Edoc.site Kamina Anatomie Cap Si Gat

Description
anato

Please download to get full document.

View again

of 14
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 14

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  TOPOGRAFIA SUPERFICIALA A GATULUI SI CAPULUI   Regiunile superficialeA.Regiunile capului -Capul este impartit in numeroase regiuni ce corespund oaselor capului sau unui organ subjacent1.Regiunea frontala 2.Regiunea parietala3.Regiunea temporala4.Regiunea nazala5.Regiunea orbitara6.Regiunea zigomatica7.Regiunea parotido-maseterina.Regiunea infra-orbitara!.Regiunea orala1 .Regiunea mentoniera11.Regiunea bucala 12.1.Regiunile craniului13. -Cuprind trei regiuni perec#i care sunt in raport cu$ ã Regiunea parietala % cu osul parietal ã Regiunea temporala % cu portiunea scuamoasa a osului temporal ã Regiunea occipitala % cu solzul osului occipital 14.2.Regiunile feei1!.a.Regiunile e#iene -&unt impare' in numar de trei ã Regiunea nazala % care inconjoara baza nasului ã Regiunea orala % care cuprinde gura ã Regiunea mentoniera % care corespunde mentonului16.17.1. $.Regiunile laerale 1%.  -&unt pare' in numar de cinci ã Regiunea orbitara % cuprinde orbita ã Regiunea infraorbitara % lateral de regiunea nazala si inferior de regiunea orbitara ã Regiunea zigomatica % in raport cu osul zigomatic( formeaza pometul ã Regiunea parotido-maseterina % situata in fata urec#ii( acopera glanda parotida si ramul mandibulei ã Regiunea bucala % lateral de regiunile orala si mentoniera 2&. '.Regiunile gaului(21. -)le cuprind patru mari regiuni$1.Regiunea cer*icala anterioara2.Regiunile cer*icale laterale3.Regiunea cer*icala posterioara 22.23.24.))) Regiunile gaului *+e#ere aner,)laerala- 1.Regiunea occipitala2.Regiunea parotido-maseterina3.Regiunea bucala4.Regiunea orala5.Regiunea mentoniera6.Regiunea &C+7.,rigonul carotidian.,rigonul submandibular !.,rigonul submentonier 1 .Regiunea posterioara a gatului11.,rigonul cer*ical posterior omo-trapezoid12.Regiunea sub#ioidiana13.,rigonul omo-cla*icular  14.1!.1.1/.1.Regiunea cer+icala aneri,ara10. -)ste delimitata lateral de marginea anterioara a &C+-)ste impartita in $a./oua regiuni impare si mediane$ ã Regiunea submentoniera-0nferior de regiunea mentoniera-/elimitata de osul #ioid si pantecele anterior al digastricului1!. ã Regiunea sub#ioidiana-/elimitata astfel$2 .--- &uperior % corpul osului #ioid21.--- 0nferior % incizura jugulara a sternului  22.--- ateral % portiunea inferioara a marginii anterioare a &C+ si pantecele superior al musc#iului omo-#ioidian23. b.,rei regiuni pare si simetrice ã ,rigonul submandibular % delimitat astfel24.--- &uperior % mandibula25.--- 0nferior si in spate - digastric26. ã ,rigonul carotidian-ateral de trigonul submandibular si regiunea sub#ioidiana-)ste delimitat$27.--- &pate % marginea anterioara a &C+2.--- &uperior % pantecele posterior al digastricului2!.--- ata % pantecele superior al omo-#ioidianului3 . ã Regiunea &C+ -)ste in raport cu musc#iul omonim-ortiunea sa inferioara este marcata de o depresiune % foseta supracla*iculara 31.32.A.e#ere aneri,ara1. +. digastric 2. s #ioid 3. +. sterno-#ioidian 4. +. &C+ !. ,rigon submandibular  '.C. edere laterala . Regiunea submentoniera /. ,rigon carotidian 0. +. omo-#ioidian pantecul superior %. Regiunea sub#ioidiana 1&. ,rigonul omo-trapezian 11. ,rigonul omo-cla*icular  .E.2.Regiunea cer+icala laeralaF. -iecare regiunea cer*icala laterala este limitata de$ ã  nterior - marginea posterioara a &C+ ã osterior % marginea posterioara a trapezului ã 0nferior % cla*icula-)le sunt subimpartite de catre pantecele inferior al musc#iului omo-#ioidian astfel$8.---- &uperior % trigonul omo-trapezian . ---- 0nferior % trigonul omo-cla*icular' a carei portiune inferioara' e9ca*ata' formeaza fosa supracla*iculara  I.3.Regiunea cer+icala p,seri,ara  nucala -)ste situata posterior de *ertebrele cer*icale' intre occipital si planul orizontal ce trece prin procesul spinos al C7:. 5.L.PLA6UL CUTA6AT7. -ielea regiunii cefalice si cer*icale este caracterizata de sistemul pilos si de mobilitatea sa-a ni*elul fetei' ea se continua cu mucoasele organelor de simt;. A.Pielea craniului(O.  Caracersici(P. -)ste groasa si mobila-a ni*elul pielii paroase' portiunea acoperita de par' aceasta este separata de musc#iul epicranian de un tesut celulo-grasos' impartit de numeroase tra*ee fibroase- taietura la ni*elul pielii paroase sangereaza abundent' datorita *ascularizatiei abundente' intretinuta de aceste tra*ee fibroase-a noul nascut' infiltratul sero-sang*inolent din timpul nasterii' constituie bosa sero-sang*ina<.=osa sero-sang*inaR.1 % tesut subcutanat&.2 % apone*roza,.3 % os parietal-a persoanele cu c#elie' tesutul subcutanat este mai putin *ascularizat si mai putin bogatin celule adipoase>.   ascularizatia si iner*atia$.?.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks