DNA-testi ja ulkomaisen isän etsiminen

Description
1. DNA-testi ja ulkomaisen isän/isoisän etsiminen Ira Vihreälehto 2.  Historioitsija  Tietokirjailija  Sukututkija  https://areena.yle.fi/1- 3810134 3.…

Please download to get full document.

View again

of 19
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Presentations & Public Speaking

Publish on:

Views: 5 | Pages: 19

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. DNA-testi ja ulkomaisen isän/isoisän etsiminen Ira Vihreälehto
 • 2.  Historioitsija  Tietokirjailija  Sukututkija  https://areena.yle.fi/1- 3810134
 • 3. Aluksi: häpeästä  Mistä ei puhuta?  Mitä seurauksia perhesalaisuuksilla on?  Millaista on selvittää vaiettua perhesalaisuutta?  Miten itse suhtaudut esim. adoptiolapsen etsintöihin?  Miten arkistot tai museot suhtautuvat etsintöihin?  On luonnotonta varttua ja elää ilman lähisukulaisia. - Susanna Alakoski (Köyhän lokakuu)  ”haamukipu”
 • 4. Kun aloitat:  Ketkä tietävät?  Ketkä ehkä tietävät: sukulaiset, naapurit, työkaverit, ystävät, paikalliset sentraali-santrat… ?  Kuinka otetaan puheeksi?  Muista: lähtötiedot ei koskaan ole kaikki oikein, muistajat eivät muista kaikkea, mutkia oiotaan, toiveet muuttuvat totuudeksi…
 • 5. DNA-testi  Miksi?  Kuka/ketkä testataan?  Mistä DNA-testi? 23andMe, Family Tree DNA, Ancestry, My Heritage  Suosittelen ottamaan testejä eri firmojen kautta!  Hyödynnä maksuttomat palvelut: Gedmatch, DNAland, My heritage, FTDNA
 • 6. DNA-testi ja etnisyys  Ulkomaista isää etsittäessä etnisyysarviot voivat auttaa etsintöjen kohdentamisessa  Etnisyysarvioihin ei kuitenkaan kannata orjallisesti juuttua!  Jos vanhempi ollut ulkomainen, yleensä 40-60 % muuta kuin suomalaista DNA:ta  Karjalaisuus/inkeriläisyys eivät eroa suomalaisesta DNA:sta  Venäläinen DNA?  Ruotsalainen DNA?  Amerikkalainen DNA?
 • 7. 21.11.17
 • 8. 23andMe Tässä henkilö, jolla ruotsalainen isä ja äiti Ranskasta
 • 9. 23andMe
 • 10. DNA-testi ja osumien hyödyntäminen  Viestintä DNA-osumille: ole kohtelias, jaa itsestäsi, kerro mitä etsit, miksi etsit, mitä tiedät, jaa valokuvia, pyydä apua ja vinkkejä…  FTDNA:n alueelliset projektit  Oma bio ja sukupuu, kerro perustiedot  Kuvassa minun osumia 23andMe:ssä
 • 11. DNA-testi ja isälinja (FTDNA)  Y-testin voi ottaa vain miespuoliselta jälkeläiseltä  Ei välttämättä kerro isän etnisyyttä, sukunimeä tms, koska vie yleensä aika kauas  Isän isälinja on Balkanilta, Big Y-osumat Serbiasta ja Makedoniasta
 • 12. DNA-testi/ FTDNA  Family Finder: hyvä ja edullinen perustesti, jos etsii suomalaista tai ruotsalaista sukulaista, myös venäläisten määrä lisääntyy vähitellen  Helppo laajentaa tutkimuksia, mutta lisätestit ovat hintavia  Suomessa Facebookin Suomi DNA- sivustolla keskustellaan enimmäkseen tämän firman testeistä, saa helposti apua ja neuvoja muilta  Tulkitsee suomalaiset yleensä läheisemmiksi serkuiksi, kuin mitä oikeasti ovat, toimii paremmin ulkomaisten osumien kanssa  Tässä neuvostosotavangin tytär, 56% suomalainen, 37% itäeuroa, 7% Balkan
 • 13. DNA-testi /23andMe  Testi tarjoaa myös terveystietoja, jonka takia osa testatuista on tehnyt testin vain siinä tarkoituksessa, eikä ole kiinnostunut sukututkimuksesta  Vertaa tuloksia moniin kansallisuuksiin ja antaa arvioita, missä sukupolvessa ulkomainen esivanhempi on ollut  Edullinen testi, sillä samalla summalla saa serkkutesti, haplot ja terveystiedot, mutta jos haluaa tutkia haploja syvemmin, kannattaa siirtyä FTDNA:n puolelle
 • 14. Gedmatch  Maksuton  Paljon etnisyystyökaluja  Kuvassa venäläisen sotavangin tyttären etnisyyttä
 • 15. Neuvostosotavangit ja arkistolähteet  Kansallisarkisto: SPR:n hakukortit, sotavankikortit, vankileirien aineistot  Kunnat: työvoimalautakunnat  Venäläiset arkistolähteet, FSB  Lisäksi isästäni: kirkonkirjat, lastenvalvojan paperit, synnytyssairaalan tiedot  SPR:n kansainvälinen haku
 • 16. Sosiaalisen median hyödyntäminen  Googlaa!  Etsintäilmoitus kuvan kanssa jakoon?  Sukututkimus Facebookissa ja Genissä  Facebookissa ”Kadonneet sukulaiset”  Erilaiset kaupunkien ”puskaradiot”, sukusivustot, kylien- ym sivustot  Finna, Sotasampo, Sotapolku
 • 17. Vinkkejä  Etsitty sukunimi omissa osumissa, selvitä onko etsittyä sukunimeä muilla  Etsitty etninen henkilö ilmaantuu osumiin  Löydät todennäköisen henkilön ja teetät hänellä DNA-testin (tapaus J)  Selvität ketkä osumista liittyvät yhteen ja teet heistä sukupuuta  Selaat osumissa vilahtavien sukunimien sukupuita Genissä  Sijoitat kartalle osumiesi mainitsemia paikkakuntia  Testaat henkilöitä, jotka rajaavat osumiasi, testaat itsesi kaikissa mahdollisissa paikoissa  Tutkit omaa etnisyyttäsi  Teetä Prometheasessa terveystiedot  Kirjaat ylös havaintoja osumien sukupuista, asuinpaikoista, sukunimistä
 • 18.  “Hello from Russia”
 • 19. Kiitos!
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks