Angina Constipatie Pielonifrita

Description
Angina constipatie

Please download to get full document.

View again

of 3
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 2 | Pages: 3

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  Biletul 11 1 Tratamentul anginei pectorale: obiectivele, măsurile generale. Farmacoterapia anginei pectorale ANGINA PECTORALA este o forma de manifestare a bolii cardiace ischemice, caracterizata  prin crize de durere retrosternal ă  (in spatele sternului), care apar la efort sau la emotii, dureaza cateva minute si dispar la incetarea cauzelor sau la administrarea nitroglicerinei. Obiectivul principal al tratamentului AP este prevenirea evoluţiei spre IMA şi a morţii subite coronariene, care reprezintă pri ncipalele riscuri ale bolnavului anginos. Tratamentul este tratament de fond al bolii şi un tratament al crizei dureroase. ã   Terapia se adresează:   ã   -  factorilor ce produc dezechilibrul dintre cererea şi oferta de oxigen la nivel miocardic, generând ischemie; ã   - factorilor de risc ai aterosclerozei ce influenţează progresia bolii (fumat, HTA, dislipidemii, DZ); In primul rând nitroglicerina (NTG), administrată sublingual  sub formă de spray sau comprimate  de 0.5 mg în accesul anginos. o altă formă de administrare este preparatul transdermic  (patch), cu eliberare lentă după aplicarea  pe pielea lipsită de pilozitate, timp de 12 ore ã   A treia formă sunt   nitraţii cu acţiune lungă  (retard), ca izosorbid dinitratul în doze de 40-120 mg/zi (cp 20, 40, 60, 120 mg), isosorbid 5-mononitratul 2   Pielonefrita acută. Etiopatogenie şi simptomatologie, complicaţii   Etiologia.  Cauzele pielonefritei sunt:    anomalii anatomice ale căilor urinare (nefroptoză),    infecţii ale căilor urinare (cistita, uretrita, prostatita),    modificări hormonale (diabet zaharat, hipercorticism),      maladii urologice (litiază, diateză urică),    urostază.   Patogenia. Sunt două căi posibile prin care microorganismele ajung în rinichi. Una este calea hematogenă (sau descendentă). Cea de- a doua, considerată mai frecventă este calea urinogenă (sau ascendentă) prin care microbii din perineu ajung prin vulvă - vagin la uretra anterioară apoi în vezică infectând urina şi prin reflux vezico -ure teral afectează secundar rinichii. Simptomele locale se manifesta prin dureri lombare, de obicei bine localizate în unghiul costo-muscular, de unde pot iradia spre flanc, fosele iliace, sau în scrot ori în labiile mari. În pielonefrita acută debutul este de obicei brusc cu predominarea simptoamelor generale; frisoane; febra ridicată până la 39 -40ºC de tip intermitent cu oscilaţii mari; transpiraţie, cefalee; mialgii şi artralgii; greţuri, vomă. Limba e uscată, saburată. Apare tahicardia.    3. Constipaţia. Definiţie. Etiopatogenie. Simptomatologie. Prezentare informativă despre preparatele cu influenţă asupra motilităţii şi peristaltismului intestinal . Constipaţia reprezintă una dintre cele mai frecvente acuze gastro -intestinale. Se consideră drept constipaţie eliminarea a mai puţin de trei scaune pe săptămână  Cel mai frecvent, constipaţia se datorează unei alterări funcţionale intestinale , mai degrabă decât unei alterări structurale.    Constipaţia de transport rezultă din progresiunea prea lentă a bolului fecal prin colon.      Constipaţia de evacuare rezultă dintr  - o perturbare a evacuării rectale şi reprezintă tipul cel mai comun de constipaţie. Cauzele funcţionale ale constipaţiei    Boli metabolice şi endocrine      Hipotiroidism    Diabet zaharat    Hipercalcemie    Porfirie - tulburare a sintezei hemului    Feocromocitom    Sarcină   Preparate, care acţionează pe traiectul întregului intestin   (purgative saline): sulfatul de magneziu, sulfatul de sodiu, fosfatul de sodiu, tartratul de sodiu şi potasiu, sarea carlovară, sarea morşin, substanţele osmotic active (sorbit, xilit), lactuloză (PortalacR), macrogol ( ForlaxR    Laxative lubrefiante (emoliente)    –    ulei de vazelină, supozitoare de glicerină, docusatul de sodiu, lactuloza, uleiul de parafină, uleiurile vegetale (de floarea soarelui, măsline, soie, mindal, grăsimea de peşte etc.).      Laxativele de uz rectal: glicerolul, fosfatul de sodiu, docusatul de sodiu, bisocarbidul,  bicarbonatul de sodiu, sucuri sau infuzii din plante medicinale (gălbenele, pojarniţă, muşeţel, urzică, tei etc), săpunul.   Caz Clinic Pacientul sufera de ciroza virala.  Ficatul este mărit de volum, ferm, cu marginea ascuţită, sau nepalpabil, retras sub rebord sau inaccesibil din cauza ascitei. Splenomegalia întâlnită la majoritatea ciroticilor, este expresia hipertensiunii portale dar şi a hiperplaziei sistemului reticulohistiocitar, valori crescute ale GGT, fosfatazei alcaline, hiperproteinemie prin hipergamaglobulinemie ceae ce ne vorbeste despre un sindrom de hepatocito liză  virala. Debutul bolii a fost insidios, în urm ă  cu  aproximativ 4 luni, bolnavul acuzând durere în etajul abdominal superior, senza ţ ie de plenitudine gastric ă , astenie fizic ă  accentuate progresiv, tulbur  ă ri de somn. Tratamentul Tratamentul antifibrotic este indicat tuturor cirozelor. Ţesutul fibros este un ţesut viu şi teoretic regresiunea este posibilă.    Di n categoria antioxidanţilor sunt utilizaţi vitamina E şi silimarina. Vitamina E are efecte favorabile în steato-hepatita non- alcoolică, iar silimarina (50mg/kg/zi) prin reducerea  peroxidării lipidelor reduce efectul nociv al multor hepatotoxice. In plus în târzie procesele de fibroză sau chiar realizează reversibilitatea acesteia.      Un rol antifibrogenetic important şi dovedit are şi acidul urso - deoxicolic. El limitează toxicitatea acizilor biliari şi blochează inducţia apoptozei. Efectele cele mai favorabile s- au înregistrat în ciroza biliară primitivă şi în fibroză chistică.      Suplimentările vitaminice îşi găsesc justificarea atunci când se constată deficite. Vitamina K este puţin eficientă la cirotici şi este mai ales utilă pentru diferenţierea colestazei din ciroze de cea prin obstrucţia biliară. Vitaminele B6, B12 sunt eficiente la alcoolici când sunt prezente semnele neuropatiei. Suplimentările vitaminice vin în discuţie la subnutriţi (de obicei alcoolici). Anemiile de tip megaloblastic pot beneficia de acid folic.
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks