Curs 8 Intertextualitatea.ppt

Description
Text – lat. „textus” = „țesătură”, „textură” Intertext – „intertextere” = „întrețese” (DEX: „a îmbina într-o țesătură fire de altă culoare sau din alt material decât țesătura de bază”) Idei-suport: T. S. Eliot, Tradiția și talentul personal  Poetul „înglobează tot trecutul, nu numai respirând prin toți porii același aer cu întreaga generație proprie, ci și cu sentimentul că întreaga literatură europeană de la Homer şi, în cuprinsul ei, întreaga literatură a propriei ţări au o existenţă

Please download to get full document.

View again

of 16
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 16

Extension: PPT | Download: 0

Share
Transcript
  Text  –   lat.  „textus”  =  „țesătură”, „textură” Intertext  – „intertextere”  =  „întrețese”  ( DEX:  „a  îmbinaîntr-o  țesătură  fire de  altă  culoare sau din alt materialdecât  țesătura  de  bază” )  Idei-suport: T. S. Eliot, Tradiția și   talentul personal    Poetul  „înglobează  tot trecutul, nu numai respirând prin  toți porii  același  aer cu întreaga  generație  proprie, ci  și  cusentimentul  că  întreaga  literatură europeană  de la Homer  şi,  încuprinsul ei, întreaga  literatură  a propriei  ţări  au o  existenţăsimultană  şi alcătuiesc  o  ordine  simultană ”   Efortul creator =  „munca  de a combina, de a construi, de a alege între variante, de a corecta, de a proba;  această trudă  îngrozitoareeste în  același  timp  critică și creație”   „Traditia  nu se  moștenește, dacă  vrei  să  o ai trebuie  să  o  obții  prin multă muncă . [ … ] Progresul unui artist este un continuusacrificiu de sine, o  continuă  anulare a  personalității sale”  Text-suport: Marin Sorescu, Intrebarea   Ce zi e azi?Luni?Dar Luni a fost Săptămâna trecută.   Marți?Marți a fost tot anul trecut A fost marți ca popa.   Miercuri? Secolul trecut, după câte știua căzut într -o miercuri.   Joi? într- o joi a fost arată Cartagina, Într- o joi a fost arsă Bibilioteca din Alexandria. Imposibil să nu fi trecut nici o zi de atunci.   Vineri? Sâmbătă?Eu am mai auzit odată De zilele astea.Nu- mi umblați cu povești.   Poate duminică? Timpul dinaintea genezei Se numea Duminică.  Îmi aduc bine aminte.   Dumnezeule, toate zilele au fost.Nu ne- a mai rămas nici o ziNouă.  Text- suport: Ioan Groșan, Insula   Ore întregi  stăteam cufundați  între pagini, copiind  conștiincioși fragmente uzate de dialog,  propoziții  simple,  interjecții,  sudalme, saluturi etc.  După  numai o  săptămână,  aproape  că învățasem să  vorbim câteva minute pe de rost.  „Arăți obosită azi”  (Dreiser)  – ziceam eu.  „Mă  doare  capul”  (Cezar Petrescu)  – răspundeai  tu.  „Haisă plecăm  de- aici!”  (Cehov) .  „Nu!”  ( Ionescu ).  „Atunci poftește  de  îmbucă ceva”  (Sadoveanu) .  „Nu vreau!”  (Moartea lui Ivan Ilici) . Făceam  apoi o  pauză  ca  să -mi adun gândurile. [ … ]  „Au!”  (  Joyce ).  „Ce s-a  întâmplat?”  ( Ibsen ) .  „Migrena  asta  îngrozitoare”  ( Huxley ).  „Te doare  tare?”  ( Ionel Teodoreanu ).  „Paștele mă -sii, dac-ai  ști!”  ( Gib  Mihăescu ).  „Da,  îngerul meu,  înțeleg…”  (Bolintineanu) .  „Nu înțelegi nimic.  Și  de ce  mă privești așa?”  (Agatha Cristie) .  „Te iubesc”  (IonGrecea) .  „Cruță - mă,  te rog …”  (Dostoievski) .  „Nu  mai vrei  să  fim  împreună?”  ( Cella Serghi ).  „N -am zis  că  nu vreau, am zis  că  nu  pot” (Pascal) .  „Atunci  du-te la  dracu!”  (Brecht) .  „Porcule!”  (Céline) . „Salutare!”  ( Breban ).  „Bună seara!”  ( Buzatti ).
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks