Certifications and Approvals Сертификаты и Разрешения Sertifikāti un atbilstības deklarācijas - PDF

Description
Certifications and Approvals Сертификаты и Разрешения Sertifikāti un atbilstības deklarācijas 2 Aeon is a leading designer, manufacturer and worldwide supplier of superior, advanced

Please download to get full document.

View again

of 99
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Philosophy

Publish on:

Views: 97 | Pages: 99

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Certifications and Approvals Сертификаты и Разрешения Sertifikāti un atbilstības deklarācijas 2 Aeon is a leading designer, manufacturer and worldwide supplier of superior, advanced design valves for the Water, Gas and Fire Protection markets. Aeon was established in the UK in 1996, and was restructured in April 2007 to create and develop the Aeon Group. Further operations were established in 2008 within the Middle East and Europe. These strategically located operations enable Aeon to satisfy market requirements, via an extensive distribution network in order to support increasing demand. Aeon s valve technology is a significant development in water and natural gas conservation. Growing demand combined with depleting reserves heightens awareness of the need to reduce wastage. Aeon sees an increasing role for its products in both the developed and developing world. This superior performance and reliability positions Aeon a generation ahead of other valve manufacturers. This has resulted in partnerships with some of the world s largest utilities. AEON является ведущим производителем и мировым поставщиком высококачественной промышленной арматуры для воды и газа, а также пожарного оборудования. Конструкция задвижки является оригинальной разработкой дизайнеров компании. Компания AEON была основана в Великобритании в 1996 и реструкторизована в апреле 2007 года. В 2008 году открыла свои филиалы в странах Ближнего Востока и Центральной и Восточной Европы. Создание таких локализованных отделений стало необходимостью в связи с расширением дистрибьюторской сети для удовлетворения потребностей растущего спроса со стороны клиентов. Технология, используемая в задвижках AEON представляет собой значительный шаг вперед в области развития запорной и трубопроводной арматуры для подачи воды и природного газа. Растущий спрос, с одной стороны, и уменьшение природных ресурсов с другой, способствует более рациональному использованию природных ресурсов, из-за чего AEON признает растущую важность своей продукции на рынках развитых и развивающихся стран. Высокая прочность и надежность продукции ставит AEON впереди других производителей промышленной арматуры, что является результатом сотрудничества с крупнейшими компаниями в области водо-газоснабжения. Uzņēmums Aeon ir vadošais aizbīdņu ražotājs un piegādātājs visā pasaulē, un darbojas ūdens, gāzes un ugunsdzēsības aprīkojuma nozarē. Uzņēmums Aeon tika nodibināts Lielbritānijā gadā un gada aprīlī tika restrukturizēts, lai izveidotu un attīstītu Aeon grupu gadā uzņēmums paplašināja darbību Tuvajos Austrumos un Eiropā. Šīs stratēģiskās darbības ļauj uzņēmumam Aeon apmierināt tirgus prasības, izmantojot plaši sazarotu izplatīšanas tīklu, lai nodrošinātu augošajam pieprasījumam atbilstošu piedāvājumu. Aeon aizbīdņu tehnoloģija ir nozīmīgs sasniegums ūdens un dabas gāzes resursu ekonomijā. Augošs pieprasījums kopā ar izsīkstošiem resursiem izteikti norāda uz nepieciešamību samazināt zudumus. Aeon ražoto produktu nozīme pieaug gan attīstītajās, gan jaunattīstības valstīs. Šo produktu izcilā veiktspēja un uzticamība ļauj Aeon vienmēr būt soli priekšā citiem aizbīdņu ražotājiem. Tā rezultātā ir nodibinātas partnerattiecības ar vairākiem no pasaulē lielākajiem komunālo pakalpojumu sniedzējiem. 3 JAUNI RISINĀJUMI ŪDENS UN KANALIZĀCIJAS ARMATŪRĀ Pagātnē daudziem aizbīdņiem tika novērotas hermētiskuma problēmas un grūtības ar to atvēršanu un aizvēršanu. AEON ir atrisinājis šo problēmu, radot jaunu aizbīdņu paaudzi. Firmas galvenā mītne atrodas Lielbritānijā. Sabiedrībai ir ražotnes un noliktavas arī Polijā (Šamotulos) un Apvienotajos Arābu Emirātos (Dubaijā). AEON cieši sadarbojās ar daudziem ūdens un gāzes piegādātājiem. Šīs sadarbības rezultātā tika izveidots unikāls aizbīdnis ar patentētu integrētu ķīli, kuram ir divkāršs blīvējums un zems aizvēršanas moments. B TIPS Unikālais integrētais ķīlis A TIPS Perfekts divkāršs blīvējums Zems aizvēršanas moments Aizvēršanas/atvēršanas rādītājs Ķīļa gala bezberzes blīvējums 4 This product maybe subject to design review and specification change without notice. For further information on AEON products and services please contact our Sales Department Part 200% of the Radius Systems Group hermētiskuma ĪPAŠĪBAS UN PRIEKŠROCĪBAS Divkāršs ķīļa blīvējums Garantē 200% hermētiskuma aizverot - katru reizi, visā aizbīdņa ekspluatācijas laikā. 100% sintētiska gumija Pateicoties pielietotās gumijas visaugstākai kvalitātei aizbīdnim ir piešķirts W270 sertifikāts. Pilna caurplūde caur aizbīdni Aizbīdņa konstrukcija garantē vienmērīgu caurplūdi. Stieņa divgājienu vītne Samazina apgriezienu skaitu aizbīdņa apkalpes laikā un optimalizē apkalpes izmaksas. Vienkārša moduļveida konstrukcija Noblīvējums aizbīdņa aizvēršanas pēdējā fāzē. Ķīļa gala bezberzes blīvējums Pateicoties iespējai nomainīt aizbīdņa stieņa blīvējumu pie spiediena, pilnīgi atvērtā pozīcijā, nav pārtraukumu ūdens piegādē. Izturīgs marķējums ar integrētu svītrkodu Produkta viennozīmīga identifikācija un vienkārša pārvaldība. Plastmasas aizsargapvalki Ļauj papildus nodrošināt aizbīdņu kvalitāti uzglabāšanas, transportēšanas un instalācijas laikā. Pilnīga ķīļa vadīšana Ķīlis ir aprīkots ar plastmasas detaļām, kurām ir zems berzes koeficients. Tas ļauj instalēt aizbīdni vertikālā un horizontālā pozīcijā. Firmas Aeon A un B tipa ūdens aizbīdņiem ir iegūti sertifikāti, kas ļauj izmantot tos dzeramā ūdens apgādes tīklos daudzās valstīs visā pasaulē. 5 Šī produkta dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai saņemtu plašāku informāciju par AEON produktiem un pakalpojumiem, sazinieties ar mūsu tirdzniecības nodaļu. TABLE OF CONTENTS СОДЕРЖАНИЕ SATURA RĀDĪTĀJS Resilient Seated Gate Valves Клиновые задвижки Aizbīdņi Butterfly Valves Затворы дисковые поворотные Puspagrieziena aizbīdņi Knife Gate Valves Задвижки ножевые Nažveida aizbīdņi Check Valves Клапаны обратные Pretaizbīdņi Strainers with Flanged Ends Фильтры фланцевые Filtri ar atlokiem Double Orifice Air Relief Valves, Automatic, for Sewage Двойной воздушный клапан Automātiskie atgaisošanas aizbīdņi ar divām atverēm, kanalizācijai Couplings, Expansion Joints Муфты, kомпенсаторы Savienojumi Dismantling Joints Демонтажные вставки Demontāžas savienojumi Repair Clamps Ремонтые хомуты Remonta uzmavas Cast Iron Pipe Fittings Чугунные фланцевые части Ķeta veidgabali Accessories Aксессуары Piederumi Due to ongoing improvement ÆON reserves the right to modify the products. В связи с непрерывным развитием компания AEON оставляется право вносить изменения в спецификацию изделий. Uzņēmums AEON patur tiesības modificēt produktus, veicot to pastāvīgu uzlabošanu. 6 Resilient Seated Gate Valve, Type A Задвижка фланцевая c обрезиненным клином, тип A Aizbīdņi ar gumijotu ķīli, tips A DN40 - DN300 (EPDM) Patented dual seal technology, the optimal Resilient Seated Gate Valve provides perfect seal tightness with low torque, minimal number of turns, and full traceability. Запатентованная конструкция клина с двойным уплотнением позволяет задвижке обеспечить полную герметичность с маленьким усилием для закрывания и минимальным числом оборотов. Izmantojot patentēto dubultā blīvējuma tehnoloģiju, aizbīdnis ar gumijoto ķīli nodrošina perfektu blīvējuma hermētiskumu un zemu griezes momentu, minimālu apgriezienu skaitu un pilnīgu izsekojamību. Face to Face in accordance to: DIN F4 (EN Series 14), DIN F5 (EN Series 15) Maximum Working Presure PFA: 16 bar / PN16 Working temperature: Maximum +70 C Construction complies to: EN &2, DIN 3352, EN 1171, BS &2 Certification: DVGW, WRAS, BSI Kitemark, Russian Certificate of Conformity, Hygienic Certificate PZH Flange Type: Bonnet Top: Complies to GW 336 (adaptation of extension spindle) Coating: 250 μm FBE coating, external and internal Marking: Full traceability with bar-code Instalation for water, potable water and other inert fluids for flow closing Строительная длина соответствует: DIN F4 (EN ряд 14), DIN F5 (EN ряд 15) Максимальное рабочее давление PFA: 16 бар / PN16 Температура среды: Mаксимум +70 C Разработана в соответствии с: EN &2, DIN 3352, EN 1171, BS &2 Сертификаты: DVGW, WRAS, BSI Kitemark, Российский cертификат cоответствия, Санитарноэпидемиологическое заключение Фланцевые соединения: Крышка: Соответствует GW 336 (адаптация штока) Покрытие: Внешнее и внутреннее эпоксидное покрытие, 250 мкм Маркировка: Полная прослеживаемость, со штрих-кодом Применение: Для полного перекрытия потока рабочей среды Attālumi starp malām, atbilstoši standartam: DIN F4 (EN 558-1, 14. sērija), DIN F5 (EN 558-1, 15. sērija) Maksimālais darba spiediens PFA: 16 bāri / PN16 Darba temperatūra: Maks. +70 C Konstrukcija atbilst standartiem: EN &2, DIN 3352, EN 1171, BS &2 Sertifikācija: DVGW, WRAS, BSI Kitemark, Krievijas atbilstības sertifikāts, higiēnas sertifikāts PZH Atloka tips: EN PN10 un PN16 Pārsega augšdaļa: Atbilst GW 336 (kāta pagarinājuma adaptācija) Pārklājums: 250 μm FBE pārklājums, ārējs un iekšējs Marķējums: Pilnīga izsekojamība, izmantojot svītrkodu Ūdens, dzeramā ūdens un citu inertu šķidrumu plūsmas noslēgšanas aprīkojums Design features Конструктивные особенности Konstrukcijas elementi Patented double seated integral ductile iron wedge, fully EPDM encapsulated Very low closing torque with perfectly smooth patented guiding Two stem seals fully replaceable under pressure Patented primary seal integrated in the wedge to achieve perfect top seal when valve is opened. Клин, полностью вулканизированный EPDM, из ковкого чугуна с двойным мягким уплотнением Очень низкий закручивающий момент Два уплотнительных кольца на штоке заменяются под давлением Задвижки с запатентованным интегрированным прорезиненным клином с двойным уплотнением: отличная герметичность. Patentēts divpusējs integrēts kaļamā ķeta ķīlis, pilnībā iekapsulēts EPDM Ļoti zems aizvēršanas griezes moments ar perfekti gludu patentētu vadotni Divi kāta blīvējumi, pilnībā nomaināmi zem spiediena Patentētais primārais blīvējums integrēts ķīlī, lai nodrošinātu perfektu augšējo blīvējumu, kad aizbīdnis ir atvērts. 7 Šī produkta dizains un specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma. Lai saņemtu plašāku informāciju par AEON produktiem un pakalpojumiem, sazinieties ar mūsu tirdzniecības nodaļu. Nr. Part Name Деталь Detaļas nosaukums Material Материал Materiāls Notes: - Lifting eye-bolts standard from DN200 - Stem in high chrome X5CrNiMo / available on request Примечания: - Для DN200 и выше рым-болты - Шпиндель X5CrNiMo / на заказ Piezīmes. - Celšanas cilpskrūves standarta aprīkojumā no DN200 - Kāts no tērauda ar augstu hroma saturu X5CrNiMo / pieejams pēc pieprasījuma Body Корпус Korpusss Bonnet Крышка Pārsegs Wedge Клин Ķīlis Wedge Nut Гайка клина Ķīļa uzgrieznis Guide Shoe Направляющие Vadotnes pamatne Stem Шпиндель Kāts Gland Bush Вкладыш крышки Blīvslēga ieliktnis Bonnet Gasket Прокладка крышки Pārsega paplāksne O-ring Seal Кольцевое уплотнение Blīvgredzens Dust Seal Пылезащитное уплотнение Pretputekļu blīvējums Bonnet Screws Болты крышки Pārsega skrūves Bottom Washer Подшипник скольжения Apakšējā paplāksne Acetal Circlip Пружинное кольцо Atspergredzens D.I., EPDM encapsulated EN-GJS-500-7, резина EPDM Kaļamais ķets, iekapsulēts EPDM, EN-GJS H.T. dezincification resistant Brass Латунь, устойчивая к коррозии Rūdīts misiņš, noturīgs pret koroziju Plastic POM Износостойкий пластик-полиамид POM Poliamīds (POM) Stainless Steel X20Cr13 / / 420 Нержавеющая сталь X20Cr13 / / 420 Nerūsējošs tērauds X20Cr13 / / 420 H.T. dezincification resistant Brass Латунь, устойчивая к коррозии Rūdīts misiņš, noturīgs pret koroziju Elastomer EPDM Резина EPDM Etilēnpropilēndiēna monomērs (EPDM) Elastomer EPDM Резина EPDM Etilēnpropilēndiēna monomērs (EPDM) Elastomer NBR Резина NBR Akrilnitrilbutadiēna elastomērs (NBR) Steel FeZn5 gr 12.9, zinc plated Cталь FeZn5 гр 12.9, оцинкованная Cinkots tērauds FeZn5 gr 12.9 Stainless Steel A2-70 on request Нержавеющая сталь A2-70 на заказ Nerūsējošs tērauds A2-70 pieejams pēc pieprasījuma Plastic POM Износостойкий пластик-полиамид POM Poliamīds (POM) Plastic POM Износостойкий пластик-полиамид POM Poliamīds (POM) Dimension (mm & kg) Размеры (мм & кг) Izmēri (mm & kg) DN L F F H B K PN16 / PN / / 400 b x n PN16 / PN10 19x4 19x4 19x4 19x8 19x8 19x8 23x8 D x12 / 23x8 27x12 / 23x12 27x12 / 23x12 Stem Top Square Квадрат штока Kāta augšdaļas šķērsgriezuma laukums 14,3 14,3 17,3 17,3 19,3 19,3 19,3 24,3 27,3 27,3 Turns to open/close Число оборотов Apgriezieni atvēršanai/ aizvēršanai Вес, кг Svars, kg 6, , ,5 21,5 25,5 F4 11,3 13,8 15,3 17,6 20,3 35,8 39,6 60,8 84,2 131 F5 12,5 14,7 16,3 18,8 21,9 38,5 40,7 66,5 93,2 145 Kv [m3/h] Notes: - DN65 is also suitable for DN60 flange connections - DN80 PN10 with four holes drilling also available - All sizes available with PN10 or PN16 flanges - Clock-wise or anti-clockwise to close Примечания: - DN65 подходит также к фланцевым соединениям DN60 - DN80 PN10 c четыре ысверленными отверстиями на заказ - Все диаметры с фланцами PN10 или PN16 - Закрытие вправо или влево Piezīmes. - DN65 ir arī piemērots atloku DN60 savienojumiem - Pieejams arī DN80 PN10 ar četriem skrūvju caurumiem - Visi lielumi pieejami ar atlokiem PN10 vai PN16 - Lai aizvērtu, jāgriež pulksteņrādītāju kustības virzienā vai pretēji 8 This product maybe subject to design review and specification change without notice. For further information on AEON products and services please contact our Sales Department Resilient Seated Gate Valve Задвижка фланцевая с обрезиненным клином Aizbīdņi ar gumijotu ķīli DN350 - DN600 (EPDM) The Resilient Seated Gate Valve available in sizes DN350-DN600 is a highly reliable valve with superior seal tightness characteristics, in compliance with major International standards. Задвижка фланцевая с обрезиненным клином DN350-DN600 обладает высокой прочностью и обеспечивает полную герметичность в соответствии с основными стандартами. Aizbīdnis ar gumijotu ķīli, pieejams lielumu diapazonā DN350-DN600, ar izciliem blīvējuma hermētiskuma parametriem, kas atbilst galvenajiem starptautiskajiem standartiem. Face to Face in accordance to: DIN F4 (EN Series 14), DIN F5 (EN Series 15) Maximum Working Presure PFA: 16 bar / PN16 Working temperature: Maximum to +70 C Construction complies to: EN & 2, DIN 3352, BS Certification: Russian Certificate of Conformity, Hygienic Certificate PZH Flange Type: Coating: 250 μm FBE coating, external and internal Instalation for water, potable water and other inert fluids for flow closing Строительная длина соответствует: DIN F4 (EN ряд 14), DIN F5 (EN ряд 15) Максимальное рабочее давление PFA: 16 бар / PN16 Температура среды: Mаксимум до +70 C Разработана в соответствии с: EN & 2, DIN 3352, BS Сертификаты: Российский сертификат соответствия, Санитарно-эпидемиологическое заключение Фланцевые соединения: Покрытие: Внешнее и внутреннее эпоксидное покрытие, 250 мкм Применение: Для полного перекрытия потока рабочей среды Attālumi starp malām, atbilstoši standartam: DIN F4 (EN 558-1, 14. sērija), DIN F5 (EN 558-1, 15. sērija) Maksimālais darba spiediens PFA: 16 bāri / PN16 Darba temperatūra: Maks. līdz +70 C Konstrukcija atbilst standartiem: EN & 2, DIN 3352, BS Sertifikācija: Krievijas atbilstības sertifikāts, Higiēnas sertifikāts PZH Atloka tips: EN PN10 un PN16 Pārklājums: 250 μm FBE pārklājums, ārējs un iekšējs Ūdens, dzeramā ūdens un citu inertu šķidrumu plūsmas noslēgšanas aprīkojums Design features Конструктивные особенности Konstrukcijas elementi Fully EPDM encapsulated ductile iron wedge Stem packing with three O-Rings, one primary O-Ring seal and one dust seal Heavy duty ductile iron construction with stainless steel 13% Cr stem, brass wedge nut and collar Valve is supplied with Hand Wheel as standard. Клин из ковкого чугуна полностью вулканизированный EPDM Три уплотнительных кольца на штоке, одно главное кольцо и пылезащитное уплотнение Усиленная конструкция из ковкого чугуна со штоком из нержавеющей стали
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks