Elaborarea-metodica-13nr.doc

Description
Elaborarea metodica Nr.13 Tema : Coroanele mixte. Coroane metalo-acrilice. Etapele clinico-tehnice de confectionare a coroanelor metalo-acrilice cu componenta metalice turnata. Tehnica obtinerii compomnentei turnate a coroanei fatetate. 1. Clasificarea coroanelor fatetate. In dependenta de tehnica de confectionare, coroanele mixte pot fi divizate in : -coroane de invelis cu componenta metalica stantata, acoperita cu material fizionomic reprezentat de

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 8 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Elaborarea metodica Nr.13Tema : Coroanele mixte. Coroane metalo-acrilice. Etapele clinico-tehnice de confeconare a coroanelor metalo-acrilice cu componenta metalice turnata. Tehnica obnerii compomnentei turnate a coroanei fatetate.1. Clasicarea coroanelor fatetate. In dependenta de tehnica de confeconare, coroanele mixte pot  divizate in :-coroane de invelis cu componenta metalica stantata, acoperita cu material zionomic reprezentat de acrilat-coroane de invelis cu componenta metalica turnata, acoperite cu acrilat, cunoscute ca coroane metaloacrilice-coroane de invelis cu componenta metalica turnata, acoperite cu ceramica, cunoscute ca coroane metaloceramice. 2. Enumera parcularitale de structura a coroanelor mixte metal-acrilice cu componenta metalica turnata. Microproteze , la care materialul zionomic poate  aplicat at prin tehnica clasica, cit si prin tehnica moderna. In dependenta de porunea componentei metalice acoperite cu materialul zionomic, coroanele metaloacrilice pot sa e paral zionomice si total zionomice. 3. etoda de ade!iune dintre placheta si componenta metalice. arietale elementelor reten#e. Pentru retena mecanica a crilatului in interiorul casetei sau pe toate suprafetele, in caz de confeconare a coroanei zionomice (p Mathe), sunt realizate reteni reprezentate de : sfere, utoni informa de ciupercute, solzi de peste, anse dispuse radiar, etc. $. Etapele clinico-tehnice de confeconare a coroanelor metalo-acrilice cu componenta metalica turnata. -!unt ca la coroana mixta, diferentele constau in :-prepararea dintelui si onerea amprentei confeconarea modelului cu ont moilizail si xarea modelelor in simulator, acoperirea ontului moilizail cu lac de izolare si modelarea machetei viitoare coroane onerea componentei metalice prin turnare proa componentei metalice in cavitatea ucala si determinarea culorii materialului zionomic aplicarea materialului zionomic pe componenta metalica xarea coroanei in cavitatea ucala.  %. &arcularitale reali!arii modelului pentru confeconarea componentei metalice prin metoda turnarii. Pre#area ontului moilizail si modelarea machetei se vor realiza conform re#ulilor si tehnicilor prevazute pentru coroanele turnate. $emarcam ca la modelarea machetei coroanelor mixte tehnica cea mai frecvent aplicata prevede realizarea iniala a capei pe ontul dintelui-slp din ceara sau material termoplasc. %lterior, in cazul coroanelor paral zionomice, prin depunerea succesiva a cerii, se modeleaza suprafetele care nu vor  acoperite cu material zionomic, redind cu exactate dimensiunea, forma si morfolo#ia respecve. !uprafata sau suprafetele care vor  acoperite cu acrilat nu se modeleazasi formeaza cu mar#inile suprafetelor modelate un#hiuri ascute, care prin exnderea lor contureaza diverse forme de casete. '. (lia)ele si di#ersita de rasini ule la confeconarea coroanelor mixte metal-acrilice cu componentametalica intre* turnata.+. &arcularita a reali!arii machetei pentru coroana dupa athe.   ,. Tehnicile de modelare a machetei componentei metalice intre* turnate.. Tehnica fatetarii componentei turnate cu acrilat prin metoda clasica. Pentru aceasta metoda este necesara o pre#are prealaila a componentei metalice care consta in aplicarea pe suprafetele metalice a unui strat de lac izolator cu scopul evitarii transparentei metalului. In acest scop pot  ulizate lacurile comercializate sau pre#ate in condii de laorator. 1. etoda moderna de plachetare a componentei metalice turnate.11. Cerintele catre coroanele fatetate cu rasini.12. /e!a#anta)ele coroanelor mixte 0( cu componenta acrilica stantata.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks