Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека. БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ у лютому 2016 року - PDF

Description
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ у лютому 2016 року м. Дніпропетровськ 2 Основні розділи Бюлетеня 0. Загальний відділ

Please download to get full document.

View again

of 27
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Data & Analytics

Publish on:

Views: 161 | Pages: 27

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара Наукова бібліотека БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЛІТЕРАТУРИ у лютому 2016 року м. Дніпропетровськ 2 Основні розділи Бюлетеня 0. Загальний відділ 00. Загальні питання науки і культури Винаходи та відкриття 004. Комп ютерна наука і технологія. Застосування комп ютера 006. Стандартизація та стандарти 007. Діяльність і організація. Інформація. Загальна теорія комунікації і управління ( кібернетика ). «Соціальна інженерія» 00. Цивілізація. Культура. Прогрес 1. Філософія. Психологія Психологія 16. Логіка. Епістемологія. Теорія пізнання. Методологія логіки 2. Релігія. Теологія 3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія 31. Демографія. Статистика 32. Політика 33. Економіка. Економічні науки 34. Право. Юриспруденція 35. Державне адміністративне управління. Військова справа 36. Забезпечення духовних та матеріальних життєвих потреб 37. Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля 4. Мова. Мовознавство 5. Математика та природничі науки 502/504. Наука про навколишнє середовище. Енвіронментологія. Збереження природних ресурсів. Загроза навколишньому середовищу та захист від неї. Екологія. 51. Математика 52. Астрономія. Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія 53. Фізика 54. Хімія. Кристалографія. Мінералогія 55. Геологія. Науки про Землю 56. Палеонтологія 57. Біологічні науки в цілому 5. Ботаніка 59. Зоологія 6. Прикладні науки. Медицина. Техніка 61. Медичні науки 62. Машинобудування. Техніка в цілому 63. Сільське господарство. Лісове господарство. Землеробство.Тваринництво. Полювання. Мисливство. Рибне господарство 64. Домоведення. Комунальне господарство. Служба побуту 65. Організація виробництва, торгівлі та транспорту, зв язку, поліграфії 66. Хімічна технологія. Хімічна промисловість й споріднені галузі 67. Різні галузі промисловості та ремесла 6. Галузі промисловості та ремесла, що виробляють готову продукцію 61 Точна механіка та автоматика Прилади з механізмами передачі або рухомими механізмами Приладобудування в цілому. Прилади. Вимірювальна техніка та її виробництво. Ваги. Пристрої для зважування Обладнання для обробки даних Автоматика. Техніка автоматичного керування і контролю. Високі технології Розмножувальні та друкарські машини і обладнання Оптична апаратура та прилади 61.. Технічна акустика. Музичні інструменти Виробництво носіїв запису. Аудіозаписи, звукозаписи Машини та інструменти, застосовані при виготовленні скульптур, в гравірувальній справі. Репродрукування об ємних форм 67. Швейна промисловість. Косметичне виробництво 69. Будівельна промисловість. Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи 7. Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 71. Планування. Планування у межах адміністративно-територіальних одиниць. Планування у міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади 72. Архітектура 73. Пластичні мистецтва 74. Малювання та креслення. Дизайн. Декоративно-прикладне мистецтво. Художні промисли 75. Живопис 76. Графічні мистецтва. Графіка 77. Фотографія, кінематографія та подібні процеси 7. Музика 79. Видовищні мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт 3 . Література. Літературознавство. 4 Художня література 9. Географія. Біографії. Історія 902. Археологія 90. Краєзнавство 91. Географія. Географічні дослідження Землі та окремих країн. Подорожі. Регіональна географія 94. Загальна історія 4 5 0 В42 0 Д54 0 К64 0 Н34 0 Н34 0 Р І Р С3 0. Загальний відділ Відділення механіки НАН України : історико-біографічний довідник / НАН України. Київ : Академперіодика, c. : іл. 60 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. 2) Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Вісник 12. Т. 23. Серія : Соціальні комунікації. : наук. журнал. Вип. 15 / голов. ред. В. Д. Демченко. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, c. 140 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. 3) Кондрико, Анастасія Андріївна Соціокодова система українських мас-медіа / А. А. Кондрико. Запоріжжя : ООО НПК Інтер-м, c. 50 грн. Наука України у світовому інформаційному просторі. Вип. 11 / ред. кол. Я. С. Яцків, О. М. Гузь, О. С. Онищенко, А. І. Радченко ; НАН України. Київ : Академперіодика, c. 25 грн. Кільк. прим.: 2 (КСХ. 2) Наукові записки інституту журналістики. Т. 56. липень-вересень / за ред. В. В. Різуна. Київ : КНУ ім. Т. Шевченка, c. 0 грн. Рубрикатор Національної бібліотеки ім. В. І. Вернадського. Розділ П Сільське господарство. Сільськогосподарські та лісогосподарські науки . Підрозділ П Ветеринарна медицина / авт. кол. : Т. П. Медвідь, П. І. Шекера ; наук. ред. Н. В. Стрішенець ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ : НБУВ, c. 33 грн. Кільк. прим.: 1 (НМВ. 1) 004. Комп ютерна наука і технологія. Застосування комп ютера Інтернет для третього сектору : підруч. для НУО / підг. групою експертів під керів. Р. Безпальчої. Київ : Інтерньюз Україна, c. 7 грн. Робота з процесами та потоками в операційних системах : навч. посіб. / С. М. Вовк, А. О. Егоров, Н. О. Соколова. Дніпропетровськ : Ліра, c. Текст на рус. яз. 15 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. 2, УБП. ) Синхронізація потоків в операційних системах : навч. посіб. для студ. напряму Комп'ютерні науки / Н. О. Соколова, С. М. Вовк, А. О. Єгорова ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпропетровськ : Ліра, c. Текст на рус.яз.. 12 грн. Кільк. прим.: 10 (КСХ. 2, УБП. ) 1. Філософія. Психологія 6 1 К2 1 Т50 15 Д54 15 П6 15 Т14 15 Ш50 2 Т7 2 Т7 32 Л4 Кришнамурти, Дж. Свобода от известного : пер. с англ. / Д. Кришнамурти. Киев : София, c. 4 грн. Тодорова, Оксана Володимирівна Інновації в комунікаціях. Інноваційний PR-інструментарій в соціальних комунікаціях сучасного бізнесу : монографія / О. В. Тодорова. Київ : Інтерконтиненталь-Україна, c. 40 грн Психологія Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара. Вісник. Серія : Психологія. Вип. 21 / відп. ред. Е. Л. Носенко. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, c. 106 грн. Кільк. прим.: 3 (КСХ. 3) Психология личности : сборник / под ред. Ю. Б. Гиппенрейтер, А. А. Пузырея. Москва : Изд-во МГУ, c. 1 грн. 20 к. Кільк. прим.: 4 (КСХ. 3, Б5. 1) Тайна сна / отв. за вып. С. Бирюков. Харьков : Фирма ШВН, c. 20 грн. Шерток, Л. Рождение психоаналитика от Месмера до Фрейда / Л. Шерток ; пер.с фр. Н. С. Автономовой. Москва : Прогресс, c. 4 р. 50 к. Кільк. прим.: 3 (КСХ. 2, Б5. 1) 2. Релігія. Теологія Труди Київської Духовної Академії. Вип. 22 / відп. ред. В. Савельєв ; Українська Православна Церква. Київ : Київська духовна академія і семінарія, c. 40 грн. Труди Київської Духовної Академії. Вип. 23 / відп. ред. В. Савельєв ; Українська Православна Церква. Київ : Київська духовна академія і семінарія, c. Ювілейний зб. 40 грн. 3. Суспільні науки. Статистика. Політика. Економіка. Торгівля. Право. Управління. Військова справа. Соціальне забезпечення. Страхування. Освіта. Етнографія 32. Політика Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 2. Не дам загинуть Україні! / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. 7 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 32 Л4 Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 3. На землі кленового листка. Спогади й роздуми посла / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 4 / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 5. З часів неволі. Соснівка-7 / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 6. З часів неволі. Кн. 2 / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 7. З часів неволі. Спогади і роздуми / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т.. З часів неволі. Країна Моксель / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 9. Одержимі / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 10. Тут мій дух / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 11. До історії Української Гельсінської спілки. Хто такі Республіканці? Статті / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 12. Національна ідея і національна воля. Де ти, доле України? / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. 32 Л4 32 М13 32(477) У45 33 Б75 33 В64 33 Г Д36 33 Є51 Лук'яненко, Левко Григорович Шлях до відродження : зібрання творів у 13-ти т. Т. 13. Злочинна суть КПРС-КПУ, Нюрберг-2. Придністров'я. Від хохла до українця. Телепередачі. Статті / Л. Г. Лук'яненко. Київ : ТОВ Юрка Любченка, c. : іл. 0 грн. Мадрига, Тетяна Богданівна Регіональні виборчі компанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України) : монографія / Т. Б. Мадрига. Івано- Франківськ : Нова Заря, c. 50 грн. Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку : зб. наук. пр. Вип. 27 / редкол. С. Павлюк та ін.; Нац. ун-т Львівська політехніка ; Ін-т. народознавства ; Ін-т українознавства ім. Крип'якевича. Львів : Вид-во Львів. політехніки, c. 56 грн. 33. Економіка. Економічні науки Боделан, Володимир Русланович Державне управління громадсько-державним партнерством: теоретико-методологічний аспект : монографія / В. Р. Боделан. Одеса : Астропринт, c. 60 грн. Возная, Людмила Юрьевна Общая теория устойчивости социально-экономических систем : монография / Л. Ю. Возная. Житомир : ЧП Евенок А. А., c. Дар автора. 0 грн. Глушко, Сергій Володимирович Економічні основи проведення аудиту діяльності промислових підприємств : монографія / С. В. Глушко. Київ : Формат, c. : іл. 15 грн. Державні фінанси в Нідерландах [Електронний ресурс] : інформ.- аналіт. матер. / уклад. : Т. І. Єфименко, Ян ван Тайнен, С. С. Гасанов та ін. Київ : ДННУ Акад. фін. управління, електрон. опт. диск (DVD-R). 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КЗ. 1) Єлісєєва, О. К. Моделі управління персоналом підприємства: методологічна платформа та шляхи застосування [Електронний ресурс] : монографія / О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, c. 1 електрон. опт. диск (CD-R) 700 MB/ 0 min. 10 грн. 9 33(075.) Є51 33 З К20 33 Н34 33 Н34 33 О О П44 33 Т-1 33 Ч Ч-95 Єлісєєва, О. К. Бухгалтерский облік [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / О. К. Єлісєєва, Т. В. Гільорме, Т. С. Яповенко ; Дніпропетровський нац. ун-т ім. О. Гончара. Дніпропетровськ : Ліра ЛТД, c. 1 електрон. опт. диск (CD-R) 700 MB/0 min. 10 грн. Кільк. прим.: 1 (КЗ. 1) Закономірності розвитку підприємств в умовах невизначеності економічного середовища : монографія. Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, c. 29 грн. Капраль, Мирон Люди корпорації: Львівський шевський цех у ХVII - XVIII ст. / М. Капраль. Львів : ТзОВ Простір М, c. : іл. (Львівські історичні праці. Дослідження. Вип. 5). Дар від С. Н. Каюк. 120 грн. Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 1 (70) 2015 / голова ред кол. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ, c. 30 грн. Наукові праці НДФІ : наук. зб. Вип. 2 (71) 2015 / голова ред. кол. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ, c. 30 грн. Оптимизация управления, информационные системы и компьютерные технологии : труды. Вып. 1. Ч. 1 / ред. кол. : В. Н. Соколов, В, А
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks