дисидентський рух в Україні

Description
1. ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ «Bipa виникає тоді коли є мученики», …а «знищені стаютъ…

Please download to get full document.

View again

of 33
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Slides

Publish on:

Views: 2 | Pages: 33

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. ДИСИДЕНТСЬКИЙ РУХ В УКРАЇНІ «Bipa виникає тоді коли є мученики», …а «знищені стаютъ прапором» Валентин Мороз.
 • 2. Дисидент (від лат. dissidens - незгодний) - у Західній Європі особа, релігійні погляди якої не збігаються з догматами офіційної церкви. В переносному значенні - інакомислячий Дисидентство - нова форма духовної опозиції в радянському суспільстві в 60-70-х роках ХХ .
 • 3. Ідеологія дисидентства, зароджена як сумнів, у доцільності окремих ланок існуючої системи, поступово перетворилося у тверде переконання необхідності докорінних змін у суспільстві.
 • 4. Дисидентський рух в умовах України неминуче набув національно- демократичного забарвлення.
 • 5. Причини активізації дисидентського руху в другій 60- – 70- .:половині х на початку х рр - інтервенція радянських військ у Чехословаччину в 1968 р., яка викликала хвилю протестів; - нарада з безпеки та співробітництва в Європі в 1975 р., на якій керівники Радянського Союзу підписали Гельсінський акт, що передбачав гарантію громадських прав і свобод на територіях країн-учасниць наради; - ігнорування конституційних прав людини в СРСР; - репресії проти інакомислячих; - видання у Львові В.Чорноволом самвидавничого журналу «Український вісник» (1970 р.).
 • 6. Форми діяльності :дисидентів - розповсюдження- розповсюдження нелегальних виданьнелегальних видань (« »);самвидав(« »);самвидав - розповсюдження- розповсюдження нелегальних виданьнелегальних видань (« »);самвидав(« »);самвидав організація ,мітингів протесту ,демонстрацій пікетувань надсилання письмових заяв (« »)відкритих листів до вищих органів влади в СРСР та - порушення національної проблеми на різних наукових конференція створення гуртків вивчення вітчизняної ,історії клубів ;творчої молоді
 • 7. Самвидав – у СРСР неофіційне копіювання і розповсюдження творів, не схвалених радянським режимом.
 • 8. У вересні 1965 р. Україною прокотилася перша хвиля арештів проти дисидентів: у Києві, Одесі, Феодосії, Львові, Івано-Франківську, Тернополі, Луцьку. Жертвами репресій стали діячі української культури, студенти, робітники. Серед них І. Світличний, М. Горинь, М. Озерний, Я. Гаврич, Б. Горинь, М. Осадчий, О. Мартиненко та ін.
 • 9. У грудні 1965 p. І. Дзюба надіслав лист на ім’я першого секретаря ЦК КПУ П. Шелеста та Голови Ради Міністрів УРСР В. Щербицького з протестом проти арештів, до якого додав роботу « ? ».Інтернаціоналізм чи русифікація Проте це не зупинило репресій. 4 вересня 1965 р. було влаштовано маніфестацію проти репресій у Київському кінотеатрі «Україна».
 • 10. Навесні 1968 р. 139 українських діячів науки, літератури та мистецтва звернулися з листом до Л.Брежнєва, О. Косигіна, М.Підгорного, у якому висловлювали рішучий протест проти арештів в Україні та утисків української культури.
 • 11. У 1970 р. починається нова хвиля репресій (червень 1970 р. – другий арешт В.Мороза та 30 його однодумців), яка набирає особливої сили на початку 1972 р. У цей час заарештовані Є.Сверстюк, І.Світличний, В.Чорновіл, І.Дзюба, В.Стус (помер у в’язниці 1985 р.), І.Калинець та ін. 30 1971грудня р.- засідання Політбюро ЦК КПРС, на якому було вирішено провести всесоюзну кампанію щодо ліквідації дисидентського руху і самвидаву. Ця акція дістала оперативне число «24». 1972Масові арешти р., спрямовані проти дисидентів, стали першим актом політичних репресій, що розпочалися в Українi дістали назву «великого »погрому
 • 12. 9 листопада 1976р. створена Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод, відома також як Українська Гельсінська група (УГГ) Руденко Микола Данилович (керівник групи), Бердник Олександр Павлович Григоренко Петро Григорович Кандиба Іван Олексійович Лук'яненко Левко Григорович Мешко Оксана Яківна Матусевич Микола Іванович Маринович Мирослав Франкович Строката Ніна Антонівна Тихий Олексій Іванович
 • 13. :Завдання √ ознайомлювати українське суспільство з Декларацією прав людини ООН, √збирати докази порушення владою прав людини, національних прав в Україні, √ домагатися безпосереднього контакту України з іншими країнами, √ акредитації в республіці представників закордонної
 • 14. Основні напрямки дисидентського руху в Україні
 • 15. Мико́ла Дани́ловичМико́ла Дани́лович Руде́нко (19 грудняРуде́нко (19 грудня 1920 — 1 квітня1920 — 1 квітня 2004) —2004) — українськийукраїнський письменник,письменник, філософ,філософ, громадський діяч,громадський діяч, засновникзасновник УкраїнськоїУкраїнської Гельсінської Групи.Гельсінської Групи. Герой України.
 • 16. Олександр ПавловичОлександр Павлович ( )Олесь Бердник( )Олесь Бердник ( 1926 — 2003) —( 1926 — 2003) — український письменник-український письменник- фантаст, автор понад 20фантаст, автор понад 20 романів і повістей.романів і повістей. Член-засновник УкраїнськоїЧлен-засновник Української Гельсінської групи (УГГ).Гельсінської групи (УГГ).
 • 17. Петро́ Григо́рович Григоре́нкоПетро́ Григо́рович Григоре́нко (1907- 1987) — радянський генерал-(1907- 1987) — радянський генерал- майор, українець, правозахисник.майор, українець, правозахисник. Виступав на захист кримських татарВиступав на захист кримських татар та інших депортованих народів. Ута інших депортованих народів. У 1964 за легальну правозахисну1964 за легальну правозахисну діяльність розжалуваний у рядові ідіяльність розжалуваний у рядові і позбавлений усіх державнихпозбавлений усіх державних відзнак. Перебував у радянськихвідзнак. Перебував у радянських тюрмах, таборах і «психушках». Зтюрмах, таборах і «психушках». З 1977 р. проживав у США.1977 р. проживав у США.
 • 18. ЛУК'ЯНЕНКО ЛЕВКО ГРИГОРОВИЧЛУК'ЯНЕНКО ЛЕВКО ГРИГОРОВИЧ Нар. 24.08.1928 — юрист, правозахисник. ЗакінчивНар. 24.08.1928 — юрист, правозахисник. Закінчив Московський університет (1958). 1958-1961 — адвокатМосковський університет (1958). 1958-1961 — адвокат на Львівщині. 1958 заснував підпільну націоналістичнуна Львівщині. 1958 заснував підпільну націоналістичну організацію — Українську робітничьо-селянську спілку.організацію — Українську робітничьо-селянську спілку. 1961 заарештований і засуджений до страти, яку1961 заарештований і засуджений до страти, яку замінено 15-річним ув'язненням. Після звільненнязамінено 15-річним ув'язненням. Після звільнення оселився в Чернигові (1976), став одним із засновниківоселився в Чернигові (1976), став одним із засновників Української Гельсинської Спілки (УГС). У грудні 1977Української Гельсинської Спілки (УГС). У грудні 1977 знову заарештований і в червні 1978 засуджений до 10знову заарештований і в червні 1978 засуджений до 10 років в'язниці і 5 років заслання. Був головою УГС. 1990-років в'язниці і 5 років заслання. Був головою УГС. 1990- 1992, 1994-1998 — народний депутат України. 1992-19931992, 1994-1998 — народний депутат України. 1992-1993 — Надзвичайний і Повноважний Посол України у Канаді.— Надзвичайний і Повноважний Посол України у Канаді. Голова Всеукраїнської асоціації дослідників голодоморівГолова Всеукраїнської асоціації дослідників голодоморів в Україні (з 1994), президент Української ланкив Україні (з 1994), президент Української ланки Всесвітньої ліги за свободу і демократію (з 1995). АвторВсесвітньої ліги за свободу і демократію (з 1995). Автор книг: «Сповідь у камері смертників», «Вірю в Бога йкниг: «Сповідь у камері смертників», «Вірю в Бога й Україну», «Не дам загинуть Україні» та ін. НагородженийУкраїну», «Не дам загинуть Україні» та ін. Нагороджений
 • 19. Оксана Яківна МешкоОксана Яківна Мешко (30(30 січня 1905, містечко Старісічня 1905, містечко Старі Санжари, нині селоСанжари, нині село Новосанжарського районуНовосанжарського району Полтавської області — 2 січняПолтавської області — 2 січня 1991, Київ) — біолог, учасниця1991, Київ) — біолог, учасниця опозиційного руху в Україні вопозиційного руху в Україні в повоєнний період, фактичнийповоєнний період, фактичний голова Українськоїголова Української Гельсінської групи в періодГельсінської групи в період масових арештів з боку КДБ вмасових арештів з боку КДБ в кінці 1970-х роківкінці 1970-х років
 • 20. «Українська Гельсінська спілка» — українська громадсько-́ ́ ́ політична і правозахисна організація, заснована 7 липня 1988 року у Львові членами Української Гельсінської групи. Головою Спілки було обрано Левка Лук'яненка. На базі УГС згодом була створена Українська республіканська партія.
 • 21. Релігійне дисидентствоРелігійне дисидентство метамета : фактичне, а не декларативне визнання: фактичне, а не декларативне визнання свободи совістісвободи совісті В Україні воно вело боротьбу за відновленняВ Україні воно вело боротьбу за відновлення українських греко-католицької та автокефальноїукраїнських греко-католицької та автокефальної православної церков, за свободу діяльностіправославної церков, за свободу діяльності протестантських сект.протестантських сект. Найяскравішими представниками цієї течії були :Найяскравішими представниками цієї течії були : Іван ГельГеоргій Вінс .Й Тереля .В Романюк
 • 22. Національно орієнтоване дисидентствоНаціонально орієнтоване дисидентство рішучерішуче засуджувало шовінізм, імперську політику центру,засуджувало шовінізм, імперську політику центру, форсовану русифікацію, виступало на захист прав іфорсовану русифікацію, виступало на захист прав і свобод усіх народів та їхню співпрацю в боротьбі засвобод усіх народів та їхню співпрацю в боротьбі за умови життя, гідні цивілізованого світу.умови життя, гідні цивілізованого світу. До цього напряму належать І. Дзюба, С.Караванський,До цього напряму належать І. Дзюба, С.Караванський, В.Мороз, В.Чорновіл та ін.В.Мороз, В.Чорновіл та ін.
 • 23. Валенти́н Яко́вич Моро́з (* 15 квітня 1936 — український історик, один із представників українського національного руху, політв'язень, дисидент, автор понад 100 наукових праць. Доктор Гуманітарних Наук (Conoris Causa) Державного Коледжу Джерсі. Член Об'єднання українських письменників «Слово».
 • 24. У лютому 1977 р. заарештовано керівників УГС - Миколу Руденка та Олексу Тихого. Їχ було засуджено відповідно на 12 i 15 ροκів позбавлення волі На початку 80-х ροκів організований рух в Україні було практично розгромлено. Головна причина - відсутність у дисиденів належної політичної мобільності, активних зв’язків з масами, здатних забезпечити ϊм дієву підтримку широких верств населения, зокрема робітників та селянства. За соціальним складом дисиденти були переважно представниками інтелігенції. Активною була репресивно-каральна машина, силі якої вони протистояти не могли.
 • 25. Ст. 62 Карного кодексу Української РСР «Антирадянська агітація і пропаганда» у першій частині передбачала до 12, а у другій — до 15 років покарання, у тому числі в обох випадкахпо 5 років заслання.
 • 26. «Bipa виникає тоді коли є мученики», …а «знищені стаютъ прапором» Валентин Мороз.
 • 27. Молодіжний пікет у Києві, 1988 рік.
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks