EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR / TÜRK EXIMBANK

Description
Türk Eximbank Hazine Yönetimi, "SAP Hazine & Risk Yönetimi" sistemi üzerinden yapılmaktadır. Bankacılık sistemi, Reuters, Bloomberg, Swift, Eft-Pös sistemlerine entegre olan ve Front Office'in tüm para ve sermaye piyasası işlemlerin gerçekleştirildiği söz konusu yazılım üzerinden; Back Office bu işlemlerin kontrolü, muhasebeleştirilmesi ve BDDK raporları da dahil tüm raporlama süreçlerini yürütmektedir.

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 7 | Pages: 16

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. SAP FORUM İSTANBUL Discover Simple TÜRK EXIMBANK HAZİNESİ 'SAP SİSTEMİ' İLE YÖNETİLİYOR Konuşmacı Adı : Pelin ÖZKAN – Necmettin ÖZATA Firma Adı : TÜRK EXIMBANK
 • 2. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 2 GÜNDEM • TÜRK EXIMBANK KİMDİR • AMAÇ • UYGULAMA DETAYLARI
 • 3. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 3 TÜRK EXIMBANK KİMDİR • Türkiye'de ihracatın kurumsallaşmış tek asli teşvik unsuru, • İhracat sektörüne 2014 yılında 20 milyar dolar nakdi kredi ve 11 milyar dolar sigorta imkanı, • Müşteri sayısı >5 bin, • Aktif büyüklüğü son 3 yılda 3’e katlanarak 15 milyar dolar seviyesinin üstünde, • Bankacılık sektöründeki 47 banka arasında en büyük 12. banka konumunda.
 • 4. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 4 AMAÇ TÜRK EXIMBANK’ta yapılan Hazine Yönetimi Projesi kapsamında; • Hazine operasyonlarının kayıt altına alınması, • Hazine back office operasyonlarının ve onaylarının yapılması, • Muhasebe sistemi ile entegrasyon sağlanarak hazine işlemleri konusunda oluşturulması gereken muhasebe kayıtlarının oluşturulması ve raporların (Hazine, Üst Yönetim, Merkez Bankası, BDDK, Risk Yönetimi vb)üretilmesi, • SWIFT ve EFT mesajlarının sistem üzerinden otomatik olarak üretilmesi, • Nakit Yönetimi ve Gün Sonu banka mutabakatlarının sistem üzerinden yapılması çalışmaları gerçekleştirilmiştir.
 • 5. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 5 TÜRK EXIMBANK HAZİNE ENSTRÜMANLARI • PARA PİYASALARI İŞLEMLERİ o BORÇLANMA, PLASMAN İŞLEMLERİ • TÜREV İŞLEMLER o OPSİYONLAR, FAİZ SWAPLARI, ÇAPRAZ PARA SWAPLARI, BAZ SWAPLARI • DÖVİZ PİYASASI İŞLEMLERİ o DÖVİZ ALIŞ/SATIŞ, FORWARD, PARA SWAPLARI, • MENKUL DEĞERLER PİYASASI İŞLEMLERİ o TAHVİL ALIM/SATIM, REPO, TERS REPO
 • 6. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 6 xx xx xx xx xx xx xx xx HAZİNE KULLANICI Dealing Sistemleri Reuters/Bloomberg/OTASS SAP TRM SERVER DOCUMENTUM (DYS) MUHASEBE – İÇ KONTROL KULLANICI BANKACILIK SİSTEMİ VERİ SAĞLAYICI SİSTEMLER Muhasebe fiş Bilgisi EFT – SWIFT Mesajları BDDK, Merkez Bankası Üst Yönetim Rapor verisi Piyasa Verisi SWIFT SİSTEMİ MERKEZ BANKASI – TAKASBANK BACK OFFICE KULLANICI
 • 7. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 7 • Swift Sistemi • Documentum (DYS) • Bankacılık DİĞER SİSTEMLER İLE ENTEGRASYON • Reuters • Bloomberg • EFT sistemi
 • 8. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 8 E-POSTA UYARILARI
 • 9. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 9 xx xx xx xx xx xx xx xx Dealing Sistemleri Reuters/Bloomberg/OTASS MUHASEBE – İÇ KONTROL KULLANICI VERİ SAĞLAYICI SİSTEMLER Muhasebe fiş Bilgisi EFT – SWIFT Mesajları BDDK, Merkez Bankası Üst Yönetim Rapor verisi Piyasa Verisi MERKEZ BANKASI – TAKASBANK xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx HAZİNE KULLANICI DOCUMENTUM (DYS) xx xx xx xx BACK OFFICE KULLANICI SAP TRM SERVER BANKACILIK SİSTEMİ SWIFT SİSTEMİ
 • 10. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 10 SWIFT ve EFT MESAJLARI
 • 11. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 11 ENTEGRE EDİLEN SWIFT İŞLEM KODLARI • MT202 • MT210 • MT295 • MT296 • MT299 • MT300 • MT320 • MT305 • MT305 • MT306 • MT540 • MT541 • MT542 • MT543 • MT910 • MT940
 • 12. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 12 ANLIK LİMİT YÖNETİMİ
 • 13. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 13 NAKİT AKIŞI YÖNETİMİ
 • 14. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 14 xx xx xx xx xx xx xx xx MUHASEBE – İÇ KONTROL KULLANICI VERİ SAĞLAYICI SİSTEMLER Muhasebe fiş Bilgisi EFT – SWIFT Mesajları BDDK, Merkez Bankası Üst Yönetim Rapor verisi Piyasa Verisi MERKEZ BANKASI – TAKASBANK xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx BACK OFFICE KULLANICI BANKACILIK SİSTEMİ SWIFT SİSTEMİ xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx xx HAZİNE KULLANICI Dealing Sistemleri Reuters/Bloomberg/OTASS DOCUMENTUM (DYS) SAP TRM SERVER
 • 15. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. 15 TÜRK EXIMBANK TRM SİSTEMİ ÖZET İŞ AKIŞI • Deal girişleri (TRM veya Diğer...) ve Deal entegrasyonu (Bloomberg, Reuters ve OTASS/ Documentum sistemi entegrasyonu) • Limit kontrolü • Back Office işlem kontrolü ve onayı • Deal konfirmasyon ve ödeme için MT / EFT sistem mesajlarının oluşturulması • Gün sonu itibari ile reeskont hesaplamaları ve banka muhasebe sistemine aktarım • Gün içerisinde banka sisteminden TRM’e aktarım ile nakit akışı raporu oluşturulması • MT950 mutabakatı yapılarak gün sonu oluşturulması
 • 16. © 2014 SAP AG or an SAP affiliate company. All rights reserved. Teşekkürler
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks