Arhit Domestica

Description
ljo

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 5 | Pages: 2

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
   VILLA DE ODIHNA SI VILLA RUSTICA Villae urbane erau destinate odihnii, luxului si vietii de oraş, iar villae rustica exploatarii agricole . Vilele de odina sunt pozitionate in zone mai linistite cum ar fi pe tarmul marii sau zonele muntoase. Plinius cel Tanar si alti scriitori antici lauda confortul lor, iar dupa cercetarile lor cea mai spectaculoasa este VILLA HADRIANA de la Tibur(Tivoli), in apropierea Romei la poalele Muntilor Albani. Avem de a face cu un complex de constructii izolate, gradini, monumente sculpturale care ocupa o suprafata mare din teren avand ca scop locul de odihna si delectari esterice toate pornind de la ideea unui imparat colectionar si cultivator. Villa utilizeaza numeroase stiluri si inovatii arhitecturale. Spre exemplu cupolele bailor de aburi au gauri circulare pe varf pentru a permite evacuarea aburului. Vila in sine a fost descrisa ca o capodopera arhitecturala. O echipa de specialisti in speologie a descoperit ca este chiar mai impresionata decat se credea anterior . La TIBUR intalnim edificii ca piata de aur, teatrul grec si latin, nimfe, bazine de inot, biblioteca greaca si latina , odeonul si multe altele toate fiind protejate de un zid urias de 200m lungime. Durata lucrarii acestei vile a fost deschisa in 123 si terminate in 135.  Spartianus afirma ca fiecare cladire a vilei purta numele unor locuri celebre din Orient, vizitate de Hadrianus in lungile sale calatorii (Liceul, Academia, Prytaneul, valea Temple si altele ) Arhitectura era in stil oriental, grec sau roman formand astfel un mozaic de stiluri. VILLA RUSTICA ã   Villa rustica indeplinea un scop econimic . ã   Planul constructiei trebuia sa răspunda unei necesităţi de locuire pentru stăpan, sclavi, adăpostirea vitelor si a recoltelor .  Grosimea de la baza ziului doveste faptul ca putea avea o inaltime de peste 2-3 m . judecand dupa schema terenului intrarea in curtea fermei se gasea spre apus. Locuinta poseda 8 incaperi (o curte o sala cu hypocaustum 5camere si un corridor). Pragurile de marmura se mai pastrau la usile interioare . La curtile si usile caselor se foloseau incuietori care prezentau siguranta.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks