Fisa de Observatie

Description
ortopedie

Please download to get full document.

View again

of 12
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 12

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
    UNIVERSITATEA DE STAT DE MEDICINĂ ȘI FARMACIE “NICOLAE TESTEMIȚANU”   CATEDRA STOMATOLOGIE ORTOPEDICĂ “ ILARION POSTOLACHI ”   ȘEF DE CATEDRĂ, DR. ȘT. MED., CONF. UNVER., OLEG SOLOMON   FIȘA DE OBERSVAȚIE CLINICĂ   CHIȘINĂU, 2018  I.   DATE ADMINISTRATIVE: 1.   Nume si Prenumele: Vasile Bîlici  2.    Sexul:  Masculin  3.    Locul si data nașterii  :   or. Chișinău , 1955 4.    Adresa:   Or. Chișinău, sect. Buiucani, str.Sucevita 41  5.   Profesia:  medic II.   EXAMENUL SUBIECTIV: 1.    Motivația:   Pacientul acuză dureri la masticatie ,in timpul vorbirii din cauza protezelor totale uzate,precum si fisurarea acestora.  2.    Anamneză  actualii maladii a.   Când si cum a început  : Din spusele pacientului , modificările la nivelul cavității bucale au început cu  jumătate de an în urmă. Protezele pe care le are au început să - l deranjeze în timpul masticației,gingia a devenit hiperemiată, edemațiată și dureroasă la atingere.   b.    Manifestarea maladiei:   Pacientul treptat a început să - și piardă dinții în mod cronic ca urmare a compli cațiilor cariei dentare, a afecțiunilor parodonțiului și a lipsei adresării la medicul stomatolog  pentru a- și trata toate afecțiunile bucale. Tratamentul ortopedo-protetic de care a beneficiat pacientul a fost realizarea unei proteze totale atat la maxila cat si la mandibula, pe care o poarta de 5 ani. c.   Tratamentul efectuat si eficacitatea lui : La moment pacientul beneficiaza de o proteză total ă  atît la maxilă cît și la mandibulă    purtată de 5   ani și s -a adresat din cauza uzării acesteia.  3.    Anamneza vieții    a.   Pacientul a crescut şi s -a dezvoltat armonios. b.   Condițiile de muncă  au fost favorabile de- a lungul întregii vieți. c.   Pacientul la moment se trateaza de Hepatita C. d.   Condiţiile de trai sunt bune. e.   TBC, HIV     –    neagă.  f.   Obiceiuri vicioase    –    neagă.  g.    Nu pr  ezintă reacţii alergice la medicamente. h.   Caracterul alimentaţiei    –    satisfăcătoare, mixtă. i.    Ereditatea    –     părinţii la fel şi - au pierdut dinţii în urma complicațiilor cariei dentare, si afectiunilor  parodontale.  III.   EXAMENUL OBIECTIV: Examenul general: a.   Starea generală   a pacientului este satisfăcătoare.  b.   Conştiinţa   este clară, se orientează liber în timp şi spaţiu, răspunde adecvat la întrebările adresate, comportamentul este coordonat, poziţia activă. c.   Tipul constituţional     –   normostenic. Tensiunea arterială - 110/70 mm Hg, puls  –    70’.   1.   Examenul exobucal Tegumentele regiunii maxilo-faciale  sunt de culoare roz-  pală, calde la palpare, turgorul este normal.    La inspecţie   nu se depistează procese patologice sau cicatrice. Buzele sunt roşii, uscate, subţiri, linia de contact a buzelor este continuă.    La nivelul comisurii bucale nu sunt prezente fisuri sau procese patologice ca ulcerații, descuamări, erupții. Faţa este de formă rotundă.    Plicele nazo-labiale nu sunt pronunţate.    Treimile feței au dimensiuni egale.      Deschiderea maximă a cavităţii bucale este în limitele normei –    5 cm, fără jenă sau dereglări.    Unghiurile mandibulare și proeminența mentonieră nu sunt pronunțate.    ATM:      La inspecția   articulației temporo - mandibulare vizual nu se determină tulburări funcționale, sunt simetrice, fără devieri de la linia mediană la deschiderea și închiderea cavității bucale.      La  palparea    bilaterală a articulaţiei temporo - mandibulare nu se determină dureri articulare.    La auscultația  ATM se determină crepitaț ii usor perceptibile.  Musculatura zonei oro-maxilo-faciale:      La inspecție   se observă că muşchii masticatori sunt dezvoltaţi satisfăcător, simetric bilateral.    La  palpare    bilaterală a mușchilor mobilizatori ai mandibulei se evidențiază un ușor hipertonus muscular. Ganglionii limfatici regionali   (submandibulari, sublinguali, retroauriculari şi cervicali) nu se palpează și sunt indolori. Glandelor parotide  la palpare nu se determină dureri sau modificări patologice.    2.   Examenul endobucal  a.    Examenul dinților  : La examenul în ansamblu a cavității bucale se constată lipsa dinților la maxilă și mandibulă cu prezenta  protezelor totale bimaxilare. b.    Examenul mucoasei cavităț  ii bucale: Mucoasa cavităţii bucale este umedă, de culoare roz -  pală, fără modificări patologice (ulcere, fisuri, hiperkeratoză, erupţii, maceraţii, formaţiuni tumorale). Campul protetic edentat total: 1.Campul protetic maxilar: A. Substratul osos: Clasa II dupa Schroder-prezenta unei apofize alveolare late din cauza atrofiei medii,depasind cu putin nivelul boltii palatine; tuberozitatile palatine sunt mai putin exprimate; plica trecatoare si locul de insertie a muschilor se gasesc mai aproape de suprafata apofizei alveolare; creasta alveolara reziduala medie (6-12 mm); versantul extern al apofizei alveolare- retentiv; bolta palatina de forma literei ‘U’  de o adancime medie. B.Substratul mucos: Mucoasa fixa in zona de sprijin prezinta o coloratie iritata,hiperemica, leziuni sunt absente,rezilienta mare,mobilitate orizontala si bride longitudinale nu sunt. Mucoasa pasiv mobile este favorabila protezarii ,latimea de 2 mm.La palparea fundului de sac vestibular nu se depistează formaţiuni  patologice sau zone dureroase.Frenul labial si plicile gingivo-bucale cu insertie superioara.Rugile palatine cu exprimare slaba.Dupa gradul de elasticitate corespunde clasei III dupa Supple- fibromucoasa groasa si friabila cu un grad mare de rezilienta. 2. Campul protetic mandibular: A.Substrat osos: Clasa III dupa Kober- prezenta unei apofize alveolare atrofata esential in sens lateral si mai putin frontal, din cauza faptului ca dintii laterali au fost pierduti mai timpuriu. B.Substratul mucos: Dupa gradul de elasticitate corespunde clasei II dupa Supple - fibromucoasa atrofiată, subțire, cu un grad de reziliență redus, inaptă să suporte presiuni ce influențează nefavorabil realizarea actului de masticație,  frenurile labiale coborâte. Plicile gingivo-  bucale cu inserție inferioară.   Limba este de dimensiuni normale, fără leziuni sau semne de hipertrofie. Papilele linguale sunt aranjate uniform, fără modificări patologice.   Examenul ț esutului osos: La inspecția țesutului osos nu se determină careva schimbări de tipul proeminențelor osoase. La  palpare   nu se observă dereglări de integritate în structura țesutului osos, exost oze la nivelul apofizelor alveolare nu se palpează. La palpare durerea e ste absenta. c.    Metodele fizice de examinare:   nu se determină   d.    Examenul articulației temporo -mandibulare: La inspecția   ATM nu se determină modificări patologice, culoarea tegumentelor în regiunea data nu este modificată.  Palparea    bilaterală a ATM în zona anterioară de tragusul auricular, propunând pacientului sa deschidă gura lent, se aplica o presiune oarecare unde nu se determină zone sensibile la durere. La palparea extraauriculară, pacientul efectuând diverse mișcări mandibul are: deschidere, închidere, propulsie, lateralitate fără modificări. Se determină că deschiderea este în limitele normei, fără obstacole, excursia condililor articulari este uniformă, mișcările simetrice, în concordanță cu deschiderea gurii, salt sau blo caj articular nu se depistează. În cadrul diverselor excursii mandibulare nu se evidențiază zgomote patologice: cracmente, crepitații, frecături.  
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks