ΜΙΚΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Description
ΜΙΚΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  ΜΙΚΡΗ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΓΕΝΙΚΑ/ ΙΣΤΟΡΙΑ 1. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΓΟΥΕΑΡ- Η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΑΚΡΙΤΑΣ «Το βιβλίο αυτό δεν γράφτηκε αρχικά για το ελληνόφωνο, αλλά για το αγγλόφωνο κοινό· και δεν γράφτηκε πρωταρχικά για ορθόδοξους, αλλά για μη ορθόδοξους που αναζητούν την αλήθεια». Οι αλλεπάλληλες επανεκδόσεις που πραγματοποιεί στην Αγγλία εξηγούν την προϊούσα ευαισθητοποίηση των Βρετανών (και τη μεταστροφή πολλών εξ' αυτών) στην Ορθοδοξία καθώς και τη μεγαλύτερη οικειότητα και πνεύμα προσδοκίας με τις οποίες ο Δυτικός κόσμος εν γένει αντιμετωπίζει τον Ορθόδοξο Ανατολικό Χριστιανισμό. Προσφέροντας τον τόμο αυτό στο ελληνικό κοινό, πιστεύουμε πως εξυπηρετείται, βέβαια, η ανάγκη πνευματικής οικοδομής και ενημέρωσής του, αλλά και η ανάγκη ενός «ελέγχου»: να επανεξετάσουμε δηλαδή οι σύγχρονοι Έλληνες τη θέση μας, τις ανάγκες μας, τις πνευματικές δυνατότητες και ικανότητές μας, μέσα στην παγκόσμια οικογένεια των ορθοδόξων λαών (αλλά και των μη ορθοδόξων Χριστιανών) και μέσα απ’ αυτή την αυτογνωσία να διακρίνουμε εκ νέου το «τάλαντο προσφοράς», που άλλοτε αλλά και τώρα παρέχει στον ανήσυχο αυτό λαό το Πνεύμα το Άγιο. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) ΚΑΤΗΧΗΣΗ (Ι) ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ 2. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΓΟΥΕΑΡ- Ο ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΡΟΜΟΣ. ΙΔΡΥΜΑ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ ΧΟΡΝ Το βιβλίο τούτο , όπως θα ιδεί ο αναγνώστης, συγγενεύει κάπως με το πρώτο μεγάλο βιβλίο του επ. Καλλίστου The Orthodox Church· μου φαίνεται, όμως, πως σε πολλά σημεία του πηγαίνει σε βαθύτερα και θεολογικώτερα νερά. Είναι φυσικό, ύστερ' από δεκαπέντε χρόνια, η μόρφωση του διδασκάλου μα και η τέχνη του συγγραφέα να έχουν αισθητά βελτιωθεί και μεγαλώσει. Η πείρα του και οι εμπειρίες του τον οδηγούν πολλές φορές σ' εσωτερικούς χώρους, που μόνο προικισμένοι μ' εξαιρετική δεινότητα ή αγιότητα συγγραφείς μπορούν να εισέλθουν. Έτσι, η θεολογία που εκτίθεται από το συγγραφέα μας στο βιβλίο τούτο ξεφεύγει από την ψυχρότητα των ακαδημαϊκών εγχειριδίων και αγγίζει την ιερή γλώσσα της καρδιάς. 3. ΚΑΛΛΙΣΤΟΣ ΓΟΥΕΑΡ- ΕΧΘΡΟΙ 'Η ΦΙΛΟΙ; ΤΟ ΣΩΜΑ, Η ΨΥΧΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΘΗ ΤΟΥ  ΑΝΘΡΩΠΟΥ. ΕΝ ΠΛΩ Μίλησέ μας για τις θείες οπτασίες που βλέπεις , είπε κάποτε ένας μοναχός στον όσιο Παχώμιο. Ένας αμαρτωλός σαν εμένα δεν προσδοκά οπτασίες από τον Θεό , απάντησε ο Παχώμιος, [...] αλλά αφήστε με να σας πω για μια μεγάλη οπτασία, για τον άγιο και ταπεινό άνθρωπο. Γιατί ποια οπτασία μπορεί να είναι μεγαλύτερη από αυτή: να βλέπουμε τον αόρατο Θεό αποκαλυπτόμενο στον ναό Του, σ' ένα ορατό ανθρώπινο πρόσωπο; .  Αυτή είναι η ανώτερη απ' όλες τις οπτασίες, ένα αληθινό θαύμα: μια ανθρώπινη ύπαρξη πλασμένη κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εξομολογήσομαί σοι ότι φοβερώς εθαυμαστώθης (Ψαλμ. 138:14). Στην πνευματική ζωή του καθενός μας, ίσως δεν υπάρχει έργο περισσότερο επείγον από αυτό: να ανανεώσουμε την αίσθηση του θαυμασμού και του δέους μπροστά στο θαύμα και στο μυστήριο του ίδιου μας του προσώπου. Τέσσερα κείμενα ενός από τους σπουδαιότερους θεολόγους του καιρού μας. Τέσσερα κείμενα για το μυστήριο του ανθρώπου - για το σώμα, την ψυχή και τα πάθη του. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)  4. HOPKO THOMAS- ΒΑΣΙΚΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΜΟΣ ΔΟΓΜΑ ΚΑΙ ΛΑΤΡΕΙΑ. ΤΟΜΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΣ: ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ). ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ …Αυτός ο σπουδαίος και σταθερός προσανατολισμός της εκδοτικής δραστηριότητας της  Αποστολικής Διακονίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θεραπεύεται με την παρούσα δίτομη έκδοση εκκλησιαστικού κατηχητικού βοηθήματος, την οποία με ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση παραδίδουμε στη χριστιανική νεολαία. Πρόκειται για το έργο του ομότιμου Κοσμήτορα του Ορθόδοξου Θεολογικού Σεμιναρίου του Αγίου Βλαδίμηρου, γνωστού στον αγγλόφωνο ορθόδοξο χώρο, π. Θωμά Χόπκο. Με τον γενικό τίτλο Η Ορθόδοξη Πίστη εκδίδονται δύο πολυσέλιδοι τόμοι: Ο πρώτος αναφέρεται στο Δόγμα και στη Λατρεία, κι ο δεύτερος στη Βίβλο (Αγία Γραφή) της Εκκλησίας και στην Πνευματικότητα. [...]  5. ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ- Η ΠΙΣΤΗ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ. ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ Το βιβλίο αυτό περιέχει την Πίστη των Ορθοδόξων , όπως την εδίδαξε ο Κύριος, τη διέδωσαν οι άγιοι Απόστολοι, τη διέσωσε η ιερή Παράδοση, την ερμήνευσαν οι ιεροί Πατέρες και όπως αυτή ζει δια μέσου των αιώνων αποθησαυρισμένη στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την τροφό και φύλακά της. Προσπαθήσαμε να τη διατυπώσουμε με γλωσσική απλότητα, συντομία, φραστική ακρίβεια και δογματική διαύγεια έχοντας υπόψη πάντοτε το σύγχρονο άνθρωπο που ερευνά, αναζητά και κρούει τη θύρα της γνώσεως του απείρου, πέραν των ουρανών. Η παρούσα απλοποιημένη Ορθόδοξη Δογματική αποτελεί τη σωστή βάση για την ορθή βίωση της χριστιανικής αληθείας, τη μετατροπή της σε δημιουργική χαρά της ζωής και το κέρδισμα της βασιλείας του Θεού. (II) ΚΑΤΗΧΗΣΕΙΣ ΑΓΙΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΟΥ 6. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ-ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΙΕΡΑ ΚΑΤΗΧΗΣΙΣ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Περιλαμβάνει όλας τας βασικάς αληθείας τας οποίας ο Ορθόδοξος Χριστιανός πρέπει να γνωρίζει… Προς τον σκοπόν τούτον η διδασκαλία της Ιεράς Κατηχήσεως διηρέθη εις τρία μέρη.  Α) το δογματικόν. Β) το ηθικόν και γ) το ιεροτελεστικόν. Και εν μεν τω πρώτω αναπτύσσονται αι δογματικαί αλήθειαι των Ιερών Γραφών. Εν τω δεύτερω αι ηθικαί αλήθειαι των Ιερών Γραφών ·  εν δε τω τρίτω αι αλήθειαι και τα μυστήρια της Εκκλησίας, όσα εκ της Ιεράς Παραδόσεως παρέλαβε αι διατηρεί ως διατάξεις των Αποστόλων και ως θειας εντολάς. 7. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Η ηθική, ως λέξις παράγεται εκ του ήθους, τούτο δε εκ του έθους· χαρακτηρίζει δε το αγαθόν ποιόν των πράξεων του ηθικού βίου του ανθρώπου. Την προσηγορίαν ταύτην έλαβεν από του  Αριστοτέλους, όστις εκάλεσεν ηθικήν την εξ έθους φύσεως θέσιν λαμβάνουσαν διάθεσιν. (. . .) Κατά ταύτα, η ηθική είναι συνώνυμος τη έξει, και δηλοί την εξ επαναλήψεως προσκτηθείσαν διάθεσιν και ροπήν άτρεπτον προς εκτέλεσιν αγαθών πράξεων. Η ηθική ως επιστήμη έργον έχει να διδάξη τας αρετάς εκείνας, εις ας οφείλουσιν οι άνθρωποι να ασκώσιν εαυτούς, όπως κτήσωνται εξ έθους σταθερότητα, και αποβώσιν ακλόνητοι εργάται των ηθικών αρετών. (. . .) Η χριστιανική ηθική, ως ηθικός κανών, δεικνύει πάσι τοις χριστιανοίς τι το συμφωνούν και τι το διαφωνούν προς τα ευαγγελικάς ηθικάς αρχάς, τι το τελειοποιούν και ζωογονούν, και τι το απολλύον και διαφθείρον το κάλλος της θείας εικόνος, ης ομοίωμα εγένετο ο άνθρωπος. (. . .) 8. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ- ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Με σεβασμό, τιμή και αγάπη για το πρόσωπο και το έργο του μεγάλου αγίου του αιώνος μας, παραδίδουμε σήμερα στη δημοσιότητα το περισπούδαστο έργο του ΧΡΙΣΤΟΛΟΓΙΑ .  Αν και η πρώτη του έκδοσις έγινε το 1900, μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα έργο επίκαιρο. Στα τρία μέρη του ο άγιος αναπτύσσει την καθολική διδασκαλία περί του σαρκωθέντος Λόγου, περί της αιωνίου ζωής, περί των μαρτυριών, οι οποίες επιβεβαιώνουν την αλήθεια του Χριστιανισμού. Ακόμη περί της θείας φύσεως της αγίας μας θρησκείας, περί των θαυμάτων, περί της εν τη γη εκδηλώσεως του Θεού και περί της εκπληρώσεως των Μεσσιακών προφητειών. 9. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ- ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ Εις την συγγραφήν της Ευαγγελικής ιστορίας είχομεν υπ'όψει την συμφωνίαν των ιερών Ευαγγελίων, του Constantinus de Tishendorf την Synopsis Evangelica , την συμφωνίαν των τεσσάρων Ευαγγελίων του αρχιεπισκόπου Νεοκώμου και το ιερόν κείμενον του Ευαγγελίου της αγίας ημών Εκκλησίας· και τα μεν δυο πρώτα εχρησίμευσαν ημίν εις την ιστορικήν κατάταξιν της ύλης των τεσσάρων Ευαγγελίων, το δε τρίτον εις την διαίρεσιν των Ευαγγελικών περικοπών των αναγινωσκομένων εν τη Εκκλησία καθ' όλον το έτος. Η Ευαγγελική ιστορία περιέχει άπασαν την ύλην των τεσσάρων Ευαγγελίων μέχρι κεραίας χρονολογικώς κατεστρωμένην. Η χρονολογική αύτη κατάταξις της ιστορικής ύλης των ιερών Ευαγγελίων είναι αναγκαία δια την ιστορίαν του βίου του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού· διότι δια ταύτης της κατατάξεως καταρτίζεται ενιαία Ευαγγελική ιστορία, εν η ιστορούνται δια χρονολογικής σειράς παν' όσα αναφέρονται εν τοις κειμένοις των τεσσάρων ιερών Ευαγγελιστών περί τε της διδασκαλίας και των έργων του Σωτήρος. [...]  10. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ- ΤΟ ΓΝΩΘΙ ΣΑΥΤΟΝ. ΚΕΙΜΕΝΑ ΑΥΤΟΓΝΩΣΙΑΣ.  ΑΘΩΣ  Όσο και να προσπαθεί ο άνθρωπος να βρει τρόπους να ευτυχήσει (χρήμα, δόξα, ηδονές κ.ο.κ.), δεν θα καταφέρει τίποτα, αφού στην ευτυχία οδηγεί το αγαθό και το αγαθό είναι ο ίδιος ο Θεός και ό,τι Αυτός ορίζει και εντέλλεται. Ως εκ τούτου, η ανάγνωση του Γνώθι Σαυτόν αποτελεί πολύτιμο βοήθημα σε μια εποχή όπου η ιδιότητα του χριστιανού είναι για πολλούς ένα έθιμο χωρίς απαιτήσεις ή αποτελεί θέμα γούστου. Μια υπενθύμιση ότι ουδέ των καθευδόντων και βλακευόντων εστίν η βασιλεία του Θεού, αλλά βιασταί αρπάζουσιν αυτήν (Κλήμης Αλεξανδρείας). Ο άγιος Νεκτάριος δεν ενδιαφέρεται να γράψει ένα έργο λογοτεχνικό, ξέρει ότι οι καλές διδασκαλίες δεν χρησιμεύουν σε τίποτε αν δεν σε βοηθήσουν να αλλάξεις τη ζωή σου ή έστω τον προσανατολισμό της. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου) 11. ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΑΙΓΙΝΗΣ- ΑΙ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΑΙ ΣΥΝΟΔΟΙ - ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ Εις το α' μέρος του βιβλίου τούτου, παρουσιάζει την μεγαλειώδη πορείαν της αρχαίας αδιαρέτου Εκκλησίας, η οποία διά των αγίων επτά Οικουμενικών Συνόδων, ομοφώνως διετύπωσε τα δόγματα της αληθείας, καταδικάσασα τας πλάνας των αιρέσεων. Παρατίθενται τα κείμενα των αποφάσεων των Οικουμενικών Συνόδων. Εις το β' μέρος Μελέτη περί των αγίων εικόνων γίνεται λεπτομερεστάτη ανάπτυξις του πάντοτε επικαίρου τούτου θέματος. (ΙΙΙ) ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ 12. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ- ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 13. ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ- ΔΟΚΙΜΙΟ ΣΥΜΒΟΛΙΚΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ  ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΑΘΗΝΑ 1953 14. ΚΑΡΜΙΡΗΣ- ΤΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΚΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (2 ΤΟΜΟΙ) 15. LOSSKY VLADIMIR- Η ΜΥΣΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ «Η ανατολική παράδοσις ουδέποτε έκαμε σαφή διάκρισιν μεταξύ μυστικισμού και θεολογίας, μεταξύ προσωπικής εμπειρίας των θείων μυστηρίων και εκκλησιαστικών δογμάτων. Τα λεχθέντα προ αιώνος υπό ενός μεγάλου ορθοδόξου θεολόγου, του Μητροπολίτου Μόσχας Φιλαρέτου, εκφράζουν άριστα την άποψιν ταύτην: Ουδέν των μυστηρίων της πλέον απορρήτου Σοφίας του Θεού πρέπει να φαίνεται εις ημάς ξένον ή καθ' ολοκληρίαν υπερφυές, αλλά με πάσαν ταπείνωσιν οφείλομεν να προσαρμόζωμεν το πνεύμα ημών εις την θεωρίαν των θείων πραγμάτων . Με άλλες λέξεις, το δόγμα εμφανίζεται εις ημάς ως ανεξιχνίαστον μυστήριον, οφείλει να γίνει βίωμά μας εις τα πλαίσια μιας προόδου, κατά την οποίαν αντί να αφομοιώσωμεν το μυστήριον συμφώνως προς την νοοτροπίαν μας, θα πρέπει αντιθέτως να αγρυπνώμεν δια μιαν βαθείαν αλλαγήν, δια μιαν εσωτερικήν μεταμόρφωσιν του πνεύματός μας, δια να καταστώμεν άξιοι της μυστικής εμπειρίας. Η θεολογία και ο μυστικισμός όχι μόνο δεν διίστανται, αλλά ενισχύονται και συμπληρούνται αμοιβαίως». (Από την παρουσίαση της έκδοσης)  ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 16. ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ- ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ (1841) 17. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΑΡΧΙΜ). ΔΟΓΜΑΤΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. (1858) 18. ΜΑΚΑΡΙΟΣ- ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΝ ΤΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ ΠΙΣΤΙΝ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. (1882). 19. ΜΑΚΑΡΙΟΣ- ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ. (1858). 20. ΠΛΑΤΩΝ - ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ: ΗΤΟΙ ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. (1836). 21. ΚΟΡΑΗΣ, ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ- ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΑΤΗΧΗΣΕΩΣ (1865) 22. ΠΑΛΑΜΑ – ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (1881) 23. ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ, ΕΥΓΕΝΙΟΣ- ΘΕΟΛΟΓΙΚΟΝ. (1872) 24. ΚΟΥΡΣΟΥΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-. ΣΥΝΟΨΙΣ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. 2 ΤΟΜΟΙ. (1862). 25. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ- ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΗΣ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. (1851). 26. ΒΑΜΒΑΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ- ΦΥΣΙΚΗ ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΗΘΙΚΗ (1893) 27. ΒΑΜΒΑΣ, ΝΕΟΦΥΤΟΣ- ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΘΙΚΗΣ (1845) ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ 28. ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ). ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Η παρούσα μετάφραση της Αγίας Γραφής είναι καρπός αγάπης για το λόγο του Θεού και αποτέλεσμα μακρόχρονης συλλογικής εργασίας με αίσθημα βαθύτατης ευθύνης. Δεν προορίζεται βεβαίως για λειτουργική χρήση, αλλά έχει σκοπό να υποβοηθήσει το σύγχρονο αναγνώστη και ιδιαίτερα τους νέους, για τους οποίους η κατανόηση του εβραϊκού κειμένου ή της μετάφρασης των Ο' και του πρωτοτύπου της Καινής Διαθήκης είναι αδύνατη ή δυσχερής, να προσεγγίσουν, κατά το δυνατόν αξιόπιστα, και να βιώσουν τον πάντοτε επίκαιρο και ζωντανό λόγο του Θεού. (. . .) ( ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ) 29. ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ. ΕΛΛΑΔΑ, ΡΩΜΗ, ΙΟΥΔΑΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Το βιβλίο αυτό δεν είναι ό, τι ακριβώς λέει ο τίτλος. Δεν είναι μια πλήρης ιστορία του 1ου αιώνα, κατά τον οποίο γράφτηκαν τα βιβλία της Κ.Δ. Δεν ασχολείται με την όλη ζωή του 1ου αιώνα μέσα στη ρωμαϊκή οικουμένη· προσφέρει μόνο την ιστορία της εποχής-πλαίσιο, κατά την οποία γράφτηκαν τα βιβλία της Κ.Δ. Δεν είναι μια ιστορία του ελληνορωμαϊκού πολιτισμού του αιώνα σ' όλες τις εκφάνσεις με αντικειμενικό στόχο να καταλάβουμε τι ακριβώς θέλουν να πουν οι συγγραφείς της Κ.Δ. Όχι. Πρόκειται μόνο για την ιστορία-πλαίσιο της Κ. Δ., όχι όμως σ' όλες της τις εκδηλώσεις: οικονομικές, κοινωνικές, θρησκευτικές, καλλιτεχνικές κ.ο.κ. Απλώς απ' την ιστορία-πλαίσιο του ελληνορωμαϊκού κόσμου των χρόνων της Κ.Δ. αναφέρονται στο βιβλίο αυτό μόνο εκείνα τα βασικά στοιχεία-στην κυριολεξία στοιχεία, λόγω της περιορισμένης εκτάσεως του έργου -που θεωρούμε απολύτως αναγκαία για τον μελετητή της Κ.Δ. (. . .) (ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)  30. ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΙΩΑΝ. ΛΕΩΝΙΔΑΣ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΕΞ ΑΠΟΨΕΩΣ ΠΑΣΚΟΣΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΘΡΗΣΚΕΙΑΚΗΣ Επίτομος Ιστορία, των θρησκευμάτων εις δύο τόμους, ισομεγέθεις τω παρόντι, ακολουθεί, συν Θεώ, τη παρούση εκδόσει. Το παρόν έργον εκδίδωμι ως εδίδαξα αυτά προ ετών, ότε η Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου μοι είχεν αναθέσει επί τετραετίαν τα μαθήματα της τότε κενής πρώτης έδρας της Ερμηνείας της Κ. Διαθήκης. Το απέραντον πηγαίον υλικόν επεξειργαζόμην έκτοτε συστηματικώς, διεκμελετών και την έκτοτε άχρι σήμερον διεθνή βιβλιογραφίαν προς συγχρονισμόν του έργου. Οίκοθεν νοείται, ότι η άμεσος άντλησις τον εφ' εκάστω θέματι πρώτου υλικού απ' ευθείας από των πηγών επί του ευρυτάτου παγκοσμίου και πανθρησκειακού πεδίου και η περαιτέρω συστηματική διεξεργασία και επιστημονική διαπραγμάτευσις αυτού μετά πλήρους, κατά γε το εφικτόν, βιβλιογραφικού συγχρονισμού απήτησαν μόχθον πολύν και μακρόν· τούτον αντεστάθμιζε και κατεγλύκαινεν η κατά την πρόοδον της ερεύνης ολονέν και διαυγέστερον αποκαλυπομένη μεγαλειώδης επί του πλανήτου
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks