Finanţarea Cheltuielilor Personale

Description
..

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Finanţarea cheltuielilor personale   Creditul pentru nevoi personale înseamnă:      un împrumut în lei moldoveneşti      între 10,000 şi 1,000,000 lei       pe o perioadă de creditare care poate ajunge pînă la 10 ani      rata dobinzii flotantă:   11%  anual    achitarea creditului şi dobînzii în rate egale    În perioada 15 martie  –   15 iunie 2017, creditul se acordă cu rata dobinzii    fixă    –   7% anual, în  primele 12 luni ale creditului. Asigurarea creditului:      ipoteca asupra bunurilor imobile sau    amanetul mijloacelor băneşti din contul de depozit Creditul pentru finantarea cheltuielilor personale - mai multă flexibilitate.   Mai mult decît ai aşteptat:      nu ai nevoie de avans    ai posibilitatea de a împrumuta sume mai mari de bani cu o dobîndă atractivă      nu trebuie să justifici băncii utilizar  ea sumei împrumutate     poţi utiliza banii împrumutaţi prin transfer pentru mărfuri/servicii sau în numerar    Mai simplu decît crezi:       poţi achita ratele de credit în orice filială a băncii sau       prin intermediul serviciului Internet Banking Documente necesare obţinerii creditului:       buletinul de identitate (srcinal şi copie),      certificatul de salariu (formularul băncii),      copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a angajatorului sau contractul de muncă (srcinal şi copie),      două facturi de plată ale serviciilor comunale (telefon, gaz sau energie electrică),      documente ce confirmă dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile   Creditul pentru nevoi personale:   ✔  cheltuieli planificate ✔   cheltuieli neprevăzute   ✔   vacanţe   ✔  studii ✔  tratament medical ✔  alte scopuri de consum AA  Multiopţional   Care sunt condiţiile de creditare?   Creditul se acordă:      fără gaj;      de la 2,000 pînă la 100,000 MDL;       pentru o perioadă de credit adaptată capacităţii de rambursare a clientului :  min 3 luni - max 60 luni, Rata dobânzii aferentă creditului:  -  10%   (rata flotantă) -  pentru clienţi cu istoria creditara pozitivă, participanţi la proiectele salariale, în cadrul contractelor de colaborare, persoanele care primesc pensia la contul de card deschis la MAIB; - 11%  (rata flotanta) -  pentru alte categorii de clienţi.  În perioada 15 martie  –   15 iunie 2017, creditul se aco rdă cu rata dobinzii   fixă    –   7% anual, în  primele 12 luni ale creditului. Criteriile de acordare ale creditului „MULTIOPŢIONAL”:   Creditul este destinat tuturor persoanelor fizice, cetăţeni ai Republicii Moldova, care corespund următoarelor criterii:      vîrsta cuprinsă între 21 şi 65 de ani,      au loc de muncă stabil  sau dispun de pensie pentru limita de vârsta,    vechimea în muncă la locul prezent este de minimum 6 luni (cu excepţia pensionarilor),      salariul lunar brut/ venit net nu este mai mic de 1900 lei. Actele necesare pentru obţinerea creditului „MULTIOPŢIONAL”:       buletinul de identitate (srcinal şi copie);      certificatul de salariu / venituri (formularul băncii), (cu excepţia participanţilor la  proiectele salariale prin BC”Moldova - Agroindbank”S.A. sau ceritficatul/adeverinţa cu  privire la mărimea pensiei (cu excepţia persoanelor, care primesc pensia la contul de card deschis în cadrul BC”Moldova - Agroindbank”S.A.);      copia carnetului de muncă (filele completate de angajator) cu viza şi ştampila udă a angajator  ului sau contractul de muncă (srcinal şi copie), (cu excepţia participanţilor la  proiectele salariale prin BC”Moldova - Agroindbank”S.A) sau carnetul/legitimaţia de  pensionar.  Credit Magic Până la 100.000 lei fără gaj pe o perioadă de până la 60 luni pentru satisfacerea necesităților de consum. Suma: până la 100.000 lei . Termen: până la 60 luni . Rata dobânzii: 12% anual   (flotantă).   Comisioane:    Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;    Comision unic administrativ: 2%, min. 100 lei din suma creditului aprobat;    Comision de administrare lunară: 0,40% de la soldul creditului;   Exemplu de calcul: Pentru un credit în sumă de 100,000 lei, pe un termen de 60 luni, rata maximală de rambursare a creditului, a dobânzii și a comisionului este de 2,625.28 lei, iar rata minimală de rambursare a creditului, a dobânzii și a comisionului este de 2,233.95 lei. Dobânda anuală efectivă este de 19.31%, iar valoarea totală plătibilă (suma creditului + toate costurile aferente) este de 148,988.10 lei. Calc ulele efectuate pot varia nesemnificativ având în vedere posibilitatea modificării numărului efectiv de zile între scadenţe.   Credit Ordinar Până la 100% din costul proiectului cu gaj pe o perioadă de până la 60 luni pentru satisfacerea necesităților  personale. Suma: până la 100%  din costul proiectului. Termen: până la 60 luni . Rata dobânzii: 13% anual   (flotantă).   Pentru creditele asigurate cu depozite bancare:    în MDL rata depozitului + 1 p.p.;    în cazul depozitului în USD, EUR: 12% anual; Avantaje:    Posibilitatea de a soluţiona problemele financiare în cel mai scurt timp;      Un mod flexibil de abordare a situaţiei financiare;      Posibilitatea stabilirii modalității dorite de rambursare a creditului;      Finanțarea integrală a proiectelor;       Examinarea rapidă a solicitărilor de credit;      Costuri reduse și condiții transparente.   Comisioanae standard:    Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;    Comision unic administrativ: 2%, min. 100 lei din suma creditului aprobat;    Comision de administrare lunară: 0,25% de la soldul creditului. Comisioane in cazul asigurarii creditului cu deposit bancar:    Comision pentru perfectarea pachetului de documente: 80 lei;    Comision unic administrativ: 1%, min. 100 lei din suma creditului aprobat.
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks