Bruno mathsson

Description
1. BRUNO MATHSSON (1907-1988) 2. -BRUNOMATHSSON Bruno Mathsson var en svensk møbeldesigner og arkitekt som ble født i 1907 og døde i 1988. Han fikk inspirasjon fra…

Please download to get full document.

View again

of 6
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Entertainment & Humor

Publish on:

Views: 5 | Pages: 6

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. BRUNO MATHSSON (1907-1988)
 • 2. -BRUNOMATHSSON Bruno Mathsson var en svensk møbeldesigner og arkitekt som ble født i 1907 og døde i 1988. Han fikk inspirasjon fra blant annet funksjonalismen, modernismen og gamle svenske tradisjoner innen håndverk. Bruno var sønnen til en snekker i byen Värnamo i Sverige, og dette gjorde det ganske åpenbart hva han ville utdanne seg som. Så etter han hadde gått på skole, begynte han å jobbe hos faren sin og fikk stor interesse innen møbler og spesielt stoler. Dette gjorde til at han lagde en spesiell konstruksjon av trestoler, hvor man bøyde og limte under varmt vann.
 • 3. “Gresshopper” Da Bruno Mathsson i 1931fikk i oppdrag å designe en stol for Värnamo Lasa Retts venterommet, prøvde han for første gang å skape en stol med hengende webbing- matte, for å oppnå en komfortabel sittes- tilling uten polstring og fjærer. Stolen ble bygd i massivt tre, med separat sitteramme og armestativ. Sykehuspersonalet ga sto- len navnet ”Gresshopper”, og syns stolene så forferdelige ut og sto en stund oppe på loftet. Men etter hans gjennombruddstid kom de til ære igjen. “De Tre Grunnstolene” Men Bruno var ikke ferdig med dette, og fortsatte entusiasmen sin til å utvikle ideer. Han studerte nøye sitte-teknikken, og prøvde ut dette ved å sette seg i en snøfonn ute og studerte avtrykket kroppen hans gjorde. Det ble også mange andre teknikker han eksperimenterte med. Og dette gjorde til at i løpet av årene 1933-1936, designet han serie med stoler, ”de tre grunnstolene,” som ble kalt arbeids-, hvile og lig- gestol. De ble laget i laminert tre, med flettet sadelgjord i sete og rygg. Etter denne serien, fikk han tilbud fra Gustav Munthe fra ett museum i Göteborg om lage en utstilling. Her viste han frem blant annet den nye stolserien og det geniale sammenleggbare bordet. Denne utstillingen ble en suksess, og ble Bruno sitt gjennombrudd og anerkjennelse som designer i Sverige. Og etter dette ble han kjent i veldig mange stort byer som f. eks New York.
 • 4. - Bruno lagde også ett veldig populært bord med veldig mange funk- sjoner. Enten om du bodde i en liten leilighet eller ett hus med en stor familie passet denne inn. 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 • 5. - 1907-1988 Bruno Mathsson var en veldig særpreget og sta kunstner. Han levde med og for sin kunst, og ville alltid prøve å skape nye møbler for en ny tid. Og i en alder av 74 år, laget han en arbeidsplass for databrukere som lindret skuldrene dems, fordi de var utstyrt med en såkalt ”wing”. I 1986 forlot det siste møbelet Bruno Mathsson sitt tegnebord, og i 1988 døde han av en sykdom. Her er noen av hans andre, meste kjente kreasjoner: - MIMAT (1932) - THE EVA CHAIR (1935) - SWIVEL CHAIR (1939-1940)
 • 6. KILDER: - http://www.scandinaviandesign.com/bruno-mathsson-int/test.htm (under Prof. Bruno Mathsson.) - http://www.arkitekturnytt.no/2006/03/bruno-mathsson-i-stockholm.html http://www.scandinavian- design.com/bruno-mathsson-int/test.htm
 • Related Search
  Similar documents
  View more...
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks