chestionar2.docx

Description
Chestionar Nr. Bună ziua! Mă numesc Iulia Stașcu și sunt studentă la universitatea “ Dunărea de Jos “ Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea marketing.Realizez acest sondaj de opinie privind preferințele consumatorilor în rândul diferitor sortimente de bijuterii, în deosebi a bijuteriilor hand-made. Rog să-mi acordați câteva minute din timpul dumneavoastră pentru a răspu

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   Chestionar  Nr. Bună ziua! Mă numesc Iulia Stașcu și sunt studentă la universitatea “ Dunărea de Jos “ Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, specializarea marketing.Realizez acest sondaj de opinie privind preferințele consumatorilor în rândul diferitor sortimente de bijuterii, în deosebi a bijuteriilor hand-made. Rog să - mi acordați câteva minute din timpul dumneavoastră pentru a răspunde la câteva întrebari. 1. Sunteți amator de produse hand -made? o   Da o    Nu (Stop) 2. Ce părere aveți despre produsele hand -made? 3. Pe o scală de la 1 la 5 care bijuterii credeți că sunt ut ilizate mai des? 1 2 3 4 5 Bijuterii din pietre naturale Bijuterii din metale prețioase  Bijuterii hand-made 4. Confecționați produse hand -made? o   Da o    Nu 5. Ce tipuri de bijuterii utilizați mai des?   o   Cercei o   Coliere o   Brățări     6. Ce produse hand- made utilizați?   o   Bijuterii o   Vestimente o   Accesorii 7. Cât de des utilizați bijuteriile hand -made? o   În fiecare zi o   O dată pe săptămână   o   O dată pe luna   o    Niciodată  8. Ce vă   determină să alegeți produsele hand -made? o   Prețul   o   Varietatea produselor o   Aspectul o   Unicitatea 9. Cât de importante sunt pentru dumneavoastră urmatoarele surse ca să vă convingă să cumparați o bijuterie hand -made? Deloc important Puțin important  Nici/Nici Important Foarte important Modul de promovare Influența grupului de prieteni   Reduceri la preț  Oferirea unui produs gratuit Recomandarea unui specialist 11. Care sunt după părerea dumneavoastră avantajele de a cumpăra bijuterii hand-made?    12. Ați recomanda bijuteriile hand -made procurate si la alte personae? a) Posibil da. b) Posibil nu c)Categoric da d) Categoric nu 13.Precizați mediul în care locuiți:   o   Urban o   Rural 14. Care este nivelul venitului dumneavoastră:   o   Sub 1000 lei o   1000-1500 lei o   1500-2000 lei o   Peste 2000 lei 15. Cărei categorii de vărstă aparțineți?   o   Sub 18 ani o   18-25 ani o   25-35 ani o   35-45 ani o   Peste 45 ani 16. Care este ultima scoală absolvită : a)gimnaziu b)liceu c) colegiu d) facultate e)master f)doctorat 17. Sexul dumneavoastră:   o   Masculin o   Feminin 18. Care este ocupația dumneavoastră:   o   Student/elev o   Muncitor necalificat o   Muncitor calificat o   Somer Vă mulțumesc  pentru timpul acordat !
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks