Библија за дјецу представља. Павлова задивљујућа путовања - PDF

Description
Библија за дјецу представља Павлова задивљујућа путовања написао: Edward Hughes Илустровао: Janie Forest Прилагодио: Ruth Klassen Превео: Dragan Djuric Продукција: Bible for Children 2012

Please download to get full document.

View again

of 22
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Engineering

Publish on:

Views: 12 | Pages: 22

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Библија за дјецу представља Павлова задивљујућа путовања написао: Edward Hughes Илустровао: Janie Forest Прилагодио: Ruth Klassen Превео: Dragan Djuric Продукција: Bible for Children Bible for Children, Inc. Дозвола: Имате право да копирате ову причу, све док је не продајете. Павле и Сила, слуге Исуса, били су у затвору. Не, они нису урадили ништа лоше истјерали су демона из жене. Они су показали људима у Филипима који су обожавали идоле - моћ истинског Бога и Његовог Сина Исуса. Због тога су били ухапшени, бичевани и затворени. Можда сте очекивали да Павле и Сила буду љути и огорчени. Али они то нису били. Уствари, у поноћ су сједилиипјевали химне хвале Богу! Сви затвореници и тамничар су их чули. Одједном, пјевање престаде. БОГ је послао ЗЕМЉОТРЕС да протресе затвор. Сва врата су се отворила. Свако је био ослобођен својих окова. Ох-ох! Тамничар је био убијеђен да су затвореници побјегли. Ако су они побјегли, он био могао бити кажњен смрћу. Ожалошћен, јадни тамничар извади нож. Хтио је да се убије, мислећи да су сужњи побјегли. А Павле повика: Не чини себи зла никаква, јер смо сви овдје! Када их је тамничар видио, рече: Господо, шта требам учинити да се спасем? Тада они рекоше: Вјеруј у Господа Исуса Христа и спашћеш се ти и сав дом твој. Радостан, тамничар повјерова. Ослобођени сутрадан, Павле и Сила су путовали по многим другим градовима, причајући људима о Исусу. Неки људи су повјеровали, док су други покушавали да их повриједе. Али Бог је био са својим слугама. Једне ноћи, Павле је проповедао сатима. Један младић је седећи поред отвореног прозора заспао. Сами можете претпоставити шта се онда десило. Сви су знали да је младић био мртав. Али Павле је сишао доле и узео га говорећи: Живот је у њему. Они су вратили младића у живот и сви су били веома срећни. Павле и Сила су имали многе авантуре док су путовали по Европи. Једна од највећих авантура Павлове десила када је он био на броду. Павле је био на броду, јер је био поново ухапшен. Сада је морао да се појави пред царем уриму, главном граду свијета. Јаки вјетрови успорили су брод. Изгледало је као да је спрема невријеме. То је био тежак пут за Павла и остале затворенике, а такођеизапосаду. Људи, видим да ће ова пловидба завршити са великом штетом. Капетан га није послушао. Када их је снашла велика олуја, везали су конопце око брода у нади да ће спријечити његово разбијање. Ако би се брод разбио, то био водени гроб за све. Бродјебиотоликоуопасностидајекапетан наредио свима да га олакшају. Трећег дана бацише товар брода у море. Можда ће то помоћи. Током ноћи, анђео се јавио Павлу говорећи му да ће све добро завршити. Другисубилиохрабрени када је Павле рекао: Не бојте се, људи, вјерујем да ће Бог урадити баш онако како је обећао. Међутим, морамо пристати на неко сигурно острво. Неколико дана касније, брод се насукао у близини острва Малта. Насукао се у стеновитим плићаку и распао. Капетан је командовао онима који су могли да пливају да скоче преко палубе први и допливају на копно. Остатак се такође спасио безбједно, неки на плочама, а неки на разбијеним комадима брода. На Малти, Бог је показао Своју моћ. Док су сакупљали дрва за ватру, змија угризе Павла. Људи су мислили да ће умријети. Али змијски угриз не учини никакво зло. Тада људи помислише да је Павле бог. Многи болесни људи дођоше и Бог их излијечи након што се Павле помолио за њих. Коначно, Павле је стигао у Рим. Требалојевишеод двије године да се његов судски поступак оконча. Током тог времена, Павле је изнајмио кућу и примао госте. ДализнатештајеПавлерекао својим посјетиоцима? Царство Божије! Господ Исус Христос! Павле је био Божији слуга у Риму, баш каоиусвим осталим његовим путовањима. Добар рат ратовах, трку заврших, вјеру одржах, писао је Павле из Рима. Библија нам не каже како је његов живот завршен, али други записи кажу да је Павле посјечен у Риму, по налогу цара, Нерона. Павле је преминуо као што је живио као вјерни слуга Божији, говорећи другима о Исусу Христу. Павлова задивљујућа путовања Прича из Божије ријечи, Библије је пронађена у Дјела апостолска 16, 27, 28 Улаз твоје ријечи даје свјетлост. Псалам 119:130 Крај Ова Библијска прича нам говори о нашем предивном Богy којинасјествориоикојижелидагаупознамо. Бог зна да смо урадили лоше ствари, које је он назива гријехом. Казна за гријех је смрт, али Бог те воли толико да је Сина свога јединог, Исуса, даодастраданакрстурадитвојихгријехова. Онда се Исус вратио из мртвих и отишао на Небо! Ако ти вјерујеш у Исуса и замолиш Га да опрости твоје гријехове, Он ће то учинити. Он ће доћи и живјети у теби сада, и ти ћеш живјет са Њим заувијек. Ако вјерујеш да је ово истина, реци ово Господу: Драги Исусе, вјерујем да си ти Бог, и да си постао човјек који је умро за моје гријехове, и сада Ти живиш опет. Молимтедођиу мој животи опрости моје гријехове, тако да ја могу имати нови живот сада, и једног дана ћу бити са Тобом заувијек. Помози да те слушам и живим за тебе као Твоје дијете. Амин. Читај Библију и разговарај са Господом сваки дан! Јован 3:16
Related Search
Similar documents
View more...
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks