Anavaseis.blogspot.gr-Οι Καρποί Της Θείας Μετάληψης Όταν Λαμβάνεται Άξια ΑγΙωάννου Κρονστάνδης

Description
Οι Καρποί Της Θείας Μετάληψης Όταν Λαμβάνεται Άξια ΑγΙωάννου Κρονστάνδης

Please download to get full document.

View again

of 2
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 7 | Pages: 2

Extension: PDF | Download: 0

Share
Transcript
  Οι καρποί της Θείας Μετάληψης όταν λαμβάνεται άξια. Αγ.Ιωάννου Κρονστάνδης anavaseis.blogspot.gr  /2011/12/blog-post_7321.html Μένω κατάπληκτος και θαυμάζω το μεγαλείο τωναγίων του Θεού Μυστηρίων και την ιδιότητα τουςνα παρέχουν ζωή. Υπήρχε κάποια γριούλα, πού είχε αιμόπτυση καιείχε ολότελα εξασθενίσει, γιατί δεν έπαιρνε τροφή.Χάρη στη Θεία Μετάληψη των Άχραντων τουΧρίστου Μυστηρίων, με τα όποια την κοινώνησα,άρχισε να αναλαμβάνει την ίδια εκείνη ήμερα.Κάποια νεαρή γυναίκα, πού πλησίαζε ν' αποθάνει,κοινώνησε τα 'Αχραντα Μυστήρια και αμέσως μετά,την ίδια εκείνη ήμερα, άρχισε να αναλαμβάνει, νατρώγει, να πίνει και να όμιλεί, ενώ προηγουμένως,ευρισκόμενη σχεδόν σε αμνησία, παράδερνεέντονα και δεν έτρωγε ούτε έπινε οτιδήποτε. Δόξαστα ζωοποιά και φρικτά Σου Μυστήρια Κύριε. Ολοι εσείς, πού κοινωνείτε τα άγια Αχραντα τουΘεού Μυστήρια! Να δοκιμάζετε τον εαυτό σας για να βλέπετε και πώς ενώνεστε με τονΚύριο, αν δηλαδή ά   ξια κοινωνείτε. Τί παρρησία έχετε προς τον Κύριο και τη Θεοτόκο! Τί καθαρότητα πρέπει να έχετε, τί πραότητα, ταπείνωση και ακακία! Τί απάθεια προς ταγήϊνα! Και τί φλογερό πάθος για τις ουράνιες τις καθαρώτατες και αιώνιες ηδονές καιαπολαύσεις!Οί άνθρωποι, στη διάρκεια ολόκληρης της γήϊνης ζωής τους, αναζητούν τα πάντα, έκτοςάπο το Ζωοδότη Χριστό γι' αυτό και δεν έχουνε πνευματική ζωή, γι' αυτό και είναιπαραδομένοι σε κάθε λογής πάθη, στην απιστία, την όλιγοπιστία, την ιδιοτέλεια, το φθόνο,το μίσος, τη δίψα για τις γήινες τιμές και τις ηδονές από τα φαγητά και τα ποτά. Μονάχαστο τέλος της ζωής τους αναζητούν το Χριστό —στη θεία Μετάληψη— κι αυτό, άλλοτε απόκάποια βοώσα ανάγκη κι άλλοτε από κάποια συνήθεια ήδη αποδεκτή από άλλουςανθρώπους.  Ω, Χριστέ Θεέ, Ζωή και Ανάσταση μας! Μέχρι ποιου σημείου γίναμε ματαιόδοξοι, μέχριποιου βαθμού τυφλωθήκαμε! Τί όμως θα μας συνέβαινε, αν Σέ αναζητούσαμε, αν Σέ είχαμεμέσα στην καρδιά μας; ' Η γλώσσα είναι ανίκανη να εκφράσει τη μακαριότητα, πού γεύονταιόσοι Σέ έχουν μέσα στις καρδιές τους. Γι'αυτούς, Κύριε, Εσύ είσαι και στερεή, υγιής βρώσηκαι ανεξάντλητη πόση και ένδυμα φωτεινό και ό ήλιος και «ή ειρήνη... η υπερέχουσα πάντανουν» (Φλπ. 4,7), ή χαρά ή άφραστη και το καθετί. Μαζί Σου, Κύριε, σαν είμαστε, όλα ταγήινα είναι τέφρα, είναι φθαρτά.Νοιώθω ωραία να προσεύχομαι για τους συνανθρώπους μου, όταν κοινωνήσω άξια,δηλαδή ενσυνείδητα και με πλήρη επίγνωση· τότε ό Πατέρας, ό Υιός και το Αγιο Πνεύμα, όΘεός μου είναι μέσα μου κι έχω απέναντι Του μεγάλη παρρησία. Ό Βασιλέας των όλων εί  ‐ ναι τότε μέσα μου, σαν σε οικητήριό Του. Ζητείς τότε ο,τι θέλεις: «Προς αυτόν 1/2  έλευσόμεθα», είπε ό Κύριος, «και μονήν παρ' αυτώ ποιήσομεν» (Ίωάν. 14,23) Ο εάν θελητε», είπε ακόμα ό Κύριος, «αίτήσασθε, και γενήσεται ύμίν» (Ίωάν. 15,7). Ανοίγουμε στους άλλους τη θύρα εισόδου στη Βα   σιλεία των Ουρανών μέσω τουΒαπτίσματος· κι έμείς οί ίδιοι δε θα εισέλθουμε σ' αυτή; Καθαρίζουμε τους άλλους με τημετάνοια και προσευχόμαστε για την άφεση των αμαρτιών τους· κι έμείς μήπως δε θαλάβουμε ά   φεση των αμαρτιών μας; Ενώνουμε τους άλλους με το Χριστό στο άγιοΜυστήριο της Θείας Μεταλήψεως κι έμείς οι ίδιοι μήπως δε θα ενωθούμε μαζί Του «εν τηάνεσπέρω ήμερα της Βασιλείας του Χρίστου»;Στό ά   γιο Χρίσμα μεταδίδουμε στους άλλους τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος, πού τουςενισχύει και τους αυξάνει πνευματικά· έμείς οι ίδιοι μήπως δε θα λάβουμε ισχύ και δύναμη,από το Πανάγιο Πνεύμα και δε θ' αυξήσουμε τα πνευματικά μας χαρίσματα; Αληθινά,έλπίζούμε στερρά να λάβουμε τα έπηγγελμένα αγαθά κατά τη Χάρη, το έλεος και τηφιλανθρωπία του Σωτήρα μας Θεού. Είθε δε όλοι να τα λάβουν! Μόνο, να μη πα ‐ ραδινόμαστε στη ραθυμία και την άκηδία «και της σαρκός πρόνοιαν μη ποιώμεν ειςεπιθυμίας» (πρβλ. Ρμ. 13,14) · ας έχουμε «το μυστήριο της πίστεως εν καθαράσυνειδήσει» (Α' Τιμ. 3,9) κι ας προκύπτουμε στην αγάπη προς το Θεό και τον πλησίον. Σ' ευχαριστώ, Κύριε, γιατί μου χαρίζεις νέα ζωή κάθε φορά πού με δάκρυα μετάνοιας καιευχαριστίας τελώ τη Θεία Λειτουργία και κοινωνώ τα 'Αχραντα και Ζωοποιά Σου Μυστήρια.Στά άγια Σου Μυστήρια οφείλω την ως τώρα παράταση της ύπαρξης μου, την καθαρότητατων τρίβων μου και το καλόν όνομα ανάμεσα στο λαό Σου. Γι' αυτό το λόγο, ας αγιάζεταιόλο και περισσότερο το 'Ονομα Σου το μέγα μέσα μου και μέσα σ' όλο το λαό Σου, πούφέρει το Ονομα Σου το άγιο, αλλά και σ' όλο τον κόσμο Σου· ας έλθει ή Βασιλεία Σου,Βασιλεία δικαιοσύνης, ειρήνης και χαράς εν Πνεύματι Άγίω, ας έλθει σ' όλων μας τιςκαρδιές, κα   θώς Σύ είπες: « Ένοικήσω εν αύτοίς και έμπεριπατήσω, και έσομαι αυτών Θεός,και αυτοί έσονται μοι εις υιούς και θυγατέρας» (πρβλ. Β' Κορ. 6,16-18 και Λευΐτ. 26,12' Ίερ.3,19) Αγ.Ιωάννου Κρονστάνδης-Μετάνοια και Θεία Μετάληψη(εκδ.Τήνος)proskynitis.blogspot.com 2/2
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks