Europos universitetai apdovanoti už pavyzdinį studentų judumo rėmimą - PDF

Description
IP/09/907 Briuselis, 2009 m. birželio 11 d. Europos universitetai apdovanoti už pavyzdinį studentų judumo rėmimą Šešiolikos šalių 65 aukštojo mokslo įstaigoms šiandien įteikti specialūs Europos kokybės

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Speeches

Publish on:

Views: 66 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
IP/09/907 Briuselis, 2009 m. birželio 11 d. Europos universitetai apdovanoti už pavyzdinį studentų judumo rėmimą Šešiolikos šalių 65 aukštojo mokslo įstaigoms šiandien įteikti specialūs Europos kokybės pažymėjimai, kuriais pripažįstamos jų pastangos sudaryti studentams geresnes sąlygas studijuoti svetur. Šie pažymėjimai įteikti universitetams, pavyzdingai įdiegusiems Europos kreditų perkėlimo sistemą (angl. ECTS) ir tinkamai išduodantiems diplomo priedėlį tai dvi Europoje naudojamos priemonės, kuriomis siekiama didinti mokymo ir mokymosi skaidrumą ir sudaryti paprastesnes studijų ir kvalifikacijos pripažinimo sąlygas m. ECTS ir diplomo priedėlio kokybės pažymėjimus šiandien įteiks už švietimą, mokymą, kultūrą ir jaunimą atsakingas Europos Komisijos narys Jánas Figelis. Ceremonijoje taip pat dalyvaus Čekijos švietimo, jaunimo reikalų ir sporto ministro pavaduotojas Jakubas Dürras. Aiškindamas šių kokybės pažymėjimų svarbą, Komisijos narys Figelis sakė: Šiandien kokybės pažymėjimai įteikti pavyzdinėms įstaigoms, kurios rimtai žiūri į Europos akademinio jaunimo judumą sparčiai kintant aukštojo mokslo sistemų sąlygoms. Ateityje Europos Komisija ketina kasmet skelbti kvietimą teikti paraiškas suteikti ECTS ir diplomo priedėlio kokybės pažymėjimus. Paraiškas gali teikti tik tos aukštojo mokslo įstaigos, kurios pasirašė standartinę arba išplėstinę Erasmus universitetų chartiją. ECTS kokybės pažymėjimai bus įteikti 23 aukštojo mokslo įstaigoms, pateikusioms ECTS paraiškas (iš viso pateikė 63 įstaigos). Diplomo priedėlio kokybės pažymėjimai bus įteikti 52 aukštojo mokslo įstaigoms, pateikusios paraiškas suteikti diplomo priedėlio kokybės pažymėjimą (iš viso pateikė 161 įstaiga). Tai reiškia, kad iš viso atrinkta maždaug trečdalis paraiškų suteikti tiek ECTS, tiek diplomo priedėlio kokybės pažymėjimus. Dešimt įstaigų gaus abu pažymėjimus. ECTS kokybės pažymėjimas Europos kreditų perkėlimo sistema (ECTS) leidžia padidinti mokymo ir mokymosi skaidrumą ir pagerinti studijų (formaliojo, neformaliojo švietimo ir savišvietos) pripažinimą. Ši visoje Europoje naudojama sistema skirta kreditams perkelti (studentų judumas) ir kaupti (studijų etapai siekiant mokslo laipsnio). ECTS taikančios mokymo įstaigos internete pateikia kursų katalogus ir išsamius studijų programų ir studentams teikiamų paslaugų aprašus, taip pat skelbia studijų kreditus ir universitetų įstatus. Kursų aprašymuose nurodomi mokymosi rezultatai (ką studentai turėtų žinoti, suprasti ir mokėti) ir darbo krūvis (laikas, kurio studentams paprastai reikia mokymosi rezultatams pasiekti), išreikšti kreditais. Paprastai studentų krūvis būna akademinių valandų per metus, o vienas kreditas atitinka akademinių valandų. Kad kreditus būtų paprasčiau perkelti ir kaupti, naudojami pagrindiniai ECTS dokumentai (kursų katalogas, studijų sutartis ir akademinė pažyma) ir diplomo priedėlis. Šiuo metu ECTS kokybės pažymėjimas skiriamas tik už tinkamą ECTS taikymą kreditams perkelti, t. y. už studentų judumo skatinimą. Norint gauti ECTS kokybės pažymėjimą, reikia, be kita ko, įvykdyti šiuos reikalavimus: - sudaryti iš svetur atvykusiems studentams galimybę susipažinti su visa svarbiausia medžiaga (informacijos rinkiniu, kursų katalogu) anglų kalba; - sutvarkyti atvykstančių ir išvykstančių studentų bylas. DS kokybės ženklas Diplomo priedėlis dokumentas, pridedamas prie aukštojo mokslo diplomo siekiant padidinti tarptautinį skaidrumą ir pagerinti akademinį ir profesinį kvalifikacijos, t. y. diplomų, laipsnių, pažymėjimų ir t. t., pripažinimą. Jame pateikiamas kvalifikacijos patvirtinimo dokumente, prie kurio šis priedėlis pridedamas, nurodyto asmens sėkmingai baigtų studijų tipo, lygio, konteksto, turinio ir statuso aprašymas. Jame neturėtų būti jokių vertinamojo pobūdžio pareiškimų, teiginių apie lygiavertiškumą ar siūlymų pripažinti. Šis priedėlis lanksčiai naudojamas neįpareigojantis dokumentas, kurio paskirtis taupyti laiką ir pinigus bei mažinti darbo krūvį. Jį galima pritaikyti vietos poreikiams. Diplomo priedėlio kokybės pažymėjimai įteikiamas įstaigoms, įrodžiusioms, kad jos diplomų priedėlius studentams teikia tinkamai. Be to, jos turi įrodyti, kad: - kopijos atitinka standartinį diplomo priedėlio pavyzdį; - baigę studijas diplomo priedėlį nemokamai gauna visi paraišką pateikusios įstaigos studentai; - diplomo priedėlis surašomas Europoje plačiai vartojama kalba ir, jeigu pageidaujama, kita kalba. Daugiau informacijos: Europos Komisija: The European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS); Europos Komisija: The Diploma Supplement; Europos Komisija: Higher education in Europe; Švietimo, garso ir vaizdo bei kultūros vykdomoji agentūra (EACEA): Applications for the European Credit Transfer System (ECTS) and Diploma Supplement (DS) labels ANNEX In 2009 the following institutions will be holders of an ECTS or a DS Label: ECTS Label holders 2009 Country Name of the Higher Education Institution Name in English City België UNIVERSITEIT GENT GHENT GENT België KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Catholic University of Leuven LEUVEN België UNIVERSITÉ DE LIÈGE LIEGE LIÈGE België UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAIN Catholic University of Louvain LOUVAIN-LA- NEUVE VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE ECONOMICS, PRAGUE PRAHA 3 Danmark AARHUS UNIVERSITET AARHUS AARHUS Deutschland HOCHSCHULE KARLSRUHE - TECHNIK UND WIRTSCHAFT Karlsruhe University of Applied Sciences KARLSRUHE UNIVERSITÀ DI BOLOGNA - ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA BOLOGNA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI LIBERA UNIVERSITÀ MARIA SS. ASSUNTA DI ROMA LUMSA ROME ROMA Lietuva ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETAS ISM University of Management and Economics KAUNAS RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN University of Groningen GRONINGEN WAGENINGEN UNIVERSITEIT AND RESEARCH CENTRUM WAGENINGEN AND RESEARCH CENTRUM WAGENINGEN MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK MANAGEMENT CENTER INNSBRUCK INNSBRUCK FACHHOCHSCHULE DES BFI WIEN GESELLSCHAFT M.B.H. University of Applied Sciences bfi Vienna WIEN Polska POLITECHNIKA LÓDZKA Technical University of Lodz LÓDZ UNIVERSIDADE DE AVEIRO AVEIRO AVEIRO UNIVERSIDADE DO MINHO University of Minho BRAGA UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA LISBON LISBOA INSTITUTO POLITÉCNICO DE Polytechnic Institute of Tomar ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA ARCADA OF APPLIED SCIENCES HELSINKI Norge UNIVERSITETET I AGDER AGDER KRISTIANSAND DS Label holders 2009 Country Name of the Higher Education Institution Name in English City VARNA FREE CHERNORIZETS Бълґария VARNENSKI SVOBODEN UNIVERSITET CHERNORIZETS HRABAR HRABAR VARNA VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYK VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V PRAZE UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI MACERATA VETERINARY AND PHARMACEUTICAL SCIENCES LIBEREC TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI LIBEREC SLEZSKÁ UNIVERZITA V SILESIAN OPAVĚ IN OPAVA OPAVA VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ - VSB - TECHNICKÁ UNIVERZITA - PORUBA OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, BUSINESS SCHOOL A.S. PLC UNIVERZITA PARDUBICE University of Pardubice PARDUBICE ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V WEST PLZNI BOHEMIA PLZEŇ ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE PRAHA 1 Kúπρος Latvija UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE - MILANO CONSERVATORIO DI MUSICA ARRIGO BOITO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA GIUSEPPE TARTINI PANEPISTIMIO KYPROU RĒZEKNES AUGSTSKOLA CHARLES IN PRAGUE PRAHA 1 ECONOMICS, PRAGUE PRAHA 3 JAN EVANGELISTA PURKYNE ÚSTÍ NAD IN USTI NAD LABEM LABEM TOMAS BATA IN ZLIN ACADEMY OF FINE ARTS CATHOLIC OF THE SACRED HEART Conservatory of Music A.Boito STATE CONSERVATORY OF MUSIC GIUSEPPE TARTINI CYPRUS REZEKNE HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTION ZLÍN MACERATA MILANO TRIESTE NICOSIA REZEKNE Lietuva Lietuva Lietuva KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS KAUNAS OF KAUNAS PUBLIC INSTITUTION VIEŠOJI ĮSTAIGA SOCIALINIŲ THE COLLEGE OF MOKSLŲ KOLEGIJA SOCIAL SCIENCES KLAIPEDA VILNIUS GEDIMINAS VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS VILNIUS EINDHOVEN TECHNISCHE UNIVERSITEIT EINDHOVEN EINDHOVEN RIJKSUNIVERSITEIT GRONINGEN University of Groningen GRONINGEN MANAGEMENT CENTER MANAGEMENT INNSBRUCK CENTER INNSBRUCK INNSBRUCK FACHHOCHSCHULE DES BFI University of Applied WIEN GESELLSCHAFT M.B.H. Sciences bfi Vienna WIEN UNIVERSIDADE DE AVEIRO AVEIRO AVEIRO UNIVERSIDADE DO MINHO University of Minho BRAGA INSTITUTO POLITÉCNICO DE Polytechnic Institute of Tomar ARCADA - NYLANDS SVENSKA YRKESHÖGSKOLA ARCADA OF APPLIED SCIENCES HELSINKI MIKKELIN AMMATTIKORKEAKOULU Mikkeli University of Applied Sciences MIKKELI PIRKANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Pirkanmaa Polytechnic - University of Applied Sciences TAMPERE VAASAN AMMATTIKORKEAKOULU - VASA YRKESHÖGSKOLA Vaasa University of Applied Sciences VAASA LAUREA- AMMATTIKORKEAKOULU LAUREA OF APPLIED SCIENCES Vantaa United Kingdom KENT KENT CANTERBURY United Kingdom BOURNEMOUTH BOURNEMOUTH POOLE United Kingdom SWANSEA SWANSEA SWANSEA Norge UNIVERSITETET FOR MILJØ OG BIOVITENSKAP Norwegian University of Life Sciences AAS Norge UNIVERSITETET I BERGEN University of Bergen BERGEN Norge HØGSKOLEN I ØSTFOLD Østfold University College HALDEN Norge UNIVERSITETET I AGDER AGDER KRISTIANSAND Norge ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO THE OSLO SCHOOL OF ARCHITECTURE AND DESIGN OSLO Türkiye ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MIDDLE EAST ANKARA Türkiye BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BILKENT ANKARA Türkiye SABANCI ÜNİVERSİTESİ SABANCI ISTANBUL Türkiye EGE ÜNİVERSİTESİ EGE IZMIR GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJI GEBZE INSTITUTE OF GEBZE Türkiye ENSTITÜSÜ KOCAELI Türkiye SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAKARYA SAKARYA Türkiye KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KARADENIZ TRABZON
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks