EPorezna ČESTO POSTAVLJENA PITANJA - Porezna uprava

Description
ePorezna ČESTO POSTAVLJENA PITANJA Verzija: 3.2 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava SADRŽAJ Ukratko o elektroničkim uslugama Porezne uprave…

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 331 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 2

Share
Transcript
ePorezna ČESTO POSTAVLJENA PITANJA Verzija: 3.2 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava SADRŽAJ Ukratko o elektroničkim uslugama Porezne uprave ......................................................... 4 Što omogućuju ........................................................................................................................ 4 Zakonska obveza korištenja elektroničkih usluga .................................................................... 4 Pristup sustavu elektroničkih usluga ....................................................................................... 4 Kako postati korisnikom ................................................................................................... 5 Minimalna konfiguracija računala ............................................................................................ 5 Kako se registrirati .................................................................................................................. 6 Kako riješiti probleme u radu sa aplikacijom ePorezna ................................................... 7 Ulaz u aplikaciju ePorezna ...................................................................................................... 7 Certifikat nije ponuđen pri ulazu u aplikaciju ePorezna ........................................................ 7 „Nije odabran certifikat“ ....................................................................................................... 8 „The page cannot be displayed“ ili „Internet Explorer cannot display this web page“ ili „This webpage is not available“ .................................................................................................. 10 „S izabranim certifikatom nije moguće izvršiti registraciju“ ................................................. 11 „Nemate potrebna ovlaštenja za ulazak u aplikaciju ePorezna“ ......................................... 12 Potpisivanje obrasca ............................................................................................................. 12 „Obrazac nije digitalno potpisan“ ....................................................................................... 12 „Certifikat za potpisivanje nije postavljen“ .......................................................................... 13 „Ne postoji niti jedan odgovarajući certifikat“ ...................................................................... 17 „Ne postoji aktivan čitač“ ................................................................................................... 18 Ekran se zamrzne na poruci „Molim pričekajte…“.............................................................. 19 Učitavanje JOPPD obrasca................................................................................................... 21 Tipke „odaberite datoteku“ i „Učitaj“ nisu aktivne ............................................................... 21 Dohvat PKK .......................................................................................................................... 22 "Greška prilikom dohvata Porezno Knjigovodstvene Kartice. Molimo pokušajte kasnije" ... 22 Nakon odabira „Dohvati PKK“ ništa se ne događa ili se pojavi poruka „Pop-Up blocked“ .. 22 Upute ............................................................................................................................. 23 Često postavljena pitanja Str. 2 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava Java ...................................................................................................................................... 23 Provjera verzije Jave ......................................................................................................... 23 Instalacija Jave .................................................................................................................. 24 Kako omogućiti Javu u Internet preglednicima .................................................................. 26 Što napraviti ako se Java stalno pokušava instalirati ......................................................... 26 Što napraviti ako ste u jednom trenutku blokirali pokretanje Jave ...................................... 28 Kako ukloniti Java softver sa računala ............................................................................... 29 Što ako koristim Google Chrome preglednik ......................................................................... 30 Instalacija programske podrške ......................................................................................... 30 Ažuriranje Programske podrške ........................................................................................ 35 Uklanjanje (Deinstalacija) Programske podrške ................................................................ 37 Softverske komponente za karticu/USB token (middleware) ................................................. 38 „ActivClient“ ....................................................................................................................... 38 „IDPrime Gemalto“ ............................................................................................................ 38 „e-Token Authentication Client“ ili „Safenet Authentication client“ ...................................... 38 Softver za upravljanje digitalnim certifikatima nije instaliran na zadanu (default) lokaciju... 39 Dodatne upute ...................................................................................................................... 42 Instalacija certifikata na računalo ....................................................................................... 42 Kako podesiti Mozilla Firefox preglednik ............................................................................ 44 Podešavanje Mozzila Firefox za rad sa smart karticom / USB key-em .............................. 46 Izmjena podataka o poreznim obveznicima ....................................................................... 48 Kako ispraviti već poslani obrazac? ................................................................................... 48 Kako ispraviti već poslani JOPPD obrazac? ...................................................................... 48 Često postavljena pitanja Str. 3 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava UKRATKO O ELEKTRONIČKIM USLUGAMA POREZNE UPRAVE ŠTO OMOGUĆUJU Elektroničke usluge Porezna uprave omogućuje elektroničku komunikaciju s obveznicima korištenjem Interneta kao komunikacijske infrastrukture. U sklopu elektroničke usluge odvija se sigurna razmjena elektroničkih dokumenata između poreznog obveznika i Porezne uprave. Elektronički dokumenti mogu biti razni obrasci, zahtjevi za dohvat podataka, statusa obrazaca i sl. čiji zapisi su izrađeni elektronički na računalu prema Zakonu o elektroničkoj ispravi (NN 150/2005), potpisani elektroničkim potpisom prema Zakonu o elektroničkom potpisu (NN 10/02, 80/08) te u elektroničkom obliku dostavljeni Poreznoj upravi. ZAKONSKA OBVEZA KORIŠTENJA ELEKTRONIČKIH USLUGA Članak 78. stavak 18. Pravilnika o porezu na dohodak propisuje da se izvješće na Obrascu JOPPD za više od 3 porezna obveznika odnosno fizičke osobe i/ili kada je podnositelj izvješća korisnik sustava elektroničkog servisa Porezne uprave ePorezna obvezno podnosi elektroničkim putem u okviru sustava ePorezna na način propisan posebnim propisima te tehničkim i ostalim uputama. U članku 63., stavak 6, Općeg poreznog zakona propisana je odredba o obveznom podnošenju elektroničkih obrazaca za porezne obveznike koji su razvrstani u srednje ili velike poduzetnike u smislu odredbe Zakona o računovodstvu i sve obveznike poreza na dodanu vrijednost. Sve te odredbe uokvirene su u Pravilniku o podnošenju poreznih prijava i drugih podataka elektroničkim putem (čl.2, st.2.) koji govori da su porezni obveznici iz članka 63. stavka 6. OPZ-a obvezni podnositi na način iz stavka 1. ovoga članka sve prijave i izvješća za koje postoji mogućnost njihovog podnošenja korištenjem sustava ePorezna, a to su prijava poreza na dodanu vrijednost za obračunsko razdoblje u obliku elektroničkog obrasca PDV, ZP, PDV-S, PPO 2013/2014, PPO, INO PPO, PZ 42 i 63, PPN, OPZ-STAT-1, DONH, prijavu poreza na dobit za porezno razdoblje u obliku elektroničkog obrasce PD, obračun spomeničke rente u obliku elektroničkog obrasca SR, obračun članarine turističkoj zajednici u obliku elektroničkog obrasca TZ, izvješća na obrascu JOPPD, obrascu DI, SNU, Porez na potrošnju (PP-MI-PO) te Igre na sreću i nagradne igre (GN-ISA, GN-ISC, GN-ISK, PD-LI, PD-IK, NP-LI, NP-ISC, NP-IK, NP-ISA, NP-ISAK) PRISTUP SUSTAVU ELEKTRONIČKIH USLUGA Sustav elektroničkih usluga Porezne uprave dostupan je putem web aplikacije ePorezna. Aplikacija ePorezna nalazi se na Internet adresi: https://e-porezna.porezna-uprava.hr Aplikacija se upotrebljava na način da porezni obveznik popuni elektronički dokument (npr. PDV obrazac), potpiše ga elektronički korištenjem digitalnog certifikata (Zakon o elektroničkom potpisu NN 10/02 i 80/08), provjeri njegovu matematičko logičnu ispravnost te pošalje, Porezna uprava preuzima obrazac, provjerava i šalje na daljnju obradu. Za vrijeme obrade podataka korisnik je obvezan redovito provjeravati status poslanog obrasca. Svu programsku podršku Često postavljena pitanja Str. 4 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava (aplikativni softver), potrebnu za ispunjavanje obrasca, njegovo digitalno potpisivanje, enkripciju, slanje u Poreznu upravu, primitak odgovora itd. osigurava Porezna uprava. KAKO POSTATI KORISNIKOM Za korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave potrebno je ispuniti nekoliko preduvjeta:  Posjedovanje čip kartice (engl. Smart Card) ili drugog medija za certifikate (USB token i sl.) FINA-e ili poslovnih banaka koji sadrže digitalne certifikate izdane od FINA RDC (registar digitalnih certifikata)  Posjedovanje čitača čip kartice (ukoliko su certifikati pohranjeni na čip kartici)  Instalacija potrebnih softverskih komponenti za čitač čip kartice, USB-token ili dr. prema navodima proizvođača  Računalo barem minimalno preporučene konfiguracije  Registracija poreznog obveznika u sustavu ePorezna Ovlašteni pružatelj usluga certificiranja za izdavanje kvalificiranih digitalnih certifikata u RH, registriran kod Ministarstva gospodarstva je FINA. Za nabavu certifikata potrebno je FINA-i predati zahtjev za izdavanje poslovnih digitalnih certifikata. Neke poslovne banke (RBA; PBZ, Slatinska banka, OTP banka i ZABA) na svojim čip-karticama ili drugim medijima za pohranu certifikata pored certifikata banke nude i opciju dodatnih certifikata FINA-e koji se mogu koristiti i za elektroničke usluge Porezne uprave. Nakon što korisnik preuzme digitalne certifikate potrebno je instalirati programske podrške za čip-kartice ili USB key/tokene FINA-e ili poslovnih banaka prema dobivenim uputama. MINIMALNA KONFIGURACIJA RAČUNALA Minimalno preporučena konfiguracija stolnog ili prijenosnog računala za korištenje sustava jest:  CPU Intel Pentium IV 2 GHz ili procesor usporedivih karakteristika  1024 MB radne (RAM) memorije  Grafički prikaz 1024x768 (u boji)  Operativni sustav Microsoft Windows 7 ili noviji Aplikacija za svoj rad zahtijeva Internet preglednik. Podržani su sljedeći Internet preglednici:  Microsoft Internet Explorer verzije 11  Google Chrome v45.0 ili noviji,  Mozilla Firefox 17.0 ili noviji. Podržane Java verzije:  Minimalna podržana verzija je Java 7u1  Posljednja službeno podržana verzija je Java 7u80, 8u91  Nisu podržane verzije Java 7u25, 7u40 i 7u45 Često postavljena pitanja Str. 5 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava  Za Google Chrome je napravljena prilagođena komponenta koja ne koristi Javu za potpisivanje obrasca Navedeni preduvjeti spadaju u uobičajenu programsku podršku na računalu i moguće da neće biti potrebno poduzimati neke dodatne radnje. Detaljne informacije o preduvjetima nalaze se u korisničkom priručniku. KAKO SE REGISTRIRATI Da bi porezni obveznik mogao koristiti elektroničke usluge Porezne uprave moraju mu se prethodno dodijeliti ovlaštenja i to postupkom registracije. Ovlaštenja se dodjeljuju prema grupama usluga – „Upravljanje ovlaštenjima“, „Sve usluge“ te pojedinačno za porez na dodanu vrijednost – obrasci PDV, ZP, PDV-S, PPO 2013/2014, PPO, INO PPO, PZ 42 i 63, PPN, OPZ-STAT- 1, DONH, Porez na dohodak – obrazac JOPPD, obrazac DI, SNU, Porez na dobit – obrasci PD, SR i TZ, Porez na potrošnju – obrazac PP-MI-PO, Igre na sreću i nagradne igre – GN-ISA, GN-ISC, GN-ISK, PD-LI, PD-IK, NP-LI, NP-ISC, NP-IK, NP-ISA, NP-ISAK i PKK – Porezno knjigovodstvena kartica. Registracija se može izvršiti na dva načina: 1. Registracija elektroničkim putem: dostupna za poreznog obveznika, odnosno osobu ovlaštenu za zastupanje poslovnog subjekta (vlasnik obrta, direktor, član uprave..) koja posjeduje digitalne certifikate. Registracija je trenutna. Nakon provedene registracije porezni obveznik/korisnik putem elektroničke usluge „Upravljanje ovlaštenjima“ u web aplikaciji ePorezna može sam upravljati ovlaštenjima (dodjela/ukidanje). 2. Registracija putem punomoći: ovlasti za rad dodjeljuju se opunomoćeniku poreznog obveznika (npr. knjigovodstveni servis) u poreznoj ispostavi. Ukoliko porezni obveznik, odnosno ovlaštena osoba za zastupanje poslovnog subjekta nema ili ne želi imati certifikate, (izdavanje certifikata se naplaćuje od ovlaštenog izdavatelja – FINA) može ovlastiti (opunomoćiti) drugu osobu da u njegovo ime u poreznom postupku poduzima radnje koje se odnose na korištenje elektroničkih usluga Porezne uprave. U praksi to može značiti da porezni obveznik da punomoć svom djelatniku, kojemu su izdani digitalni certifikati, osobi u knjigovodstvenom servisu koji vodi knjige za taj poslovni subjekt ili bilo kojem drugom nositelju digitalnih certifikata. Ukoliko porezni obveznik putem punomoći ovlasti nositelja digitalnog certifikata u knjigovodstvenom servisu ili drugog nositelja digitalnog certifikata izvan poslovnog subjekta poreznog obveznika, za takvog poreznog obveznika usluga je potpuno besplatna. Registracija po opunomoćeniku daje se preko obrasca punomoći kojeg možete preuzeti s Internet stranice http://www.porezna-uprava.hr/HR_ePorezna/Stranice/novi_korisnik.aspx Porezni obveznik, također, može opozvati punomoć korištenjem „Izjave o opozivu punomoći“. Osim ovih obrazaca na navedenoj Internet stranici možete pronaći i uputu za ispunjavanje obrasca punomoći/opoziva punomoći te aktivnosti vezane za davanje punomoći. Često postavljena pitanja Str. 6 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava KAKO RIJEŠITI PROBLEME U RADU SA APLIKACIJOM EPOREZNA U ovome poglavlju opisani su problemi tehničke prirode koji se mogu pojaviti pri korištenju sustava ePorezna, kao i načini njihova rješavanja. Poglavlje je podijeljeno na sljedeće dijelove: Ulaz u aplikaciju ePorezna – opis grešaka koje se mogu dogoditi pri ulazu u aplikaciju ePorezna. Potpisivanje obrasca- opis grešaka koje se mogu dogoditi pri potpisivanju obrasca. Dohvat PKK - opis grešaka koje se mogu dogoditi pri dohvatu PKK. Upute u ovome dokumentu namijenjene su osobama sa određenim informatičkim predznanjem o arhiviranju datoteka (Zip arhive), instalaciji aplikacija (middleware, Java, i sl.), instalacija digitalnih certifikata, te ostalome navedenom u uputama. Ako smatrate da ne možete uspješno slijediti navedene upute obratite se Vašoj informatičkoj podršci. ULAZ U APLIKACIJU EPOREZNA U ovome poglavlju navedena su rješenja problema koji se mogu pojaviti pri ulazu u aplikaciju ePorezna. CERTIFIKAT NIJE PONUĐEN PRI ULAZU U APLIKACIJU EPOREZNA Pri ulazu u aplikaciju ePorezna trebao bi se otvoriti dijaloški okvir za odabir certifikata kojim se želite prijaviti. Preduvjet je da se odgovarajući certifikat nalazi na mediju (kartica/USB token), da nisu istekli, te da je certifikat instaliran sa medija na računalo. Opis problema: Pri ulazu u aplikaciju ePorezna odgovarajući certifikat ne pojavljuje se na dijaloškom okviru za odabir certifikata. Rješenje: 1. Zatvorite sve prozore Internet pretraživača. 2. Uključite sve uređaje za digitalni potpis (kartice te USB tokene od FINA ili poslovnih banaka). Pokušajte ponovo. 3. Pokušajte pristupiti s drugim Internet pretraživačem od onoga koji koristite (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox) 4. Provjerite jesu li certifikati instalirani na računalu: a. Otvorite „Internet Explorer > Tools > Internet options“. b. Odaberite karticu „Content“ te odaberite „Certificates“. c. Nakon što se otvori prozor s prikazom certifikata pod karticom "Personal" potražite da li se tamo nalaze vaša dva certifikata koja su vam potrebna za rad sa aplikacijom ePorezna. Često postavljena pitanja Str. 7 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava d. Obavezno provjerite polje „Expiration Date“ gdje je zapisano do kojeg datuma vrijede certifikati. Ako su istekli potrebno ih je obnoviti. Za obnovu certifikata obratite se instituciji od koje ste preuzeli uređaj sa certifikatima (Fina, poslovne banke). e. Ako ne vidite Vaš certifikat na način prikazan na slici instalirajte certifikate sa medija (kartica/USB token) na način naveden u poglavlju Instalacija certifikata na računalo „NIJE ODABRAN CERTIFIKAT“ Opis problema: prilikom prijave u aplikaciju (nakon odabira certifikata) ne pojavljuje se dijaloški okvir za unos PIN-a, već se pojavi poruka „Nije odabran certifikat“. Često postavljena pitanja Str. 8 ePorezna Ministarstvo Financija - Porezna uprava Mogući uzroci: A. Certifikat je na računalu, no medij (kartica/USB token) nije uključen. B. Odabran je certifikat no pogrešan medij (kartica/USB token) je u računalu. C. Na mediju (kartica/USB token) nema potrebnog certifikata. Moguće kako su greškom obrisani sa medija a ranije su se nalazili na njemu. D. Moguće da je certifikat istekao. E. Ako se greška događa samo u Mozilla Firefox pretraživaču, rješenje se nalazi u poglavlju Podešavanje Mozzila Firefox za rad sa smart karticom / USB key-em. Rješenje: 1. Zatvorite sve prozore Internet pretraživača. 2. Izvadite sve medije sa digitalnim certifikatima (kartica/USB token). 3. Uključite u računalo samo onaj uređaj koji želite koristiti za potpis. Otvorite Internet pretraživač te pokušajte ponovo pristupiti stranici ePorezna. 4. Odaberite Vaš certifikat. 5. Ukoliko prilikom prijave nemate ponuđen certifikat potrebno je provesti upute iz poglavlja „CERTIFIKAT NIJE PONUĐEN PRI ULAZU U APLIKACIJU EPOREZNA“ 6. Ako Vas nakon odabira certifikata upita za unos PIN-a, i nakon unosa se pojavi greška „Nije odabran certifikat“ greška može biti u softveru za uređaj za digitalni potpis (middleware). U tom slučaju napravite reinstalaciju softvera (ActivClient, eTokenPKI Client, Sophos Authentication Client) prema uputama koje ste dobili uz Vaš medij sa digitalnim certifikatom. 7. Provjerite pita li Vas za PIN! U ovome trenutku Vaš softver za korištenje medija za potpis trebao bi otvoriti dijaloški okvir za unos PIN-a. Ako se ne pojavi prozor za unos PIN-a i naiđete na grešku „Nije odabran certifikat“ potrebno se javiti instituciji od koje ste podigli uređaj (Fina ili neka od poslovnih banaka kako bi oni provjerili certifikate na uređaju za potpis te sam uređaj. Ponekad prilikom snimanja certifikata na medij (kartica/USB token) može doći do greške, te uz certifikate koji bi trebali biti na kartici bude snimljen i dodatni certifikat s greškom naziva „RSA Key Pair“. Kako bi provjerili imate li samo ispravne certifikate na mediju otvorite aplikaciju ActivClient i dva puta kliknite na „My Certificates“. Često postavljena pitanja Str. 9 ePorezna Ministarstvo Financija - Po
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks