CV Bogdan Vioreanu

Description
cv

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
   Curriculum Vitae Bogdan Niculae Vioreanu © Uniunea Europeană, 2002 -2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 3  INFORMAŢII PERSONALE   Bogdan Niculae Vioreanu Bd. Basarabia, nr. 242, Bucuresti, Sector 3 0766912045 bogdan.vioreanu@gmail.com Sexul: M | Data naşterii : 22.07.1984   | Naţionalitatea : Romana EXPERIENŢA PROFESIONALĂ  OBIECTIV PROFESIONAL Dezvoltarea in domeniul achizitiilor publice noiembrie 2016-prezent 2015  –  prezent 2013  –  2015 Sef Achizitii Publice S.C. Libra Guard S.R.L, Bucuresti ▪  urmarirea licitatiilor publice in SEAP ▪  studierea caietelor de sarcini si a documentatiei necesare pentru participarea la licitatii ▪  intocmirea documentatiei necesare pentru participarea la licitatii la licitatii publice ▪  intocmirea deconturilor lunare ▪  angajarea personalului  Area Sales Manager S.C. Smart Ralmada S.R.L. (partener Telekom Romania), Bucuresti   angajarea personalului   formarea personalului   supravegherea personalului   delegarea de sarcini   stabilirea target-ului magazinelor   asigurarea realizarii target-ului magazinelor   gestionarea produselor (intocmirea stocului, NIR-ului, avizelor) Consultant Vanzari S.C. Smart Ralmada S.R.L. (partener Telekom Romania), Bucuresti   incasari facturi   intocmirea contractelor de telefonie mobila si fixa (abonamente, prelungiri)   receptia si verificarea marfii   participarea periodica la inventarierea produselor din magazin   Curriculum Vitae Bogdan Niculae Vioreanu © Uniunea Europeană, 2002 -2017 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 3  2011 - 2013 2009  –  2010 2005  –  2008 2003  –  2005 Gestionar S.C. Dante International S.R.L. (EMAG), Bucuresti   receptia si verificarea marfii   gestionarea si supravegherea produselor   activitati de stivuire, impaletare, impachetare specifica fiecarui client   preluarea de semifabricate si produse finite   completarea CMR, coletarie si servicii de livrare   asigurarea de ordine, curatenie, siguranta   participarea periodica la inventarierea produselor din depozit Operator Calculator S.C Elitech SRL (Outdoor Shop)   intretinerea site-ului companiei   introducerea articolelor si gestionarea acestora in functie de disponibilitatea in stoc Ospatar S.C. American Restaurant System S.A. (Pizza Hut)    preluarea comenzilor      realizarea activitatii de servire   promptitudine in servirea clientilor   consilierea clientilor conform preferintelor culinare   mentinerea standardelor si procedurilor de igiena Barman S.C. American Restaurant System S.A. (Pizza Hut)   incasarea notelor de plata si efectuarea facturilor   servirea de bauturi alcoolice si non  –  alcoolice   pastrarea igienei si a curateniei   administrarea stocului de bauturi   Curriculum Vitae Bogdan Niculae Vioreanu © Uniunea Europeană, 2002 -2015 | europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 3  EDUCATIE SI FORMARE    2011 - 2014 Liceu - Liceul Profesia (Bucuresti) Profil Economic    1999 - 2002 Scoala Profesionala - Gr. Sc. Nicolae Teclu   COMPETENΤE PERSONALE   Competente digitale   cunostinte SEAP E-LICITATIE   cunostinte PC  –  nivel avansat   cunostinte Microsoft Office  –  nivel avansat Permis conducere Permis conducere categ. B, dobandit la 16 sept. 2009 Limba maternă  Romana Limba engleza ΙNΤELEG ERE VORBIRE SCRIERE  Ascultare Citire Participare la conversaţie Discurs oral B2 B2 B2 B2 B2 Competenţe de comunicare ▪   bune competenţe de comunicare dobândite prin experienţa proprie de manager de vânzări   ▪  abilitati de relationare cu clientul pentru a obtine rezultatele dorite ▪  abilitati de lucru in echipa ▪  bune capacitati organizatorice ▪  abilitati de manageriere si training al personalului Competenţe dobândite la locul de muncă ▪  abilitatea de a promova produse si servicii ▪  abilitati de negociere si vanzare ▪  servirea clientilor cu o atitudine pozitiva, ▪  cunostinte de contabilitate primara si evidenta documentelor ▪  cunostinte SEAP ▪  rezistenta la lucrul sub presiune si abilitati multitasking Cursuri Certificări     Curs operare SEAP perioada Mar 2017   Certificat operare SEAP (Sistem Electronic de Achizitii Publice)   Certificat ECDL ( Permis european de utilizare a calculatorului)
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks