EMOCIONALNO FUNKCIONISANJE I GOVOR.docx

Description
EMOCIONALNO FUNKCIONISANJE I GOVOR http://www.scholarpedia.org/article/Speech_emotion_analysis http://www.scholarpedia.org/article/Speaker_recognition http://www.columbia.edu/~rmk7/HC/HC_Readings/Bachorowski.pdf http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.898.7032&rep=rep1&type=pdf https://pdfs.semanticscholar.org/8efb/6a9f48b12e95d1f8ac0433a6f3acb4ce7047.pdf https://smallpdf.com/pdf-to-word Da emocije uticu na govor vidi se na osnovu glasa koji je posledica emocija, raspol

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 18 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  EMOCIONALNO FUNKCIONISANJE I GOVOR http://www.scholarpedia.org/article/Speech_emotion_analysis http://www.scholarpedia.org/article/Speaker_recognition http://www.columbia.edu/~rmk7/HC/HC_Readings/Bachorowski.pdf  http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.898.7032&rep=rep1&type=pdf  https://pdfs.semanticscholar.org/8efb/6a9f48b12e95d1f8ac0433a6f3acb4ce7047.pdf  https://smallpdf.com/pdf-to-word Da emocije uticu na govor vidi se na osnovu glasa koji je posledica emocija, raspolozenja I stresa ukljucujuci I neverbalne aspekte . Основна претпоставка је да постоји низ објективно мерљивих параметара глас који одражавају афективни стање особа је тренутно.   Ова претпоставка Изгледа разумно с обзиром да већина афективни stanja укључuju   физиолошке реакције (нпр промене у аутономнom   и соматских нервном систему), што заузврат модификују различите аспекте процеса производње глас.   На пример, симпатички sistem повезан са бесом често производе промене у дисању и повећање мишићне тензије, који утичу на вибрацију гласних набора и облика вокалног тракта,   утичу на акустичне карактеристике говора, што заузврат може да се користи од стране слушаоца да закључи одговарајуће стање . истраживачи  glasa  још увек расправља у којој мери вербалне и невербалне аспекти могу бити уредно одвојене.   Међутим, да постоји неки степен независности илуструје чињеницом да људи могу да опазе помешане поруке у говору изјава - то јест, да су речи пренесем једну ствар, али да су невербалне знаке пренети нешто сасвим друго.   што заузврат могу користити слушаоца да закључи одговарајући стање . што заузврат могу користити слушаоца да закључи одговарајући стање (Сцхерер, 1986   Како се емоције изражене у гласу могу се анализирати на три различита нивоа: физиолошку ниво (нпр описују нервне импулсе или мишића инервацију обрасце главних структура укључених у процес гласа - продуцтион)  нивоу пхонатори - Артицулатори (нпр описивања положај или кретање главних структура као што гласних набори)   акустички ниво (нпр описују карактеристике облика говора таласа која излази из уста) Већина садашњих метода за мерење при физиолошком и пхонатори - Артицулатори нивоа су прилично наметљив и потребна специјализована опрема, као и висок ниво стручности.   У уговору, акустични сигнали за вокалне емоција изражавања може се добити објективно, економски, и ненаметљиво из говора снимака,   и дозволили неке закључке о производњи гласа и физиолошке детерминанти.   Дакле, акустична мерење говорних знакова, захтевају основну обуку у говорној физиологије и акустике, али без посебне опреме, можда је метод који има највећи обећање за интердисциплинарна   истраживања емотивном говору.   Гласовне сигнали су обично подељени на оне односе на: (а) фундаменталне фреквенције (Ф0, корелација перципираног терену), (б) воцал пертурбатион (краткорочно варијабилност у исправном продукције), (ц) квалитета воице (корелација опажена тимбре ), (д) интензитет (корелација перципираног гласности), и (е) темпоралне аспекте говора (нпр, говор стопа), као и различите комбинације ових аспеката (нпр просодиц карактеристике).   захтевају основну обуку у говорној физиологије и акустике, али без посебне опреме, можда је метод који има највећи обећање за интердисциплинарна истраживања емотивном говору   Основно питање је да ли је могуће наћи различите гласовне профиле за различите емоције, тако да глас се могу користити за закључим шта је говорник осећа.   Ово се показало тешко због оба практичних проблема и сложене природе процеса производње глас.   Постоји неколико извора варијабилности који компликују потрагу за гласовне профиле, као што су индивидуалне разлике међу говорницима, ефекти вербалног садржаја, интеракције између спонтаног и стратешког изражавања, као и значајних варијација у оквиру посебних емоција породице (нпр, топлим вс хладно бес    Prozodija prenosi informacije o emoc.stanju osobe koj agovori. У овој студији смо тестирали да ли слушаоци су у стању да детектују различите нивое у емоционално стање говорника на основу просодиц функцијама као што су интонација, говора стопе и интензитета.   Емоција у говору се преноси путем вербалне и вокалних делова.   Раније студије су се фокусирали на однос између емоција и разних Супрасегменталне говорних карактеристика као што су гласности, терен, говор стопе итд [13, 15].   Претходне студије су повезани просодиц карактеристике као што су висока Ф0 средине и опсега и вишом стопом говора са специфичним емоцијама   као што су страх него туге [27].   Вхитесиде је такође приметио разлике у подрхтавања (%) и Схиммер (дБ) између различитих врста беса ( вруће и хладно ).   Међутим, различити слушаоци могу да се фокусирају на различите акустичне параметре [12] и разних звучника могу да користе различите акустичне функције да изрази емоције, посебно у случајевима који се могу сматрати више подсвест, самим тим и мање контролисани, на пример, када је говорник под стресом [24 ]. Биологицал [6] и културни фактори доприносе производњи и перцепције емоционалне прозодији.   Емоције могу бити идентификовани у садржаја без говора говорника из различитих земаља и језика порекла [21, 23].   Неки од ових параметара, као што је терен опсега може носити емоционалне информације у невербалне комуникације, као што је смех [25].   Осим тога, студије о признавању емоција у музици су такође показале везу између нивоа гласности и темпо и перцепције емоција [8, 10, 11, 22, 28].   Високи темпо и повећана гласност су повезани са срећом, а низак ниво звука и Спори темпо је повезан са тугом [9]. Додатно, слушаоци показују предност мање хитне говор, дакле мању досадну говор [4].   Наравно,   истраживачи су такође описани интер - говорника и интер - слушаоцу варијабилност у производњи и тумачењу вокално изражених емоција [17].   Глобал просодиц функције, као што је ниво Ф0 и опсега може довести до аутоматског дискриминације емоција на нивоу који је упоредив до признања људе 'за четири, сматра, основни или примарних емоција, то јест, среће, љутње, туге и неутралан [ 18, 26]. Занимљив питање је дефиниција самих емоција.   Уобичајено је да се дефинишу неке основне емоције као што су срећа, туга, љутња, страх [15] и сматрају их као основа за друге, комплексне емоције.   То је, међутим, тешко разумети како емоције раде, па чак и више да  разуме како емоционално прозодија обрађује неуролошки.   У студији идентификације емоција Акел детектовао допринос обе хемисфере у идентификацији и препознавању различитих емоција у реалним и бесмислене изјава, откривајући повећану улогу десне хемисфере о признавању емоционалних прозодији карактеристика [19, 20].   Међутим, чини се да је прилично обостран процес, а не оних који су фокусирани на једном подручју [1, 2, 3, 5, 14] емоционална признање.  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks