ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ. Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди - PDF

Description
ДСТУ Б В ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди ДЕТАЛІ З'ЄДНУВАЛЬНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВРОЗТРУБ ПРИ

Please download to get full document.

View again

of 87
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Calendars

Publish on:

Views: 44 | Pages: 87

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
ДСТУ Б В ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди ДЕТАЛІ З'ЄДНУВАЛЬНІ З ПОЛІПРОПІЛЕНУ ДЛЯ ЗВАРЮВАННЯ НАГРІТИМ ІНСТРУМЕНТОМ ВРОЗТРУБ ПРИ БУДІВНИЦТВІ МЕРЕЖ ХОЛОДНОГО ТА ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ Технічні умови Видання офіційне Держбуд України Київ 2001 ДСТУ Б В Передмова 1 РОЗРОБЛЕНИЙ Державним підприємством ЦентрСЕПРОтепломережа , НВФ Полімербуд , ТОВ СП УДТ ВНЕСЕНИЙ Управлінням архітектурно-будівельних систем та інженерного обладнання будинків і споруд Держбуду України 2 ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ В ДІЮ Наказом Держбуду України від 9 січня 2001 р. 4 3 ВВЕДЕНИЙ ВПЕРШЕ Цей стандарт відповідає: ISO 3213 : 1996 (Е) - Polypropylene (PP) pipes - Effect of time and temperature on the expected strength, в частині технічних вимог до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском і до зміни зовнішнього вигляду після прогрівання деталей з'єднувальних із ПП-80 тип 3; ISO 9623 : 1997 (Е) - PE/metal and PP/metal adaptor fitting for pipes for fluids under pressure - Design lengths and size of treads - Metric series, в частині визначення стандартного розмірного відношення деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб в розділі визначення та позначення; DIN 8078 : Types 1, 2, and 3 polypropylene (PP) pipes. General quality requirements and testing, в частині властивостей вихідної сировини деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб; DIN : Pipe joint assemblies and fittings fo types 1 and 2 polypropylene (PP) pressure pipes. Parts 5-9, 12, в частині основних параметрів деталі з'єднувальної для зварювання нагрітим інструментом врозтруб та технічних вимог до вихідної сировини, до стійкості при випробуваннях внутрішнім тиском і до зміни зовнішнього вигляду після прогрівання деталей з'єднувальних для зварювання нагрітим інструментом врозтруб із ПП-100 тип 1 і ПП-80 тип 2. Даний державний стандарт України не може бути повністю або частково відтворений, тиражований і розповсюджений як офіційне видання без дозволу Держбуду України ДСТУ Б В Зміст 1 Галузь використаняя Нормативні посилання Визначення і позначення Основні параметри та розміри Технічні вимоги Вимоги безпеки та охорони навколишнього середовища Правила приймання Методи випробувань Транспортування та зберігання Рекомендації щодо застосування Гарантії виготовлювача Додаток А Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами з поліпропілену Додаток Б Порядок зварювання з'єднувальних деталей з трубами з поліпропілену, що мають відмінне від з'єднувальних деталей розмірне співвідношення SDR Додаток В Коефіцієнт запасу міцності С Додаток Г Схема приладу для визначення глибини дефектів Додаток Д Порядок оформлення та затвердження контрольних зразків зовнішнього вигляду Додаток Е Приклади зварювання з'єднувальних деталей з поліпропіленовими трубами для проведення випробувань на стійкість при постійному внутрішньому тиску С. ДСТУ Б В С.1 ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ ======================================================== Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди Деталі з'єднувальні з поліпропілену для зварювання нагрітим інструментом врозтруб при будівництві мереж холодного та гарячого водопостачання Технічні умови Инженерное оборудование зданий и сооружений. Внешние сети и сооружения Детали соединительные из полипропилена для сварки нагретым инструментом враструб при строительстве сетей холодного и горячего водоснабжения Технические условия Engineering equipment of buildings and constructions. External networks and constructions Fittings from polypropylene for welding by the heated tool in a faucet of pipe lines for networks of cold and hot water-supply Specifications Чинний від Галузь використання Даний стандарт поширюється на деталі з'єднувальні з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3, які виготовлені методом лиття під тиском і призначені для зварювання нагрітим інструментом врозтруб з трубами з поліпропілену ПП-100 тип 1 і сополімерів пропілену ПП-80 тип 2 та ПП-80 тип 3 діаметром від 16 мм до 110 мм зі стандартними розмірними відношеннями SDR 11, SDR 7,4, SDR 6 і SDR 5, що відповідають ДСТУ Б В , при будівництві та ремонті трубопроводів мереж холодного та гарячого водопостачання (крім трубопроводів об'єднаної та роздільної мережі протипожежного водопостачання), в тому числі господарсько-питного водопостачання, які транспортують воду з температурою від 5 С до Видання офіційне ДСТУ Б В С.2 95 С та інші рідкі та газоподібні середовища, до яких поліпропілен і сополімери пропілену хімічно стійкі. Порядок зварювання деталей з'єднувальних з трубами з поліпропілену наведений в додатку А та в додатку Б. Всі вимоги даного стандарту є обов'язковими, крім додатка Е. Стандарт придатний для цілей сертифікації. 2 Нормативні посилання В даному стандарті наведені посилання на такі нормативні документи: ISO 161-1: 1996 Thermoplastics pipes fo the conveyance of fluids - Nominal outside diameters and nominal pressures - Рart 1: Metric series ISO 4065: 1996 Thermoplastics pipes - Universal wall thickness table EN 744:1995 Thermoplastics pipes Test method for resistance to external blows by the round-the-clock method ДСТУ Б А Матеріали та вироби будівельні. Порядок розробки та постановки на виробництво ДСТУ Б В Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із поліпропілену. Технічні умови ДСТУ Випробування та контроль якості продукції. Терміни та визначення ГОСТ166-89* ГОСТ ГОСТ * ГОСТ ГОСТ ГОСТ ГОСТ * ГОСТ ГОСТ * ГОСТ ГОСТ * ГОСТ * ГОСТ * Штангенциркули. Технические условия Линейки измерительные металлические. Технические условия Индикаторы часового типа с ценой деления 0,01 мм. Технические условия Мешки бумажные. Технические условия Ящики дощатые неразборные для грузов массой до 500 кг. Общие технические условия Глицерин.Технические условия Микрометры. Технические условия Глицерин дистиллированный. Технические условия Рулетки измерительные металлические. Технические условия Предпочтительные числа и ряды предпочтительных чисел Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия Пластмассы. Метод испытания на растяжение Толщиномеры и стенкомеры индикаторные с ценой деления 0,01 и 0,1 мм. Технические условия ДСТУ Б В С.3 ГОСТ * ГОСТ ГОСТ * ГОСТ ГОСТ * ГОСТ * ГОСТ ГОСТ ГОСТ * ГОСТ ГОСТ * ГОСТ ГОСТ ГОСТ СНіП ТУ Пластмассы. Метод определения показателя текучести расплава термопластов Коробки из картона, бумаги и комбинированных материалов. Общие технические условия Пластмассы. Условия кондиционирования и испытаний образцов (проб) Маркировка грузов Пластмассы. Методы определения плотности (объемной массы) Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия Ящики деревянные для продукции химической промышленности. Технические условия Грузы опасные. Классификация и маркировка Тара. Система размеров Средства скрепления тарно-штучных грузов в транспортных пакетах. Общие требования Трубы из пластмасс. Метод определения стойкости при постоянном внутреннем давлении Пакеты тарно-штучных грузов. Основные параметры и размеры Детали соединительные из термопластов. Методы определения внешнего вида после прогрева Внутренний водопровод и канализация зданий Щупы З Визначення і позначення 3.1 У даному стандарті застосовуються такі терміни, їх позначення і визначення Номінальний зовнішній діаметр труби d n - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення труб (див. таблицю 1 ДСТУ Б В ), a d n1 -чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра труби в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення труб, з меншого боку з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб видів: нерівнопрохідний трійник, перехід. ДСТУ Б В C Номінальна товщина стінки труби e n - товщина стінки труби, в міліметрах, згідно з ДСТУ Б В Вона повинна відповідати мінімальній товщині стінки труби в будь-якій точці e y min Мінімальна товщина стінки труби e y min - мінімальна товщина стінки труби в міліметрах, зазначена в ДСТУ Б В Мінімальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d 1 - чисельне позначення розміру мінімального внутрішнього діаметра розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Максимальний внутрішній діаметр розтруба з'єднувальної деталі d 2 - чисельне позначення розміру максимального внутрішнього діаметра розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Номінальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D - чисельне позначення розміру зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Мінімальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D min - чисельне позначення розміру мінімального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Максимальний зовнішній діаметр з'єднувальної деталі D max -чисельне позначення розміру максимального зовнішнього діаметра з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Мінімальний внутрішній діаметр отвору в з'єднувальній деталі d 0 - чисельне позначення розміру мінімального внутрішнього діаметра отвору в з'єднувальній деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Номінальна довжина внутрішньої частини розтруба з'єднувальної деталі t - чисельне позначення розміру довжини внутрішньої частини розтруба з'єднувальної деталі в міліметрах, що є загальноприйнятим у системі позначення з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб, зазначене в даному стандарті Стандартне розмірне відношення SDR - відношення номінального діаметра до номінальної товщини стінки: а) для труб обчислюють згідно з ДСТУ Б В за формулою SDR = d n / e n ; (3.1) б) для з'єднувальних деталей для зварювання нагрітим інструментом врозтруб SDR обчислюють за формулою SDR D / [(D-d 1 )/2]. (3.2) Рисунок 1 - Зварне з'єднання, виконане зварюванням нагрітим інструментом врозтруб Мінімальна товщина стінки розтруба з'єднувальної деталі S - різниця між номінальним зовнішнім діаметром D і максимальним діаметром розтруба d Овальність з'єднувальної деталі - різниця між максимальним і мінімальним зовнішніми діаметрами, виміряними в одному поперечному перерізі з'єднувальної деталі Мінімальна тривала міцність MRS - напруження, виражене в МПа, яке визначає маркування та властивості композицій поліпропілену і сопополімерів пропілену, що застосовуються для виготовлення труб та з'єднувальних деталей. Його отримують шляхом екстраполяції на термін служби 50 років і більше при температурі 20 С даних випробувань труб і з'єдн
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks