Circuit CAC Breed Show Domare: Anita Whitmarsh Kvalitetsbedömning: Ex = Excellent Vg = Very good G = Good S = Sufficient D = Disqualified - PDF

Description
Circuit CAC Breed Show Domare: Anita Whitmarsh Kvalitetsbedömning: Ex = Excellent Vg = Very good G = Good S = Sufficient D = Disqualified Chipsmaker Djingis-Khan S35055/2007 Ägare: Liliane Edberg

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Shopping

Publish on:

Views: 173 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Circuit CAC Breed Show Domare: Anita Whitmarsh Kvalitetsbedömning: Ex = Excellent Vg = Very good G = Good S = Sufficient D = Disqualified Chipsmaker Djingis-Khan S35055/2007 Ägare: Liliane Edberg G junkl Handskes Fager Kasper Losh Ägare: Raili Manninen G junkl Mystarz Chivas Regal Kcah Ägare: Katariina Dolmatoff Vg junkl, 2junkk Åswallens Isak Idol S44226/2007 Ägare: Gudrun Hallberg Vg junkl, 3junkk Fennican Koriander Fin28602/07 Ägare: Tuula Tienhaara Ex junkl, 1junkk, CAC Eldhästens Bobbo Viking S25808/2007 Ägare: Karin Jonstad & Vicky Allsop Ex ukl, 1ukk Grålötens Taggad Till Tusen S63016/2006 Ägare: Iréne Bergman G ukl Grålötens Tut I Luren S63017/2006 Ägare: Ossi Kekkonen, 3ukk Höckgårdens Tim S62819/2006, 4ukk Valhallavovvar's Froste S15548/2007 Ägare: Kajsa Lindvall G ukl Westorps Winnie The Pooh S51257/2006 Ägare: Ellen Koelman Ex ukl 2ukk Bodeneis Carr Calgary Fin24978/05 Ägare: Niina Halonen, 4ökk Chipsmakers Amatör Casanova S35105/2005 Ägare: Anna Jarander Danga's Idefix-S S15720/2004 Ägare: Ingela Johannesson , 2ökk, res CAC Elke's Buster Bus S48936/2005 Ägare: Jill Hammar, 3ökk Fennican Ivanilos Fin32248/06 Ägare: Inga Kahlman Fennican Ron Ronaldo Fin43329/01 Ägare: Monica Gorbatow Jaxonville Leo Lottovoitto Fin35240/06 Ägare: Sirkku Marikko Konnunkodon Elendil Fin19963/06 Ägare: Susanna Turpeinen Lill-Tegens Karl-Alfred S13969/2006 Ägare: Carina Lundahl, 1ökk, bästa hane Linmays Master Magician Af Ägare: Karen Phillips Star Of Diamonds Nol S32909/2006 Ägare: Gunilla Blomberg Tasstrampets Allerte Arvid S36357/2005 Ägare: Charlotte Andersson Westorps Wild Bill Hickock S69446/2004 Ägare: Ellen Koeleman Åswallens Emil S60986/2002 Castleavery Storm Shadow Nhsb Ägare: Bertha Willms Ex, 1chkl Cimillian Jambi Jammari Losh Ägare: Raili Manninen Vg chkl Grålötens Vandra Vidare S11041/2002 Ägare: Eva Jacobsson Möllebos Jesper S13016/2005 Ägare: Lillemor Andersson Pihlspetsens Andy Pandy S54701/2003 Skogsbygdens Hjärter Ess S11769/2004 Ägare: Kim Johansson Ex, 2chkl Tingsek Lotus S59398/2000 Ägare: Lillemor Andersson Ex, 4chkl Westorps Algot The Best S51734/2003 Ägare: Camilla Ekvall Ex, 3chkl von Sarisheim Avec My Ricco Fin27664/05 Ägare: Tanja Tolvanen Danga s Agaton Sax-J S15016/98 Ägare: Ingela Johannesson Ex, 2vetkl Grålötens Zvenne Znö ZlaskS37920/99 Ägare: Inger Lankarbro Ex, 1vetkl Dunmålas Elina S44848/2007 Ägare: Kurth Nilsson Ex junkl, 1junkk, bästa junior Konnunkodon Freyja Vanir Fin30658/07 Ägare: Reeta Jokela Vg junkl Kukistin Fixu Flisa S48757/2007 Ägare: Ewa Sundin Vg junkl Umanoma Tulatullallaa Fin52298/07 Ägare: Uma Aaltonen Ex junkl, 2junkk Åswallens Hurtiga Hulda S44222/2007 Ex junkl, 3junkk Åswallens Häftiga Hedda S44224/2007 Vg junkl Åswallens Härliga Hilda S44223/2007 Ägare: Eva-Lena Sjösteen Vg junkl, 4junkk Fixan s Fröken Fräken S52774/2006 Ägare: Susanne Piepenburg Karlsson Flodaskogens Duktiga Dixie S13325/2007 Ägare: Jan Helgesson Ex ukl Grålötens Ta Me Tusan S63013/2006 Ägare: Anita Persson Höckgårdens Tina S62823/2006 G ukl Höckgårdens Tindra S62822/2006 Jaxonville Maija Poppanen Fin32008/07 & Tuija Liukkonen Ex ukl, 2ukk Jaxonville Milla Magia Fin32009/07 Ägare: Eeva Lahtinen Ex ukl, 4ukk Stenrikas Hurtiga Hedda S54026/2006 Tycka Nhsb Ägare: Sylvia Groot-Seleski Ex ukl, 3ukk Westorps Gipsy Queen S25316/2007 Ägare: Carina Lundahl Westorps Magica De Hex S51258/2006 Ägare: Annika Lundblad Ex ukl, 1ukk Chipsmakers Adress Rosenhill S35107/2005 Ägare: Lena Johansson, 3ökk Chipsmakers Carmencita S25394/2006 Ägare: Claire Cunningham Danga's Jenka-T S62143/2004 Ägare: Ingela Johannesson Eldhästens Anna Bibbi S69550/2005 Ägare: Sandra Egli Fennican Dominigue Fin49787/04 Ägare: Inga Kahlman, 2ökk, res CAC Fixan's Deja S63593/2004 Ägare: Karin Ernflo Frejaavfårhaga S54097/2005 Ägare: Irene Lennstrand Höckgårdens Stina S27858/2005 Ägare: Annie Karlsson Jaxonville Kerta Kaikkiaan Fin17416/06 Ägare: Tuija Liukkonen Jaxonville Kumman Kaa Fin17417/05 , 4ökk Konnunkodon Cerridwen Fin37026/03 Ägare: Reeta Jokela Kopparås Pippi Lotta S64437/2005 Ägare: Charlotte Hanson Mättjärns Janna Fin42036/01 Ägare: Uma Aaltonen Nallenevan Hulmukka Fin47601/04 Ägare: Marja-Liisa Lainepää Nallenevan Tuulikello Fin13530/02 Ägare: Inka Mattila Nallenevan Viisasten Kivi Fin13528/02 Ägare: Marja-Liisa Lainepää Pihlspetsens Bessy S45674/2005 Ägare: Vera Andersson Skogsbygdens Nora Supernova S35370/2006 Ägare: Kim Johansson, 1ökk, bästa tik, BIR Westorps Rosa May of Bodie S69448/2004 Ägare: Maarit Sallanto Åswallens Förnäma Felicia S54958/2004 Åswallens Gittan-Glitter S16569/2006 Ägare: Lena Thunholm Danga's Jessie-T S62142/2004 Ägare: Malin Agrell Ex, 2chkl Fennican Äbby Ädelsten Fin28274/03 Ägare: Inga Kahlman Ex, 1chkl Jaxonville Kappas Vaan Fin17418/05 Ex, 3chkl Lövsjökärrs Diana S53500/2002 Ex, 4chkl Rätt & Slätts Panya S63590/2004 Ägare: Sandra Egli G chkl Skogsbygdens Dagmar Ivrig S16983/2002 Ägare: Kurth Nilsson Fennican Geeba Gerbera Fin27535/99 Ägare: Kirsi Hotanen Vg vetkl Grålötens Zussi Zår Zkorpa S37915/99 Ägare: Anita Persson Vg vetkl Lövsjökärrs Wilma S33136/99 Ägare: Annika Lundblad Ex, 3vetkl Skogsbygdens Wiola af Bondestam S22497/99 Ägare: Kim Johansson Ex, 2vetkl Sänningegårdens Botilda S40615/2000 Ägare: Jan Helgesson Ex, 4vetkl Zaijas Cindy Crawford Fin38178/97 Ägare: Marja-Liisa Lainepää Ex, 1vetkl, CAC, BIR-veteran
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks