Antonio-Amuri-Kako-ubiti-suprugu-i-zasto.pdf

Description
elada8 1 elada8 Antonio Amurri KAKO UBITI SUPRUGU I ZAŠTO 2 elada8 PRVI PREDGOVOR Ne poznajem autora ove knjige jer živi četiri stoljeća poslije mene) ali ne mogu ne diviti se i ne cijeniti njegovo djelo što popularizira osnovno načelo moga života da nema sreće u braku ako se ne oslobodimo supruge. Na žalost, moj mi položaj nije dopuštao sličnu razonodu, osim na službeni način i uz dužnu etiketu; a ni vrijeme u kojem sam živio, nije pružalo širo

Please download to get full document.

View again

of 121
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 121

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  elada8 1    elada8 2    Antonio Amurri KAKO UBITI SUPRUGU I ZAŠTO    elada8 3   PRVI PREDGOVOR Ne poznajem autora ove knjige jer živi četiri stoljeća poslije mene) ali ne mogu ne diviti se i ne cijeniti njegovo djelo što popularizira osnovno načelo moga života da nema sreće u braku ako se ne oslobodimo supruge. Na žalost, moj mi položaj nije dopuštao sličnu razonodu, osim na službeni način i uz dužnu etiketu; a ni vrijeme u kojem sam živio, nije pružalo široki izbor uklanjanja supruga: dva su, dakle, razloga zbog kojih me, možda, možete smatrati nemaštovitim čovjekom koji nije mogao smisliti drugo doli odrubljivanje glave kao sredstvo da se oslobodi nekih svojih žena. Ako sam i griješio u načinu, priznat ćete da sam zaslužio priznanje što se tiče broja ubijenih, odbačenih i zatočenih supruga.  A li, vratimo se ovoj knjizi koju sam pročitao u jednom dahu: neka su smaknuća po mojem mišljenju izvrsna, neka dijabolična, druga opet zabavna, a ima i paradoksalnih; istini za volju, sva su vrlo djelotvorna u teoriji, ali su od male koristi u praksi. Pitam se naime: kad već moram ubiti suprugu, zašto razmišljati o zlodjelu? Zašto se opterećivati i tako smiriti pomamu besmislenim razlozima? Suprugu treba povjeriti dobrom krvniku, odrubiti joj glavu i odmah se pozabaviti slijedećom.   Henrik VIII  elada8 4   DRUGI PREDGOVOR Moramo pošteno priznati da smo osjetili blagu zavist čitajući ovu dragocjenu knjigu koju bismo željeli a možda i morali sami napisati. Pa ipak, ma koliko uvjerljiva kad navodi razloge za ženoumorstvo, zbunjuje nas opisom načina i vremena ubojstva. Iz nekih izvještačenosti, nepraktičnih savjeta i blage podrugljivosti usputnih zapažanja, zaključujemo da autor nije NIKADA ubio ni jednu suprugu. Nije to moglo promaknuti našoj izoštrenoj osjetljivosti na tom području.  Jasno, ne namjeravamo stati na katedru, ali budi nam dozvoljeno ustvrditi da smo na djelu pokazali izuzetnu raznolikost i plodnost. Gospodin Verdoux
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks