Анонси. 4 стр. 16 стр. - PDF

Description
Видання Української Асоціації Маркетингу Журнал заснований у травні 1998 р. Виходить 1 раз на 2 місяці МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАРКЕТИНГ В УКРАИНЕ» Відбулася 15 Конференція «Маркетинг

Please download to get full document.

View again

of 66
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Kids & Toys

Publish on:

Views: 21 | Pages: 66

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
Видання Української Асоціації Маркетингу Журнал заснований у травні 1998 р. Виходить 1 раз на 2 місяці МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «МАРКЕТИНГ В УКРАИНЕ» Відбулася 15 Конференція «Маркетинг в Україні» - щорічне зібрання членів асоціації та фахівців з маркетингу і реклами. На конференції обговорюються програмні питання діяльності УАМ на наступні роки, нові тенденції у галузі маркетингу та саморегулювання ринку; генеральний директор презентує звіт про роботу асоціації, обираються та затверджуються керівні органи УАМ. 4 стр. КОНГРЕСС ESOMAR 2015: КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ To Dublin! В этом году 68-ой ежегодный конгресс ESOMAR прошел именно там. Одно из знаковых событий в мире маркетинга и, особенно, маркетинговых исследований, посещаемое мной регулярно уже лет 10. Событие масштабное, ничего не скажешь: 1000 делегатов, 70+ стран, 100+ спикеров, воркшопы, самые почетные награды в отрасли и полная маркетинговая социализация. Итак, делюсь интересностями моего субъективного восприятия. 16 стр. Анонси ОГЛЯД РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ESOMAR СВІТОВОЇ ІНДУСТРІЇ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ Щорічно ESOMAR проводить дослідження індустрії маркетингових досліджень. Ми презентуємо короткий опис результатів даного дослідження з метою ознайомити вітчизняних читачів з новітніми тенденціями розвитку ринку маркетингових досліджень, кращими практиками та представити загальні проблеми і шляхи їх вирішення. Україна також надає свої дані до цього світового дослідження. ОБЪЕМ РЕКЛАМНОГО РЫНКА УКРАИНЫ 2015 И ПРОГНОЗ ОБЪЕМОВ РЫНКА ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ВСЕУКРАИНСКОЙ РЕКЛАМНОЙ КОАЛИЦИИ Эксперты Всеукраинской рекламной коалиции подвели итоги 2015 года и сделали прогноз развития рынка в следующем году. 19 стр. 41 стр. ТРИ КЕЙСА ПРОДАЖ С ПОМОЩЬЮ FACEBOOK В этой статье вы увидите три примера организации продаж услуг и товаров разной ценовой категории через Facebook: продажи через контент (розничные товары интернет-магазина электроники), продажи «в лоб» (тренинги для женщин) и продажи через сайты блогеров (автомобили).. 48 стр. УРОВЕНЬ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ ПОИСКЕ РАБОТЫ У МАРКЕТОЛОГОВ ОДИН ИЗ САМЫХ НИЗКИХ - НА ДВЕ ВАКАНСИИ ПРЕТЕНДУЕТ ТРИ СОИСКАТЕЛЯ. По материалам исследования Международного кадрового портала HeadHunter Украина (hh.ua) Можно говорить о том, что рынок неплохо адаптировался к работе в условиях кризиса, войны и финансовой нестабильности. Пиковые кризисные нагрузки наблюдались в прошлом, 2014 году, показатели динамики вакансий были отрицательными (наблюдалось падение количества вакансий на 30%) год стал годом балансирования на грани между кризисом и стабильностью. 58 стр. Київ, 2015 зміст Новини українського маркетингу 6 (93), листопад - грудень, 2015 рік Передплатний індекс ISSN Редакційна колегія: Павленко А. Ф., д.е.н., академік - головний редактор Лилик І. В., к.е.н., доцент - заст. головного редактора Бакушевич І. В., к.е.н. Будзан Б. П., к.т.н. Заруба В. Я., д.е.н. Каніщенко О. Л., д.е.н. Кравченко В. А., к.е.н. Крикавський Є. В., д.е.н. Крикунов М. В., к.т.н. Мороз Л. А., к.е.н. Онищенко В. П., д.е.н. Окландер М.А., д.е.н. Овсянніков Г.Г. Паніотто В. І., д. філос.н. Примак Т. О., д.е.н. Решетнікова І. Л., д.е.н. Решетілова Т. Б., д.е.н. Романенко Л. Ф., д.е.н. Старостіна А. О., д.е.н. Циганкова Т. М., д.е.н. Чурилов М. М., д. соц.н. Яцишина Л.К., к.т.н. «Маркетинг в Україні» визнано фаховим виданням з економічних дисциплін ВАК України до липня 2015 року. Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні»: історичний огляд Виступи на XV ювілейної міжнародної науково-практичної конференції «Маркетинг в Україні» Андрій Голіцин застосування методики «раеі» при формуванні робочих команд Лариса Яцишина бренд-менеджмент і маркетингові технології Олена Лабурцева Маркетинговий інструментарій зниження репутаційного ризику продуктових рітейлерів Наталия Бухалова конгресс esomar 2015: картинки с выставки МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ Мар яна Лилик Огляд результатів дослідження ESOMAR світової індустрії маркетингових досліджень Споживчі настрої в Україні, грудень 2015: індекс склав 53, Михаил Сокол Некоторые вопросы макроэкономики и их влияние на объемы рынка новых легковых автомобилей в Украине КОМУНІКАЦІЇ: РЕКЛАМА, PR Максим Лазебник Объем рекламного рынка Украины 2015 и прогноз объемов рынка Экспертная оценка Всеукраинской рекламной коалиции Інформаційно-правову підтримку надає ІАС Парус-Консультант тел.: (044) зміст Олена Давліканова, Альона Євдокимова Міжнародні практики протидії дискримінації за ознакою статі в рекламі через саморегулювання рекламного ринку ІНТЕРНЕТ МАРКЕТИНГ Андрей Зюзиков Три кейса продаж с помощью Facebook Интернет вещей - революция, которая происходит прямо сейчас ЕКОНОМИКА ЗНАНЬ Уровень конкуренции при поиске работы у маркетологов один из самых низких - на две вакансии претендует три соискателя Інтерв ю с Зузаной Зламаловой Международная сертификация образования: кто и зачем? Ольга Максименко Сертифікація у системі освіти як інструмент взаємодії вищої освіти із ринком праці Діяльність УАМ форуми, конференції, семінари та тренінги української асоціації маркетингу 2016 рік ПЕредплата Передплата Адреса редакції: 03680, Київ, пр. Перемоги 54/1 тел./факс: , , тел Верстка Гаращук Г.Є. Маркетинг-менеджер Лилик М.С. Засновник: Всеукраїнська громадська організація Українська Асоціація Маркетингу Свідоцтво про державну реєстрацію КВ 5533 від 19 жовтня 2001 р. Видавець: Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана Рекомендовано до друку Вченою радою КНЕУ. Протокол 6 від 24 грудня 2015 р. засідання Вченої ради КНЕУ. Підписано до друку 25 грудня 2015 р. Надруковано в ТОВ РА Сьома грань, м. Київ, пр. Перемоги, 67. Замовлення 1853 Наклад 1500 прим. Формат 60Х80/16. Умов.-друк. арк. 5. Повний або частковий передрук чи запозичення матеріалів, надрукованих у цьому виданні, допускається лише з письмового дозволу редакції. Відповідальність за зміст рекламних матеріалів несе рекламодавець. Українська Асоціація Маркетингу Новини українського маркетингу Міжнародна науково-практична конференція «Маркетинг в Україні»: історичний огляд Конференція «Маркетинг в Україні» - це щорічне зібрання членів асоціації та фахівців з маркетингу і реклами. На конференції обговорюються програмні питання діяльності УАМ на наступні роки, нові тенденції у галузі маркетингу та саморегулювання ринку; генеральний директор презентує звіт про роботу асоціації, обираються та затверджуються керівні органи УАМ. Перша конференція відбулася у 1999 році у період становлення маркетингу в Україні. Учасники конференції маркетологи підприємств та викладачі обмінювалися своїми напрацюваннями, розумінням маркетингу як науки та як інструментом ведення бізнесу. Що таке маркетинг та яка роль споживача це були теми жвавих дискусій. Вже у 2002 році на 3-й конференції члени асоціації затвердили Стандарти якості маркетингових досліджень (СОУ ). Прийняття Стандартів відбулося завдяки підтримки цієї діяльності п. Брайаном Бейтсом, президентом EFAMRO - авторитетної європейської федерації національних дослідницьких об єднань. Він також привітав конференцію з нагоди впровадження в Україні європейської практики провадження дослідницького бізнесу. У 2003 році на конференції був презентований офіційний переклад Керівництв та Директив ESOMAR. Це - перший на терені СНД переклад основних європейських засад здійснення маркетингової та соціологічної дослідницької діяльності. Надання права на офіційний переклад директив та керівництв ESOMAR Української Асоціації Маркетингу стало визнанням фахової діяльності українських маркетологів; водночас це було передумовою встановлення партнерських відносин вітчизняних дослідницьких компаній із закордонними дослідницькими організаціями. Конференція здобула підтримку ESOMAR та Посольства Королівства Нідерландів в Україні. Спонсорами конференції виступали Програма малих грантів Посольства Королівства Нідерландів (Матра КАП), Торгова марка Мягков та Консалтингова агенція Tebodin. Спеціальний гість конференції член Ради ESOMAR Чичилія Гоббі (Італія). Конференцію привітав Перший секретар Посольства Нідерландів в Україні п. Джефрі Чонг. Проблематика саморегулювання ринку у подальшому постійно була в центрі уваги роботи асоціації та обговорення на конференціях «Маркетинг в Україні». У 2007 році були затверджені Рекомендації щодо проведення тендерів на маркетингові дослідження. Традиційною стали презентація доповіді із оглядом основних подій щорічного конгресу ESOMAR (готує Українська Маркетингова Група) та доповіді з оглядом нових керівництв та директив ESOMAR, наприклад щодо роботи у диджитал просторі (готує компанія ivox). Конференція «Маркетинг в Україні» стала майданчиком для обговорення актуальних питань дослідницької індустрії та тенденцій ринку маркетингових досліджень. 4 6 F 2015 Провідні дослідницькі компанії презентували власні методики, кращі практики проведення досліджень тощо. Щорічно на конференції організовуються секційні засідання, на яких розглядаються питання розвитку новітніх технологій маркетингу в різних галузях економіки. Наприклад, окрема увага приділялася фінансовому сектору (Спеціальна подія конференції: Всеукраїнський форум «Маркетинг в банківській сфері», конференція 2007 рік), автомобільної галузі (в подальшому проводилися спеціальні Форуми для маркетологів автомобільного бізнесу у 2007, 2008, 2012 роках), галузям маркетингового та рекламного ринку (Спеціальна секція по ДМ маркетингу: Золоті кейси «Direct hit +2007», конференція 2007 року). Питання щодо впровадження добросовісної практики в рекламну діяльність отримали своє продовження в окремому проекті розробці та прийнятті Стандартів недискримінаційної реклами за ознакою статі» СОУ та створенні Індустріального Гендерного Комітету з Реклами (2011 рік). Саме на конференціях приймалися рішення щодо створення Клубу викладачів з маркетингу (створений у 2000 році), Клубу директорів маркетингових досліджень (створений у 2002 році), Студентського M-team клуб (створений у 2005 році), Клубу MRP (професійний клуб дослідників ринку та споживачів, створений у 2011 році). Одна з наскрізних тем усіх щорічних конференцій підготовка кадрів для індустрії. Як подолати прірву між тим, що викладають у навчальних закладах, й тим, що вимагають підприємства від випускників вишів? Як наблизити навчання маркетингу до вимог ринку праці? Як підвищити конкурентоспроможність випускника вишу у процесі пошуку його першого робочого місця? На конференції «Маркетинг в Україні» у 2008 році були затверджені перші кваліфікаційні вимоги «менеджер з маркетингових досліджень». Навесні 2008 року група студентів Одеського державного економічного університету першими пройшли сертифікацію на відповідність цим кваліфікаційним вимогам. Сьогодні Незалежні центри сертифікації УАМ діють у Києві, Одесі, Харкові. У них пройшли сертифікацію понад 200 фахівців. У 2010 році були затверджені кваліфікаційні вимоги до маркетологів автомобільної галузі на відповідність кваліфікації «Директор з маркетингу та продажів автомобільної компанії» (Рівень С), «Начальник відділу маркетингу та реклами автомобільної компанії. Начальник відділу продажу автомобільної компанії» (Рівень В), «Менед
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks