ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА ЄС. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО» МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ - PDF

Description
Міністерство освіти і науки України Чернігівський національний технологічний університет (Україна) Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (Україна) Науково-дослідний

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

General

Publish on:

Views: 82 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Міністерство освіти і науки України Чернігівський національний технологічний університет (Україна) Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України (Україна) Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку НАН України (Україна) Івано-Франківський національний технічний університет нафти та газу (Україна) Громадська організація «Чернігів Європейський» (Україна) ГО «Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та сходознавства» (Україна) Академічне співтовариство Михайла Балудянського (Словацька Республіка) Технічний університет в Кошице (Словацька Республіка) Центрально-європейський університет (Словацька Республіка) Університет охоронного менеджменту в Кошице (Словацька Республіка) Вища школа менеджменту в Варшаві (Польща) Військова академія імені Георгія Раковського (Болгарія) Сухумський державний університет (Грузія) Батумський державний університет імені Шота Руставелі (Грузія) Батумський навчальний університет навігації (Грузія) ДРУГА МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «УКРАЇНА ЄС. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ, ЕКОНОМІКА ТА ПРАВО» КВІТНЯ 2016 РОКУ СЛОВАЦЬКА РЕСПУБЛІКА-ПОЛЬЩА МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ Узагальнення напрацювань фахівців із актуальних питань та аспектів співпраці між Україною та Європейським Союзом у галузях сучасної інженерії, підтримки сталого розвитку, інновацій в освіті та соціальній роботі в аспекті психології, філософії, соціології, а також теорії та практики юридичної науки, міждисциплінарних підходів та сучасних поглядів щодо перспектив в економіці, управлінні, суспільному розвитку та охороні навколишнього середовища. НАПРЯМИ КОНФЕРЕНЦІЇ Сучасна інженерія Охорона навколишнього середовища Сучасні пріоритети економіки Менеджмент та публічне адміністрування Інновації в освіті. Сучасні проблеми реформування системи вищої освіти в аспекті євроінтеграції України Соціальні виклики. Інновації соціальної роботи, філософії, психології, соціології Актуальні проблеми юридичної науки та практики РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ 12 квітня 2016 року, вівторок 8:00 Зустріч учасників конференції в місті Ужгород (за умови прибуття потягом 99 о 7.02 годині) Трансфер до м. Кошице Реєстрація учасників Поселення в готелі 12:30 Обід 14:00 18:00 Урочисте відкриття конференції Пленарне засідання 19:00 Вечеря Вільний час у м. Кошице 13 квітня 2016 року, середа 7:30 Сніданок Секційні засідання Трансфер до Високих Татрів Екскурсія в м. Стара Любовня (скансен, фортеця) Обід Відвідування монастиря Червений клаштор Сплав на плотах по річці Дунаєць на кордоні Словаччини і Польщі Екскурсія до м. Кежмарок Поселення в готелі Hutnik у Високих Татрах Вечеря 14 квітня 2016 року, четвер 7:00 Сніданок Секційні засідання Одноденна екскурсія до м. Краків (Польща) Повернення в готель Вечеря 15 квітня 2016 року, п ятниця 7:30 Сніданок Секційні засідання Екскурсія до м. Попрад Відвідування термального аквапарку AquaCity (вхідні квитки сплачуються учасниками конференції самостійно відповідно до обраного пакету послуг) Повернення в готель Вечеря 16 квітня 2016 року, субота 7:30 Сніданок. Підсумки конференції 8.00 Трансфер до м. Ужгород (за умови придбання квитків на потяг 13 о годин) Відвідування м. Левоча Екскурсія до Спішського Граду УМОВИ УЧАСТІ ДЛЯ УЧАСТІ В КОНФЕРЕНЦІЇ НЕОБХІДНО ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ ЗА ПОСИЛАННЯМ ТА НАДІСЛАТИ ТЕЗИ ДОПОВІДІ НА ЕЛЕКТРОННУ АДРЕСУ: Робочі мови: українська, англійська, польська, російська, болгарська, словацька. Форми участі: очна, заочна. За результатами роботи конференції буде видано друкований збірник тез, який отримає кожен учасник. Збірнику буде присвоєно номер ISBN. Збірник індексуватиметься в РІНЦ. Усі очні учасники конференції отримають сертифікати про підвищення кваліфікації за підписами словацької та української сторін. Увага! Оформлення віз та відряджень для очних учасників відбувається за офіційним запрошенням Академічного товариства М. Балудянського (м. Кошице, Словацька Республіка). Учасники, які планують взяти очну участь у конференції, повинні надіслати скан першого розвороту закордонного паспорту на електронну адресу: Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko_Pasport). ВИМОГИ ДО ЕЛЕКТРОННОГО ВАРІАНТА ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko_Tezy). Примітка. Одержання доповіді та заявки на участь повинне бути обов язково підтверджене повідомленням про отримання. У випадку неодержання такого підтвердження просимо звернутися до Оргкомітету. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДОПОВІДЕЙ Доповідь має бути виконано на актуальну тему за одним із напрямів конференції. Обсяг до 3-х сторінок; текстовий редактор Microsoft Word; формат сторінки А-4; орієнтація книжкова; поля 25 мм; шрифт Time New Roman; кегль 12; міжрядковий інтервал 1,0. Вимоги до оформлення структурних елементів доповіді Автори прізвище, ім я, по-батькові кожного автора починати з нового рядка (шрифт Times New Roman (кегель 12), розміщення по лівому краю, без абзацного відступу, напівжирний), науковий ступінь або посада, якщо немає ступеня. Скорочення слід подавати згідно з ДСТУ Скорочення слів в українській мові у бібліографічному описі. Загальні правила та вимоги (наприклад: д-р екон. наук; канд. техн. наук; тощо). Назва організації місце (я) роботи автора (-ів) (вирівнювання по лівому краю без абзацного відступу, шрифт Times New Roman (кегель 12)). Після назви організації через кому вказуються місто та країна розміщення організації. Назва тез шрифт Times New Roman (кегель 12). Подається прописними напівжирними великими літерами, вирівнювання по центру без абзацу. Основний текст текст статті (вирівнювання по ширині, абзац 0,63 см, шрифт Times New Roman (кегель 12), одинарний інтервал). Інтервали між елементами доповіді 1. Ілюстрації (рисунки та чорно-білі фотографії). Рисунки повинні бути згрупованими. Шрифт рисунків Times New Roman, кегель 12, курсив. Рисунки позначають словом «Рис.» і нумерують послідовно в межах доповіді. Якщо у доповіді лише один рисунок, він не нумерується. Пояснювальні підписи, номер рисунка, його назву розміщують послідовно під ілюстрацією. Наприклад: Рис. 3. Вузловий плоский скінченний елемент Таблиці. Розмір тексту таблиць кегель 12. Нумераційний заголовок таблиць (кегель 12) вирівнюють по правому краю таблиці, тематичний заголовок таблиці по центру (кегель 12, курсив). Наприклад: Таблиця 1 Граничні значення режимів різання досл. V к, V дет=v к/60 t, мм Q гр, a z, a z max м/с мм 2 /с мкм , ,32 10, , ,04 5,83 Список використаних джерел необхідно складати за вимогами, що висуваються до оформлення списку використаних джерел у дисертаційних роботах (Бюлетень ВАК України 5, 2009). Заголовок «Список використаних джерел» слід розміщувати посередині рядка, шрифт Тіmes New Roman, кегель 12, напівжирний, а список джерел 11 кегель. Зразок оформлення доповіді Павлов Іван Петрович, д-р техн. наук, професор Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна ЗАПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ІНОЗЕМНОГО ДОСВІДУ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ВЛАДИ Зі зміною реалій сьогодення виникає нагальна потреба [ текст доповіді ] Список використаних джерел 1. Алексеев С.С. Теория права / С.С. Алексеев. М.: Юр. лит., с. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК ОЧНА УЧАСТЬ. Організаційний внесок 265 євро (сплачується під час реєстрації в м. Кошице). Організаційний внесок включає покриття витрат на: публікацію збірника тез доповідей; проживання у готелях (з харчуванням); урочисту вечерю та каву-брейк під час конференції; екскурсії протягом усіх днів проведення конференції; сертифікат, роздаткові матеріали та сувеніри; проїзд комфортабельним автобусом Ужгород-Кошице-Ужгород, включаючи переїзди під час екскурсійних програм. Для учасників зі Словаччини організаційний внесок складає 20 євро, що включає покриття витрат на: публікацію збірника тез доповідей, публікацію статті у журналі з індексом ISSN Чернігівського національного технологічного університету; роздаткові матеріали та сувеніри; урочисту вечерю та кавубрейк під час конференції. ЗАОЧНА УЧАСТЬ. Організаційний внесок грн. з ПДВ. Кошти необхідно перерахувати до р. Реквізити для оплати: Одержувач: Чернігівський національний технологічний університет код ЄДРПОУ ; банк одержувача: ДКСУ м. Київ МФО р/р У квитанції необхідно вказати ПІП учасника та призначення платежу: «за участь у конференції». На вказану учасником адресу надсилається 1 збірник тез доповідей. Відскановану квитанцію надсилати разом із тезами на Назва файлу повинна відповідати прізвищу учасника конференції латиницею (напр., Ivanenko_Oplata). ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ Голова оргкомітету: Андрій Гаррійович Шевцов, професор, доктор педагогічних наук, начальник управління ліцензування та акредитації Міністерства освіти і науки України Заступник голови оргкомітету: Сергій Миколайович Шкарлет, доктор економічних наук, професор, ректор Чернігівського національного технологічного університету (Україна) Співголови оргкомітету: Міхал Вархола, доктор наук, професор, президент Академічного співтовариства Михайла Балудянського (Словаччина) Мирослав Бадіда, доктор наук, професор, про декан машинобудівного факультету Технічного університету в Кошице (Словаччина) Йозеф Міндяш, доктор наук, доцент, лауреат Нобелевської премії, перший проректор Центральноєвропейського університету (Словаччина) Мирослав Келемен, доктор наук, професор, ректор Університету охоронного менеджменту в Кошице (Словаччина) Елла Марленівна Лібанова, доктор економічних наук, професор, директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, академік НАН України Ліліана Тарасівна Гораль, доктор економічних наук, професор, директор Інституту економіки та управління в нафтогазовому комплексі Івано-Франківського національного технічного університету нафти та газу (Україна) Микола Олександрович Кизим, доктор економічних наук, професор, директор Науково-дослідного центру індустріальних проблем розвитку НАН України Павел Чернецький, доктор наук, професор, ректор Вищої школи менеджменту в Варшаві (Польща) Ілля Ільєв, доктор юридичних наук, професор, президент приватного професійного коледжу Свята Софія, викладач Військової академії імені Георгія Раковського (Болгарія) Лариса Такаландзе, доктор економіки, професор, Спікер Ради Представників Сухумського державного університету (Грузія) Бадрі Гейчбаія, доктор економіки, асоційований професор, керівник департаменту управління бізнесом Батумського державного університету імені Шота Руставелі (Грузія) Кетеван Голетіані, кандидат технічних наук, професор, декан факультету логістики Батумського навчального університету навігації (Грузія) Члени оргкомітету: Ленка Дубовицька, Віце-Президент Академічного співтовариства Михайла Балудянського (Словаччина) Олег Олександрович Новомлинець, кандидат технічних наук, доцент, перший проректор Чернігівського Ольга Мстиславівна Руденко, доктор наук з державного управління, доцент, директор НДІ публічного адміністрування та менеджменту, професор кафедри менеджменту Чернігівського національного технологічного університету (Україна) О
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks