ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ - PDF

Description
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ КРАВЧЕНКО Олександр Петрович Декан факультету Доктор технічних наук, професор, «Почесний автотранспортник України» Народився 20 червня 1947 р. у м. Алчевськ Луганської

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Maps

Publish on:

Views: 22 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ФАКУЛЬТЕТ СИСТЕМ АВТОМОБІЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ КРАВЧЕНКО Олександр Петрович Декан факультету Доктор технічних наук, професор, «Почесний автотранспортник України» Народився 20 червня 1947 р. у м. Алчевськ Луганської області у сім ї гірника. Після закінчення школи вступив до Кумунарського гірнично-металургійного інституту. У 1968 р. перевівся до Луганського машинобудівного інституту, який закінчив у 1973 р. за спеціальністю «Інженер-механік автомобільного транспорту». Трудову діяльність почав у 1965 р. Працював слюсарем-ремонтником паровозів вантажно-транспортного управління тресту Комунарськвугілля. Там же працював інструктором-методистом виробничої фізкультури. Потім на Комунарському металургійному заводі помічником машиніста паровоза та слюсарем вагових майстерень. Після того, як змінив місце проживання, працював інструктором колективу фізкультури Луганської обласної ради «Динамо», тренером ДСТ «Спартак», автослюсарем автоколони З 1973 р. працює у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля: інженер кафедри автомобільного транспорту, завідвач лабораторій, асистент, старший науковий співробітник, старший викладач, доцент кафедри автомобілів, заступник декана транспортного факультету. З 2007 р. декан факультету систем автомобільних комунікацій, за сумісництвом завідувач кафедри організації перевезень і управління на автомобільному транспорті. Протягом рр. навчався в аспірантурі (заочно). У 1985 р. захистив кандидатську дисертацію «Розробка методів та засобів діагностування рульового управління автомобілями (на прикладі автомобіля КамАЗ)» у Харківському автомобільно-дорожньому інституті; у 2007 р. на спеціалізованій раді Харківського національного автомобільно-дорожнього університету захистив докторську дисертацію «Наукові основи управління ефективністю експлуатації автомобільних поїздів». Член спеціалізованої вченої ради Д із захисту кандидатських і докторських дисертацій Національного транспортного університету (м. Київ). Дружина Кравченко Людмила Федорівна, працює на ВАТ «ХК «Луганськтепловоз», син Кравченко Костянтин Олександрович підприємець, донька Кравченко Катерина Олександрівна асистент кафедри рейкового транспорту СНУ ім. В. Даля. Факультет організований 2007 р. До складу факультету входять кафедри: автомобілів, будівництва, організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, теоретичної і прикладної механіки. На факультеті навчається 1200 студентів, працюють сім докторів наук і 36 кандидатів наук. Напрями підготовки: автомобільний транспорт, транспортні технології, будівництво. Тематика наукових досліджень «Підвищення ефективності експлуатації транспортної техніки.» Аспірантура і докторантура за спеціальностями: автомобілі і трактори, експлуатація і ремонт транспортних засобів, процеси механічної обробки. БЕЗМЕЖНИЙ ДОСВІД ЗНАНЬ, СЛОВА І НАУКИ Все почалося з наказу ректора Східноукраїнського національного університету імені Владимира Даля О. Л. Голубенка 6 від 25 червня 2007 р. тоді був створений факультет автомобільного транспорту поділом інституту транспортних технологій. Це цілком справедливо, що у промислово розвиненій Луганській області, яка має потужну автомобільну інфраструктуру і перебуває на транспортному коридорі Європа-Азія, з'явився факультет для підготовки висококваліфікованих спеціалістів автотранспортної галузі. Внаслідок необхідного вдосконалення системи вищої освіти й інтеграції в європейський простір, а також підвищення якості фундаментальної підготовки спеціалістів відбулося перейменування факультету (наказ 14 від 28 серпня 2009 р.) на факультет систем автомобільних комунікацій. Питання забезпечення працездатності автомобільної техніки в експлуатації, організації системи автосервісу, управління перевізним процесом, забезпечення безпеки дорожнього руху є дуже актуальними під час розвитку і розширення автомобільної інфраструктури. Зараз до складу факультету входять три випускні кафедри і одна фундаментальної підготовки. На факультеті на денній і заочній формах навчаються 1200 студентів. Колектив співробітників факультету включає 61 особу, із них 43 викладачі, з яких сім докторів наук, 34 кандидата наук. Структуру факультету складають: кафедра автомобілів, яка веде підготовку за фахом «Автомобілі і автомобільне господарство» (завідувач доктор технічних наук, професор В. М. Старченко); кафедра будівництва, яка веде підготовку за фахом «Міське будівництво і господарство» (завідувачка доктор технічних наук, професор Н. М. Руденко); кафедра організації перевезень і управління на автомобільному транспорті, яка веде підготовку за фахом «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» (доктор технічних наук, професор О.П. Кравченко; кафедра «Теоретична і прикладна механіка, яка веде фундаментальну підготовку (доктор технічних наук, професор В.О. Вітренко); філіали кафедр: автомобілів на підприємствах ТОВ «Луганськ-Лада», загін пожежної охорони технічної служби; будівництва на науково-виробничому об'єднанні «Луганськзалізобетон», навчально-науковий комплекс «Високоефективні будівельні технології»; організації перевезень і управління на автомобільному транспорті на автотранспортних підприємствах: Міжнародне транспортне підприємство ТОВ «ЛАА Транс», підприємство пасажирських перевезень ТОВ ТП «Флагман», підприємство міжнародних перевезень ТОВ «Едикт». Тематика наукових досліджень кафедр факультету спрямована на підвищення ефективності автотранспортних засобів. На всіх кафедрах функціонує аспірантура за спеціальностями «Автомобілі і трактори», «Експлуатація і ремонт транспортних засобів», «Процеси механічної обробки». Багато докторів наук факультету є членами спеціалізованих учених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій. Враховуючи те, що факультет створений нещодавно йому необхідно рости і розвивати свій кадровий потенціал шляхом збільшення викладачів зі ступенями кандидата і доктора наук за спеціальною підготовкою автомобільного напряму, працювати над навчально-методичним забезпеченням, розвивати власну лабораторну і матеріально-технічну базу, відкривати нові спеціальності. При цьому хотілося б особливо відзначити той науково-педагогічний персонал і професіоналівпрактиків, які закладали фундамент якісної підготовки багатьох спеціалістів, що стали видними організаторами й керівниками багатьох виробничих 88 89 Факультет систем автомобільних комунікацій підприємств. Ці люди і сьогодні є яскравим зразком безмежного досвіду знань, слова і науки. Таким був доцент, кандидат технічних наук Леонід Іванович Коротков. Особисто для мене Леонід Іванович став кращим лектором у методичному плані, що викладав на кафедрі автомобільного транспорту наприкінці 60-х початку 70-х років минулого сторіччя. Володіючи високими особовими якостями і педагогічною майстерністю, завжди підтягнутий і акуратний, він, неквапливо і доступно імпровізував матеріал лекцій із теорії і конструювання автомобілів. Його було цікаво слухати, легко вести з ним діалог і писати конспект, а далі використовувати все це в підготовці до іспитів. Креативність і творчий підхід до справи в Леоніда Івановича завжди поєднувалися із новаторством. Запропоновану ним тему дипломної роботи «Проект спортивного легкового автомобіля» я із задоволенням прийняв. Та тема виявилася не лише новою, але і нестандартною, тому довелося по допомогу звертатися в Харківський автомобільно-дорожній інститут (ХАДІ) і до виробничників, які мали досвід. Захист проекту на «відмінно» став результатом того, що мені запропонували працювати на кафедрі. При виконанні мною дипломного проекту з великою вдячністю пригадую консультації і поради професора кафедри ДВС Леопольда Вікторовича Станіславського. Науковий підхід, ділові відносини, індивідуальний стиль в роботі виділяли його з викладацького колективу. Він багато в чому став для мене зразком висококваліфікованого викладача вузу. Напевно, в кожної людини у пам'яті назавжди залишається образ шанованої людини вчителя. Таким у моїй пам'яті і житті залишився Анатолій Володимирович Гогайзель. Почесне місце в становленні спеціальності «Автомобілі і автомобільне господарство» має посідати цей учений. Кандидат технічних наук, вихованець знаменитої в Радянському Союзі наукової школи Миколи Яковича Говорущенка. Працюючи завідувачем кафедри з 1971 р., Анатолій Володимирович визначив її науковий напрям діагностика автомобілів, вивів кафедру на співробітництво із провідними науковими школами країни (МАДІ, ХАДІ, КАДІ) і науково-дослідними інститутами (НДІАТ, НАМІ, ДержавтотрансНДІпроект). Протягом п'ятнадцяти років кафедрою були виконані дуже серйозні наукові розробки і впровадженні в містах Омськ, Куйбишев, Петрозаводськ, Одеса, Псков. Наукові господарські угоди були включені в найважливішу тематику Держкомітету з науки і техніки СРСР. Дослідження виконувалися за замовленням Камського об'єднання з виробництва великовантажних автомобілів. Результати наукових робіт представлялися на ВДНГ України і СРСР, були нагороджені медалями і дипломами. Цікавою, справді творчою і напруженою науковою роботою позначений той час. Анатолій Володимирович віддавався улюбленій справі, всіх запалював вогником творчості і новими ідеями, був цікавою і всебічно розвиненою людиною. Кому хоча б раз довелося спілкуватися з Анатолієм Володимировичем, завжди відзначали його унікальність. Великий педагог, визначний учений, поет, художник, артист, справжній автомобіліст, багатогранна творча особистість лише так можна охарактеризувати цю людину. Його любов до природи, до навколишньої краси, що витікала з його серця, залишала свій пам'ятний слід на акварельних малюнках. Багато хто з випускників кафедри запам'ятав надовго його яскраві, змістовні, глибокі наукові лекції. Атмосфера плідної, напруженої і цікавої роботи, яку він створював на заняттях у студентській аудиторії, мудра вимогливість, щира доброзичливість і об'єктивність в оцінці знань свідчать про високу педагогічну майстерність і унікальність цієї людини. Для мене він став кращим наставником у науці й мистецтві, зразки цілеспрямованості, ввів у світ учених-автомобілістів. Енергія, великодушність, інтелігентність, культура, доброта, уважність, щирість, чесність, порядність, володіння чудовими ораторськими якостями і вміння вести за собою колектив говорить про великий накопичений досвід. Мало приділяючи часу собі, він присвячував його тим, хто мав потребу і вимагав уваги. Навіть ставши професором без захисту докторської дисертації, він продовжував з великою турботою допомагати всім, хто до нього звертався. Поправити статтю або проглянути книгу його поради були чіткими і повними, спрямованими на вирішення поставлених завдань. Дуже мало, на превеликий жаль, мені довелося працювати з Олексієм Миколайовичем Коняєвим. Два роки роботи секретарем приймальної комісії і спілкування з ним дозволили мені дійти певних життєвих висновків. Наші бесіди виходили за межі буденних і
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks