DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE SLOVENIAN FOUNDRYMEN SOCIETY MEDNARODNO 49. LIVARSKO POSVETOVANJE SEPTEMBER PDF

Description
Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49 th Foundry Conference 1 DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE SLOVENIAN FOUNDRYMEN SOCIETY Vas vljudno vabi na / invites you to MEDNARODNO 49. LIVARSKO POSVETOVANJE

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Bills

Publish on:

Views: 12 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49 th Foundry Conference 1 DRUŠTVO LIVARJEV SLOVENIJE SLOVENIAN FOUNDRYMEN SOCIETY Vas vljudno vabi na / invites you to MEDNARODNO 49. LIVARSKO POSVETOVANJE INTERNATIONAL 49 th FOUNDRY CONFERENCE PORTOROŽ 2009 s spremljajočo razstavo/ with accompanying exhibition SEPTEMBER 2009 Informacije/Contact: Društvo livarjev Slovenije, Lepi pot 6, p.p. 424, 1001 Ljubljana. T: , F: Lokacija posvetovanja/conference location: Kongesni center Hotel Slovenija, Obala 33, 6320 Portorož T: (0) , F: (0) 2 Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49 th Foundry Conference PROGRAM / PROGRAMME Sreda / Wednesday, : Prijava udeležencev posvetovanja in livarske razstave na recepciji posvetovanja (1. nad.) ter dostop do razstavnih prostorov. / Registration of Conference and Exhibition Participants and access to the exhibition area 18.00: Sprejem na občini Piran / Reception at the Municipality of Piran Četrtek / Thursday, : Prijave udeležencev posvetovanja in razstave / Registration of Conference and Exhibition Participants : MIRJAM JAN-BLAŽIČ predsednica / President, Društvo livarjev Slovenije Otvoritveni nagovor / The Opening Address Plenarna predavanja / Plenary Lectures Dvorana Cristoforo Colombo / Conference room Cristoforo Colombo : M. SCHUMACHER, CAEF The European Foundry Association: Evropski livarski trgi danes in jutri dolgoročna napoved / European casting markets today and tomorrow a longtime forecast : A. BÜHRIG POLACZEK, M. MATHES, E. SCHABERGER- ZIMMERMANN, Gießerei-Institut, RWTH Aachen University, (D): Moderne analizne metode za kontrolo procesov in razvoj ulitih delov / Modern analysis methods for process control and development of cast components : A.TURNER, The Foundry Organization, Winton House, Lyonshal, (UK): Livarska industrija ulitek je ujet v celotnem izdelku / The foundry industry casting its net into a wider work : A. KRIŽMAN*, M. DEBELAK**, V. PIRIH**, M. JAN-BLAŽIČ***, *Univerza v Mariboru, **Gospodarska zbornica Slovenije, ***Društvo livarjev Slovenije, (SI): Slovensko livarstvo in raziskovalno-razvojno delo v letu 2008 / Slovenian foundry industry and research and development in year : Odmor/ Break Vabljena predavanja / Invited Lectures Dvorana Cristoforo Colombo / Conference room Cristoforo Colombo : P. SCHUMACHER, Oesterreichischer Giessereiinstitut Leoben, (A): Kontrola nukleacijskega fenomena v ulitih zlitinah / Control of Nucleation phenomena in cast alloys : B. TONN, A. SOMMERFELD, L. DEKKER, Clausthal University of Technology, Clausthal, (D) Nov vpogled v procese nukleacije in rasti zrn v sivih litinah glede na vpliv elementov v sledovih / New insights to the influence of trace elements on the nucleation and grain growth in cast iron melts Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49 th Foundry Conference : P. MRVAR, J. MEDVED, M.PETRIČ, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta: Celostno obvladovanje strjevanja ulitkov iz Al-zlitin / Complete master of the solidification process in castings from Al alloys : : Odmor za kosilo / Lunch Break Sekcija A / Section A: Železove zlitine in livarska tehnologija / Cast iron and casting technology Dvorana Robert Scott / Conference room Rober Scott : J. MEDVED, B. JURIŠEVIČ, S. GAIANI, M. ADAMIČ, I. AKRAPOVIČ, Akrapovič d.d., Ivančna Gorica, (SI): Livarna titanovih zlitin v podjetju Akrapovič / Titanium foundry in Akrapovič company R. DÖPP, Clausthal University of Technology, Clausthal, (D): Namen razvoja in uporaba faznega diagrama pri izdelavi ulitkov iz sivih litin / Aims of development and application of our phase diagram for iron castings : H. RÖDTER, M. GAGNE, Rio Tinto Iron & Titanium GmbH,(D) Mikrostrukturne napake v debelostenskih ulitkih iz sive litine s kroglastim grafitom nastanek in vpliv na lastnosti : / Microstructure defects in heavy section ductile iron Castings formation and effect on properties : M. SCHNEIDER*, C. HEISSER**, A.SERGINI***,A.KESSLER****, M.BODENBURG*, *MAGMA Giessereitechnologie GmbH, Aachen, **MAGMA Foundry Technology Inc., Schaumburg, Illinois, ***Huttenes-Albertus Chemische Werke GmbH, Dusseldorf,****IfG Institut fur Giesserei-Tecnik GmbH,Düsseldorf, (D): Eksperimentalna preiskava, fizikalno modeliranje in simulacija izdelave jeder / Experimental investigation, physical modeling and simulation of core production processes : Odmor / Break : F. JEZERŠEK, SIAPRO d.o.o., Cerkno (SI): Oprema in postopki za regeneracijo livarskih mešanic / Equipment and process for regeneration of foundry sand mixtures : B. METELKO*, J. MEDVED**, P. MRVAR**, *Livar Ivančna Gorica, **Univerza v Ljubljani, (SI): Določanje nukleacijskega potenciala v sivi litini s kroglastim grafitom z»in situ«termično analizo / Determination of nucleation potential in spheroidal graphite cast iron with in situ thermal analysis : D. PIHURA, DŽ. NOVIĆ, Bosnia Foundrymen`s Association, Fakultet za metalurgiju i materijale, Zenica, (BiH): Prenos raziskovalnega dela iz pilotne proizvodnje sive litine s kroglastim grafitom v industrijsko / On the transfer pilot plant research work on ductile iron into industrial scale 4 Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49 th Foundry Conference Sekcija B / Section B: Neželezne zlitine / Non-ferrous alloys Dvorana Ronald Amundsen / Conference room Ronald Amundsen : K. WEISS, C. HONSEL, R. VOMHOF, RWP GMBH, (D): Dizajniranje novega materiala vodi v drugačno kakovostno- strjevanje ulitkov, napetostno stanje in mehanske lastnosti / New material design leads to another castings quality-solidification, stress, mechanical properties : M. HORAČEK, Brno University of Technology, Department of Foundry Engineering, Brno, (CZ): Raziskovalne aktivnosti glede precizijskega litja na univerzi v Brnu / Research activities at the Brno University of technology related to investment casting technology G. PODLIPNIK, TCG UNITECH LTH-OL d.o.o., Škofja Loka, (SI): Celovito obvladovanje tlačnega litja na primeru pokrova elektronike / Complete master of high pressure die casting process on an example of cover for electronics : Odmor / Break : V. KRUTIŠ, M. KOVAČ, V. KOLDA, MECAS ESI s.r.o., (CZ): Simulacijski izračuni s programom Procast ključ za rešitev tvojih težav / Procast simulation-key to fixing your problems : T. DOTTERWEICH, H 2 O GmbH, Steinen,(D): Prihranek denarja z postopkom nanašanja emulzije na kokilo / Saving money by the treatment of die casting emulsion : G. LOJEN, A. C. KNEISSL, M. GOJIĆ, R. RUDOLF, M. ČOLIĆ, I. ANŽEL, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, Maribor, (SI): Kontinuirno litje zlitine z oblikovnim spominom Cu-Al-Ni / Continues casting of memory shape alloy Cu-Al-Ni Četrtek / Thursday, ob / at Izlet z ladjo od Portoroža do Trsta z ribjo večerjo. Ladji»Portorož«in»LAHO«bosta zasidrani na glavnem pomolu v Portorožu. Trip by a boat from Portorož to Trieste with a fish dinner. The boats»portorož«and»laho«shall be anchored at the main pier in Portorož. Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49 th Foundry Conference 5 Petek / Friday, Sekcija A / Section A: Železove zlitine in livarska tehnologija / Cast iron and casting technology Dvorana Robert Scott / Conference room Rober Scott : M. HOLMGREN, MD Swedish Foundry association: Livarski inovacijski center Švedski razvojno-raziskovalni projekt za tovorna vozila, avtomobile in industrijo vetrnih elektrarn / Casting innovation centre a swedish r&d project for the truck, car and windpower industry : A. KOWALSKI, D. MYSZKA, K. GLOWNIA, Foundry Research Institute Krakow, (PL): Namen tankostenih ulitkov iz austenitne sive litine s kroglastim grafitom (ADI) / The issues of thin-walled ADI castings : A. NOFAL, Central Metallurgical Research and Development Institute, Kairo, Egipt: ADI nova obzorja / ADI - the new horizon : Odmor / Break : J. SZAJNAR, M. STAWARZ, T. WROBEL, W. SEBZDA, Silesian University of Technology, Gliwice, (PL): Cepljenje sive litine z uporabo elektromagnetnega polja / Inoculation of grey cast iron with use of electromagnetic field : F. UNKIĆ, Z. GLAVAŠ, K.TERZIĆ, Faculty of Metallurgy, Sisak, (CRO): Vpliv mikrostrukturnih značilnosti in temperatur na žilavost feritne sive litine s kroglastim grafitom / The influence of microstructure characteristics and temperatures on the toughness of ferritic ductile iron : O. SCHMITZ, Koinc Co. Ltd, Iserlohn, (D): Ne vroče duktilno litje z celovito kontrolo kakovosti / Non-heated ductile pouring with full quality control : Odmor / Break : : V. ILIJESKI, T. BARZOV, MZT Learnica AD Skopje, Makedonija: Uporaba bentonita iz podjetja Bentomak-r.makedonija v livarnah in uporaba v avtomatski procesni tehnologiji / Implementation of bentonite from company bentomak-r.macedonia in foundry industry and its use in automatic process technology G. PAVLIN, A. STRMOLE, Termit d.d., Moravče, (SI): Vpliv premaza na lastnosti cold box jeder / Influence of coating on a properties of cold box cores Sekcija B / Section B: Neželezne zlitine / Non-ferrous alloys Dvorana Ronald Amundsen / Conference room Ronald Amundsen : F. KLEIN, Aage GmbH, Entwicklungsgiesserei, Aalen, (D): Vpliv procesnih parametrov na zmanjšanje poroznosti v ulitkih iz Al zlitin / Process parameters for aluminium castings with a low porosity : J. PAVLOVIC-KRSTIC*, M. DJURDJEVIC**, R. BÄHR*, G. KRSTIC*, Z. ODANOVIC***, *Institute for Manifacturing Technology and Quality Assurance,University of Magdeburg, Magdeburg, (D), **Nemak Linz GmbH, Linz, (A), *** IMS Institute, Belgrade, (SRB): Vpliv legirnih elementov na dendritno točko koherence v zlitinah Al-Si-Cu / The impact of alloying elements on the dendrite coherency point in Al-Si-Cu alloys 6 Mednarodno 49. livarsko posvetovanje / International 49th Foundry Conference : Z. ZOVKO BRODARAC, F. UNKIĆ, K. TERZIČ, Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet, Sisak, (CRO): Vpliv obdelave taline na mikrostrukturo in mehanske lastnosti zlitine AlSi10Mg / Influence of the melt treatment on the microstructure and mechanical properties development of the AlS10Mg alloy : Odmor / Break : J. ORKAS, T. EISTO, M. NIEMINEN, Helsinki University of Technology, Department of Engineering Design and Production foundry engineering, (FIN): Zgodni vpliv dobaviteljev na livarsko industrijo / Early supplier involvement in casting industry : F. ZUPANIČ, Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo, (SI): Razvoj novih Al-zlitin / Development of novel Al-casting alloys : M. VONČINA, J. MEDVED, P. MRVAR, I. BRATUŠ, I. KOSMAČ, M. ZDOVC, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Hydria inštitut za materiale in tehnologije, (SI): Vpliv dodatka krožne litine na kakovost taline / The influence of adition of recycle material on alloy quality : Odmor / Break : M. PERZYK, Warsaw University of Technology, Faculty of Production, Engineering,Institute of Manufacturing Technologies, Warszawa, (PL): Zbiranje podatkov kot orodje za izboljšanje kakovosti in ekonomičnosti livarske proizvodnje / Data mining as a tool for improvement of quality and economics of foundry production : A. DEŽJOT, A. RECANATI, Istrabenz plini d.o.o., Koper, (SI): Tehnologije zgorevanja s čistim kisikom: povečanje termičnega izkoristka z uporabo čistega kisika v procesih zgorevanja / Technologies of burning with pure oxygen: increasing thermal yield with use of pure oxygen in process of burning : M. PETRIČ, P. MRVAR, J. MEDVED, Univerza v Ljubljani,Naravoslovnotehniška fakulteta (SI): Vpliv modificiranja na krčenje Al-zlitin / Effect of modification on shrinkage of Al-alloys Posterji / Posters 1. J. ROUČKA, J. ODLOŽIL, M. KOVAČ, K. HRBAČEK, Brno University of Technology, (CZ): Predvidevanje poteka strjevanja in strukture nikljevih zlitin inconel s pomočjo numerične simulacije / Prediction of solidification pattern and structure of inconel nickel alloys, using numerical simulation 2. S. NESTOROVIC, D. MARKOVIC, L. IVANC, I. RANGELOV, University of Belgrade, Technical faculty Bor(SER): Vpliv termocikliène obdelave na utrjevalno-žarilni ucinek pri zlitini CuAl10/ Influence of Thermocyclic Treatment on the Anneal Hardening Effect of CuAl10 3. A. LIKHITE, D.R. PESHWE, S. U. PATHAK, Visvesvesvaraya National Institute of Technology (VNIT), Nagpur, (INDIA): Korelacija zgradba lastnosti, povezana z odnosi med morfologijo grafitnih kroglic in dinamicnim elasticnim modulom pri ekvivalentnih maloogljicnih litinah / Structure - property correlations of graphite module morphology with dynamic elasticity modulus in inoculated low carbon equivalent irons 4. S. KASTELIC, P. MRVAR, J. MEDVED, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, (SI): Simulacija testnega varjenja plošče 300 mm x 500 mm / Simulation of welding test for a plate 300 mm x 500 mm 5. G. KLANČNIK, J. MEDVED, Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za materiale in metalurgijo, (SI): DSC analiza aluminijevih zlitin / DSC analysis of aluminium alloys 6. S. KORES, B. KOSEC, J. MEDVED, Univerza v Ljubljani, (SI): Dodatka Ce in CeS na strjevanje Al-Si zlitin / Influence of Ce and CeS addition on solidification of Al-Si alloys 7. B.ŠENK, Exoterm it d.o.o., Kranj, (SI): Finančna disciplina in upravljanje terjatev / Financial discipline and recovery management
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks