ДП Міжнародний аеропорт Бориспіль

Description
Аеропорт "Бориспіль": від стагнації до зростання. Стратегія розвитку хабу. Проведений аналіз розвитку Міжнародного аеропорту "Бориспіль" за 2015 рік та описана стратегія розвитку на 2016-2020 рр.

Please download to get full document.

View again

of 17
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 4 | Pages: 17

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Стратегія розвитку хабу Аеропорт «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 2. Аеропорт «Бориспіль» сьогодні 2 Міжнародний аеропорт «Бориспіль» має стратегічне значення для економіки та безпеки держави  найбільший аеропорт країни (68%)  33 авіакомпанії на 76 регулярних маршрутах  вигідне географічне розташування на перетині багатьох повітряних трас, що поєднують Азію з Європою та Америкою  2 злітно-посадкові смуги та новий найбільший пасажирський термінал в Україні  в трійці кращих аеропортів Східної Європи 68% 8.9% 8.8% 5.3% 3.5% 3.2% 0.5% Бориспіль Одеса Київ (Жуляни) Львів Харків Дніпропетровськ Інші ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 3. 2014: погіршення показників 3 Наростання кризових явищ, збитковість та падіння пасажиропотоку вимагали у 2014 році негайного вжиття заходів 8,478 7,927 6,890 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 2012 2013 2014 Динаміка пасажиропотоку 2012-2014, тис. пас. 1,615 1,623 1,588 1,570 1,580 1,590 1,600 1,610 1,620 1,630 2012 2013 2014 Продуктивність праці, пасажирів на 1 працівника 2012-2014 402,476 126,533 - 126,818 -200,000 -100,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 2012 2013 2014 Чистий фінансовий результат 2012-2014 , тис. грн. ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 4. 2014: наростання кризових явищ 4 Наприкінці 2014 року аеропорт знаходився у кризовому стані Криза Конфронтація з авіакомпаніями Гігантоманія Низький рівень сервісу ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 5. Основні завдання на 2015 рік 5 Криза 2014 Завдання на 2015 Збитковість підприємства Вихід на рівень прибутковості Падіння пасажиропотоку Зростання пасажиропотоку навіть в умовах кризи Конфронтація з базовим перевізником, зменшення грошових надходжень Врегулювання конфліктних ситуацій, збільшення надходжень від МАУ Непрозорі «схеми» закупівель, гігантоманія Забезпечення прозорості закупівель, зниження витрат Накопичення боргів, велике кредитне навантаження Повернення кредитів та позик, оптимізація кредитного портфелю Зменшення відрахувань до держбюджету Поповнення держбюджету ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 6. Нова стратегія передбачає розвиток аеропорту «Бориспіль» як Міжнародного вузлового аеропорту (хабу) 6 Нова стратегія: аеропорт - хаб Розвиток Хабу Підготовка інфраструктури Базовий перевізник Рівень сервісу ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 7. Виконано у 2015 році 7 Співпраця з базовим перевізником Розвиток трансферної інфраструктури Забезпечення належного рівня сервісу Аеропорт відмовився від політики конфронтації. Врегульовано конфліктні ситуації Обслуговування внутрішніх і міжнародних рейсів переведено «під один дах». Перший крок реалізації стратегії хабу Впроваджено нові сервіси для пасажирів (нові пункти харчування, дитячі ігрові зони, послуги мобільної реєстрації, послуга Fast Line тощо) Впроваджено спільні технологічні рішення Реалізовано численні проекти покращення наявної інфраструктури без значних капіталовкладень Введено нову технологію проходження формальностей, що дозволило скоротити час стикування ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 8. 6,890 7,277 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 8,000 2014 2015 Кількість обслугованих пасажирів, тис. чол. 2015: зростання пасажиропотоку 8 Навіть в складних економічних умовах, на фоні:  падіння пасажиропотоку в Україні  негативної динаміки ВВП  різкого зниження купівельної спроможності населення у 2015 році вперше за декілька років досягнуто зростання пасажиропотоку ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 9. 2015: покращення фінансового результату 9 Вже за результатами першого року реформування підприємства забезпечено:  рекордне зростання доходів  зниження витрат  досягнута безпрецедентна прибутковість аеропорту -127 696 -150 0 150 300 450 600 750 2014 2015 Чистий фінансовий результат, млн. грн. ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 10. 2015: надходження від базового перевізника 10 У 2015 році завдяки:  врегулюванню конфліктних ситуацій з авіаперевізником  збільшенню прямого та трансферного пасажиропотоку  впровадженню спільних технологічних рішень майже у 6 разів порівняно з 2014р. збільшено фактичне надходження грошових коштів від базового перевізника - авіакомпанії «МАУ» 186 1,063 0 200 400 600 800 1000 1200 2014 2015 Прямі надходження грошових коштів від МАУ, млн. грн. ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 11. 2015: зменшення боргового навантаження 11 371 1,312 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 2014 2015 Повернення кредитів та позик, млн. грн.* У 2015 році з метою зменшення боргового навантаження:  повернуто рекордну суму кредитів та позик  оптимізовано кредитний портфель підприємства * сума вказана без врахування відсотків, сплачених за користування кредитами ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 12. 2015: забезпечення прибутковості 12 -138 859 -200 0 200 400 600 800 1000 2014 2015 Фінансовий результат до оподаткування, млн. грн. Рекордна прибутковість 2015 року:  дозволила збільшити базу для поповнення Державного бюджету  створила основу для подальшого розвитку підприємства ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 13. 35,714 17,446 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 2014 2015 2015: зниження витрат на закупівлі 13 Забезпечення прозорості та ефективності закупівель:  відхід від політики гігантоманії та практики «освоєння» грошових коштів  відмова від непрозорих «схем»  налагодження прозорих тендерних процедур * більшість закупівель у міжнародному аеропорту прив'язана до цін у іноземній валюті (енергоносії, анти-кригова рідина, паливо, запасні частини та обладнання іноземного виробництва і т. і.) Витрачено коштів на закупівлі, тис. дол. США* ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 14. 2015: відрахування до держбюджету 14 Завдяки забезпеченню рекордної прибутковості:  подвоєно суму платежів до Державного бюджету  поповнення Державного бюджету стало основним завданням для керівництва аеропорту 232 472 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 2014 2015 Податки, платежі та збори до бюджету, млн. грн. ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 15. 2016: подальша реалізація Стратегії 15 Показники І квартал 2015 І квартал 2016 Обслуговано пасажирів, тис. пас. 1 348 1 512 в т.ч. трансферних пасажирів, тис.пас. 169 400 Чистий дохід, тис. грн. 526 577 674 138 Чистий фінансовий результат, тис. грн. -299 050 175 909 ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання Порівняння результатів І кварталу 2015року та І кварталу 2016 року
 • 16. 2016-2020: подальша реалізація Стратегії 16 Співпраця з базовим перевізником Розвиток трансферної інфраструктури Забезпечення належного рівня сервісу Розробка узгодженої п'ятирічної програми, що спирається на плани розвитку авіакомпанії Реалізація проектів реконструкції та розширення перону D та пасажирської галереї (збільшення місць стоянок та виходів на посадку) Впровадження заходів зі спрощення проходження формальностей Впровадження технологічних рішень, спрямованих на розбудову хабу Запуск системи централізованої заправки літаків Подальший розвиток неавіаційної сфери (готель, магазини, пункти харчування) ДП МА «Бориспіль»: від стагнації до зростання
 • 17. В.о. Генерального директора Дихне Є.Г. Дякую за увагу!
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks