EE Warranty

Description
EE warranty online

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  JALGRATTA KASUTUSJUHEND  © UAB JW Trade 2  SISUKORD 1.TEIE UUS JALGRATAS ................................................................................. 3 2.ASJAKOHANE KASUTAMINE ...................................................................... 3 3.OHUTUSNÕUDED ...................................................................................... 3 4.MAKSIMAALNE KOORMUS ........................................................................ 4 5.JALGRATTA EHITUS .................................................................................... 5 6.RAAM JA ESIHARK ..................................................................................... 5 7.AMORTISATSIOON..................................................................................... 68.JUHTRAUAD JA SADUL .............................................................................. 7 9.PEDAALID................................................................................................... 710.KETT ........................................................................................................... 8 11.VELJED, KODARAD JA RUMMUD ............................................................... 8 12.REHVID ...................................................................................................... 9 13.KESKJOOKS JA VÄNTVÕLLID .................................................................... 10 14.PIDURID ................................................................................................... 11 15.VALGUSTUSSEADMED ............................................................................. 13 16.JALGRATTA KÄIGUD................................................................................. 13 17.JALGRATTA HOOLDUS JA HOIDMINE ...................................................... 14 18.NÕUE POLTIDE KINNITAMISEKS .............................................................. 15 19.JALGRATTA TEHNOHOOLDUS .................................................................. 15 20.TÖÖRIISTAD JA VARUSTUS TEEL .............................................................. 16 21.KOORMA TRANSPORTIMINE ................................................................... 16 22.LASTETOOL .............................................................................................. 16 23.TARVIKUD JA LISAOSAD ........................................................................... 16 24.GARANTIITINGIMUSED JA -KOHUSTUSED ............................................... 17 25.JALGRATTAPASS ...................................................................................... 17  © UAB JW Trade 3  1. TEIE UUS JALGRATAS KALLIS KLIENT! Oleme rahul, et olete valinud meie jalgratta! Loodame südamest, et see kvaliteetne toode pakub teile nauditavaid hetki ja on teile abiks nii puhkamisel kui sportimisel. Soovitame enne ostetud jalgratta kasutamist kindlasti lugeda käesolevat kasutusjuhendit. See juhend sisaldab kasulikku teavet, mis võimaldab teil optimaalselt kasutada ostetud jalgratta funktsioone. Siit leiate olulised ohutusalased, tehnohoolduse ja hoolduse nõuanded, mis aitavad tagada jalgratta laitmatu töökorra. Õigesti hooldatud ja kasutatud jalgratas teenib teid kaua ja seda on ohutu kasutada! Soovime teile palju kilomeetreid päevas ja ostetud jalgratta kasutamise nautimist täiel rinnal! 2. ASJAKOHANE KASUTAMINE Tootja pakub varustust, mis tagab jalgratta ohutuse ning kasutaja peab järgima jalgratta hoolduse ja kasutamise nõudeid. Käesolevas juhendis on varustuse kirjeldus ja kasutusjuhised. Sõltuvalt soetatud mudelist ei pruugi seda varustust kaasneda. Enne jalgratta kasutamist lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja kontrollige:   et jalgratas oleks vastavalt juhendi nõuetele kokku pandud ja koordinatsioon vastaks tingimustele;   et sadul ja juhtrauad oleks seatud vastavalt teie pikkusele ja korralikult kinnitatud;   et käiguvahetaja ja pidurdussüsteem töötaks korralikult;   et rehvid oleksid terved ja et rõhk nendes vastaks rehviküljel märgitud rõhule;   et kõik poldid ja kiirikinnitid oleksid korralikult kinnitatud;   kas tunnete kõiki ohutu liiklemise nõudeid. Tootja ei vastuta, kui jalgratast valesti kasutatakse. Jalgratta monteerimine, reguleerimine või muud tehnilised tööd, mis vajavad vastavaid oskusi, on soovitatav lasta läbi viia  jalgrattapoodides või teeninduspunktides. TÄHELEPANU!  Kui järgite kõiki juhendis olevaid nõudeid, siis garanteerime, et jalgratas on vastupidav ja ohutu! Tootjal on õigus ilma eelneva etteteatamiseta muuta või täiustada jalgratta disaini, värve, tehnilisi parameetreid ja viimistlust. Seetõttu ei ole joonised, kirjeldused või andmed lepinguliselt siduvad. 3. OHUTUSNÕUDED Halva ilmaga jalgrattaga sõitmine võib olla ohtlik. Sellistel ilmastikutingimustel vastutab juht täielikult võimaliku õnnetuse korral vigastatud isikute ja kahjustatud vara eest. Jalgratta kasutus võib olla piiratud. Kui jalgratast kasutatakse avalikel teedel, siis allub see riiklikele regulatsioonidele  ja liiklusseadustiku nõuetele! TÄHELEPANU!  Avalikel teedel sõitmiseks peate teadma, millised on teie riigis selleks nõuded: helkurid ja lambid, spetsiaalne riietus ja kiiver. Palun lugege hoolega ja jätke meelde järgmised ohutusnõuded:   Kui rattal või rehvil puudub helkurriba, siis peavad helkurid olema kinnitatud kodaratele. See tagab teie nähtavuse pimedas. Rataste tasakaalustamatuse vältimiseks ja kui varustuses on 4 helkurit, tuleks need kinnitata diametraalselt rataste eri külgedele.   Jalgrattal peab ees olema valge helkur või lamp ja taga punane helkur või lamp. See tagab teie nähtavuse pimedas.   Kontrollige enne igat sõitu lampide töökorda. Vahetage koheselt mittetöötavad lambid.   Väline dünamo peab olema hästi kinnitatud, et selle saaks lihtsasti vajutada rehvi lainelisele osale.   Kontrollige enne igat sõitu rehvide seisundit. Lubatav rõhk rehvis on märgitud rehvi välimisele küljele. Ärge ületage seda!     Jalgrattaosad, mis ei vasta ohutu kasutamise nõuetele, tuleb koheselt ohutust silmas pidades välja vahetada, et mitte kahjustada teisi osi.   Sadul ja juhtrauad tuleb reguleerida sellisele kõrgusele, et jalgrattal istudes puudutate jalga täielikult välja sirutades vaid varvastega maad.   Kontrollige, et sadul ja juhtrauad oleksid õigel kõrgusel. Pange tähele, et neid ei saa tõmmata kõrgemale märgitud tähisest.  © UAB JW Trade 4    Kui jalgrattal on amortiseeritud esihark või tagumine amortisatsioon, tuleks enne igat sõitu kontrollida nende amortiseerumist ja kruvisid kinnitada;   Tutvuge pidurite ehituse ja tööpõhimõttega.    Et tagada ohutu ja kvaliteetne jalgratta kasutus, soovitame teil usaldada kõikide oluliste detailide väljavahetamine ning ka hooldus- ja reguleerimistööd jalgrattahooldusspetsialistidele. TÄHELEPANU! Jalgrattajuhid (kaasreisijad), kes on alla 18 aasta vanad, peavad sõiduteel sõitmise (sõidutamise) ajal kandma jalgratturi kiivrit, mis on korralikult kinnitatud. Ka üle 18 aasta vanustel isikutel on sõiduteel sõitmisel soovitatav kanda kiivrit. TÄHELEPANU! Lastejalgrattad (12 , 16 ja 18 ) ja veel mõnd tüüpi jalgrattad ei ole mõeldud sõiduteel kasutamiseks. TÄHELEPANU! 20 jalgrattaid ei loeta lastejalgratasteks ja neil ei ole abirattaid. Kui sellisel jalgrattal on abirattad, siis on need lisad, mitte osa jalgrattast! Sellisel juhul otsustab ja vastutab kasutaja abirataste paigaldamise eest jalgrattale, mis ei ole mõeldud lastele ja vastutab võimalike tagajärgede eest. Jalgratta lisatarvikute kasutamisel küsige müüjalt vastavaid juhendeid. 4. MAKSIMAALNE KOORMUS Jalgratta maksimaalne lubatud koormus: Lastejalgratas 12“ ja 16“ (vanuses 2 kuni 6 aastat) – jalgratturi ja koorma maksimaalne kaal ei tohi ületada 30kg; Teismeliste jalgratas 20“  (vanuses 6-8 aastat) - jalgratturi ja koorma maksimaalne kaal ei tohi ületada 80kg; Teismeliste jalgratas 24“  (vanuses 7-13 aastat) - jalgratturi ja koorma maksimaalne kaal ei tohi ületada  100kg;   Kokkupandav jalgratas 20 ja 24 - jalgratturi ja koorma maksimaalne kaal ei tohi ületada 100 kg. Täiskasvanute jalgratas 26 ja 28“ - jalgratturi ja koorma maksimaalne kaal ei tohi ületada 120kg; Täiskasvanute jalgratta+jalgratturi+koorma maksimaalne kaal ei tohi ületada 140 kg! Juhul, kui jalgratturi ja koorma kaal ületab maksimaalse lubatud koormuse, võib spetsialiseerunud  jalgrattateenindus või -pood valmistada ja reguleerida koormusele vastava mudeli! Pakiraami koormus ei tohi ületada 25 kg. Maksimaalne lubatud koormus on märgitud pakiraamile. Korvi maksimaalne koormus sõltub selle konstruktsioonist ja on märgitud konstruktsioonile. TÄHELEPANU! Jalgratas on ehitatud juhtimiseks korraga ühe isiku poolt. Tootja ei vastuta võimalike tagajärgede eest, kui jalgratast juhib samaaegselt rohkem kui üks isik. Tootja ei vastuta ka juhul, kui sõiduvahend on ülekoormatud või koorem ebapiisavalt kinnitatud.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks