Formarea Bilirubinei- Curs_ii.output

Description
Biochimie

Please download to get full document.

View again

of 13
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 13

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  1 S ă ne amintim: -    Structură hem   -    Localizare sinteză: ficat și măduvă osoasă   -     -ALAS este o enzima localizata mitocondrial, limitanta de viteza   FORMAREA BILIRUBINEI -   Sursa de bilirubina :   Hemoglobina eliberata din hematiile îmbatranite și captate de macrofage- constitue sursa principala -   Alte hemoproteine hepatice (citocromi, oxidaze, catalaze) C itocromii P450 (CYP), o familie largă de metaloenzime, conținand o structură hem, a cționând ca monooxigenază , fiind responsabili de metabolismul oxidativ al moleculelor foarte diverse, incluzând atât substanțe endogene (hormoni steroizi, acizi grași, vitamina D,  prost anoizi, alcaloizi, terpeni ...), dar și xenobiotice  (medicament e, compuși poluanți, toxici, etc).  2 Structura CYP 450 RH + O 2  + NADPH + H +   → ROH + H 2 O + NADP +    Degradarea hemoglobinei la bilirubină se realizează în celulele stelate Kupffer (cu rol  fagocitar) din sistemul reticulo- histiocitar (SRH) hepatic care reprezintă sediul principal al  procesului, splina și măduva osoasă iau parte și ele la  acest process.  Mecanismul biochimic de formare a bilirubinei presupune: 1.   Ruperea punti   meten din structura hemului se desfasoara sub actiunea unui complex enzymatic denumit hemoxigenaza , rezultand  biliverdina. 2.   Transformarea  biliverdinei in bilirubina sub actiunea biliverdin-reductazei.(fig.1 si 2)    3 Fig.1 Fig.2  4 TRANSPORTUL, CONJUGAREA SI ELIMINAREA BILIRUBINEI Bilirubina formata in macrofage si patrunsa in plasma este liposolubila si se leaga reversibil (necovalent) de albuminele serice., capacitatea maxima de fixare fiind de 2 moli de  bilirubina pentru 1 mol de albumina.O astfel de fixare pe albumina previne difuzarea anarhica a bilirubinei in diverse tesuturi.Trebuie de precizat ca o serie de substante cum ar fi acizii grasi liberi, sulfamidele etc.intra in competitie cu bilirubina pentru situsurile de fixare pe moleculele de albumina. Datorita caracterului discontinuu al membranei bazale de la nivelul capilarelor sinusoide care marginesc cordoanele de hepatocite, moleculele de albumina incarcate cu bilirubina din sangele circulant vin in contact direct cu celulele hepatice, iar prin intermediul unor molecule proteice specializate din membrana acestora bilirubina este captata si internalizata in citoplasma. Acest proces implica o prealabila desfacere a bilirubinei de pe albumina si s-a demonstrat ca o serie de compusi anorganici cum sunt bromsulfonftaleina (BSP) intra in competitie cu bilirubina, fiind captate prin acelasi mecanism. Bilirubina  patrunsa in hepatocite fiind liposolubila s-ar putea reantoarce in plasma, difuzand prin membrana lipoidica a celulelor. Acest proces este mult limitat prin doua mecanisme: 1.   Fixarea bilirubinei pe anumite proteine din citoplasma hepatocitelor numite ligandine 2.   Conjugarea bilirubinei (proces prin care bilirubina devine hidrosolubila) Conjugarea bilirubinei:  Procesul este catalizat de enzima numita bilirubin - glucuroniltransferaza si este localizata la nivelul microsomilor celulelor hepatice.Acidul glucuronic este donat de nucleotidul uridin-difosfat acid acid glucuronic (UDPGA) care la randul sau este format prin dehidrogenarea uridin-difosfat-glucozei (UDPG).(fig.3) Reactiile care stau la baza procesului sunt urmatoarele: UDPG + 2NAD +     UDPGA + 2NADH+H + (1) 2UDPGA + bilirubina   bilirubindiglucuronid + 2UDP (2) Reactia 1 este catalizata de enzima UDP dehidrogenaza  Reactia 2 este catalizata de enzima glucuroniltransferaza
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks