Contraventii rutiere.pdf

Description
POLIŢIE RUTIERĂ actualizat iulie 2017 CONTRAVENŢIA PREVĂZUT SANCŢIONAT AMENDĂ ½ MIN. SANCŢIUNI COMPL. /MĂSURI ADMIN. VITEZA Viteza 10-20 km/h 121 alin.1 HG 99 alin.2 OUG 2/3 PA= 290-4

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 115 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
    POLIŢ IE RUTIER Ă  actualizat iulie 2017   CONTRAVEN Ţ IA PREV Ă ZUT SANC Ţ IONAT AMEND Ă   ½ MIN. SANC Ţ IUNI COMPL. /M Ă SURI ADMIN. VITEZA Viteza >10-20 km/h 121 alin.1 HG 99 alin.2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin. 1 lit a pct 4 Viteza > 21-30 km/h 121 alin.1 HG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3PP 108 alin. 1 lit b pct 2 Viteza > 31-40 km/h 121 alin.1 HG 101 alin 2 OUG 6/8 PA=870-1160 435 4PP 108 alin 1 lit c pct 3 Viteza > 41-50 km/h 121 alin.1 HG 102 alin 2 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 6PP 108 alin 1 lit d pct 3 Viteza > 50 km/h 121 alin.1 HG 102 alin 3 lit e OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Reţinere PC 90 zile (15 zile)   Depăşire –   interzisă  120 alin 1 lit a-k HG 100 alin 3 lit e OUG 4/5 PA= 580-725 290 Reţinere PC 30 zile (15 zile)   SIMPLU / TAMPONARE Distanţa în mers (T)  51 OUG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3PP 108 alin 1 lit b pct 4   Semnalizare- manevre mers (T) 54 alin 1 OUG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3PP 108 alin 1 lit b pct 3  Întoarcere (T)  126 lit a-f HG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3 PP 108 alin 1 lit b pct 3 Mers inapoi (T) 128 alin 1-4 HG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3 PP 108 alin 1 lit b pct 3 Prioritate de dreapta (T) 129 alin 2 HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere  PC 30/60 zile (15 zile) Prioritate pol/salvare (T) 130 HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)  Prioritate sens giratoriu (T) 135 lit d HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)  Prioritate la punere in miscare 135 lit f HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)   Depăşire (T)  45 alin 1-5 OUG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)   Depăşire TV (T)  45 alin 6 OUG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)     Prioritate dreapta circ. nedirij (T) 57 alin 1 OUG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)  Prioritate circ. dirijata (T) 57 alin 2 OUG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)  Prioritate circ. tramvai (T) 59 alin 1 OUG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)   Prioritate circ. Viraj stânga (T)  59 alin 2 OUG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zi le)   Semafor roşu (T)  52 alin 1 HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)   Obligaţii auto depasit (T)  119 lit a-b HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60  zile (15 zile) Depăşirea (T)  45 alin 1-6 OUG 120 alin 1 lit a-k HG 100/101 alin 3 lit a OUG 4/5 6/8 PA= 580-725/870-1160 290/435 Reţinere PC 30/60 zile (15 zile)     Neprezentare 24 h la (T) 79 alin 1 lit b OUG 100 alin 3 lit g OUG 4/5 PA= 580-725 290 R eţinere PC 30 zile (15 zile)   Neprezentare avarii fără accident  80 alin 1 OUG 99 pct. 4 OUG 2/3 PA= 290-435 145 - Avarii > 30 zile 148 pct 20 HG 99 alin 1 pct 7 OUG 2/3 PA= 290-435 145 CÎ (15 zile) dacă lipsă elemente/grav     Lipsă elem caroserie/deter g rav 99/alin. 1/pct. 18 99/alin. 1/pct. 18 şi 112 lit. V OUG 2/3 PA= 290-435 145 CÎ (15 zile) ALTE ABATERI Dep/neop/intercalare coloană oficială  120 alin.2 /93 HG 101 alin 3 lit c OUG 6/8 PA=870-1160 435 Reţinere PC 60 zile(15 zile)     Neoprire semna le cale ferată  138 alin 1 lit a,b HG 102 alin 3 lit c OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Reţinere PC 90 zile(F.dr circ.)     Neoprire X cale ferată  138 alin 1 lit c HG 102 alin 2 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 6-8 PP 108 alin 1 lit d pct 8 OUG Nerespectare di spoziţii etc. pol.rutier  88 alin 1 HG OUG 100 alin 3 lit f 4/5 PA= 580-725 290 Reţinere PC 30 zile(15 zile)   Circulaţie pe sens opus  101 alin 3 lit d OUG 101 alin 3 lit d OUG 6/8 PA=870-1160 435 Reţinere PC 60 zile(15 zile)  Alcool-contraventie 102 alin 3 lit a OUG 102 alin 3 lit a OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Reţinere PC 90 zile (f. dr. irc.)+Imobiliz.   Defecţiuni grave sistem direcţie/frânare  102 alin3 lit b OUG 102 alin 3 lit b OUG  şi 112 /1/g/e/f   9/20 PA= 1305-2900 652,5 Reţinere PC 90 zile(15) CI (f. dr. circ.)+Imobilizare PC expirat nume, fizionimie, sex 101 alin 1 pct 1 OUG 101 alin 1 pct 1 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Reţinere PC  (15 zile) Abuz autospeciale 91 alin 1 HG 102 alin 12 9/20 PA= 1305-2900 652,5 - Girofar fără drept  44 alin 4 OUG 102 alin 10 şi 96/6/ a OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Confiscare Perturbator radar/video 44 alin 4 OUG 102 alin 11 şi 96/6 /b OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Confiscare Plăcuţe neconforme  148 pct 18 HG 99 alin 1 pct 17 şi 96/6/c OUG  2/3 PA= 290-435 145 CI + Nr (F.dr circ.) şi Confiscare Lipsă plăcuţe înmatriculare  15 alin 5 OUG 102 alin 2 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 CI (15 zile) + 6PP 108 alin 1 lit d pct 4 Plăcuţe murdare /deteriorate 147 pct 3 HG 99 alin 1 pct 16 OUG 2/3 PA= 290-435 145 - Folosire telefon mobil 36 alin 3 OUG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 2 Lipsă documente  147 pct 1 HG 101 alin 1 pct 18 OUG 6/8 PA=870-1160 435 - Refuz înmânare documente  35 alin 2 OUG 101 alin 2 OUG 6/8 PA=870-1160 435 4PP 108 alin 1 lit c pct 2 PC CÎ p, d , f peste 48 h  43/27 lit a REG 100 alin 1 pct. 4 OUG 4/5 PA= 580-725 290 - PC valabilitate expirată  24 alin 5 ¹  lit a sau b OUG 101 alin 1 pct. 1 OUG 6/8 PA=870-1160 435 - CI reţinut, dovada f.dr.c/expirată  15 alin 5 OUG 101 alin 2 OUG 6/8 PA=870-1160 435 4PP 108 alin 1 lit c pct 5 CI > 30 zile de la transfer d.p 11 alin.4 OUG 101 alin.4 OUG 6/8 PA=870-1160 435 - Casca protecţie - conducător moto  36 alin 2 OUG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 3 C asca protecţie -pasager moto 36 alin 2 OUG 99 alin 1 pct 9 OUG 2/3 PA= 290-435 145 - Centură siguranţă şofer  36 alin 1 OUG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 3 Copil fără centură/scaun –  Adult cond. 36(1 2) OUG 99 alin 1 pct 8 OUG 2/3 PA= 290-435 145 - Copil < 3 ani auto fără disp. siguranţă sau în faţă–  Adult cond. 36(1 3 ) Teza1 OUG, resp. 97 alin. 1,1' T2, 1 5 1 9T1 sau T2, alin.2,2',2². 100 alin.2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3 PP 108 alin. (1) lit. b) pct.9 Copil > 3 ani auto fără disp siguranţă în faţă/pe şa moto  (oriunde sub 7 ani) sau  –  7-14 ani  –  Adult c.a 36(1 3 ) Teza 2 OUG, resp. 97 alin. 1,1' T2, 1², 1 4 ,1 5 1 9T1 sau T2, 2, 2³/   98 alin.2 HG 100 alin.2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3 PP 108 alin. (1) lit. b) pct.10 Afişe parbriz/lunetă/geamuri  148 pct 10 HG 102 alin 1 pct 36 şi 112 /1/l  OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 CI (15 zile) Folii geamuri 148 pct 11 HG 102 alin 1 pct 35 şi  112/1/l OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 CI (15 zile)   Folii,tratamente pe far/stopuri 148 pct 12 HG 101 alin 1 pct 10 / 112 /1/m OUG 6/8 PA=870-1160 435 CI (15 zile) Lumini de altă intensitate(xenon)  sau neomologate 13 HG 101 alin 1 pct 10 şi 112 /1/d  OUG 6/8 PA=870-1160 435 CI (15 zile) ITP- expirat, defecţiuni tehnice  10 alin 1 OUG 102 alin 1 pct 1 şi 112/1/a OUG  9/20 PA= 1305-2900 652,5 CI (15 zile)   Lipsa RCA/ RCA-expirat 3/L132/2017 şi 76/1 OUG  37/9 L132/2017 76/2 şi 112/s OUG 1000-2000 Nu are CI+Nr.(F.dr.circ) Neimobilizare privat vehicul susp RCA 6 alin.6/L132/2017 6 alin.7 și 36/9 L132/2017 1000-2000 Nu are CI+Nr.(F.dr.circ) Nedepunere plăcuțe înmatric./înreg. la DRPCIV/primărie  6 alin.6/L132/2017 6 alin.7 și 36/9 L132/2017 1000-2000 Nu are CI+Nr.(F.dr.circ)   Linie continuă - viraj stânga  77 alin 2 HG 102 alin 2 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 6 PP 108 alin 1 lit d pct 9 Oprirea interzisă  142 lit a-p HG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 8 Oprire bruscăfără motiv  122 HG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 8   Staţionare interzisă  143 lit a-f HG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3PP 108 alin 1 lit b pct 7 Lumini întâlnire A/DN&E  44 alin 2 OUG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 7 Accesul interzis 111 HG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 5 Lumini ceaţă - folosire necoresp. 114 alin 1 lit c HG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3PP 108 alin 1 lit b pct 8   Lumini nefolosite timp nefavorabil 114 alin 1 lit a/c/e HG 101 alin 2 OUG 6/8 PA=870-1160 435 4PP 108 alin 1 lit c pct.4 Lumini orbire sens opus/acelaşi sens  114 alin 2 HG 99 alin 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 2PP 108 alin 1 lit a pct 1/9 Lumini nefolosite noaptea 114 alin 1 lit b HG - - - - Nerespectare benzi 41- 43 OUG şi/sau 100 -107 HG 101 alin 1 pct 16 OUG 6/8 PA=870-1160 435 -  Întoarcerea  /T 126 lit a-f HG 99 alin 2 OUG /100 alin 2 2/3 PA= 290-435 4-5 PA=360-525 145 290 2PP 108 alin 1 lit a pct 6 3PP 108 alin 1 lit b pct 3 Mers înapoi  /T 128 alin 1-4 HG 99 alin 2 OUG /100 alin 2 2/3 PA= 290-435 4-5 PA=360-525 145 290 2PP 108 alin 1 lit a pct 6 3PP 108 alin 1 lit b pct 3 Schimbare incorectă bandă/direcţie  /T 54 alin 1/alin 2 OUG 99 alin 1 pct 2 OUG /100 alin 2 2/3 PA= 290-435 4-5 PA=360-525 145 290 2PP 108 alin 1 lit a pct 6 3PP 108 alin 1 lit b pct 3 Acces tonaj/gabarit 147 pct 2 HG 102 alin 2 /37 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 - Blocare intersecţie  145 HG 100 alin 2 OUG 4/5 PA= 580-725 290 3 PP 108 alin 1 lit b pct 6 Blocare intersecţie semaforizată  145 HG 102 alin 2 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 6 PP 108 alin 1 lit d pct 10 Oblig permitere părăsire intersecţie  101 alin 1 pct 7 OUG 101 alin 1 pct 7 OUG 6/8 PA=870-1160 435 - Interzis DR/STG 108 HG 101 alin 1 pct.6 6/8 PA=870-1160 435 - Noxe peste limită  148 pct 17 HG 100 alin 1 pct 7 OUG şi 112 /1/j  4/5 PA= 580-725 290 CI (15 zile)   Lipsă anvelope iarnă/ >3,5 t 102 alin 1 pct 28-OUG /148/15 HG 102 alin 1 pct 28 şi 112 h 1  OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 CI (F.dr circ.) Anvelope neconforme 112 alin1 lit h OUG 100 alin 1 pct 6 OUG şi 112 /1/h  4/5 PA= 580-725 290 CI (15 zile) Defecţiuni majore lumini 10 HG 101 alin 1 pct 11 OUG şi 112 /1/d  6/8 PA=870-1160 435 CI (15 zile) Lipsă semn începător  147 pct 6 HG 99 alin 1 pct 12 OUG 2/3 PA= 290-435 145 Mai multe persoan e în auto  148 pct 2 HG 101 alin 1 pct 13 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Obiecte lungi-auto 148 pct 6 HG 101alin 1 pct 13 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Deschidere uşi în mers  148 pct 7 HG 101 alin 1 pct 14 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Neatenţie/Sonor peste limită  conducere 148 pct 8 HG 100 alin 1 pct 10 OUG 4/5 PA= 580-725 290 Gesturi obscene/injurături  148 pct 19 HG 102 alin 1 pct 22 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5   Aruncare obiecte din auto 148 pct 21 HG 102 alin 1 pct 23 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Bic iclişti/ neresp. reguli 160 şi 161 HG 101 alin 1 pct 8 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Circulație, 142,143 –   bandă urgență  74/3 OUG 108 alin. lit.b pct.1OUG 4/5 PA= 580-725 290 3 PP 108 alin. lit.b pct.1 Biciclişti -lipsa doc. 161 alin 2 HG 101 alin 1 pct 8 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Biciclet ă -lips ă  dotari 14 lit a-e HG 101 alin1 pct 8 OUG 6/8 PA=870-1160 435 - Că ru ţ a ş i-neresp obliga ţ ii 165 alin 1 lit a-m HG 102 alin 1 pct 16 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Căruţe municipii etc.  71 alin 1 OUG 102 alin 1 pct 16 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 -   Caruţă -lips ă  dotari 17 alin 1-5 HG 102 alin 1 pct 16 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 - Pietoni-traversare loc nepermis 167 alin 1 lit d HG 99 alin 1 pct 3 OUG 2/3 PA= 290-435 145 Pieton roşu  60 HG 99 alin 1 pct 3 OUG 2/3 PA= 290-435 145 - Trus ă ,extinctor, 2 triunghiuri 8 OUG 100 alin 1 pct 13 OUG 4/5 PA= 580-725 290   Moto pe o roată  101 alin 1 pct 17 OUG 101 alin 1 pct 17 OUG 6/8 PA=870-1160 435 - Moped-lips ă dotă ri 16 alin 1 lit a-f HG 101 alin 1 pct 8 OUG 6/8 PA=870-1160 435 -   Necomunicare date cond. auto 39 OUG 102 alin 1 pct 14 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Nerespectare semafor Galben 53 alin 1 HG 99 alin 1 pct 15 OUG 2/3 PA= 290-435 145 Neresp. dist. lateral ă  veh. sens opus 47 OUG 101 alin 1 pct 5 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Neresp. şir pe linie tramvaie  107 alin.3 HG 100 alin. 1 pct. 9 4/5 PA= 580-725 290 Neresp. liber tramvai o bandă  103 HG Art. 99 alin1 pct. 10 2/3 PA= 290-435 145 Nesemnalizare schimb. dir de mers 54 alin 1 OUG 99 alin 1 pct 2 OUG 2/3 PA= 290-435 145 Lips ă  atestat profesional 66 alin 1 OUG 102 alin 1 pct 5 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5    Încălcare linie continuă  77 alin 2 HG 101 alin 1 pct 6 OUG 6/8 PA=870-1160 435 Animal loc faţă  97 alin 3 HG 102 alin 1 pct 27 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5 Sunet antifurt peste un minut 28 alin 1 HG 102 alin 1 pct 33 OUG 9/20 PA= 1305-2900 652,5
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks