Divadlá na Slovensku v sezóne Slovak Theatrical Season 2005/ PDF

Description
Divadlá na Slovensku v sezóne Slovak Theatrical Season 2005/ 2006 OBSAH Divadelný ústav Bratislava 2006 Divadelný ústav Jakubovo nám Bratislava Telefón: ( ) , , 52

Please download to get full document.

View again

of 217
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Business

Publish on:

Views: 180 | Pages: 217

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Divadlá na Slovensku v sezóne Slovak Theatrical Season 2005/ 2006 OBSAH Divadelný ústav Bratislava 2006 Divadelný ústav Jakubovo nám Bratislava Telefón: ( ) , , Fax: ( ) Web: ISBN DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV V SEZÓNE 2005/2006 ŠTÁTNE DIVADLÁ 7 Slovenské národné divadlo Bratislava 9 Nová scéna Bratislava 29 Štátna opera Banská Bystrica 33 Štátne divadlo Košice 41 NEŠTÁTNE DIVADLÁ 53 Divadlo Astorka Korzo 90 Bratislava 55 Bratislavské bábkové divadlo 59 Divadlo LUDUS Bratislava 63 Divadlo ARÉNA Bratislava 65 Divadlo Jána Palárika v Trnave 69 Divadlo Andreja Bagara Nitra 74 Staré divadlo Nitra 80 Jókaiho divadlo Komárno 83 Divadlo Jozefa Gregora Tajovského Zvolen 87 Bábkové divadlo na Rázcestí Banská Bystrica 91 Štúdio tanca Banská Bystrica 95 Bábkové divadlo Žilina 98 Mestské divadlo Žilina 101 Slovenské komorné divadlo Martin 104 Spišské divadlo Spišská Nová Ves 108 Mestské divadlo ACTORES Rožňava 111 Bábkové divadlo Košice 113 Divadlo Thália Košice 116 Divadlo Romathan Košice 119 Divadlo Jonáša Záborského Prešov 122 Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov 126 NEZÁVISLÉ DIVADLÁ 131 Radošinské naivné divadlo Bratislava 133 Štúdio L + S Bratislava 136 Divadlo GUnaGU Bratislava 138 Divadlo WEST Bratislava 140 Divadelný súbor Stoka Bratislava 142 Divadlo SkRAT Bratislava 144 Tanečné divadlo BRALEN Bratislava 146 Divadlo a.ha. Bratislava 148 Teátro Neline Bratislava 150 Štúdio 12 Bratislava 152 Mestské divadlo Bratislava 154 BIBIANA Bratislava 155 Slovenské divadlo tanca Bratislava 157 Divadlo PIKI Pezinok 159 Teatro TATRO Nitra 161 Tradičné bábkové divadlo Anton Anderle Banská Bystrica 163 Divadlo z Pasáže Banská Bystrica 164 Phenomenontheatre Žilina 167 Divadlo Pôtoň Levice 169 Staromestské divadlo Košice 171 UMELECKÉ ŠKOLY 173 Vysoká škola múzických umení 175 Konzervatórium Bratislava 181 Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Bratislava 183 Akadémia umení Banská Bystrica 184 Konzervatórium Košice 186 DIVADLÁ, PREMIÉRY A STAVY SÚBOROV V SEZÓNE 2005/2006 ŠTÁTNE DIVADLÁ Slovenské národné divadlo Bratislava 9 Nová scéna Bratislava 29 Štátna opera Banská Bystrica 33 Štátne divadlo Košice 41 AUTORSKÝ REGISTER 189 ZOZNAM UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV 193 IN MEMORIAM 327 ZÁJAZDY A HOSTIA 331 PREHLIADKY A FESTIVALY 358 OCENENIA 392 DIVADELNÁ LITERATÚRA 405 DIVADELNÉ ČASOPISY 409 VÝSTAVNÁ ČINNOSŤ DIVADELNÉHO ÚSTAVU 411 VYBRANÉ ŠTATISTICKÉ ÚDAJE 415 POZNÁMKY K SYSTÉMU ROČENKY A POUŽITÉ ZNAČKY 423 NOTES TO THE YEAR-BOOK ARRANGEMENT AND ABBREVIATIONS USED 427 ŠTÁTNE DIVADLÁ SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO BRATISLAVA (1920) Riaditeľstvo: Gorkého 4, Bratislava Telefón: ++421/2/ generálny riaditeľ spojovateľka riaditeľ činohry riaditeľ opery riaditeľ baletu prevádzka činohry prevádzka opery a baletu Fax: ++421/2/ Web: Generálny riaditeľ: Dušan Jamrich (do ), Marián Chudovský (od do ), Silvia Hroncová (od ) ČINOHRA SND Telefón: ++421/2/ spojovateľka riaditeľ činohry prevádzka činohry Web: Riaditeľ činohry: Juraj Slezáček (do ), Martin Huba (od do ), Roman Polák (od ) Dramaturgia: Darina Abrahámová, Peter Pavlac, Martin Porubjak Režiséri: Peter Mikulík, Roman Polák* (od do ), Vladimír Strnisko, Ľubomír Vajdička Asistenti réžie: Marta Dočolomanská, Ivo Hlaváček Umelecký súbor: Milan Bahul, Štefan Bučko, Branislav Bystriansky, Peter Bzdúch, Zuzana Cigánová, Michaela Čobejová (do ), Stano Dančiak, Michal Dočolomanský, Gabriela Dzuríková, Zuzana Fialová, Ján Gallovič, Marián Geišberg, Leopold Haverl, Monika Hilmerová, Oldo Hlaváček, Emil Horváth, Martin Huba* SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO (do ), Martin Huba (od ), Eva Mária Chalupová, Ladislav Chudík, Marko Igonda (do ), Dušan Jamrich* (do ), Dušan Jamrich (od ), Anna Javorková, Milan Kňažko (neplatená dovolenka), Vladimír Kobielsky, Zuzana Kocúriková, Ján Koleník, Anton Korenči (do ), Ľuboš Kostelný, Ondrej Kovaľ, František Kovár, Mária Kráľovičová, Maroš Kramár, Eva Krížiková, Ján Kroner, Ivana Kuxová, Marián Labuda, Kamila Magálová, Anna Maľová, Zuzana Marošová, Tomáš Maštalír, Diana Mórová, Vladimír Obšil, Juraj Rašla, Róbert Roth, Juraj Slezáček* (do ), Juraj Slezáček (od ), Richard Stanke, Viera Strnisková (do ), Zdena Studenková, Dušan Tarageľ, Ingrid Timková, Viera Topinková, Peter Trník, Božidara Turzonovová, Jozef Vajda, Soňa Valentová, Emília Vášáryová. Eva Bitvaiová, Viera Daňová, Marián Lipták, Bohumír Majerský (i) Viera Labudová, Mária Michaletzová, Magdaléna Rajniaková, Eva Štrasserová (š) PREMIÉRY Divadlo P. O. Hviezdoslava John Steinbeck O MYŠIACH A ĽUĎOCH (OF MICE AND MEN) p M. Bútora, Z. Bútorová, u, M. Porubjak, K. Spišák, dr M. Porubjak, sh A. Bouda, sa J. Šajmovič, sv Š. Hudák, kv H. Bezáková, r K. Spišák a.h. George O. Kovaľ/P. Trník, Lennie M. Bahul, Candy J. Slezáček, Šéf M. Dočolomanský, Slim J. Gallovič/V. Kobielsky, Curley R. Roth, Curleyho žena I. Kuxová/ L. Barilíková a.h., Carlson P. Bzdúch, Whit J. Lupták a.h., Crooks V. Obšil. Spoluúčinkuje Traditional club Bratislava ( J. Lehotský, D. Húščava, F. Karnok, F. Frešo, A. Bouda, M. Ruček/E. Čepiga, P. Ruček, B. Belorid, F. Frešo ml., P. Szapu). Premiéra: 25. novembra 2005 Počet repríz: 24 Pierre Carlet de Chamblain de Marivaux STRATÉGIE A ROZMARY (LES FAUSSES CONFIDENCES) Komédia o láske. p S. Šimková, dr D. Abrahámová, sh P. Mankovecký, sv, kv A. Grusková, u, r P. Mikulík. Araminta Z. Fialová, Dorant J. Koleník, Dubois R. Stanke, Lizeta Z. Marošová/H. Krajčiová a.h., Harlekýn O. Kovaľ, Pani Argantová Z. Kocúriková, Pán Remy J. Slezáček, Gróf Dorimont F. Kovár. Premiéra: 11. februára 2006 Počet repríz: Fiodor Michajlovič Dostojevskij CUDZIA ŽENA A MUŽ POD POSTEĽOU ŠTÁTNE DIVADLÁ Dramatizácia. drm V. Strnisko, P. Pavlac, dr P. Pavlac, sh J. Dobrakov, sv, kv P. Čanecký, r V. Strnisko. Šabrin R. Roth, Tvorogov T. Maštalír, Glafira M. Hilmerová, Alexander E. Horváth, Lizaveta A. Kiráľová, posl. VŠMU, Lekár F. Kovár, Kaťa V. Topinková, Gróf V. Kobielsky, Kapitán J. Koleník, Julietta R. Poláková, posl. VŠMU/K. Tóthová, posl. VŠMU. Inšpirované ďalšími Dostojevského prózami: Sen smiešneho človeka, Bobok, novelou L. N. Tolstého Kreutzerova sonáta a adaptáciou Dvaja muži pod posteľou. Premiéra: 6. mája 2006 Počet repríz: 11 VÝBER Z RECENZIÍ Steinbeck, J.: O MYŠIACH A ĽUĎOCH 1. Čavojský, Ladislav. Dvakrát o tom istom. In Literárny (dvoj)týždenník, , roč. 18, č , s Čavojský, Ladislav. Posledné zvonenie či umieračik?. In Literárny týždenník, , roč. 19, č , s Jenčíková, Mária. Steinbeck vhodný pre maturantov. In Pravda, , roč. 15, č. 274, s Uličianska, Zuzana. Bez experimentovania, ale dojímavo. In Sme, , roč. 14, č. 274, s. 15. Marivaux, P. de: STRATÉGIE A ROZMARY 1. Čavojský, Ladislav. Posledné zvonenie či umieráčik? In Literárny (dvoj)týždenník, , roč. 19, č , s Fellegi, Juraj. Stratégie a rozmary. In Pravda, , roč. 16, č. 86, s Jenčíková, Mária. Krásne bábiky (sa) hrajú v mauzóleu lásky. In Pravda, , roč. 16, č. 36, s Šebanová, Dáša. Stratégie, rozmary, peniaze, láska v DPOH. In Bratislavské noviny, č. 6, s Uličianska, Zuzana. Ako si nájsť dobrého správcu? In Sme, , roč. 15, č. 36, s. 13. Dostojevskij, F. M.: CUDZIA ŽENA A MUŽ POD POSTEĽOU 1. Čavojský, Ladislav. Posledné zvonenie či umieráčik? In Literárny (dvoj)týždenník, , roč. 19, č , s Holič, Martin. Nevera podľa mladého Dostojevského. In Domino fórum, , roč. 15, č. 19, s SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO 3. Jenčíková, Mária. Skvelý Robert Roth a kľúče k Dostojevskému. In Pravda, , roč. 16, č. 105, s Uličianska, Zuzana. Feydeau a Dostojevskij pod jednou posteľou. In Sme, , roč. 15, č. 106, s. 21. REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN Inscenácia Počet repríz v sezóne 2005/2006 Premiéra počet repríz celkom Feydeau, G.: CHROBÁK V HLAVE Goldoni, C.: ČERTICE Tajovský, J. G.: ŽENSKÝ ZÁKON Huba, M. Porubjak, M.: TANČIAREŇ Wilde, O.: IDEÁLNY MANŽEL Timrava Pavlac, P.: VEĽKÉ ŠTASTIE Shakespeare, W.: TROJKRÁĽOVÝ VEČER ALEBO ČO LEN CHCETE Moliére: MIZANTROP Kováč Adamov, M. Pastirčák, D.: HRA O SVÄTEJ DOROTE Bowlesová, J.: DOM NAD OCEÁNOM Rostand, E.: CYRANO Z BERGERACU ŠTÁTNE DIVADLÁ Klimáček, V.: HYPERMARKET Feydeau, G.: TAK SA NA MŇA PRILEPILA MALÁ SCÉNA Alexander Nikolajevič Ostrovskij DOHODNEME SA, VEĎ SME SVOJI (SVOJI ĽJUDI SOČŤJOMSA) p P. Mikulík, u P. Mikulík, M. Porubjak, dr M. Porubjak, sh P. Mankovecký, sv, kv A. Grusková, r P. Mikulík. Samson Sylič Boľšov M. Labuda, Agrafena Kondratjevna Z. Kocúriková, Olympiáda Samsonovna H. Krajčiová, Lazar Jelizaryč Podchaľuzin B. Bystriansky, Ustiňa Naumovna K. Magálová, Sysoj Psovič Rispoloženskij M. Geišberg, Fominišna V. Topinková. Premiéra: 11. júna 2005* Počet repríz: 29 *(Inscenácia nebola z technických dôvodov zaradená do Ročenky 2004/2005) Ingvar Ambjornsen CHVÁLA BLÁZNOVSTVA ALEBO ELLING A KJELL BJARNE (ELLING AND KJELL BJARNE) adap A. Hellstenius, P. Nass, p P. Kerlik, sh P. Mankovecký, odbsp M. Krýslová, sv J. Ciller, kv M. Čorba, r Ľ. Vajdička. Elling M. Geišberg, Kjell Bjarne J. Kroner, Frank T. Maštalír, Gunn V. Topinková, Reidun G. Dzuríková, Servírka M. Minichová, posl. VŠMU. Premiéra: 19. novembra 2005 Počet repríz: 33 Bengt Ahlfors POSLEDNÁ CIGARA (SISTA CIGAREN) p P. Kerlik, dr M. Porubjak, sh V. Kubička, sv M. Pietor, kv S. Vachálková, r E. Horváth. Anneli E. Vášáryová, Ragnar E. Horváth, Helge Š. Bučko, Monika I. Timková. Premiéra: 4. februára 2006 Počet repríz: SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO Vítězslav Nezval MANON LESCAUT (MANON LESCAUT) p Ľ. Feldek, u J. Nvota, M. Porubjak, dr M. Porubjak, sh M. Novinski, sv T. Rusín, kv Z. Štefunková, r J. Nvota a.h. Manon Lescaut T. Pauhofová a.h., Rytier des Grieux Ľ. Kostelný, Tiberge J. Gallovič/R. Stanke, Duval M. Kramár, Duval, syn O. Kovaľ, Modesta I. Kuxová, Policajt E. Šmálik a.h. Premiéra: 8. apríla 2006 Počet repríz: 15 VÝBER Z RECENZIÍ Ostrovskij, A. N.: DOHODNEME SA, VEĎ SME SVOJI 1. Jenčíková, Mária. Opíjanie zábavou za koruny. In Pravda, , roč. 15, č. 136, s Říha, Václav. Bankrotáři byli skvělou volbou : V Praze začala přehlídka slovenského divadla. In Právo, Praha Střední Čechy, , roč. 16, č. 44, s Uličianska, Zuzana. Ako dobre zbankrotovať alebo Zostane to v rodine. In Sme, , roč. 14, č. 136, s. 13. Ambjornsen, I.: CHVÁLA BLÁZNOVSTVA ALEBO ELLING A KJELL BJARNE 1. Čavojský, Ladislav. O škrečkoch a ľuďoch. In Literárny (dvoj)týždenník, , roč. 18, č , s Čavojský, Ladislav. Dvakrát o tom istom. In Literárny týždenník, , roč. 18, č , s Čavojský, Ladislav. Posledné zvonenie či umieračik? In Literárny týždenník, roč. 19, , č , s Jenčíková, Mária. Divadlo o plachosti veľkých chlapov. In Pravda, , roč. 15, č. 268, s Uherek, Daniel. Zvláštna skutočnosť. In Slovo, , roč. 7, č. 48, s Uličianska, Zuzana. Citlivý príbeh o dvoch milých bláznoch neodkryl všetky hrôzy. In Sme, , roč. 14, č. 268, s. 14. Ahlfors, B.: POSLEDNÁ CIGARA 1. Čavojský, Ladislav. Posledné zvonenie či umieračik?. In Literárny týždenník, , roč. 19, č , s Dlouhý, Oleg. Úvaha nad dvoma predstaveniami : Dokedy bude stačiť gýč? In Domino fórum, , roč. 15, č. 10, s Jenčíková, Mária. Vášáryová a Horváth si na javisku rozumejú. In Pravda, , roč. 16, č. 30, s ŠTÁTNE DIVADLÁ 4. Polák, Milan: Kasaštuk v Národnom. In Literárny (dvoj)týždenník, , roč. 19, č. 7 8, s Šebanová, Dáša. Horváthová Posledná cigara na Malej scéne. In Bratislavské noviny, , č. 5, s Uličianska, Zuzana. Treba si dopriať poslednú cigaru i lásku. In Sme, , roč. 15, č. 30, s. 13. Nezval, V.: MANON LESCAUT 1. Čavojský, Ladislav. Posledné zvonenie či umieráčik? In Literárny (dvoj)týždenník, , roč. 19, č , s Dzunková, Denisa. Manon Lescaut v divadle. Návod na milovanie ženy. Hospodárske noviny, , č. 86, s Holič, Martin. Manon ako nežný motýľ i včela so žihadlom. In Domino fórum, , roč. 15, č. 18, s Jenčíková, Mária. Pauhofovej Manon Lescaut si vás namotá. In Pravda, , roč. 16, č. 84, s Scherhaufer, Peter: Manon Lescaut. In.týždeň, , roč. 3, č. 18, s Scherhaufer, Peter: Zachránil to Čechov. In.týždeň, , roč. 3, č. 30, s Uličianska, Zuzana. Staronovú Manon priťahuje mamona. Milovníci, hláste sa! In Sme, , roč. 15, č. 84, s. 11. REPERTOÁR Z PREDCHÁDZAJÚCICH SEZÓN Inscenácia Počet repríz v sezóne 2005/2006 Premiéra počet repríz celkom Sartre, J. P.: S VYLÚČENÍM VEREJNOSTI Ionesco, E.: STOLIČKY Ahlfors, B.: ALE, ALE, PANI PLUKOVNÍKOVÁ! Bergman, I.: SCÉNY Z MANŽELSKÉHO ŽIVOTA Grumberg, J.: KRAJČÍRKY Williams, T.: MAČKA NA HORÚCEJ PLECHOVEJ STRECHE SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO ŠTÁTNE DIVADLÁ Wittenbrink, F.: SEKRETÁRKY Stoppard, T.: KONEČNE SLOBODNÝ! Murrel, J.: POSLEDNÉ LETO SARAH BERNHARDTOVRJ Bernhard, T.: IGNORANT A ŠIALENEC Besse, D.: RIADITELIA Ostrovskij, A. N.: DOHODNEME SA, VEĎ SME SVOJI OPERA SND Telefón: ++421/2/ spojovateľka riaditeľ opery prevádzka opery a baletu Web: Riaditeľ opery: Marián Chudovský Šéfdirigent: Jaroslav Kyzlink (do ) Dirigenti: Martin Mázik, Pavol Selecký, Dušan Štefánek, Rastislav Štúr (do ) Hosťujúci dirigenti: Oliver Dohnányi, János Kovács, Marián Lejava (od ), Ondrej Lenárd (od ), Miloslav Oswald, Rastislav Štúr, Pavol Tužinský Šéfdramaturg: Pavol Smolík Dramaturgia: Martin Bendik*, Slavomír Jakubek, Vladimír Zvara Asistenti réžie: Gustáv Herényi, Anna Kľuková Hlavný zbormajster: Naďa Raková Zbormajster: Koloman Kovács Hosťujúci zbormajster: Blanka Juhaňáková (od ) Korepetítori: Genovéva Čápová, Jozef Malík, Róbert Pechanec (do ), Tatiana Roháčeková, Ján Salay, Milada Synková, Marián Varínsky Sólisti: Ján Babjak, Martin Babjak (do ), Gustáv Beláček, Marta Beňačková* (do ), Jana Bernáthová, Klaudia Račič Derner, Mikuláš Doboš, Ján Ďurčo, František Ďuriač* (od ), Monika Fabianová, Ján Galla, Denisa Hamarová, Elena Holičková, Dušan Jarjabek (nepl. dovolenka), Tomáš Juhás (od ), Anna Kľuková*, Adriana Kohútková, Terézia Kružliaková, Adriana Kučerová (od ), Jozef Kundlák, Sergej Larin, Liljana Larinová, Michal Lehotský, Ľudovít Ludha, Martin Malachovský, Iveta Matyášová, Peter Mikuláš, Ladislav Neshyba, Petra Nôtová, Peter Oswald*, Gurgen Ovsepjan, Ivan Ožvát, Igor Pasek*, Juraj Peter, Pavol Remenár, Ľubica Rybárska, Jitka Sapara-Fischerová, Eva Šeniglová, Katarína Šilhavíková (od ), Denisa Šlepkovská, Sergej Tolstov, Jana Valášková, Ľubica Vargicová. Stáli hostia: Jozef Ábel, Marta Beňačková (od ), Jozef Benci, Dagmar Bezačinská, Daniel Čapkovič, Andrea Danková, Miroslav Dvorský (od ), Peter Dvorský, Mária Eliášová (od ), Jolana Fogašová, Ernesto Grisales (od ), Oldo Hlaváček (činoherná úloha), Marek Hrubant, Gabriela Hübnerová, Vladimír Chmelo, Dušan Jarjabek (od ), Aleš Jenis, Dalibor Jenis, Eva Jenisová, Iveta Jiříková, Helena Kaupová (od ), Oto Klein, Vladimír Kubovčík, Mario Malagnini (od ), Martina Masaryková, Pavol Mauréry 16 17 SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO (do ), Alžbeta Michálková, Satoshi Mizuguchi (od ), Sorina Munteanu (od ), Marián Pavlovič, Valentin Prolat, Juraj Slezáček (činoherná úloha), Erika Strešnáková, Hana Štolfová-Bandová, Yveta Tannenbergerová, Filip Tůma (od ), Eva Urbanová (od ), Natália Ushakova (od ), Jan Vacík, Karin Varkondová, Zoltán Vongrey, Jitka Zerhauová. Zbor opery: Jana Beňovská, Mária Borbéľová, Pavol Božek, Matúš Bujňák, Anna Čižniarová (do ), Marta Danížeková, Pavol Dvorský, Adriana Friebeiszová, Katarína Gálová, Štefan Gemza, Eva Halászová, Bruno Heczko, Daniel Hlásny, Jozef Hora, Vladimír Horváth, Pavlína Hríbová, Peter Hricák, Andrea Hulecová, Andrea Ilenčíková (do ), Jaroslava Juríčková, Ján Keder, Milan Klučár, Margot Kobzová, Anna Košarová, Attila Kovács, Anna Kováčová, Alica Kozlíková, Peter Kružliak, Ivan Kubovič, Jana Kurucová, Slavomír Macák (do ), Monika Macáková, Ján Marták, Miriam Maťašová, Eleonóra Milecová, Monika Minarovičová-Vanáková, Jozef Morjak, Stanislav Pavlík, Dária Pavlová (od ), Ľubomíra Pechová, Gabriela Pingitzerová, Katarína Polakovičová, Elena Rišková, Zuzana Roháčová, Regina Sekelová, Eva Simandlová, František Skalka, Jozef Smiščík, Martin Smolnický * (od ), Katarína Sroková, Ľuboš Straka, Peter Sýkora, Róbert Szücs ml., Peter Szurdi, Petr Tománek, Ladislav Uhrák, Matej Vaník, Alexander Varga, Michal Vrábeľ, Pavol Vrábeľ, Iveta Zemanová, Ľuba Zemanovičová, Jiří Zouhar, Michal Želonka, Ina Žideková (do ). Orchester: Jozef Ábel, Karol Adam, Milan Adamec, Pavol Bako, Jozef Banyák, Hedviga Baranová, Juraj Bartovič, Gabriela Beranová, Daniela Blesáková, Marta Braunsteinerová, Pavol Bubeníček, Marek Bubnič, Peter Bubnič, Peter Cvečka, Pavol Čambalík, František Černý (od ), Juraj Černý* (do ), Juraj Černý (od ), Ján Dávid, Dušan Dočkal, Zoltán Drozd, Norbert Ďurček, Zuzana Ďurčeková, Jozef Ďurdina, Ľubomír Ďuriš, Eva Džavíková, Vladislava Fabianová, Ľudovíta Filová, Emília Flimelová, Peter Fröhlich, Jana Gazdíková, Vladimír Halmeš, Jaroslav Harvan, Roman Harvan, Vladimír Harvan, koncertný majster, Mária Harvanová, Tomáš Heinz, Marián Hlavačka, Tomáš Horkavý, Jiří Hrubý, Karin Hübnerová, Marek Hutta, Leonard Janovič, Marta Janovičová, Ľubomír Kamenský*, Peter Kán, Richard Karnok, Peter Kižňanský, Lucia Kneblová- Papánová, Gabriel Končer, Lucia Kopčáková, Vojtech Kovács, Mária Kovácsová, Ivan Kováčik, Roman Koza, Dagmar Kuličková, Ladislav Kysucký, Oleg Latták, Pavol Lebenhart, Róbert Lenárt, Vladimír Lichvár, Ján Lukáč, Stanislav Macák, Jana Macáková, Lumír Machek, Marcel Majoroš, Eva Mareková, Darina Maršovská, Karol Mihalský, Peter Michoněk, Eduard Mikuláško, Michal Mikušiak, Katarína Mintálová, Dagmar Morávková, Daniela Načeva, Ľudmila Nemlahová, Martin Noga*, Jozef Novák, Michal Obernauer (do ), Michal Obernauer* (od ), Arpád Patkoló, Ján Pavlík, Ján Petráš, Anton Podhájecký, Pavel Poliak, Miloslav Pongrác, Jan Pospíšil, Ladislav Práger, Ján Prievozník (do ), Igor Repka, Viera Richterová, Vladimír Rozsypal, Mojmír Rusnák, Bohuslav Smutný, Ľudovít Svoboda, Ľuboš Šantavý, Otto Šereš, Jolana Šikutová, Ondrej Štefanár, Rastislav Šteffek, Aranka Šupková, Michal Talian, Ľudmila Tkáčiková, Kristián Tóth, Štefan 18 ŠTÁTNE DIVADLÁ Vagovics, Milan Vonderka, Karol Vontszemü, Natália Vontszemü, Ján Vraštiak (do ), Oswald Willmann, Tibor Winkler, Júlia Žatková. Jana Ďurišová, Eva Filipovičová, Magdaléna Lattáková, (i) Natália Mózerová, Helena Oravcová, Eva Prokopová (š) PREMIÉRY Piotr Iľjič Čajkovskij EUGEN ONEGIN (EVGENIJ ONEGIN) libreto Piotr Iľjič Čajkovskij a Konstantin Stepanovič Šilovskij podľa rovnomenného románu Alexandra Sergejeviča Puškina Lyrické scény v troch dejstvách. dr V. Zvara, hn, d P. Selecký, odbsp V. Graubner, zb K. Kovács, k J. Salay, T. Roháčeková, sv, kv J. Leiacker, r P. Konwitschny. Tatiana A. Kohútková/N. Ushakova, Oľga M. Fabianová/J. Fogašová/ T. Kružliaková, Eugen Onegin J. Ďurčo/A. Jenis/P. Remenár, Lenskij T. Juhás/ J. Kundlák/Ľ. Ludha, Knieža Gremin G. Beláček/J. Galla/P. Mikuláš, Larinová E. H
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks