Antichità e Istituzioni Romane-1-6.pdf

Description
Antichità e Istituzioni Romane – a.a. 2017/2018 I miti dei Romani (1) IANUS E IL SUO ARRIVO A ROMA Origo gentis Romanae Origo gentis Romanae a Iano et Saturno conditoribus per succedentes sibimet reges usque ad consulatum decimum Constantii (= 360 d.C.), digesta ex auctoribus Verrio Flacco, Antiate … Origo gentis Romanae, I (1) Primus in Italiam creditur venisse Saturnus; ut etiam Maronis Musa testatur illi

Please download to get full document.

View again

of 49
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 3 | Pages: 49

Extension: PDF | Download: 0

Share
Tags
Transcript
  Antichità e Istituzioni Romane – a.a. 2017/2018 I miti dei Romani (1) I   ANUS   E   IL   SU   ARRI!   A  R  A Origo gentis Romanae Origo gentis Romanae a Iano et Saturno conditoribus per succedentes sibimet reges usque ad consulatum decimum Constantii   (= 360 d.C.)  , digesta ex auctoribus Verrio Flacco, Antiate … Origo gentis Romanae # I (1) Primus in Italiam creditur venisse Saturnus ut etiam !aronis !usa testatur illis versibus Primus ab aet#erio venit Saturnus Ol$mpo % arma Iovis &ugiens, cet '  (Verg.,  Aen' , 8, 319-320)…(3) (uod cum ita existimetur, certum tamen est priorem Ianum in Italiam devenisse ab eoque venientem exceptum esse Saturnum' ac$.# Saturnalia # 1.%.7&1'  (7) Sed apud nos Ianum omnibus praeesse ianuis nomen ostendit, quod est simile Θυραίῳ ' )am et cum clavi ac virga &iguratur, quasi omnium et portarum custos et rector viarum . (8) Pronuntiavit )igidius Apollinem Ianum esse *ianamque Ianam,adposita dlittera quae saepe i litterae causa decoris adponitur, reditur red#ibetur redintegratur et similia . (9) Ianum quidamsolem demonstrari volunt, et ideo geminum, quasi utriusque ianuae caelestis potentem, qui exoriens aperiat diem, occidensclaudat invocarique primum, cum alicui deo res divina celebratur, ut per eum pateat ad illum cui immolatur accessus, quasi  preces supplicum per portas suas ad deos ipse transmittat'  (10) Inde et simulac#rum eius plerumque &ingitur manu dexteratrecentorum et sinistra sexaginta et quinque numerum tenens ad demonstrandum anni dimensionem, quae praecipua est solis potestas . (11)  Alii mundum, id est caelum, esse voluerunt Ianumque ab eundo dictum, quod mundus semper eat, dum in orbemvolvitur et ex se initium &aciens in se re&ertur unde et Corni&icius +t$morum libro tertio Cicero, inquit, non Ianum sed +anumnominat, ab eundo'  (12) inc et P#oenices in sacris imaginem eius exprimentes draconem &inxerunt in orbem redactumcaudamque suam devorantem, ut appareat mundum et ex se ipso ali et in se revolvi  . (13) Ideo et apud nos in quattuor partesspectat, ut demonstrat simulac#rum eius Faleris advectum' -avius .assus in eo libro quem de dis conposuit Ianum bi&rontem &ingi ait, quasi superum atque in&erum ianitorem eundem quadri&ormem, quasi universa climata maiestateconplexum'  (14  / Saliorum quoque antiquissimis carminibus deorum deus canitur' !arcus etiam !essala, Cn' *omitii inconsulatu collega idemque per annos quinquaginta et quinque augur, de Iano ita incipit (ui cuncta &ingit eademque regit, aquaeterraeque vim ac naturam gravem atque pronam in pro&undum dilabentem, ignis atque animae levem, in inmensum in sublime &ugientem, copulavit circumdato caelo quae vis caeli maxima duas vis dispares conligavit  . (15) In sacris quoque invocamusIanum -eminum, Ianum Patrem, Ianum Iunonium, Ianum Consivium, Ianum (uirinum, Ianum Patultium et Clusivium . (16) Cur -eminum invocemus, supra iam diximus Patrem, quasi deorum deum … ic.#e natura deorum # 2.'7   Cumque in omnibus rebus vim #aberent maxumam prima et extrema, principem in sacri&icando Ianum esse voluerunt, quod ab eundo nomen est ductum, ex quo transitiones perviae iani &oresque in liminibus pro&anarum aedium ianuae nominantur' Au*.# de i!itate dei  # 7.%  Ad Ianum pertinent initia &actorum I   ANUS   #$INUS  ( +EL   ,R  R  A+ ) Verg.,  Aen' , 7.607-614 sunt geminae .elli portae 0sic nomine dicunt/religione sacrae et saevi &ormidine !artiscentum aerei claudunt vectes aeternaque &erri robora, nec custos absistit limine Ianus #as, ubi certa sedet patri bus sententia pugnae,ipse (uirinali trabea cinctuque -abinoinsisgnis reserat stridentia limina consul,ipse vocat pugnas… !a$$o# de lingua latina # -.1'- ( ,Rist# L. au$nius iso ,$u*i# ,11) 1ertia est Ianualis, dicta ab Iano, et ideo ibi positum Iani signum et ius institutum a Pompilio, ut scribit in Annalibus Piso, ut sit aperta semper, nisi cum bellum sit nusquam' 1raditum est memoriae Pompilio rege &uisse opertam et post 1ito !anlioconsule bello Cart#aginiensi primo con&ecto ( 231 o 24- a..)  ,  et eodem anno apertam'  Res -estae *ivi Augusti  , 13 Ianum (uirinum, quem claussum esse maiores nostri voluerunt cum per totum imperium populi Romani terra marique esset  parta victoriis pax, cum priusquam nascerer, a condita urbe bis omnino clausum &uisse prodatur memoriae, ter me principe senatus claudendum esse censuit   (11 gennaio 29 a.C.; 25 a.C.; 13 a.C. o 3 d.C.) 5$. Li6.# 1.1%.4 .is deinde post )umae regnum clausus &uit semel 1' !anlio consule post Punicum primum per&ectum bellum (= 235 a.C.), iterum, quod nostrae aetati di dederunt, ut videremus, post bellum Actiacum ab Imperatore Caesare Augusto pace terra marique parta I   ANUS   E   IL   I   ANI%U&U$ ac$.# Saturnalia # 1.7.1%&23 (19) Regionem istam, quae nunc vocatur Italia, regno Ianus optinuit, qui, ut $ginus Protarc#um 1rallianum secutus tradit, um%amese aeque indigena terram 'an ita partiipata potentia possidebant, ut regio %amesene,oppidum Ianiulum !oitaretur  .  (20) Post ad Ianum solum regnum redactum est, qui creditur geminam &aciem praetulisse, ut quae ante quaeque post tergum essent intueretur quod procul dubio ad prudentiam regis sollertiamque re&erendum est, qui et  praeterita nosset et &utura prospiceret, sicut Antevorta et Postvorta, divinitatis scilicet aptissimae comites, apud Romanoscoluntur  . (21) ic igitur Ianus, cum Saturnum classe pervectum excepisset #ospitio et ab eo edoctus peritiam ruris &erum illum et rudem ante &ruges cognitas victum in melius redegisset, regni eum societate muneravit  . (22) Cum primus quoque aera signaret,servavit et in #oc Saturni reverentiam, ut, quoniam ille navi &uerat advectus, ex una quidem parte sui capitis e&&igies, ex alteravero navis exprimeretur, quo Saturni memoriam in posteros propagaret' Aes ita &uisse signatum #odieque intellegitur in aleaelusum, cum pueri denarios in sublime iactantes capita aut navia lusu teste vetustatis exclamant  . (23) os una concordesqueregnasse vicinaque oppida communi opera condidisse praeter !aronem, qui re&ert Ianiculum #uic, illi &uerat Saturnia % nomen    etiam illud in promptu est, quod posteri quoque duos eis continuos menses dicarunt, ut *ecember sacrum Saturni, Ianuariusalterius vocabulum possideret  . (24) Cum inter #aec subito Saturnus non conparuisset, excogitavit Ianus #onorum eius augmenta' Ac primum terram omnem ditioni suae parentem Saturniam nominavit aram deinde cum sacris tamquam deo condidit, quaeSaturnalia nominavit' 1ot seculis Saturnalia praecedunt Romanae urbis aetatem . 6i.# (ast) # 1. 23-&23'  Arx mea collis erat, quem volgus nomine nostro % nuncupat, #aec aetas Ianiculumque vocat  !e$*.#  Aen) # 8.4--&4-8 #aec duo praeterea disiectis oppida muris, reliquias veterumque vides monimenta virorum'#anc Ianus pater, #anc Saturnus condidit arcemIaniculum #uic, illi (ci!.  Capitolio/ &uerat Saturnia nomen . in.# Naturalis *istoria # 4.'8 In prima regione praeterea &uere in 2atio clara oppida … Saturnia ubi nunc Roma est,  Antipolis  quod nunc Ianiculum in parte Romae' $i*o *entis Romanae # 2&4(2 .1) Sed ut ad propositum revertamur, &erunt Creusam +rec#t#ei regis At#eniensium &iliam speciosissimam stupratam ab Apolline enisam puerum  (= #one)  , eumque *elp#os olim educandum esse missum ipsam vero a patre istarum rerum inscio 3ut#o cuidam comiti collocatam . (2) +x qua cum ille pater non posset exsistere, *elp#os eum petiisse ad consulendumoraculum, quomodo pater &ieri posset' 1am illi deum respondisse, ut quem postera die obviam #abuisset, eum sibi adoptaret  . (3) Itaque supra dictum puerum, qui ex Apolline genitus erat, obviam illi &uisse eumque adoptatum . (4) Cumadolevisset, non contentum patrio regno cum magna classe in Italiam devenisse occupatoque monte urbem ibidemconstituisse eamque ex suo nomine Ianiculum cognominasse' (4. 1) Igitur Iano regnante apud indigenas rudes incultosque Saturnus regno pro&ugus, cum in Italiam devenisset, benigneexceptus #ospitio est ibique #aud procul a Ianiculo arcem suo nomine Saturniam constituit  … (7) Verum quia, ut supra diximus, prior illuc Ianus advenerat, cum eos post obitum divinis #onoribus cumulandos censuissent, in sacris omnibus primum locum Ianodetulerunt, usque eo, ut etiam, cum aliis diis sacri&icium &it, dato ture in altaria, Ianus prior nominetur, cognomento quoqueaddito Pater, secundum quod noster   (i.e. Vergilius ) sic intulit anc Ianus Pater, #anc Saturnus conditit arcem' Ac subinde Ianiculum #uic, illi &uerat Saturnia nomen'  (  Aen' , 8.357-358). +ique,eo quod mire praeteritorum memor, tum etiam &uturi 4…5  A$noius# A d!ersus nationes # 4.2% (1  / +t tamen possemus utcumque accipere a vobis #as mentes impiarum plenissimas &ictionum, si non multa de diis ipsi tamcontraria promentes dissolventiaque 4se5 ipsa sustinere animi compelleretis adsensum . (2) Cum enim singuli singulos anteireinterioris contenditis scientiae laude, et deos ipsos quos opinamini tollitis et reponitis alios quos mani&estum est non esse, et aliusaliud de eisdem dicitis rebus, et innumeros esse conscribitis quos esse singulos semper consensio accepit #umana'  (3) Incipiamusergo sollemniter ab Iano et nos patre, quem quidam ex vobis mundum, annum alii, solem esse prodidere nonnulli' (uod si accipiemus ut verum sit, sequitur ut intellegi debeat nullum umquam &uisse Ianum, quem +erunt aelo atque *eata proreatumin Italia regnasse primum, Ianiuli oppidi onditorem, patrem (onti, ulturni generum, Iuturnae maritum  , atque ita per vosdei nomen eraditur, quem in cunctis anteponitis precibus et viam vobis pandere deorum ad audientiam creditis … I  U-URNA   E   IL   SU   &A%US   +EL   ,R  R  A+ !a$$o# lingua &atina # -.71 In contrariis diis, ab aquae lapsu lubrico l$mp#a' 2$mp#a Iuturna  quae iuvaret itaque multi aegroti propter id nomen #inc aquam petere solent' A &ontibus et &luminibus ac ceteris aquis dei, ut 1iberinus ab 1iberi… Se$6ius# ad Aen) # 12.14% Iuturna +ons est in Italia saluberrimus iu.ta Numium +lu!ium, ui nomen a iu!ando est inditum … *e #oc autem &onte Romamad omnia sacri&icia aqua ad&erri consueverat' .ene ergo Vergilius 1urno &ingit sororem, quae laborantes iuvare consueti' uic &onte propter aquarum inopiam sacri&icari solet cui 2utatius Catulus primus templum in campo !artis &ecti nam et Iuturnas &erias celebrant qui arti&icium aqua exercent, quem diem &estum Iuturnalia dicunt' Varro rerum divinarum quarto decimo ait 6Iuturna inter proprios deos n$mp#asque ponitur7   (= $rag%. 183 Carda&n) %I& # !I# 4'807  I&&R/   %-  ER71771 (utea $in6enuto nei $essi e &aus Iuturnae )   !0arcus/ .arbatius Pollio, % aed0ilis/ cur0ulis/, % Iuturna i sacrum 〚  rest0ituit/ 〛 ' % 8Puteal9' 〈 'in %argine &eriore 〉 :;<=>?@ <=D<E?@ GHHGJ <KL;H@ >?=;?H@ Iuturna i sacrum .  %I& !I# 4'80'  ER71781 (nei $essi e &aus Iuturnae ) M?N=<K Q ---*.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks