Фінансовий лабіринт_Криховець-Хом'як

Description
1. Подорож фінансовими лабіринтами 2. Гривня20 гривень 1 гривня Держава(и): Україна Банкноти:…

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 12

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Подорож фінансовими лабіринтами
 • 2. Гривня20 гривень 1 гривня Держава(и): Україна Банкноти: 5,00,1, 2,5,0,20,50,10,200,500 гривень Монети: 1, 2, 5 10, 25 і 50 копійок, 1 гривня Символ: ₴ Літерний код: UAH Цифровий код: 980 Валютний курс (16.04.2011) 100 USD = 7966.72 UAH 100 EUR = 11551.26 UAH Інша інформація Центральний банк: Національний банк України Веб-сайт: bank.gov.ua
 • 3. Пластикова картка
 • 4. Сімейний бюджет
 • 5. Сімейний бюджет
 • 6. Податки тки — це встановлені вищим органом законодавчої влади обовязкові платежі, якісплачують фізичні та юридичні особи до бюджету у розмірах і у терміни, передбаченихзаконодавством.Стягнення податків регулюється податковим законодавством. Сукупність установленихподатків, а також принципів, форм й методів їхнього встановлення, зміни, скасування,стягнення й контролю утворюють податкову систему держави.
 • 7. Види професій
 • 8. Одяг
 • 9. Діловий етикетПравила ділового етикету: Будьте пунктуальні Не говоріть зайвого іншим Не будьте егоїстом Одягайтеся так, як заведено у товаристві Слідкуйте за чистотою мови
 • 10. РезюмеРезюме – це основний документ людини, щошукає роботу. У резюме коротко, на однійсторінці, представляються особисті данікандидата на посаду й історія його карєри.Резюме звичайно складається з наступнихпунктів: ціль, утвір, досвід роботи, особисті дані,особисті якості. Залежно від вакансії, на якупретендує кандидат, у резюме вказуютьсяспеціальні навички, необхідні саме для цієїроботи.
 • 11. Чому я хочу мати власну справу??? Чи хочу я бути успішним???
 • Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks