Data retragerii autorizaţiei de funcţionare* Codul fiscal / Codul unic de înregistrare

Description
REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 1 NAVCONSULT AIMS HUMAN CAPITAL ROMANIA AIM HR OUTSOURCING (schimbat numirea din SC AIMS SERVICES ) ADECCO RESURSE UMANE

Please download to get full document.

View again

of 48
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

News & Politics

Publish on:

Views: 2 | Pages: 48

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 1 NAVCONSULT AIMS HUMAN CAPITAL ROMANIA AIM HR OUTSOURCING (schimbat numirea din SC AIMS SERVICES ) ADECCO RESURSE UMANE Str. Portului nr. 20, localitatea Galaţi, juţul Galaţi Str. W.A. Mozart nr.16 B sector 2, Bucureşti Str. W.A. Mozart nr.16 B sector 2, Bucureşti Schimbat sediul social în Bucureşti, sectorul 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4C, corp B, et. 1 ( ) din București Str. Costache Negri nr. 1-5, etaj 7, Sectorul 5, din str. Dr. Iacob Felix, nr. 28, etaj 4, sectorul 1, Bucureşti Înfiinţat punct lucru în Bucureşti, sector 1, b-dul Nicolae Titulescu, nr. 56, parter. ( ) Bucureşti, sectorul 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4C, Tel. 0236/ Tel/Fax 021/ Tel/Fax 021/ Tel. 021/ Fax: 021/ GL 00003/ B / B / B / Perioadă nelimitată În data prelungit perioada nelimitată În data Prelungit perioada nelimitată În data se prelungește pe perioadă nelimitată * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 1 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * corp B, parter ( ) Timisoara, B-dul. Take Ionescu, nr. 46B, Juțul Timiş ( ) Craiova, B-dul. Carol I, nr. 100, jud. Dolj ( ) Ploieşti, str. Stadionului, nr. 23, Juțul Prahova ( ) Pitesti, Str. Victoriei, nr. 33A, jud. Argeș ( ) Arad, Str. Nicolae Bălcescu, nr. 14, parter, ap. 1, Juțul Arad ( ) Sibiu, str. Rennes, nr. 21, parter, Jud. Sibiu ( ) Iasi, str. Sf. Lazăr, nr. 26, Bl. K5, parter, ap. 2, Jud. Iasi ( ) Cluj-Napoca Str. Moților, nr. 30, parter, ap. 1, Juțul Cluj ( ) Oraa, str. Cuza Vodă, nr. 16, parter, ap. 1, Juțul Bihor ( ) * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 2 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 5 LUGERA & MAKLER ROMÂNIA Brasov, Str. Avram Iancu, nr. 27, Juțul Brasov ( ) Satu Mare, str. Rodnei, nr. 20, spațiul comercial, nr. 24, jud. Satu Mare ( ) Constanța, B-dul Tomis, nr. 227, bl. TS 12B, parter, magazin nr. 173, jud. Constanță ( ) Târgu Mureș, str. Samuel Koteles, nr. 1, parter, ap 1 și 2, jud. Mureș ( ) Sediu social: Bucureşti, sector 3, str. Vulturilor nr. 98, et. P, 1, 3 şi 4, Punct lucru: municipiul Braşov, Str. Busuiocului, nr. 4, Juţul Braşov Punct lucru: municipiul Ploieşti, Str. Primăverii, nr. 9, Juţul Prahova Punct lucru: municipiul Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 70, ap. 2, juţul Cluj Punct lucru: municipiul Sibiu, str. Bîlea, nr. 31, Tel. 021/ / B / In data se prelungeşte pe perioadă nelimitată * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 3 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * juțul Sibiu 6 LUGERA & MAKLER social: Bucureşti, sector 3, str. Vulturilor nr. 98, et. P, 1, 3 şi 4 Punct lucru: municipiul Braşov, Str. Busuiocului, nr. 4, Juţul Braşov Punct lucru: municipiul Timişoara, Str. Cluj, nr. 24, et. 1, Juţul Timiş ( ) (CAEN: 7021, 7022, 7311, 7490, 7810, 7820, 7830, 8299, 8559) Punct lucru: municipiul Ploieşti, Str. Primăverii, nr. 9, Juţul Prahova Punct lucru: Cluj- Napoca, Calea Dorobanților, nr. 70, ap. 2, juţul Cluj Punct lucru: municipiul Sibiu, str. Bîlea, nr. 31, juțul Sibiu Punct lucru: Arad, B- dul Revoluției, nr. 44, Corp A, etaj 1, ap. 20, Tel. 021/ Fax 021/ B / Se prelungește pe perioada nelimitată, * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 4 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * juțul Arad (CAEN 7021, 7022, 7311, 7490, 7810, 7820, 7830, 8220, 8299, 8559 data ) Radiat punct lucru: București, sectorul 2, Str. C.A. Rosetti, nr. 17, etaj 7, Birou 710, (CAEN: 6201, 6202, 6209, 6311, 6312, 6399) Punct lucru: București sectorul 1, str. Biharia nr. 26, parter (CAEN 8220) Punct lucru București, sector 2, str. Gara Herăstrău, nr. 4, etaj 11 (CAEN 8220) Punct lucru: București, sectorul 3, str. Brândușelor, nr. 2-4, et. 7, intrarea 26 (CAEN: 5819, 6203, 6311, 7320, 8110, 8219, 8220, 9329) Punct lucru: Cluj Napoca, str. Republicii, nr. 109, etaj 2, juțul Cluj (CAEN 8220) Punct lucru: Timișoara, str. Ion Ionescu la Brad, nr. 27B, etaj 1, juțul Timiș * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 5 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * (CAEN 8220) Radiat punct lucru: Iași, str. Fundac Gavril Muzicescu, nr. 2, parter, jud. Iași ( ) Punct lucru: Oraa, str. Ady Endre, nr. 10, ap. 7, juțul Bihor ( ) Punct lucru: Timișoara, Calea Stan Vidrighin, nr. 5D, construcția C1, parter și construcția C2 parter, jud. Timiș (CAEN: 5224, 8292) ( ) Punct lucru:galați, str. Brăilei, nr. 220, clădirea C1, corpurile B și E, et. 2, jud. Galați ( ) (CAEN: 8220) Punct lucru: Municipiul Bacău, str. Ion Luca Caragiale, nr. 1, et. 2 și 3 ( ) (CAEN: 8220) Punct lucru: Municipiul Craiova, str. Împăratul Traian, nr. 29, parter ( ) (CAEN:7021,7022,7490, * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 6 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 7 APT RESOURCES & SERVICES 7810,7820,7830,8220, 8299,8559) Punct lucru: Craiova, str. Carol I, nr. 2, parter, jud. Dolj ( ) Schimbat sediul în București, sectorul 1, str. Clucerului, nr. 82 B2 ( ) din str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 67, mansarda, camera 1, sector 1, Bucureşti din Str. Nicolae Constantinescu nr.10, bl.11, ap.118, sector.1 Bucureşti Punct lucru: str. Clucerului nr. 82 B2, sector 1, Bucureşti radiat ( ) Punct lucru: Bdul Dimitrie Pompeiu, nr. 6A, parter, sectorul 2, București radiat ( ) Punct lucru: Brașov, str. Dimitrie Cantemir, nr. 2-4, ap. 3, juțul Brașov; Punct lucru: Cluj Napoca, Piața Mihai Tel. 021/ Fax 021/ B / La data Autorizaţia se prelungeşte pe durata nelimitată * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 7 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 8 CONSULT ECO 9 10 QUANTA RESURSE UMANE BARNETT MCCALL RECRUITMENT Viteazul, nr. 38, et. 1, ap. 1, juțul Cluj Sos. Colentina, nr. 1, bl. 34, sc.7, ap. 256, sectorul 2, Bucureşti Schimbat sediul social în București, sector 4, Bulevardul Dimitrie Cantemir, nr. 1, bloc B2, scara 3, etaj 1 ( ) (CAEN 8559, 6820, 7830, 7810, 7820) din B-dul Naţiunile Unite nr. 27, Bl. 15, Ap. 32, Sector 5, Bucureşti Punct lucru: municipiul Timișoara, str. Lucian Blaga, nr. 1, parter, ap /2, juțul Timiș (CAEN 8559, 7830, 7820, 7810, 6820) Schimbat sediul social în str. Arh. Louis Blanc nr. 1, camera nr. 5, etaj 5, sectorul 1, București ( ) din Str. Av. M. Zorileanu, nr. 39, sector 1, Bucureşti Tel/Fax Tel. 021/ Fax 021/ Tel. 021/ , 021/ B / B / B / Prelungit perioadă nelimitată Prelungit perioada nelimitată Prelungit perioada nelimitată A pus autorizația data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 8 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * (Schimbat sediul social în str. Şcoala Floreasca nr.3, Parter, sect.1,buc.) Punct lucru în Brașov, str. Griviței, nr. 70, ap. 4, juțul Brașov ( ) Înființat punct lucru în Cluj Napoca, str. Pitești, nr. 13, ap. 1, juțul Cluj ( ) sființat Înființat punct lucru în Oraa, str. Sucevei, nr. 14, etaj 1, camera 101 și 116, juțul Bihor (CENTRUL DE AFACERI EURO) ( ) Înființat punct lucru în Timișoara, str. Țebea, nr. 4, juțul Timiș ( ) Înființat punct lucru în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 24, et. parter, ap. 1b, jud. Arad ( ) data ) Desființat punct lucru: București, sectorul 1, str. Sevastopol, nr. 6, bl. Corp A, parter, ap. 1 * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 9 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * ( ) Înființat punct lucru: Ploiești, str. Decebal, nr. 1A, juțul Prahova ( ) Înființat punct lucru: Cluj-Napoca, str. Dorobanților, nr. 42, parter, ap. 11, jud. Cluj Înființat punct lucru: Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17, bl. C4, et. 1, ap. 1, jud. Brașov ( ) Înființat punct lucru în București, str. Barbu Mumuleanu, nr , parter (P-1), ap. 1, sector 2 ( ) Înființat punct lucru: Mun. Roman, str. Cuza Vodă, nr. 6, Vila 6, parter, ap. 1, jud. Neamț ( ) Înființat punct lucru: Iași, str Grigore Ureche, nr. 1-3, bl. W. Mărăcineanu, misol, spațiile comerciale biroul nr. 1 și nr. 2, jud. Iași ( ) * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 10 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * ROYALTY INTERNATIONAL JOBS APT HUMAN RESOURCES Înființat punct lucru: Mun. Pitești, str. Republicii, bl. 2, sc. A, ap. 3, parter, jud. Argeș ( ) Înființat punct lucru: Craiova, str Înfrățirii, nr. 3, ap. 1, parter, jud. Dolj ( ) Str. Aurel Vlaicu nr.126, Parter, sector 2, Bucureşti Schimbat sediul în București, sectorul 1, str. Clucerului, nr. 82 B2 ( ) str. Dobrogeanu Gherea, nr. 67, sectorul 1, Bucureşti din Str. Călinescu nr. 19, sc. A, bl.11a, ap.11 sector 1 Bucureşti Punct lucru: str. Clucerului, nr. 82 B2, parter, camera 1, sector 1, Bucureşti radiat ( ) Punct lucru: Brașov, Str. Dimitrie Cantemir, nr 2-4, ap. 3, juțul Brașov ( ) Tel. 021/ / Tel. 021/ Fax 021/ B / B / Prelungit perioadă nelimitată Autorizaţia se prelungeşte pe perioadă nelimitată * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 11 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 13 EXTERNA SERVICE 14 INTERIM PLUS PERSONAL (CAEN: 6201, 6202, 6311, 6312, 6399, 6499, 6612, 6619, 7021, 7022, 7311, 7320, 7430, 7490, 7810, 7820, 7830, 7990, 8110, 8211, 8219, 8220, 8230, 8299, 8552, 8559, 8560) radiat ( ) Punct lucru: Cluj- Napoca, Str. Dorobanților, nr. 42, ap. 13, juțul Cluj ( ) (CAEN: 6201, 6202, 6311, 6312, 6399, 6499, 6612, 6619, 7021, 7022, 7311, 7320, 7430, 7490, 7810, 7820, 7830, 7990, 8110, 8211, 8219, 8220, 8230, 8299, 8552, 8559, 8560) radiat ( ) Schimbat sediul social în Str.G-ral Gh. Magheru, nr. 26, bloc Casata, scara 1, etaj 1, Ap. 1, sector 1, Bucureşti Schimbat sediul în Bucureşti, str. Buzeşti, nr. 61, Bl. A6, Et. 9, Ap. 58, Sector 1 ( ) din Bucureşti, str. Tudor Tel. 021/ Fax 021/ Tel , Fax B / B / Se prelungește pe perioadă nelimitată Prelungit perioadă nelimitată * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 12 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 15 EOS ITAL-RO 16 PROTOTIPO ENGINEERING 17 AB2 TRADING ROMÂNIA 18 HUMANGEST GROUP Arghezi, nr. 21, etaj 7, sector 2 Schimbat sediul în București, str. Tudor Arghezi, nr. 21, etaj 7, sector 2 ( ) din București, sector1, str. Constantin Dobrogeanu Gherea, nr. 131 A ( ) Schimbat adresa în str. Piaţa Alba Iulia nr.4, Bloc I3, Scara C, Ap.15, Sector 3, Bucureşti din Str. Calea Călăraşilor, nr. 176, Bl.39, ap. 26, Bucureşti Schimbat sediul social în P-ta Alba Iulia nr. 4, Bloc I3, scara A, Ap.15, Sector 3, Bucureşti din Calea Călăraşilor nr. 176, Bl.59, ap.26, sector 3, Bucureşti. Str. Progresului, nr. 17, localitatea Miercurea- Ciuc, juţul Harghita Str. Herăstrău, nr.1, Ap. 3 şi 4, Sector 1, Bucureşti Tel. 021/ Fax 021/ Tel. 021/ Fax 021/ Tel. 0266/ Tel Fax B / B / HR 0002/ B / In data autorizaţia s-a prelungit pe perioadă nelimitată În data s-a prelungit autorizaţia pe perioadă nelimitată Prelungit perioadă nelimitată În data s-a prelungit A pus autorizația funcționare la data A pus autorizația funcționare la data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 13 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 19 EMI 98 PRODCOMSERV 20 GENERAL ACTIV GROUPE INTERNATIONAL 21 POLARA Schimbat sediul social în București, sectorul 2, Str. Maior Vasile Băcilă, nr. 9, parter, Bloc 18 ( ) din București, sectorul 2, Str. Grigore Ionescu, nr. 63, Bloc T73, Scara B, Etaj 4, Ap. 42 ( ) din Str. Ovăzului, nr. 2, Sector 2, Bucureşti Str. Crapului, nr. 63, sector 2, Bucureşti Schimbat sediul social în municipiul Iași, str. Alexandru Vodă Ipsilanti, nr. 39, etaj 2, ap. 3, juțul Iași ( ) din str. B-dul. Primăverii, nr.19a, Bloc A1, Sc. A, Parter, Ap.2, Iaşi, Juţul Iaşi Tel Tel/Fax: 021/ Tel Fax Tel Tel. Fax 0232/ B / B / IS 016/ autorizaţia pe perioadă nelimitată În data s-a prelungit autorizaţia pe perioadă nelimitată În data s-a prelungit autorizaţia pe perioadă nelimitată La data prelungit perioadă nelimitată A pus autorizația data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 14 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 22 STARJOBS 23 IARIS 24 KNOW TEAM fostă SC H R SOLUTION 25 CAMIRO TRADING 26 MANPOWER ROMÂNIA Str. Iuliu Maniu, bl. 17, ap. 7, localitatea Cluj- Napoca, Juţul Cluj Str. Bucureşti, nr. 79, sc. 1, etaj 3, ap. 12, localitatea Cluj-Napoca, Juţul Cluj Str. Dianei nr. 5, localitatea Cluj-Napoca juţul Cluj Str. Argeş nr. 9, Bl.D5, Parter, Ap.1, Iaşi Începând cu data schimbat sediul social în București, sector 5, str. Izvor, nr. 80, etaj 2B și etaj 3 din Bd. Ion Câmpineanu nr. 11, Tel/Fax 0264/ Tel Tel/Fax 0264/ Tel. 0332/ Tel. 021/ Fax 021/ CJ 00026/ CJ 00027/ CJ 00029/ IS 022/ ,seria A, Incepând cu data se prelungeşte pe perioadă nelimitată Incepând cu data se prelungeşte pe perioadă nelimitată Incepând cu data se prelungeşte pe perioadă nelimitată În data s-a prelungit autorizaţia pe perioada nelimitată A pus autorizația data perioada la data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 15 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 27 IMSAT ARDEAL ROMÂNIA SA 28 VON CONSULTING etaj 2, ap Sector 1, Bucureşti Punct lucru: municipiul Sibiu, Calea Dumbrăveni, nr. 61, mansardă, juţul Sibiu ( ) Punct lucru: Iași, Bd. Carol I, nr. 4, corpul A1, etaj 2, camera 207, juțul Iași Str. Dîmboviţei nr. 77, localitatea Cluj-Napoca, Juţul Cluj Str. Matei Basarab nr. 65, Bl. L109, sc.1, etaj 4, ap. 19, sector 3, Bucureşti Punct lucru: Str. Gral Ernest Brosteanu, nr. 15, sectorul 1, Bucureşti ( ) Înființat punct lucru în Brașov, str. Harmanului, nr. 50, scara B, ap. 17, jud. Brașov ( ) Tel. 0264/ Fax 0264/ Tel CJ 00017/ , seria A Prelungit valabilitatea autorizatiei prin cizia nr. 1/ pentru perioada perioada la data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 16 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 29 STAR EMPLOYMENT 30 CAMUNA SERVICES 31 FENICE JOB 32 GI GROUP STAFFING COMPANY Sos. Andronache, nr. 203, Modul 1, Corp C5, Etaj 1, Birou 8E, Sector 2, Bucureşti Str. Rândunelelor nr.4, Bl.25 SUD, Scara A, Ap.2, Năvodari, Juţ Constanţa Str. P-ţa Alba Iulia nr. 4, Bl. I3, Scara A, Ap. 15, Sector 3, Bucureşti Bucureşti, sectorul 1, str. Arh. Louis Blanc, nr. 1, camera nr. 5, et. 5, Desființat punct lucru în Arad, P-ța Gării, parter, bloc A, Scara G, ap. 26, jud. Arad ( ) Desființat punct lucru din Brașov, str. Griviței, nr. 70, ap. 4, jud. Brașov ( ) Tel. 021/ Fax 021/ Tel Tel. 021/ , Fax 021/ Tel B / A / , seria A , seria A Începând cu data se prelungeşte autorizaţia pe o perioada 2 ani perioada la data perioada la data A pus autorizația data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 17 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * Înființat punct lucru în Baia Mare, Bdul Traian nr. 12, ap. 2, juțul Maramureș ( ) Înființat punct lucru în, Craiova, str. Înfrățirii, nr. 3, parter, ap. 1, jud. Dolj ( ) Înființat punct lucru în Cluj-Napoca, str. Pitești, nr. 13, ap. 1, jud. Cluj ( ) radiat ( ) Înființat punct lucru în Oraa str, Sucevei, nr. 14, etaj 1, camerele 101 și 116, jud. Bihor (CENTRUL DE AFACERI EURO),et. 1, jud. Bihor ( ) Înființat punct lucru în Pitești, str. Republicii, bloc 2, sc. A, ap. 3, parter, jud. Argeș ( ) Înființat punct lucru în municipiul Roman, str. Cuza Vodă, nr. 6, Vila 6 parter, ap. 1, juțul Neamț ( ) Înființat punct lucru în * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 18 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * Timișoara, str. Țebea, nr. 4, jud. Timiș ( ) Desființat punct lucru: București, sectorul 1, str. Sevastopol, nr. 6, parter, bloc Corp A, ap. 1 ( ) Înființat punct lucru în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților, nr. 42, parter, ap. 11, juțul Cluj ( ) Înființat punct lucru în Arad, str. Mihai Eminescu, nr. 24, parter, ap. 1B, jud. Arad ( ) Înființat punct lucru în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 17, bl. C4, et. 1, ap. 1, jud. Brașov ( ) Înființat punct lucru în Ploiești, str Decebal, nr. 1A, jud. Prahova ( ) Înființat punct lucru în București, sector 2, str. Barbu Mumuleanu, nr , parter (P-1), ap. 1, ( ) * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 19 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 33 INDSERV MOONLIGHT POWER PERSONAL AERO CONSULT SERVICES 36 FLEXYWORK Înființat punct lucru: Iași, str. Grigore Ureche, nr. 1-3, bl. W. Mărăcineanu, misol, spațiile comerciale biroul nr. 1 și nr. 2, jud. Iași ( ) Str. Drăgăneşti nr. 28, Pavilion Administrativ, Biroul nr. 6, localitatea Slatina, juţul Olt Str. Izvorul Rece, nr.1, Bl. M1/1, Sc. 8, et. 2, Ap. 322, Camera 6, Sector 4, Bucureşti În data a schimbat sediul social în: Strada Paris 32, Etaj parter, Ap. 1, sectorul 1, Bucureşti din Str. Caporal Ilina, nr. 14, Parter, Sector 5, Bucureşti Craiova, str. Aristizza Romanescu, nr. 14, et.2, Tel Fax Tel Tel. 021/ Fax 021/ Tel/Fax: 0251/ OT 3/ B / B / , seria A In data a prelungit autorizaţia până la In data a fost prelungită autorizaţia până la data perioada la data perioada la data perioada la data perioada * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 20 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 37 TOP PAYROLL SERVICE 38 THE BGF COMPANY 39 SIS CONSULTING 40 HORTIFRUCT jud. Dolj, secundar: Str. Titus Budac, nr. 6, Etaj 1, Localitatea Constanţa, juţul Constanţa Schimbat sediul social în Str. Episcopul Radu, nr. 15A, Corp A, Parter, Camera 4, sectorul 2, București din Str. Buzești, nr , Etaj 11, Modul 89, Sectorul 1, Bucureşti Str. Carierii nr. 77, Braşov, Juţul Braşov Oraa, str. Armatei Române, nr. 6, Juţul Bihor Str. Drumul Binelui nr. 6, Complex 1, Pavilion Administrativ, corp A, Etaj 1, camera 5, sector 4, Bucureşti Tel Tel Tel/fax: 0259/ Tel. 021/ Fax 021/ , seria A BV / , seria A B / la data Retras autorizația funcționare începând cu data perioada la data perioada la data EU FACTORY Piaţa Victoriei, nr. 6, ap Tel * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 21 REGISTRUL NAŢIONAL evinţă a agenţilor autorizaţi Denumirea agentului Numărul * 42 GLOBAL EMPLOYMENT 43 EBC INTERIM 44 GLOBAL INTERIM 10, localitatea Timişoara juţul Timiş Bulevardul Unirii, nr. 23, Bloc 13, Scara 1, Etaj 6, Ap. 16, sector 4, Bucureşti Splaiul Unirii nr. 6, bloc B3A, etaj 6, ap. 6, camerele 1-3, 10-12, 7, sect. 4, Bucureşti Str. I.L. Caragiale nr. 16 (Spațiu comercial Clădire Birouri Diamant ) et.3, localitatea Reşiţa juţul Caraş-Severin Tel Tel. 021/ / Tel. 0255/ , seria A , seria A, , seria A, perioada la data perioada la data perioada la data perioada la data * Coloana conţine informaţii privind data, data expirării perioai şi data punerii la încetarea activităţii 22 REGISTRUL NAŢIONAL e
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks