BAŞARSOFT GIS ÇÖZÜMLERİ SAP HANA İLE COĞRAFİ VERİ ANALİZİNDE ÇIĞIR AÇIYOR - BAŞARSOFT

Description
1. Can YAĞAR İş Geliştirme ve Satış Müdürü 2. Başarsoft Sayılarla Başarsoft Ürünlerimiz, Çözümlerimiz Projelerimiz SAP Business Objects- Spectrum Spatial…

Please download to get full document.

View again

of 29
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Technology

Publish on:

Views: 4 | Pages: 29

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
 • 1. Can YAĞAR İş Geliştirme ve Satış Müdürü
 • 2. Başarsoft Sayılarla Başarsoft Ürünlerimiz, Çözümlerimiz Projelerimiz SAP Business Objects- Spectrum Spatial SAP Hana – Spectrum Spatial SAP Hana – Spectrum Spatial DEMO
 • 3. Başarsoft Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), Lokasyon bazlı servisler alanında yazılım ve proje geliştirmeleri yapan bunun yanında CBS ve LBS için gerekli Türkiye cadde/sokak detayında Altık harita üretimini gerçekleştiren ve bu konudaki teknolojileri ülkemizde öncü olarak kullanmaya ve kullanıcılara sunmayı ilke edinmiş olan Türkiye’nin %100 yerli sermayeli güçlü bilişim firmaları arasındadır. Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş.
 • 4. 1997 Kuruluş 1998 MapInfo Distribütör 1999 Aski Projesi 2001 İlk Yurt Dışı proje «Medine Belediyesi» 2004 İlk Kez Sahadan veri Toplama çalışması 2007 Google Maps Resmi Harita Sağlayıcısı 2008 İGO, Garmin, Resmi Harita Sağlayıcısı 2005 İlk %100 Yerli Navigasyon 2011 Dünaynın İlk Görme Engelli Navigasyonu 2014 Yandex Maps Türkiye resmi harita Sağlayıcısı 2014 MapInfo Bölge Distribütörü
 • 5. Başarsoft Türkiye’nin En hızlı Büyüyen Firmaları Arasında Son 7 yıldır Deloitte tarafından yapılan çalışmada Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 50 şirketi arasında
 • 6. Başarsoft Tanıyor muyuz? Başarsoft Aslında Hepimizin Cebinde…!
 • 7. Başarsoft Saha Ekipleri Sahadan Neler Topluyor ? • Cadde Sokak Bilgisi • Kapı Numaraları (sektör bazında) • Önemli Noktalar (Eczane, Otel, Hastane, Resmi kurum vb.) • Trafik ışıkları • Yol Yön Bilgileri • Dönüş yasakları • Yol tabelaları • Devlet yolları ve otobanlar • Hassasiyetli olarak GPS teknolojileri kullanılarak toplanmaktadır. Akıllı Harita Setimiz
 • 8. 450 adet Üst Kategoriye Ait Tablo 2.000.000 + POI Akıllı Harita Setimiz POI Şuan itibari ile
 • 9. CBS Ürün Ailesi
 • 10. Başarsoft Çözüm Ailesi
 • 11. Projelerimiz TTCBS Projesi: Tüm Telekom hatlarının sayısallaştırılması ve akıllandırılması. Türksat kablo Tv Projesi. (Tsunami) AYDES MBS Projesi Milli Emlak MEOP CBS Projesi
 • 12. Projelerimiz Maden Bilişim Yönetim Bilgi Sistemi MEB’e bağlı okulların harita üzerinde gösterilmesi ve çeşitli analizlerin yapılması Ulaştırma Bakanlığı kapsamında Görme engelliler için dünya’nın ilk görme engelli navigasyonu. EGO Ulaşım Portalı Projesi - ABBTrafik – ABB Kent Bilgi Sistemi
 • 13. Projelerimiz DHMİ Meydan Bilgi Sistemi CBS Tabanlı yer seçim ve pazarlama analizlerinin geliştirilmesi CBS tabanlı Ekspertiz analiz yazılımlarının geliştirilmesi Kapadokya bölgesi için 3 Boyutlu Turizm Portalı Potansiyel Ağaçlandırma alanlarının belirlenmesi Projesi
 • 14. Projelerimiz Konya şeker ekim alanı içerisinde bulunan arazilerin yönetimi projesi Erikli’ye bağlı dağıtım ağının optimizasyonu projesi. Mekansal Adres Kayıt Sistemi - MAKS
 • 15. Dağıtım, elektrik şebekelerinin kayıt altına alınması, numaralandırılması ve abonelerin elektrik şebekesi ile irtibatlandırılması çalışması sonrasında sisteme veri girişleri, düzenleme ve güncellemelerinde masaüstü kullanıcıları için hazırlanan ara yüz çalışmasının ana modülüdür. Başarsoft Çözüm Ailesi Elektrik Dağıtım Bilgi Sistemi - EDABİS
 • 16. CBS Web Uygulaması ile, var olan adres ve şebeke verilerinin sorgulanması, web ortamında harita üzerinde gösterilmesi, bu verilerin üzerinde analiz ve raporların alınması gerçekleştirilebilir. Başarsoft Çözüm Ailesi Doğalgaz Dağıtım Bilgi Sistemi - DOABİS
 • 17. CBS Web Uygulaması ile, var olan adres ve şebeke verilerinin sorgulanması, web ortamında harita üzerinde gösterilmesi, bu verilerin üzerinde analiz ve raporların alınması gerçekleştirilebilir. Başarsoft Çözüm Ailesi Su ve Kanalizasyon Dağıtım Bilgi Sistemi - SUDABİS
 • 18. SAP Ürünleri ve Başarsoft
 • 19. Luciad Video
 • 20. SAP Business Objects – Spectrum Spatial
 • 21. SAP Business Objects – Spectrum Spatial
 • 22. SAP Business Objects – Spectrum Spatial
 • 23. SAP Hana – Spectrum Spatial
 • 24. SAP Hana – Spectrum Spatial
 • 25. SAP Hana – Spectrum Spatial
 • 26. SAP Hana Entegrasyonu (Video)
 • 27. Canlı Demo
 • 28. Referanslarımız
 • 29. TEŞEKKÜRLER Can YAĞAR Mart 2016
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks