Brosura H-500 2017 Presentation RO

Description
Brosura H-500

Please download to get full document.

View again

of 42
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 42

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Cartea este protejată prin legea drepturilor de autor.Este interzisă reproducerea integrală sau parţială a cărţii fără acordul scris al companiei Coral Club  3   Cuprins Introducere Planeta apei Apa din organismul viu – un ocean endogen Fluxurile de apă din organism Poluarea organismului Anomaliile apei Polaritatea apeiApa – un solvent universal Punţile invizibile ale apei Apa se formează în mod diferit Adevăratul combustibil al vieţii La început a fost Hidrogenul Electronii se deplasează între atomii de hidrogen Hidrogenul negativ este benec pentru dumneavoastră Transmiteţi vă rog electronii Oxidarea şi refacerea - bursa schimburilor din organism Potenţialul REDOX – benec sau nu? Hrana săracă în electroni Mediul biologic de viaţă. Legătura cu cancerul Mediul biologic de existenţă al patogenilor Celulele epuizate de electroni ”suferă de durere” Substanţele coloidale pe bază de siliciu transportă hidrogenul negativ Radicalii liberi de oxigen AntioxidanţiiHidrogenul încărcat negativ - un antioxidant srcinal ”H-500” furnizează energie liberă Descrierea produsului ”H-500” Recomandări practice pentru administrarea ”H-500” Jurnalul succesului 46789101011111213141516171922232427282930323336383842  4   Izvorul tinereţii veşnice este un izvor legendar, care conform credinţei populare redă sănătatea şi tinereţea celor care beau apă din el. Legendele despre un asemenea izvor şi puterea vindecătoare a apei acestuia au existat încă din cele mai străvechi timpuri şi au circulat prin toată lumea. Herodot explica longevitatea exclusivă a vieţii etiopienilor datorită consumului zilnic de apă dintr-un izvor care conţinea o apă specială. Termenul de ”apă vie” îl regăsim în ”Istoria lui Alexandru cel Mare” şi descrie izvorul regenerator, dătător de viaţă din partea opusă a ţinutului întunericului. În Evanghelia după Ioan, Iisus vindecă un om la Vitezda în Ierusalim cu ”apă vie”. O altă referire la izvorul tinereţii fără bătrâneţe, aşezat la poalele unui munte în India, se regăseşte în romanul medieval ”Călătoriile lui Sir John Mandeville”.Căutarea nemuririi şi tinereţii veşnice reprezintă subiectul multor mituri şi legende, până și căutările legendare ale alchimiştilor de a găsi ”piatra lozofală” nu se refereau la elixirul capabil să transforme metalul comun în aur, ci la ”apa vie” care să permită atingerea nemuririi.  În 1546 Lucas Cranach cel Bătrân i-a sugerat ului său ideea de a picta tabloul ”Fons Juventus” (”Sursa tinereţii veşnice”) în care este redată o scenă unde un grup de femei în vârstă intră în izvorul renaşterii și ies metamorfozate în tinere frumoase.Cercetătorii de astăzi au ajuns la concluzia că aceste mituri conţin și o parte de adevăr şi că nu  întâmplător metaforele legate de izvorul tinereţii veşnice şi ”apa vie” se referă în mod direct la apă. Cercetând diversele relatări de-a lungul timpului, descoperim principiile cu adevărat miraculoase şi extraordinar de puternice ale acţiunii benece ale apelor din divese ţinuturi şi aăm care este beneciul maxim al proprietăţilor unice şi irepetabile ale acestora. Aceste ape au o compoziţie unică, specică ce nu se regăseşte  în apele îmbuteliate sau în apa de la robinet. Posibilitatea utilizării acestor proprietăţi magice, oriunde ne-am aa, reprezintă un avantaj al generaţiei noastre. Nu trebuie să irosim această şansă, ţinând cont de faptul că in ecare zi primim informaţiile necesare îmbunătăţirii continue a stării de sănătate, atât bunăstarea noastră zică, cât şi cea spirituală depind de alegerile pe care le facem. Putem arma că apa reprezintă unul dintre factorii care stabilesc şi decid existenţa umanităţii în toate aspectele sale. Astăzi avem posibilitatea şi responsabilitatea de a lua decizii corecte în baza informaţiilor şi faptelor existente. Nu trebuie să riscăm să rămânem neştiutori şi trebuie să înţelegem că apa Introducere Sir John Mandeville  5   reprezintă unul dintre pilonii reali ai vieţii care ne susţine longevitatea și sănătatea într-un mod considerat anterior de mulţi oameni de ştiinţă neverosimil. Cercetările au demonstrat că în spatele sursei tinereţii veşnice a ”apei vii” se ascunde un adevăr ştiinţic, care constituie unul dintre cei mai importanţi factori care determină nivelul nostru de energie şi implicit al forţelor vitale. Această acţiune se poate observa cu ajutorul mijloacelor ştiinţice disponibile. Indiferent de calea pe care o alegem, la baza ei stau principiile aate la baza ”apei vii”. Consumul de ”apă vie” ne poate ajuta cu adevărat să obţinem schimbări radicale pe care putem să le împărtăşim şi altor oameni, iar ei vor avea posibilitatea să urmeze aceeaşi cale. ”Sursa tinereţii veşnice ”  de Lucas Cranach cel Bătrân
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks