Emprenedoria - Programació activitats 2n Trimestre 2018

Description
1. PROGRAMA DE FORMACIÓ I ACTIVITATS 2018 ABRIL MAIG JUNY Barcelona Activa Emprenedoria Serveis d’acompanyament per a la creació d’empreses 2. Us oferim una oferta…

Please download to get full document.

View again

of 44
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Economy & Finance

Publish on:

Views: 3 | Pages: 44

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. PROGRAMA DE FORMACIÓ I ACTIVITATS 2018 ABRIL MAIG JUNY Barcelona Activa Emprenedoria Serveis d’acompanyament per a la creació d’empreses
 • 2. Us oferim una oferta formativa i un servei d’assessorament personalitzat per acompanyar-vos en l’enfortiment dels vostres projectes i organitzacions d’Economia Social i Solidària. NOU: Servei d’assessorament itinerant als barris de Trinitat Nova, Zona Nord, Roquetes, Sant Genís dels Agudells, la Teixonera, la Marina, Bon Pastor, Baró de Viver, Trinitat Vella, la Verneda i la Pau, el Besòs i el Maresme. Si sou una organització amb impacte social positiu que posa les necessitats de les persones al centre i treballeu amb valors participatius, aquest és el vostre servei.@AltresEconomies Inscripcions i més informació a:
 • 3. 1. MAPA PER EMPRENDRE Pàg. 4 2. SERVEIS 6 Assessorament a la persona emprenedora 6 Servei de constitució d’empreses 7 Recursos online 8 3. Programes d’Emprenedoria 10 Programes d’Emprenedoria per sectors 10 Programes d’Emprenedoria per col·lectius 11 4. ESCOLA DE DONES 12 5. ACTIVITATS PER EMPRENDRE 16 La idea de negoci 16 Gestió de l’empresa 20 El pla d’empresa 22 Màrqueting 22 Formes jurídiques i tràmits 25 Fiscalitat 28 El perfil de la persona emprenedora 29 Local i ubicació     30 Finançament 31 Emprenedoria social i col·lectiva 33 6. ESPAIS d’incubació 34 7. Itineraris per emprendre a Barcelona Activa 36 8. CALENDARI D’ACTIVITATS 38 L’Ajuntament de Barcelona, a través de Barcelona Activa, ha acompanyat més de 15.000 projectes en els darrers anys, dels quals més de la meitat s’han constituït en empresa. Des del servei d’emprenedoria et facilitarem assessorament, activitats formatives, suport a l’accés a finançament i altres recursos perquè puguis crear una nova empresa de qualitat i sostenible. A més, en els nostres entorns d’incubació podràs consolidar-la i desenvolupar-la compartint el teu dia a dia amb altres start-ups. Vols que t’acompanyem en la posada en marxa de la teva empresa?
 • 4. Vols constituir l’empresa amb nosaltres? T’ajudem a definir el model de negoci i, mitjançant el pla d’empresa, analitzarem la viabilitat econòmica i financera, el pla de màrqueting i les operacions.Tot això et permetrà anticipar-te i evitar possibles problemes, i detectar els punts forts i dèbils. Activitat recomanada: Valida el teu model de negoci (pàg. 19) Una vegada muntada l’empresa, tant si busques un local a Barcelona com si vols compartir l’aventura d’engegar un nou projecte empresarial amb més de 200 empreses innovadores de nova creació, et podem facilitar espais a les nostres incubadores Glòries i Almogàvers, i a l’espai de coworking. Servei recomanat: Espais d’incubació (pàg. 34) Tens un model de negoci? La teva empresa Vols instal·lar-te a Barcelona? Avalua totes les opcions possibles per identificar la que més et convé. Coneix les formes jurídiques i tots els tràmits necessaris per constituir l’empresa i iniciar l’activitat. Activitat recomanada: Vols muntar una cooperativa? (pàg. 26) Mapa per emprendre Inscriu-te a una sessió informativa Les sessions informatives són la porta d’entrada a Barcelona Activa. En només dues hores et presentarem els programes, les activitats i els serveis que Barcelona Activa t’ofereix per passar de la idea de negoci a la creació de la teva empresa. Les sessions informatives es realitzen diàriament, de dilluns a divendres, i en diferents horaris de matí i tarda. 4
 • 5. què tens al cap: una idea, un somni o un possible negoci? T’ajudem a avaluar i concretar la idea de negoci per convertir-la en un projecte empresarial, i a fer-la creativa i innovadora, per augmentar-ne les possibilitats d’èxit. Activitat recomanada: Tallers d’ideació per emprendre (pàg. 19) Parles l’idioma del mercat? Cal que coneguis la clientela i el mercat en el qual penses desenvolupar l’activitat empresarial i t’hi entenguis: estudis de mercat, estratègies de màrqueting, eines i canals de comunicació i venda, etc. Activitat recomanada: Estudi de mercat (pàg. 23) Necessites finançament? Tens les competències que calen per emprendre? Coneixes les teves obligacions fiscals? DE LA IDEA AL MoDEL DE NEgoCI DEL MoDEL DE NEgoCI AL PLA D’EMPRESA DEL PLA D’EMPRESA A L’EXECuCIó DE L’EXECuCIó A... Les persones són més importants per a l’èxit d’un projecte que el mateix projecte. Cal que avaluïs les teves habilitats i competències per desenvolupar les que et calgui. Activitat recomanada: Errors més habituals d’una persona emprenedora (pàg. 29) L’IRPF, l’impost de societats, l’IvA, etc. Coneix tots els impostos i les taxes que afecten la teva activitat en el moment inicial. Activitat recomanada: Fiscalitat per a noves empreses 2: l’IVA (pàg. 28) LES FASES PER EMPRENDRE Si estàs buscant fi nançament per al teu projecte empresarial, necessites conèixer els recursos existents i les opcions que s’ajusten millor al teu cas, així com els factors que faran atractiu el teu projecte als i les possibles inversors/es. Activitat recomanada: El crowdfunding com a eina de màrqueting i finançament (pàg. 31) Vols que t’ajudem a gestionar i planificar el teu negoci? La forma com neixi la teva empresa pot ser determinant per al seu futur. Coneix els aspectes vitals del funcionament d’una empresa que poden comportar avantatges competitius en el mer- cat actual. Protecció de la innovació, sistemes de gestió, fórmules de contractació, etc. Activitat recomanada: gestió de costos 1:com gestionar les compres eficaçment (pàg. 20) I quan la teva empresa ja està en funcionament, Barcelona Activa segueix oferint-te els seus serveis a l’Oficina d’Atenció a les Empreses 5
 • 6. Hem reforçat l’atenció per a projectes i organitzacions d’Economia Social i Solidària. Us oferim assessorament especialitzat i individualitzat per tirar endavant les vostres idees! Aquest servei t’ofereix suport i assessorament en la posada en marxa del projecte. Mitjançant reunions individuals, el nostre equip tècnic analitzarà els projectes, detectarà necessitats i mancances, et respondrà les consultes i et facilitarà recursos i continguts perquè puguis defi nir el teu model de negoci i desenvolupis el pla d’empresa. També pots rebre suport en la recerca de fi nançament per a la posada en marxa del projecte. Oferim informació de les diferents vies de fi nançament que existeixen en funció del projecte i l’estat de maduració, i també et podem derivar a les diferents entitats amb les quals col·laborem. Per tal d’accedir a aquest servei, cal assistir a la sessió infor- mativa “Emprendre amb Barcelona Activa és fàcil” i demanar cita prèvia des del web barcelona.cat/emprenedoria. Horari De dilluns a dijous, de 9 a 14 h i de 15 a 18 h. Divendres, de 9 a 14 h. ASSESSORA- MENT A LA PERSONA EMPRENEDORA L’any 2017 ja hem ajudat a trobar més de 2 milions d’euros per a projectes d’emprenedoria Serveis Més informació: innovaciosocioeconomica@barcelonactiva.cat barcelonactiva.cat/ess Demana cita aquí: 6
 • 7. Aquest servei facilita la posada en marxa d’un negoci. A través del Punt d’Assesso- rament a Persones Emprenedores (PAE), podem tramitar telemàticament la creació de societats mercantils (SL, SLNE,...) en un període mitjà de 4-5 dies i les altes d’empresaris i empresàries individuals de manera immediata. Per accedir al servei, cal que hagis assistit a la càpsula formativa “Com tramitar telemàticament amb Barcelona Activa”, de dues hores de durada, on s’explica tot el procés de tramitació telemàtica, així com els aspectes clau a l’hora de posar en marxa l’empresa. Servei de constitució d’empreses A través del punt PAE s’han fet més de 2.500 constitucions telemàtiques des del 2008 Després de crear 6 empreses, he descobert que la creació online de societats és una realitat que funciona! Otto Wüst Serial Entrepreneur, Adsmurai COM TRAMITAR TELEMÀTICAMENT AMB BARCELONA ACTIVA SOCIETATS Dimarts 03/04 Divendres 13/04 Dijous 26/04 Dijous 10/05 Dimarts 15/05 Dimecres 23/05 Divendres 01/06 Dimarts 19/06 Dimecres 27/06 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 AUTÒNOMS/ES Dimarts 03/04 Divendres 13/04 Dijous 26/04 Dimecres 03/05 Dimecres 09/05 Dijous 17/05 Dijous 31/05 Dijous 07/06 Dimarts 12/06 Dijous 21/06 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 12.00 - 14.00 LLOC: Oficina d’Atenció a les Empreses (OAE) 7
 • 8. * Per accedir a les aplicacions “Pla d’empresa online” i “Les Claus per Emprendre”, cal assistir prèviament a la sessió informativa. TEST IDEA L’eina interactiva per reflexionar sobre la teva idea de negoci i avaluar-la. Entra i descobreix-lo: testidea.barcelonactiva.cat LES CLAUS PER EMPRENDRE* L’aplicació que t’ajudarà a treballar i incorporar un conjunt d’actituds, habilitats i destreses que contribueixen a l’èxit de qualsevol projecte empresarial: les competències emprene- dores. UBICA’T L’Ubica’t és el primer servei de georeferenciació amb bases de dades d’interès per a les persones emprenedores de la ciutat de Barcelona. Un sistema telemàtic que et permetrà analitzar el mercat, l’activitat econòmica i la demografia. Entra i descobreix-lo: bcn.cat/ubicat BCn StaRtup map Barcelona Startup Map és una plataforma per identificar i geolocalitzar l’ecosistema em- prenedor de la ciutat: start-ups (empreses amb alt potencial de creixement i menys de cinc anys d’activitat), persones inver- sores, acceleradores/incuba- dores, infraestructures i talent, proporcionat per universitats, centres de recerca i escoles de negoci. Volem posar en valor tots els actius de la ciutat, fer créixer aquest ecosistema i fomentar les sinergies entre ells i amb tots aquells que s’hi vulguin afegir. Entra i descobreix-lo: bcn.cat/bcnstartupmap PLA D’EMPRESA Online* El programa que et guiarà en l’elaboració i redacció del teu projecte empresarial. Ara amb més funcionalitats, més senzill d’utilitzar per reflectir les teves dades financeres amb més precisió i perquè siguin més entenedores per a tu i per a les persones a qui li presentes. Entra i descobreix-lo: pol.barcelonactiva.cat Col·labora Col·labora Al web barcelona.cat/emprenedoria hi trobaràs tota la informació sobre els serveis, els programes i les activitats, els recursos, així com les diferents incubadores i espais de coworking que ofereix Barcelona Activa. A més, Barcelona Activa posa a disposició de les persones emprenedores diferents aplicacions d’utilitat durant el procés de creació de la teva empresa, entre les quals destaquen: RECURSOS Online Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional 8
 • 9. IT ACADEMY barcelonactiva.cat/itacademy #ITacademy APUNTA-T’HI NO DEIXIS PASSAR MÉS TEMPS I TROBA FEINA AL SECTOR TIC PROGRAMA D’ALTA ESPECIALITZACIÓ Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional Cofinançat per: TACData Analyst Front End Developer Back End Developer Android Developer ...
 • 10. Col·labora Programes d’emprenedoria Els programes d’emprenedoria són accions d’acompanyament a la creació d’empreses adreçades a determinats col·lectius d’empre- nedors i emprenedores o en sectors d’activitat específics. PROGRAMES d’Emprenedo- ria PER SECTORS Sóc emprenedora i actualment estic acabant el pla d’empresa del meu projecte.Vull donar les gràcies de forma expressa a diverses persones de Barcelona Activa que em van atendre i ajudar a rebre informació de llicències i dades que m’han estat molt útils. No només van resultar grans professionals i van resoldre els dubtes consultats, sinó que també van ser molt amables i ràpids en la seva forma de treballar. Estic molt agraïda pel tracte rebut i l’eficàcia laboral. Carmen Ródenas La comunificadora Si tens una iniciativa d’econo- mia col·laborativa amb enfo- cament procomú, aquest pro- grama et facilitarà estratègies, processos i eines específiques per crear i consolidar el teu projecte en bones condicions tècniques i econòmiques. Propera edició: estiu 2018 EMPRENEDORIA SOCIAL Vols crear una empresa que tingui una incidència social més enllà dels beneficis per a les persones propietàries? Informa’t d’aquest programa específic per a emprenedors i emprenedores socials. Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de les #AltresEconomies Unió Europea Fons Europeu de Desenvolupament Regional 10
 • 11. Cleantech camp Programa per a la creació i consolidació d’empreses de base tecnològica en l’àmbit de les energies netes (cleantech). Soci: Kic InnoEnergy cleantechcamp.com CREAMEDIA Programa d’acompanyament a la creació i el desenvolupa- ment d’empreses del sector de les indústries creatives a Barcelona. FUTURISME Si vols crear un projecte inno- vador i amb visió de futur, que doni respostes a les noves ne- cessitats del sector turístic de la nostra ciutat i de la província de Barcelona, aquest és el teu programa. Socis: Gremi d’Hotels de Barcelona, Diputació de Barcelona i Deloitte. barcelonactiva.cat/futurisme Programa de Preincubació Vols impulsar i fer créixer de ma- nera sostenible el teu projecte? A Barcelona Activa t’acompanya- rem en el procés de definició i posada en marxa del projecte, i podràs gaudir amb altres equips emprenedors d’un espai de treball col·laboratiu al llarg dels 6 mesos de durada del projecte. Programa de Preacceleració És un programa d’acompanya- ment a projectes emprenedors en fases inicials amb un alt impacte tecnològic. Si tens un projecte que vols fer créixer en el marc de les IOT, AI, robòtica, Big Data,... aquest és el teu pro- grama. A més, tindreu un espai de treball al llarg de la durada del programa. PROGRAMA E-COMMERCE Si vols crear una botiga de comerç online, aquest programa t’ajudarà a definir i avaluar la viabilitat del teu negoci, a elaborar el pla d’empresa i a conèixer quines són les platafor- mes tecnològiques més adients per al teu projecte, a través de formació i tutories individuals. PROGRAMES d’Emprenedo- ria PER col·lectius IDEES MADURES Si tens més de 45 anys, esperit emprenedor i una idea de negoci, t’ajudem a conver- tir-la en empresa. Amb aquest programa t’oferim recursos per elaborar el teu pla d’empresa, tutories individualitzades i ajut en la cerca de finançament. IDEES AMB FUTUR Si tens 30 anys o menys, espe- rit emprenedor i ganes de crear el teu propi negoci, porta’ns la teva idea i t’ajudarem a avalu- ar-ne la viabilitat. Programa NOVA Innofood És un programa de suport a la creació d’empreses innovadores que busquen aconseguir uns hàbits d’alimentació saludables i ser respectuoses amb el medi ambient. Soci: MercaBarna mercabarna.es/serveis/innofood FET A MÀ Si ets artesà o artesana, tens esperit emprenedor i ganes de crear el teu propi negoci, aquest programa t’ajudarà a avaluar la viabilitat del teu projecte. 11
 • 12. INICIA Aquest curs té com a objectiu proporcionar a dones empre- nedores els coneixements em- presarials necessaris per poder muntar una petita empresa. Cada alumna disposarà també de 4 hores de tutoria individual per tal d’elaborar el seu propi pla d’empresa. INICIA VI: del 3 d’abril al 20 de juny, de 16.00 a 20.00 h INICIA VII: del 23 d’abril al 29 de juny, de 10.00 a 14.00 h INICIA VIII: del 14 de maig al 26 de juliol, de 16.00 a 20.00 h SESSIÓ INFORMATIVA INICIA VII: 5 de d’abril de 10 a 12 h SESSIÓ INFORMATIVA INICIA VIII: 25 de d’abril de 16 a 18 h L’Escola de Dones Professionals,Directives i Emprenedores compleix 30 anys i es renova i amplia per donar cabuda a les necessitats de les dones en diferents situacions professionals. Per això, a més d’acompanyar dones emprenedores amb assessorament, formació empresarial i xarxes de contactes, l’escola incorpora també programes per a dones professionals i directives amb l’objectiu de fer realitat la igualtat laboral entre homes i dones. Tot per garantir la viabilitat i la innovació de projectes empresarials i afavorir la presència i visibilitat de la dona en el món empresarial de la ciutat.Les emprenedores i professionals poden assistir a qualsevol dels cursos proposats a continuació, segons els seus interessos i necessitats. Escola de Dones Professionals, Directives i Emprenedores 12
 • 13. Construïm en femení altres economies Ets dona, tens un projecte amb impacte social o ambiental i vols impulsar-lo? Aquest nou programa promou l’emprenedoria cooperativa, social i solidària impulsada per dones. Propera edició: tardor 2018 Activitats que incorporen la perspectiva i els valors de les #AltresEconomies Tallers d’estratègia digital Finanwomen NOVA Aquest programa proporciona a les dones emprenedores les eines i l’acompanyament necessari per millorar el seu accés a les fonts de finança- ment més adequades per a la seva empresa. El programa posa a disposició de les participants els recursos següents: 1. Mòduls de màrqueting offline 2. Mòduls de planificació econò- mica i financera 3. Tallers de comunicació 4. Taller de vídeo 5. Taller d’eines: Resum Execu- tiu i Dossier Corporatiu 6. Taller de negociació amb l’entitat inversora 7. Presentació dels diferents projectes en format elevator pitch El programa es complementa amb acompanyament persona- litzat i sessions de networking i coneixement d’altres experiènci- es emprenedores. DATES: del 16 d’abril al 25 de juny DURADA: 56 hores HORARI: de 10.00 a 14.00 i de 15.00 a 19:30 h Vols crear la teva botiga en línia? L’objectiu d’aquest taller és que les alumnes construeixin la seva pròpia botiga en línea utilitzant la plataforma Woocommerce de Wordpress. DATES: 18, 25 d’abril, 2, 9 i 16 de maig HORARI: de 16.00 a 20.00 h Analítica web i xarxes socials Aprendre els principis bàsics de l’analítica web i social, con- figurar Google Analytics, definir i interpretar mètriques per a la presa de decisions en clau empresarial. DATES: 8, 15, 22, 29 de maig i 5 de juny HORARI: de 10.00 a 14.00 h COM fer un pla de Màrqueting de continguts? Aquest taller servirà perquè les emprenedores aprenguin com donar a conèixer el seu projecte empresarial a través de la generació i curació de diferents tipus de continguts. DATES: 14, 21, 28 de maig, 4 i 11 de juny HORARI: de 10.00 a 14.00 h Màrqueting digital Conèixer els conceptes fona- mentals i les característiques bàsiques del màrqueting online, aprendre a dissenyar un pla de màrqueting en línia, escollir els mitjans més adients per a cada acció, i mesurar el retorn de les accions de màrqueting online amb les eines més òptimes per gestionar-les i monitorar-les. DATES: 2, 9, 16, 23, 30 de maig i 6 de juny HORARI: de 16.00 a 20.00 h Social Media Plan Taller per aprendre a confec- cionar l’estratègia de xarxes socials a l’empresa o projecte de negoci i analitzar-ne els resultats. DATES: 3, 10, 17, 24, 31 de maig i 7 de juny HORARI: de 16.00 a 20.00 h 13
 • 14. Vendre a través de marketplaces: EsTy, Ebay, Amazon... En aquest seminari aprendràs a usar aquestes plataformes per comercialitzar de forma òptima els teus productes en aquestes plataformes multiproductes. DATES: del 3 al 5 de juliol HORARI: de 10.00 a 14.00 h Storytelling: Crea la història de la teva marca Els objectius d’aquest seminari són aprendre a descobrir el relat de la nostra marca i a difondre’l als nostres públics objectius. Així mateix, aprofundir en les tècniques d’storytelling per en- fortir la personalitat de la marca, diferenciar-se i aconseguir més impacte, i conèixer experiències inspiradores de relats aplicats a les xarxes socials. DATES: 16 i 18 d’abril HORARI: de 16.00 a 18.00 Seminaris d’estratègia digital Com aprofitar el vídeo en l’estratègia de màrqueting Aquest seminari et descobrirà les possibilitats que ens ofereix el llenguatge audiovisual a l’hora de fer arribar el nostre missatge al nostre públic objectiu. DATES: 14 i 16 de maig HORARI: de 10.00 a 14.00 h Què has de NOVA saber de l’e-mail màrqueting i gestió de dades Aquest seminari té com a objec- tiu donar a conèixer diferents plataformes i eines d’e-mail màrqueting, com també ajudar le
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks