Criminologie Curs 1

Description
criminologie

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 2

Extension: DOC | Download: 0

Share
Transcript
  Criminologie -21.02.2014Examen: 5 subiecte sintezaSuport de curs - Valerian Cioclei Relatie de interdependenta intre dreptul penal si criminologie.Cercetarea criminologicaObiectul cercetarii criminologiceModalitati de cunoastereProcedee si finalitatea in cercetarea criminologicaDefinirea criminologiei  Obiectul cercetarii criminologice: dpd etimologic!notiunea de criminologie este alcatuita din crimen-sensul de acuzatie iar mai tarziu de in ractiune si logos-cu sensul initial de discurs!ratiune iar mai apoi stiinta.Criminologia este de inita des ca iind stiinta crimei! sau studiul stinti ic al enomenului criminal.#utem sa spune! ca din aceasta de initie! in ractiunea intra in s era de interes al criminologiei.#e de alta parte! cercetarea criminologica a ost si este preocupata de gasirea unor modalitati! mi$loace de preenire!limitare sau combatere a enomenului criminal! toate acestepreocupari iind incluse in notiunea de practica anticriminala - al 2 lea obiect al cercetarii. Fenomenul criminal-prim obiect al cercetarii criminologice. Sensurile expresiei enomen criminal di era in unctie de continutul mai restrans sau mai rar care i se atribuie. %st el! uneori continutul poate i oarte strans si se reduce la notiunea de in ractiune! alteori se are in edere aspectul macrocriminologic! intelegandu-se ast el amnsamblul in ractiunii. &nii criminologi dau un sens mult mai larg considerand ca in continutul acestuia trebuie sa segaseasca norme penale si incalcarea normelor penale si reactia sociala represia. #entru a stabili ce anume intra in continutul enomenului criminal trebuie sa pornim de la aspectul indiidual al enomenului care are in edere notiunea de crima. 'n acelasi timp nu trebuie ignorat nici actorul uman! criminalul dar nici aspectul de masa! criminalitatea. 1. CRIMA  - are mai multe de intii care genereaza uneori o anumita con uzia! atat in ce prieste notiunea in sine cat si in legatura cu anumiti compusi ai acesteia: criminologia sau criminologul.(istingem ) intelesuri: sensul comun, penal si criminologic.     Sensul comun: prin crima se desemneaza o in ractiune intentionala! saarsita cu intentie indreptata contra unei persoane indi erent ca este orba de in ractiune de omor - art 1** cp sau de in rcatiunea de omucidere realizat de mama-art 200 cp.#rin extensie regasim acceasi denumire utilizata si in cazul altor in ractiuni care au un alt obiect $uridic principal dar care au ca rezultat moartea unei persoane! cum ar i iolul care a aut ca urmare moartea ictimei - art 214! tal+aria sau pirateria urmata de moartea ictimei-art 2),.Sensul comun este intalnit in limba$ul curent in presa! opera literara.a baza dolosirii crimei cu acest inteles se a la denumirea data categoriei celei mai grae de in ractiuni cu impartirea tripartita a in ractiunii.Sensul penal al notiunii de crima: crima desemneaza o in ractiune graa pt care legiuitorul  stabileste pedepse di erite si proceduri speciale in raport cu celelalte in ractiuni. %ceste sens este dar de impartirea tripartita a in ractiunii in crime! delicte si contraentii. aceasta impartirein crime! delicte si contraentii a ost retinuta pt prima o%ra in codul penal al reolutiei ranceze numit si codul lui ruma+ iind preluata de codul pelnal rancez de la 1*10! urmand ca in timp ma$oritatea legislatiilor europene de la inceputul sec '/ sa preia aceasta impartire a delictelor. &lterior! catre s sec '/ aceasta impartire incepe sa piarda teren! ast el! mai intai landa in 1**,! iar apoi 'talia in 1**! codul anadeli renunta la clasi icarea tripartita si trec la una bipartida a in ractiunilor in delicte si contraentii. 'n timp si alte state au urmat aceeasi cale! ast el incat in momentul de ata mai regasim aceasta clasi icare tripartita doar in 3ranta!elgia! uxemburg! San arino si recia.egislatia penala 6omana a cunoscut aceasta impartire tripartia a in ractiunilor atat odata cu primul sau cod penal-1*,5! cat si codul penal de la 1),. Codul penal roman de la 1, renunta insa la aceasta impartire a in ractiunilor lasand loc unei conceptii unitare a in ractiunii.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks