Dumnezeu și mecanica cuantică (PDF)

Description
Este lumea materială cu adevărat reală? Este întregul Univers doar o „simulare” într-un super-calculator? O interpretare creștin ortodoxă

Please download to get full document.

View again

of 38
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 38

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    Bogdan-Ioan Vasiliu DUMNEZEU Ș I MECANICA CUANTICĂ   Este lumea materială cu adevărat reală?   Este întregul Univers doar o „simulare” într -un super-calculator? O interpretare creștin ortodoxă  Februarie, 2018      Bogdan.Ioan.Vasiliu@outlook.com Comentariile constructive sunt binevenite și apreciate.   Citatele biblice sunt luate din Biblia Ortodoxă Română.      Dumnezeu și mecanica cuantică   Pe scurt În ultima sută de ani, studierea particulelor elementare (protoni, electroni, fotoni, etc.) a dus la desc o- perirea unor fenomene incompatibile cu fizica clasică și cu modul nostru de a vedea lumea materială. Pe n-tru a explica aceste fenomene, opțiunile științei sunt cu totul ieșite din comun, și par de -a dreptul suprana-turale: Retro cauzalitatea:   ideea că un eveniment din prezent poate modifica trecutul;   Superpoziția obiectelor macroscopice ideea că celebra pisică a lui Schrödinger p oate fi cu adevărat într - o stare nedeterminată, adică nici vie nici moartă, sau și vie și moartă în același timp, până când se uită cin e- va la ea; Ipoteza lumilor multiple:   ideea că pisica lui Schrödinger este cu adevărat și vie și moartă în același timp, d ar în două Universuri diferite;   Ipoteza simulării ideea că Universul nostru este doar o simulare în super -calculatorul unui super-extraterestru. Dar niciuna dintre aceste opțiuni nu mai este necesară dacă suntem dispuși să acceptăm faptul că știi n- ț a nu es te atotputernică, și că a ajuns la niște limite impuse de Creatorul Universului. Poate o parte dintre legile fizicii stabilite de Dumnezeu, deși impersonale, au fost înzestrate cu un oarecare nivel de pseudo - inteligență, și au fost plasate în afara timpului și a spațiului, dând astfel impresia că pot modifica trecutul sau că pot prezice viitorul.   1 . Generalități    –    Pe vremea lui Darwin, spuse Mihai, nu se știa nimic despre complexitatea și interdependența mec a-nismelor moleculare din interiorul celulelor vii.  Abia în ultimii zeci de ani cercetătorii au descoperit aceste lucruri, iar teoria evoluției ateiste s - a dovedit a fi clar imposibilă: mecanismele complexe nu pot apărea de la sine, și nici nu pot evolua din forme mai simple. 1  Dar asta nu este totul. Nu doar materia vie s-a dovedit a fi extrem de complexă și greu de înțeles, ci și cea moartă. Mă refer aici la particulele elementare, electroni, protoni, neutroni, fotoni, și chiar la însuși spațiul și timpul în care trăim.    –    Spațiul și timpul sunt și ele complexe? întrebă Daniel, neîncrezător.    –    Foarte complexe, cel puțin pentru nivelul nostru de înțelegere. La prima vedere, materia din fața noastră pare simplă: apa este doar apă, aerul este doar aer, o piatră e doar o piatră și nimic mai mult. Iar timpul trece așa cum a trecut din totdeauna, și nu se mai întoarce înapoi. Ce poate fi complex aici?    –    Da, chiar așa, ce e așa de complicat?    –    Ei bine, până pe la sfârșitul secolului al XIX  - lea lucrurile păreau într - adevăr simple. Dar acum, după mai bine de o sut ă de ani de cercetări în domeniul teoriei relativității și al mecanicii cuantice, oamenii de știință sunt cu mult mai uimiți și chiar bulversați de către simpla materie moartă. Expresii noi, nemaiauzite 1 Bogdan-Ioan Vasiliu, Dialog cu un necredincios  , Editura Agaton, Făgăraș, 2016 , capitolul 5 . 1  (  Complexitatea vieții   ).  4 DUMNEZEU ȘI MECANICA CUANTICĂ    vreodată în istorie, au apărut în modul de exprimare al fizicienilor. Idei noi și nemaiîntâlnite vreodată au fost luate în considerare. Iată doar câteva exemple de asemenea ipoteze:    Timpul trece cu viteze diferite pentru persoanele aflate în mișcare. 2   Gravitația curbează spațiul și timpul. 3  Un electron, sau orice altă particulă elementară, poate trece prin două fante distincte simultan. 4   Particulele se comportă ca unde (valuri) atunci când nu se uită nimeni la ele, și ca particule clasice atunci când sunt observate. 5   O particulă se poate întoarce în timp și își poate schimba „decizia” de a trece ca o undă prin două fante simultan, și să treacă ca o particulă clasică printr - o singură fantă. 6   O particulă se poate afla în mai multe stări distincte și incompatibile simultan, până când este observată, măsurată, iar   atunci funcția ei de undă intră în colaps, și particula se va afla doar într - o singură stare obse r-  vabilă. 7   Factorul care provoacă colapsul funcției de undă a unei particule este conștiința umană. 8    –    Deja sună foarte ciudat, observă Daniel.    –    Da, iar ideile de mai sus nu sunt afirmațiile aberante ale unor oameni bolnavi psihic. Nu, ele aparțin unor oameni de știință celebri, cum ar fi  Albert Einstein, Niels Bohr sau John von Neumann.  –    Și ce legătură are asta cu existența lui Dumnezeu? Este materia moartă atât de complexă încât să n e-cesite un Creator? 2 . Lumea cuantică   2 . 1 . Introducere  –    Mecanica cuantică se ocupă cu studiul cuantelor, adică al particulelor elementare individuale: ele c- troni, protoni, fotoni, și așa mai departe. Iar acest studiu a condus la descoperiri inimaginabile, a căror complexitate a surprins pe cei mai mari cercetători în domeniu. Iată de exemplu ce afirma Niels Bohr, unul dintre pionierii mecanicii cuantice: Dacă nu ești derutat (bulversat) de fizica cuantică, atunci nu ai înțeles - o cu adevărat.   Sau Richard Feynman, unul dintre cei mai mari fizicieni din domeniu: Cred că pot afirma cu siguranță că nimeni nu înțelege mecanica cuantică.    –    Și nu este de mirare, continuă Mihai. Mecanica cuantică a scos la iveală noi legi ale fizicii, cu totul și cu totul inexplicabile din punctul de vedere al fizicii clasice. Aceste noi legi ale fizicii par să fie înzestrate cu inteligență, mai exact, par să aibă capacitatea de a diferenția absența informației de prezența acesteia, ba chiar, c onform unor cercetători, aceste noi legi par să aibă capacitatea de a - și da seama de prezența unui observator uman. Mai mult, aceste noi legi ale fizicii par să fie situate în afara timpului, mai exact, ele par să aibă capacitatea de a se întoarce în timp ș i de a modifica trecutul, sau, cel mai probabil, de a vedea în viitor ș i de a schimba preventiv comportamentul materiei.  –   M- ai făcut curios, zise Daniel. Te ascult.   2  Teoria relativității restrânse.   3  Teoria relativității generale.   4 Interpretarea Copenhaga a mecanicii cuantice. 5 Interpretările clasice ale mecanicii cuantice.   6 Interpretările retro -cauzale ale mecanicii cuantice. 7 Principiul superpoziției în mecanica cuantică.   8 Interpretarea Von Neumann  –   Wigner a mecanicii cuantice.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks