BookDaCapo CT 2

Description
AACZ

Please download to get full document.

View again

of 34
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 9 | Pages: 34

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  1 Test case-uri  –    testarea pozitivă   Identificator Test1 Tester Burlacu Mădălina  Versiune 0.1 Scop Verificarea funcționalității prin apelarea cu un click din meniul Dependenţe şi pre - condiţii  Existena unui utilizator înregistrat Butonul User este afișat doar pentru utilizatorii logați   Butonul Sign Up este afișat doar pentru vizitatori   Butonul Login este afișat doar pentru vizitatori  Initializare Logarea utilizatorului Finalizare Utilizatorul/Vizitatorul parcurge o serie de pași pentru a deschide o pagină   Acţiunea realizată  1.   Click pe butonul Home 2.   Click pe butonul Sign up 3.   Click pe butonul Login 4.   Click pe butonul Hotel 5.   Click pe butonul Restaurant 6.   Click pe butonul Tur 7.   Click pe butonul User Rezultat aşteptat  1.   Pagina Home ar trebui să fie afișată  2.   Pagina Sign Up ar trebui să fie afișată  3.   Pagina Login ar trebui să fie afișată  4.   Pagina Hotel ar trebui să fie afișată  5.   Pagina Restaurant ar trebui să fie afișată  6.   Pagina Tur ar trebui să fie afișată  7.   Pagina User ar trebui să fie afișată   Rezultat obţinut  1.   Pagina Home este afișată  2.   Pagina Sign Up este fie afișată    2 3.   Pagina Login este afișată  4.   Pagina Hotel este afișată  5.   Pagina Restaurant este afișată  6.   Pagina Tur nu este afișată –    404 Error No Found BUG (B1000)  7.   Pagina User este afișată   Pondere importanţă  1 Identificator Test2 Tester Burlacu Mădălina   Versiune 0.1 Scop Verificarea câmpurile editabile din pagina de Sign Up Dependenţe şi pre - condiţii  Initializare Accesare pagina Sign Up ca vizitator Finalizare Afișarea caracterelor introduse   Acţiunea realizată   1.   Introduceți caractere în câmpul Nume  2.   Introduceți caractere în câmpul Prenume  3.   Introduceți caractere în câmpul Telefon  4.   Introduceți caractere în câmpul Email  5.   Introduceți caractere în câ mpul Nume Utilizator 6.   Introduceți caractere în câmpul Parolă  7.   Introduceți caractere în câmpul Confirmare parolă   Rezultat aşteptat   Caracterele introduse ar trebui să fie   afișate   Rezultat obţinut   Caracterele introduse sunt afișate   Pondere importanţă   1  3 Identificator Test3 Tester Burlacu Mădălina   Versiune 0.1 Scop Verificarea autentificării  cu un utilizator înregistrat Dependenţe şi pre - condiţii   Utilizator înregistrat anterior Datele de autentificare sunt valide Initializare Accesare pagina Login Finalizare Realizarea corespunzătoare a autentificării   Acţiunea realizată   Introduceți date de autentificare: numele de utilizator și parolă   Rezultat aşteptat   Autentificare ar trebui să se realizeze cu succes   Rezultat obţinut   Autentificare se realizează cu succes Pondere importanţă   1 Identificator Test4 Tester Burlacu Mădălina   Versiune 0.1 Scop Verificarea apariției mesajului de avertizare la autentificarea cu un utilizator neînregistrat Dependenţe şi pre - condiţii   Utilizatorul nu există în baza de date Initializare Accesare pagina Login Finalizare Afișarea mesajului de avertizare   Acţiunea realizată   Introduceți date de autentificare: numele de utilizator și parolă   Rezultat aşteptat   Mesajul de avertizare ar trebui să fie afișat:   This username/password does not exist. Rezultat obţinut   Mesajul de avertizare este afișat.   Pondere importanţă   0,5  4 Identificator Test5 Tester Burlacu Mădălina   Versiune 0.1 Scop Verificarea apariției mesajului de avertizare la autentificarea cu un utilizator înregistrat și cu o parola incorectă   Dependenţe şi pre - condiţii   Utilizatorul există în baza de date   Initializare Accesare pagina Login Finalizare Afișarea mesajului de avertizare   Acţiunea realizată   Introduceți date de autentificare: numele de utilizator correct și parolă incorectă   Rezultat aşteptat   Mesajul de avertizare ar trebui să fie afișat:   This username/password does not exist. Rezultat obţinut   Mesajul de avertizare este afișat.   Pondere importanţă   0,5 Identificator Test6 Tester Burlacu Mădălina   Versiune 0.1 Scop Verificarea imposibilitatea creării a două conturi folosind aceeași adresă de email   Dependenţe şi pre - condiţii   Un utilizator a fost creat folosind adresa de email test@mail.com Initializare Accesare pagina Sign Up Finalizare Un mesaj de eroare este afișat   Acţiunea realizată   1.   Introduceți datele necesare creării contului: Nume, Prenume, Telefon, Email, Nume Utilizator, Parolă, Confirmare parolă  2.   Apăsați butonul Inregistrare   Rezultat aşteptat   Mesajul de eroare ar trebu i să fie afișat:    An user with this email address is already registered. Rezultat obţinut   Mesajul de eroare nu este afișat.  
Similar documents
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks