözleşmedir. • Davalarınız için Avukata vekalet veriyorsanız, • Şirketinizin finans işlemleri için Mali Müşavire yetki veriyorsanız, • Hastalandığınızda, konunu uzmanı doktora gidiyorsanız, • Sizin için çok önemli olan mülkleriniz için de Gayrimenkul Uzmanı veya Şirketine Yetki Vermelisiniz. • Yetki verin ve sektörün gelişimine katkı sağlayın. • Yetki verin ve gayrimenkulünüzün pazarlamasını profesyonellerin yapmasını sağlayın.
 • 9. • Yetki Belgesi, gayrimenkulünü satmak isteyen mülk sahibi ile Gayrimenkul Şirketi arasında her iki tarafın haklarını koruyan hukuksal bir anlaşmadır. • Satışın nasıl yapılacağını, satış sırasındaki masraflar ve hizmet bedelinin ne kadar ve nasıl ödeneceğini belirleyen bir sözleşmedir. • Yetki belgesi ile Gayrimenkul Uzmanı, satış ve pazarlama görevini üstlenir. • Yetki belgesinde belirlenen süre içinde satışın yapılması durumunda, sözleşmede belirtilen oran veya miktar kadar hizmet bedelini almayı hak eder.
 • 10. • Gayrimenkulün yetki verilen süre içinde satılmaması durumunda, sözleşmede aksi belirtilmemişse, mülk sahibini için herhangi bir kayıp veya ödeme söz konusu değildir. Bu nedenle gönül rahatlığı ile konunun uzmanına yetki vermek en iyi pazarlama ve satış yöntemidir.
 • 11. • Profesyonel pazarlama için işin uzmanına başvurun. • Kendinizi ve ailenizi, sosyal hayatınızı deşifre etmeyin. • Hırsız ve Dolandırıcıların hedefi haline gelmeyin. • Gereksiz telefon görüşmeleri için zaman harcamayın. • Kendinize zaman ayırın ve hayatın keyfini sürün. • Unutmayın ki, arayanların %98’ı gereksiz kişiler ve görüşmelerdir.
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks