ЕЛАУ: рішення для держустанов

Description
Презентація рішень та послуг компанії "Електронні архіви України" для державних установ. Подробиці - http://elau.org/

Please download to get full document.

View again

of 20
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 2 | Pages: 20

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Рішення та послуги компанії для державних установ Нова ера інформації!
 • 2. «Паперова» інформатизація Станом на 2011 рік в Україні оцифровано близько 1% архівної інформації. Паперовий документообіг в міністерствах та відомчих установах становить 70% від загального масиву інформації. На заводах та промислових підприємствах 80% технічної документації знаходяться в паперовому вигляді. За даними компаній Gartner і Xerox, використовуючи паперовий документообіг компанії витрачають 10% робочого часу на пошук інформації, тобто щороку організація витрачає місячний зарплатний фонд.
 • 3. Компанія ЕЛАУ пропонує комплексні рішення зі створення електронних архівів• Розробка інноваційних інформаційних систем та технологічних рішень, з урахуванням індивідуальних потреб Замовника.• Повний комплекс робіт зі сканування, наповнення і індексації будь-яких видів документів.• Інформаційна, технологічна, сервісна підтримка роботи з електронними архівами на всіх етапах співробітництва, а також після завершення активної фази проектів.
 • 4. Рішення і послуги «ЕЛАУ», розроблені спеціально для державних установ: Департамент/відділ: Рішення: Канцелярія, відділ  Електронний архів організаційно-розпорядчих документів. делопроизводства  Folium.Кадровик, електронна картотека співробітників. Кадрова служба Архівний відділ  Бібліотека електронних архівних справ.Департамент фінансового  Система обліку договорівзабезпечення, бухгалтерія  Наповненння й актуалізація даних інформаційних систем Юридичний відділ  Науково - технічний архів Відділ забезпечення доступу до публічної інформації  Електронна бібліотека
 • 5. Переваги електронного архіву Оперативність. Потрібний документ можна використовувати за лічені секунди. Співробітникові не потрібно переглядати паперові документи, щоб виконувати аналітику. Упорядковане зберігання. Структурований масив файлів, зручний механізм представлення електронних образів. Безпека і конфіденційність. Електронний фонд архівних справ вбереже від несанкціонованого доступу до документів, забезпечить додаткову копію документа, в разі його незворотної втрати (, изъятие, стихийные бедствие, и т.д.). Одночасне використання. Електронну копію документа можуть одночасно переглядати кілька співробітників. Відалений доступ. Щоб отримати доступ до системи не потрібно додатково встановлювати програми – достатньо підключення до локальної або інтернет-мережі.
 • 6. Електронний архів організаційно-розпорядчої документаціїПошук документаздійснюється заузгодженими критеріями.Наприклад,• тип документа (наказ,протокол, заява, рішення,тощо);• дата (можуть вводитисякрайні значення – з .. до … );
 • 7. Электронный архив ОРДПриклад сформованої бази даних відсканованих документів.
 • 8. «Folium.Кадровик» рішення для роботи з особовими справами і картками співробітників• Пошук інформації про співробітника займає всього 10 секунд!• Структурована інформація за кожною кадровою одиницею.• Наявність страхового фонду облікової документації у разі форс-мажорної втрати• Зручний і розмежований доступ до копій документів.• Отримання копій документів без звернення до паперового оригіналу (наприклад, для выдачи по запросу, для отправки в другие подразделения).• Поиск по критериям: ФИО, дата приема на работу, подразделение, должность, и пр.
 • 9. Наповнення систем електронного документообігу ЭЛАУ здійснює роботи із завантаження оцифрованихдокументів, проіндексованих за необхідними полями до СЕД, у т.ч. такі як: А також виконує актуалізацію даних інформаційних систем організації/ установи
 • 10. Рішення «Система обліку договорів» для відділів фінансів, юридичного, кадрівЕлектронна база даних архівудоговорів з можливістю:• пошуку документа за йогореквізитами;• одночасної роботы користувачів з одним документом;• формування підбірки документів за будь-якою ознакою;• роздрукувати комплект необхідної документації, надсилання електронною поштою.
 • 11. «Система учета договоров»Простий форматпредставленняпов’язаних документів увигляді електроннихсправ.
 • 12. Файлова структура графічних образів документів
 • 13. Професійні сканери Book2net Компанія «ЕЛАУ» є авторизованным дистриб’юторомкнижкових сканерів book2net (Microbox, Німеччина). book2net Представлені на цій сторінці конфігурації сканерів стануть в Kioskнагоді як при використанні в читальних залах бібліотек, архівів,музеїв, навчальних закладів, так і для оцифрування документів упромислових обсягах. Наші спеціалісти з обладнання допоможуть підібрати оптимальну модель book2net сканера, залежно від особливостей ваших RGB фондів, нададуть технічну підтримку, проведуть необхідне навчання співробітників, а також розроблять інструкції користувача. Всі моделі сканерів можна переглянути на сайті компанії “ЕЛАУ”, в розділі “Обладнання”book2net Spirit
 • 14. Технологія ЕЛАУ
 • 15. Гарантії якості ЕЛАУ• компанія має дозвіл №КИ3-2012-52 на провадження діяльності, повязаної з держтаємницею;• використовує промислове обладнання і технології: Продуктивність за Вид сканера: Опис: зміну (8 годин), сторінок формат до А2, Книжковий сканер сканування зшитих 8 600 Zeutschel документів формат до А3, 1-сторонній – 96 000 Поточний сканер Fujitsu сканування розшитих 2 -сторонній – 192 000 документів Сканер для широкоформатні документи широкоформатних 100 (<А0) документів Contex• працює з сертифікованим програмним забезпеченням;• практикує проектний підхід до роботи: проведення експертизи, підготовка технічного завдання, календарного плану робіт, регламенту організації робіт, узгодження критеріїв якості;• здійснює технічну підтримку інформаційного ресурсу;
 • 16. Забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом “ЕЛАУ” володіє дозволом на ведення діяльності, що пов’язана з держтаємницею за 3 категорією режиму секретності. Обробка інформації, що містить держтаємницю, здійснюється в автоматизованих системах з підтвердженою відповідністю вимогам ТЗІ. Виконання робіт здійснюється на территорії Замовника в присутності його представників. Передача/повернення документальних матеріалів між Замовником і Виконавцем здійснюється з оформленням відповідних документів. Використання електронних носіїв з шифруванням даних і кодовим доступом до їх змісту (NDAS-пристроїв).
 • 17. Наші переваги. Промислова технологія сканування Швидкість виконання на 1 одиниці обладнання:Розшиті документи(посторінково) 1млн. стор. 10 млн. стор. 100 млн. стор.Виконання робіт із залученнямперсоналу компанії 100 днів 3,8 роки 38 роківТехнологія ЕЛАУ* 10 днів 100 днів 2,7 років Швидкість виконання на 1 одиниці обладнання:Зшиті документи 1млн. стор. 10 млн. стор. 100 млн. стор.Виконання робіт із залученнямперсоналу компанії 3,8 років 38 років 380 роківТехнологія ЕЛАУ* 0,6 року 6 років 60 років * Технологія ЕЛАУ – це використання промислового обладнання, спеціалізованого програмного забезпечення для обробки графічних образів, сертифіковані спеціалісти, високий рівень організації робіт.
 • 18. Наші переваги. Технологія індексації Індексація – внесення інформації (ключових слів), що містяться в документах, згідно затверджених пошукових полів.  робота с рукописними документами; машинодрукованими документами поганої якості (згасаючий текст, частковавтрата тексту, тощо) та/або документи з рукописними ідентифікаційними ознаками (номер,дата, ПІБ, тощо); документи з плаваючими ідентифікаційними ознаками (на різних документахрозміщенні в різних місцях); створення комплектів пов’язанихдокументів (наприклад, до договору потрібноприкріпити всі залежні від нього документи –рахунки, рахунки-фактури, видаткові накладні, тощо –усього до 15 типів документів); індексація відповідно до ГОСТів(конструкторської і технічноїдокументації, бібліографічний, тощо); багаторівнева система верифікації(перевірки) даних.
 • 19. Додаткові послуги• Розробка комплексних проектів з оцифрування; технічних завдань, техніко- економічних обгрунтувань, необхідної ІТ-інфраструктури.• Продаж, сервісна підтримка, консультації щодо добору обладнання для створення електронних копій.• Навчання співробітників, розробка інструкцій користувача.• Розробка web-сайтів, з можливістю розміщення електронних колекцій, віртуальних турів, 3D-об’єктів.• Додаткова обробка графічних образів ветхих документів зі згасаючим текстом• Високоякісне сканування без шкоди для першоджерела.• Аналітичне зв’язування різних документів в комплекти.• Транслітерація тексту.• Створення електронних документів у будь-якому з форматів (txt, doc, pdf, fb2, jpg, rtf, djvu, mobi).• Розпізнавання тексту з перевіркою чи без• Створення PDF-книг із закладками за змістом, за назвами глав.
 • 20. Запрошуємо до співпраці! Тел./факс: +380 (44) 498-20-09 Ел. пошта: info@elau.org Наш сайт: www.elau.org
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks