Analiza Pietii La Momentul Actual

Description
Marketing

Please download to get full document.

View again

of 4
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Information
Category:

Documents

Publish on:

Views: 4 | Pages: 4

Extension: DOCX | Download: 0

Share
Transcript
  2.4 Evaluation of the potential market  –    Analiza pieții la momentul actual   Piața băuturilor răcoritoare si - a accentuat evoluț ia odată  c u dezvoltarea si extinderea lanț urilor de hipermarketuri si supe rmarketuri, ce au oferit producătorilor o mai bună  vizibilitate în rândul consumatorilor. La momentul actual,conform ultimelor studii, au fost î nregistrate 5 mărci de băuturi răcoritoare care domi nă piața din România si nu doar.   1. Coca-cola Hbc Romania România face parte din Grupul Coca-Cola Hellenic Bottling Company , o filială  a The Coca-Cola Company. Compania este cea mai mare din domeniul bunurilor de larg consum din țară ș i lider mondial în industria bă uturilor non-alcoolice . Cele mai cunoscute produse ale companiei sunt: Coca-Cola, Fanta si Sprite, oferite consumatorilor într- o gamă diversificată  de ambalaje. Coca- Cola HBC România, liderul pieţei de  băuturi răcoritoare, are o cotă de piaţă de 65% în segmentul de băuturi răcoritoare , potrivit unui studiu recent. 2. Quadrant Amroq Beverages S.A. (QAB) QAB se afla pe p iața româ neasca din anul 1991, iar la momentul actual este una dintre cele mai importante companii de pe piață  din România a  bunurilor de consum. Încă din 1992, compania este îmbuteliatorul si distribuitorul produselor: Pepsi, Prigat, Lipton Ice Tea, Kick si al apei minerale Perla. Începând cu iulie 2006 aparț ine grupului PepsiCo.    3. Romaqua Group Romaqua Group este unul dintre principalii producatori de apa minerala si de bauturi racoritoare din Romania. Compania este detinuta in proportie de 98% de Romaqua Holdings, unde principalul actionar este omul de afaceri Octavian Cretu. Produsele sunt imbuteliate in fabricile din: Borsec, Stanceni si Busteni. Brandul detine in portofoliu  bauturile: Giusto, Brifcor, Cico, Quick Cola, apele minerale Stanceni, Aquatique, Borsec, cafeaua Metropolitan si berile Albacher si Dorfer. 4. Tymbark Maspex Romania Compania Maspex  este prezenta in Romania din anul 1996, atunci fiind cunoscuta sub denumirea de La Festa International, operatiunea de rebranding avand loc in anul 2006. In prezent, Maspex Romania produce in fabrica sa de la Valenii de Munte toate produsele sub brand-urile: Tymbark, Tedi, Ciao si Figo precum si  produsele instant din gama La Festa  (Cappuccino La Festa, Ciocolata Calda La Festa, La Festa 3in1).    5. European Drinks European Drinks este o companie producatoare de  bauturi racoritoare si ape minerale din Romania, detinuta de fratii Ioan si Viorel Micula. Infiintat in anul 1993, grupul este unul dintre cele mai mari de pe piata  băuturilor răcoritoare din estul Europei. In portofoliul firmei se regasesc produsele: apa minerala Izvorul Minunilor, sucurile Frutti Fresh, American Cola, Adria și  sucurile Fruttia.   Produsele firmei sunt prezente in peste 40 de tari.   Concluzii:   Analizând asiduu piața la momentul actual, am reușit să identificăm principalii lideri și viitorii concurenți atat din România cât și din alte tări ai UE (European Drinks,  Tymbark).  Noi în să lansăm pe piață un produs eco - inovativ, 100% natural. Pomavit este mai sănătos decât o sticlă de Coca Cola sau chiar un suc Tymbark. Noi,compania Bionova vă garantăm calitate!   2.5 Strategy, segmentation, positioning  Strategii de marketing, segmentare, pozitionare Strategy/ Strategii de marketing și de preț    Segmentation/ Segmentare: Publicul țintă căruia ne adresăm,în principal, este format din: tineri pasionați de un mod de viață sănătos, persoane active,dinamice, cei care respectă principiille unei nutriții optime și practică sport ul. Având în vedere compoziția produsului Pomavit ne adresăm,în aceeași m ăsură, unui public mai restrâns  reprezentat de vegetarieni, vegani, persoane cu anumite restricții nutriționale.   Positioning/ Poziționarea  
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks